Dosje javnega naročila 004117/2020
Naročnik: OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Gradnje: Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 2020 - 2023
ZJN-3: Odprti postopek

JN004117/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.06.2020
JN004117/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.07.2020
JN004117/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.09.2020
JN004117/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004117/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13
4207
SI
Cerklje na Gorenjskem
Slovenija
obcinacerklje@siol.net
obcinacerklje@siol.net
+386 42815800
+386 42815820

Internetni naslovi
http://www.cerklje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.cerklje.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 2020 - 2023
Referenčna številka dokumenta: 430-05/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 2020 - 2023
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celotno območje občine Cerklje
II.2.4 Opis javnega naročila
Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 2020 - 2023
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 22
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z določili pogodbe
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
skladno z določili razpisne dokumentacije
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.08.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.08.2020   09:00
Kraj: javno odpiranje se izvede avtomatično po izteku roka za predložitev ponudb in sicer na naslovu https://e.ponudbe.si pri objavi tega javnega naročiča


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.07.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13
4207
Cerklje na Gorenjskem
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.07.2020   11:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zanima nas, kje so popisi del?

Lep pozdrav!

ODGOVOR


VPRAŠANJE
naročnika prosimo da takoj odgovarja na vprašanja da lahko pripravimo korektno ponudbo

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za objavo popisa del.
Hvala

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Naročnika prosim da pojasni kje najdemo popis del

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Na občinski spletni strani ni objavljenega še nobenega gradiva.

ODGOVORI NA VPRAŠANJA
Spoštovani,

naročnik je na svoji spletni strani objavil popis del. S tem obvestilo potencialne ponudnike obvešča, da bodo roki za zastavljanje vprašanj, rok za odgovore ter rok za oddajo ponudbe prestavljen.
Novi roki so:
rok za zastavljanje vprašanj bo na novo določen, in sicer 30. 07. 2020 do 8. ure;
rok za posredovanje odgovorov bo na novo določen, in sicer 31. 07. 2020 do 10. ure;
rok za oddajo ponudbe bo na novo določen, in sicer 07. 08. 2020 do 9. ure.

Naročnik bo objavil popravek obvestila.

Hkrati s tem obvestilo, naročnik obvešča potencialne ponudnike, da je na spletni strani objavil 1. spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Spremembe so obarvane z rdečo barvo. Spremembe se nanašajo na nove roke, nov naziv ceste pri popisu ceste Grad, sprememba pogodbe).

Hvala za razumevanje.
Datum objave: 17.07.2020   12:56
POJASNILO ŠT. 1

Spoštovani,

Naročnik je na svoji spletni strani objavil Popis investicijskega vzdrževanja lokalnih cest 2020 -2023 - 2. objava. Naročnik potencialne ponudnike obvešča, da je naročnik spremenil popis del v zavihku Grad - sp. žičnica. Ponudniki so pri pripravi ponudbe dolžni upoštevati navedeno spremembo (2. objavo).Ostalih sprememb v popisu naročnik ni spreminjal.

Hvala za razumevanje.