Dosje javnega naročila 003598/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-12/20; Vzdrževanje matične evidence dejanske rabe pod infrastrukturnimi objekti
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 487.634,00 EUR

JN003598/2020-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 08.06.2020
JN003598/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.07.2020
JN003598/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003598/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2020/S 127-311176

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-12/20; Vzdrževanje matične evidence dejanske rabe pod infrastrukturnimi objekti
Referenčna številka dokumenta: 43001-498/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje matične evidence dejanske rabe pod infrastrukturnimi objekti
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 399.700,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje matične evidence dejanske rabe pod infrastrukturnimi objekti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na: Odprti postopek

Razlaga:
Skladno z naročnikovo odločitvijo (št. dokumenta 43001-498/2019/24, z dne 9.4.2020) v predhodnem odprtem postopku za oddajo javnega naročila, v katerem ni bil izbran noben ponudnik, saj je ponudbena cena edinega ponudnika presegla zagotovljena sredstva naročnika za to naročilo (ocenjena vrednost naročila), višina zagotovljenih sredstev pa je bila enaka višini ocenjene vrednosti, naročnik Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, oddajo istega javnega naročila nadaljuje po konkurenčnem postopku s pogajanji, na podlagi točke b, prvega odstavka 44. člena ZJN-3.
Ponudnik, ki nastopa s skupno ponudbo družbe Igea d.o.o., Podpeška cesta 1, Brezovica, kot vodilni partner in družbe Locus d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale, kot partner vabi naročnik k sodelovanju v konkurenčnem postopku s pogajanji in k predložitvi ponudbe s ponudbeno ceno, ki bo predmet pogajanj.
V prednostnem postopku oddaje javnega naročila lahko odda pozvani ponudnik ponudbo le v isti sestavi (skupno ponudbo), kot jo je oddal v postopku, objavljenem na portalu javnih naročil pod številko JN000427/2020-B01, z dne 22.01.2020.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003598/2020-L01
Številka obvestila v UL: 2020/S 110-267917
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 04.06.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
24.06.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
IGEA, Svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o.
Podpeška cesta 1
1351
SI
Brezovica pri Ljubljani
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 350.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 399.700,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.06.2020