Dosje javnega naročila 004164/2020
Naročnik: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA, Topolšica 64, 3326 Topolšica
Blago: Sukcesivna dobava laboratorijskega potrošnega materiala za obdobje dveh let
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 236.130,64 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004164/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.06.2020
JN004164/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.07.2020
JN004164/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.08.2020
JN004164/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.08.2020
JN004164/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2020
JN004164/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.10.2020
JN004164/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2020
JN004164/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2020
JN004164/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2020
JN004164/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2020
JN004164/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2020
JN004164/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2020
JN004164/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.11.2022
JN004164/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.11.2022
JN004164/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004164/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 125-305674
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA
Topolšica 64
3326
SI
Topolšica
Slovenija
Janez Sevčnikar
janez.sevcnikar@b-topolsica.si
+386 38987745
+386 38987700

Internetni naslovi
https://www.boltop.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.boltop.si/Default.aspx?ID=6

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19247
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava laboratorijskega potrošnega materiala za obdobje dveh let
Referenčna številka dokumenta: 1/2020-39
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava laboratorijskega potrošnega materiala za obdobje dveh let
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 534.033,70 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Urinske preiskave
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bolnišnica Topolšica, OE Laboratorij, Topolšica 64, Topolšica,
II.2.4 Opis javnega naročila
Urinske preiskave
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 5.319,20 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Koagulacija
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bolnišnica Topolšica, OE Laboratorij, Topolšica 64, Topolšica
II.2.4 Opis javnega naročila
Koagulacija
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 48.781,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Markerji srčnega razpada
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bolnišnica Topolšica, OE Laboratorij, Topolšica 64, Topolšica
II.2.4 Opis javnega naročila
Markerji srčnega razpada
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 7.522,54 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Biokemične preiskave
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bolnišnica Topolšica, OE laboratorij, Topolšica 64, Topolšica
II.2.4 Opis javnega naročila
Biokemične preiskave
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 89.057,12 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Material za plinsko analizo krvi
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bolnišnica Topolšica, OE laboratorij, Topolšica 64, Topolšica
II.2.4 Opis javnega naročila
Material za plinsko analizo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 46.715,62 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Potrošni material in Aparat za hemokulture
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bolnišnica Topolšica, OE Laboratorij, Topolšica 64, Topolšica
II.2.4 Opis javnega naročila
Potrošni material in Aparat za hemokulture
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 26.400,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Hitri testi
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bolnišnica Topolšica, OE Laboratorij, Topolšica 64, Topolšica
II.2.4 Opis javnega naročila
Hitri testi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 13.238,92 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Imunokemija
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bolnišnica Topolšica, OE Laboratorij, Topolšica 64, Topolšica
II.2.4 Opis javnega naročila
Imunokemija
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 220.991,40 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Razni labor. Potrošni material in reagenti
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bolnišnica Topolšica, OE Laboratorij, Topolšica 64, Topolšica
II.2.4 Opis javnega naročila
Razni labor. Potrošni material in reagenti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 7.306,39 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Zunanja neodvisna kontrola kakovosti (KK)
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bolnišnica Topolšica, OE Laboratorij, Topolšica 64, Topolšica
II.2.4 Opis javnega naročila
Zunanja neodvisna kontrola kakovosti (KK)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 15.823,20 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Hematološke preiskave
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bolnišnica Topolšica, OE Laboratorij, Topolšica 64, Topolšica
II.2.4 Opis javnega naročila
Hematološke preiskave
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 52.878,28 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.08.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.08.2020   12:00
Kraj: Portal E JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.08.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA
Topolšica 64
3326
Topolšica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.07.2020   10:17
VPRAŠANJE
Spoštovani

kdaj boste objavili dokumentacijo JN?

Hvala

ODGOVOR


Spoštovani,

Dokumentacija je objavljena. Zaradi prostorskih in tehničnih ovir, objava ni bila takojšnja.

Prosimo za razumevanje.

Hvala in lep pozdrav

Datum objave: 01.07.2020   10:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

na vaši spletni strani še vedno ni objavljene dokumentacije.
Prosimo za potrebne dokumente.

ODGOVOR

Spoštovani,

Dokumentacija je objavljena. Zaradi prostorskih in tehničnih ovir, objava ni bila takojšnja.

Prosimo za razumevanje.

Hvala in lep pozdrav


Datum objave: 07.07.2020   14:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 7. prosimo za obrazložitev kaj pomeni enota mere kom in okvirna leta količina 19. Hvala


ODGOVOR


Spoštovani,

1 kom je eno pakiranje z 20 testi.

Lep pozdrav

Datum objave: 07.07.2020   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 7: Ali si prav razlagamo, da želite pod Z.št.1 pakiranje z 20 testi in da boste na leto okvirno porabili 19 testov? V kolikor ne razumemo prav, prosim pojasnite.

ODGOVOR

Spoštovani,

Na leto bomo predvidoma porabili 19 pakiranj z 20 testi.

Lep pozdrav

Datum objave: 08.07.2020   10:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 7: Dovolite, da ponudimo drugačno pakiranje od želenega in preračunamo na želeno?

ODGOVOR


Spoštovani,

Dovolimo, s tem da ponudijo pakiranje do max. 30 testov na škatlo.

Lep pozdrav

Datum objave: 09.07.2020   10:57
VPRAŠANJE
Vezano na sklop 10: zunanjih neodvisnih kontrol kakovosti, kjer zahtevate minimalno število udeležencev 30.000,nas zanima ali pravilno razumemo in kot je tudi smiselno, da zahtevate za vsaki zgoraj navedeni program od 1 -13 zap. št., da ima toliko udeležencev. Zato nas zanima ali vam naj kot dokaz predložimo za vsak navedeni program izpis, da imamo toliko udeležencev za posamične aparate, ki jih zahtevate v ostalih sklopih tega razpisa?

V kolikor je vaš odgovor ne, potem pri vseh artiklih navedite aparate, da vam bomo število udeležencev lahko transparentno dokazali.

ODGOVOR

Spoštovani,

Gre za celokupno število vseh udeležencev v vseh programih.

lep pozdrav


Datum objave: 09.07.2020   10:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 7. Prosimo za obrazložitev kaj ste mislili z zahtevo: Ponudnik priloži vsaj eno strokovno referenco, iz katere sta razvidni specifičnost in občutljivost testa, dobljeni na podlagi primerjave testa z drugo imunokemijsko ali molekularno metodo.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

Strokovna reference = članek.

Lep pozdrav

Datum objave: 09.07.2020   11:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali vam lahko ponudimo samo potrošni material (hemokulturne stekleničke) z obzirom, da že imate hemokulturni aparat?

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,

Ne. Zahteve naročnika:
Vsi artikli so vezani na aparat, ki ga ponudi ponudnik.

Lep pozdravDatum objave: 13.07.2020   14:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sklop 9:

2. Urised epruveta brez zamaška a 500 ali vam lahko ponudimo pakiranje 1500kos. Glede na to da imate predvideno letno količino 4000kosov, vam to ne sme predstavljati nobene težave
12. Zamašek PE FI 11 mm brez navoja, ki ustreza epruveti pod zap.št.11. Žitnik a 500- ali vam lahko ponudimo pakiranje 1000kos. Glede na to da imate predvideno letno količino 1500kosov, vam to ne sme predstavljati nobene težave
15. Epruveta plastična 16x100 mm brez zamaška Žitnik a 500 - ali vam lahko ponudimo pakiranje 2000kos. Glede na to da imate predvideno letno količino 2500kosov, vam to ne sme predstavljati nobene težave

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Naročnik je v preteklosti skušal skladiščiti večje količine artiklov znotraj razpoložljivih kapacitet OE Laboratorij, vendar le to zaradi prostorske stiske ni bilo ustrezno.

Iz razloga pomanjkanja skladiščnega prostora, predlogu ne moremo ugoditi.

Lep pozdravDatum objave: 13.07.2020   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Na vas se obračamo v zvezi z 9 sklopom in dodatnimi zahtevami:
Pakiranja artiklov pod zap.št. 2,11, 12,13,14,15,16 morajo biti točno taka, kot je navedeno v razpisu ali manjša, končno število mora ustrezati številu želenih artiklov.

Zahtevati točno določena pakiranja so neopravičena, saj z navedenim omejujete konkurenco. Dejstvo je da vsako proizvodno podjetje pakira izdelke drugače. Z točno določenim številom enot v pakiranju omejujete konkurenco na točno določenega dobavitelja, saj vam lahko takšna pakiranja ponudi točno določen ponudnik in nihče drug. Prosimo, da ravanate v skladu z zakonom in ZJN-3. Dejstvo je da boste z bolj fleksibilnimi pakirnimi enoti ki ne presegajo letno količino pridobili več ponudb, kar pomeni tudi nižje cene.

Prosimo za ponovno preučitev.
V kolikor boste podali odklonilen odgovor, naj bo le ta tehten in opravičen, v nasprotnem primeru se bomo poslužili vseh pravnih vzvodov, da bo tudi vaš zavod pripravljal bolj transparentne predračune in ne takšne, ki so pisani samo na enega dobavitelja.

V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik se je v preteklosti že srečal s ponudniki, ki so ponudili ogromna pakiranja, kar pa je za prostorsko omejen prostor OE Laboratorij , majhne bolnišnice, pomenilo dodatno obremenitev ob obstoječem dejstvu prostorske stiske in težave s shranjevanjem. Iz navedenega razloga, je bil znotraj specifikacij podan predmetni pogoj.

HvalaDatum objave: 14.07.2020   09:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pošiljamo vam vprašanja za sklop 9:

16. Zamašek PE FI 16 mm z navojem, ki ustreza epruveti pod zap.št.15.a 500 -ali vam lahko ponudimo pakiranje 1000kos. Glede na to da imate predvideno letno količino 1500kosov, vam to ne sme predstavljati nobene težave
24. Trdno gojišče Uricult - dve standardni gojišči CLED in MacConkey a 10 ali vam lahko ponudimo Uricult ploščico z gojišči CLED/MAC CONKEY/CETRIMIDE

Za odgovore se vam zahvaljujemo.

ODGOVOR

Spoštovani,

Ad 16 - Naročnik ostaja pri temeljnih zahtevah. Pakiranja ostajajo v tem obsegu predvsem zaradi prostorskih omejitev skladiščenja.
Ad 24 - Ne. Naročnik ostaja pri temeljnih zahtevah.

Lep pozdrav


Datum objave: 14.07.2020   14:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 7: Dovolili ste pakiranje do a30. Ali dovolite pakiranje a40? Razlika v velikosti škatle je minimalna in torej praktično gledano ne zavzame več prostora. Veljavnost testov je vsaj 1 leto, kar onemogoča, da bi vam propadli glede na razpisane količine.
V upanju na pozitiven odgovor vas pozdravljamo.

ODGOVOR


Spoštovani,

Hvala za vljudno vprašanje, vendar naročnik v tem segmentu ne bo spreminjal zahtev.

lep pozdrav

Datum objave: 15.07.2020   11:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop-potrošni material - pozicija 11-epruvete 11x55: Vam lahko ponudimo epruvete 12x55?
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,

Ne. Naročnik ne bo spreminjal zahtev te pozicije.

Lep pozdravDatum objave: 16.07.2020   14:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 7 nas zanima ali je potrebno prilagati navodila v slovenskem jeziku tudi v primeru, da artikle že dobro poznate in jih že uporabljate?
Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani,

Tako je. Za vse artikle veljajo enotne zahteve.
IX. Jezik postopka in ponudbe
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Vsa dokazila za izpolnjevanje sposobnosti, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedena v slovenski jezik. Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji original dokumenta v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta.

Hvala in lep pozdrav

Datum objave: 21.07.2020   18:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate, da je potrebno obrazce naložiti v razdelek Izjava. Predvidevamo, da je prišlo do pomote, saj se le-ti naložijo v razdelek Drugi dokumenti. Prosimo za potrditev.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,


 Obrazec ESPD v razdelek: ESPD,
 Ponudbo (OBR-3) ponudnik predloži v razdelek: Predračun,
 Ponudbene predračune/specifikacija Excel (OBR-3/1) v ostali dokumenti,
 Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-4) v razdelek: Izjava,
 Izjavo o posredovanju podatkov (OBR-5) - v razdelek: Izjava,
 Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-6) - v razdelek: Izjava,
 Izjavo o neblokiranih računih in plačilnih pogojih (OBR-7) - v razdelek: izjava,
 Izjavo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (OBR-8) - v razdelek: izjava,
 Izjavo o zagotavljanju letnih količin (OBR-9) v razdelek: Izjava,
 Izjavo o zagotavljanju dobave in odzivni čas (OBR-10) v razdelek: Izjava
 Parafiran vzorec okvirnega sporazuma (OBR-11) v ostali dokumenti,
 Parafiran obrazec Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758 (OBR-12) V razdelek: Izjava

Hvala in lep pozdravDatum objave: 21.07.2020   19:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na sklop 8 nas zanima ali pravilno razumemo, da nam pri oddaji ponudbe ni potrebno prilagati zadnje izdaje varnostega lista ali izjave o neškodljivosti izdelka in jih lahko priložimo kasneje na poziv naročnika.

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR

Spoštovani,

Na podlagi podane celovite ponudbe s podpisanimi izjavami, ponudnik izjavlja, da ponujeni artikli ustrezajo tehničnim zahtevam in s tem tudi da razpolaga/zagotovi priloge - zadnje izdaje varnostnih listin ali izjav o neškodljivosti izdelkov. Obveznost ponudnika je, da to ima/zagotovi, naročnik pa ima pristojnost, da po oddaji ponudbe pozove ponudnika na predložite teh listin v smislu preverjanja/dokazovanja izpolnjevanja zahtev.

lep pozdrav


Datum objave: 03.08.2020   11:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
v 3. odst. 12. člena Okvirnega sporazuma navajate: "(3) Če ponudnik prodaja blago po akcijskih oz. nižjih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna v določenih obdobjih, mora naročnika o tem pisno seznaniti in mu ponuditi blago po teh cenah."
V predmetnem javnem naročilu bo ponudnik izbran na podlagi določenih meril za izbor in z njim bo podpisana pogodba, s katero se stranki zavežeta izpolnjevati obveznosti.
V razpisni dokumentaciji določate tudi, da mora končna cenam ki je fiksna, vsebovati vse stroške (ki so lahko za različne naročnike različni) in popuste.
Cene so drugje lahko nižje iz različnih razlogov. Dobavitelj oblikuje ceno na podlagi več dejavnikov, poleg različnih stroškov tudi glede na vrsto javnega naročila, obseg javnega naročila (dobavitelj mora imeti zalogo blaga, naročnik pa jo kupuje sukcesivno, kar posledično lahko pomeni tudi škodo!) itd.
Državna revizijska komisija je v svoji odločitvi z dne 27.07.2017 določila, da pri upoštevanju cen ni mogoče upoštevati samo ene, najnižje cene, da je pri ugotavljanju tržnih cen potrebno upoštevati več različnih cen in različne okoliščine kot npr. da je cena na trgu lahko nižja zaradi različnih okoliščin na strani dobavitelja oziroma konkurenčnih prednosti posameznega dobavitelja.
Glede na navedeno od dobavitelja ne morete zahtevati, da ponudi nižjo ceno, iz razloga, da je drugje nižja, saj je to v nasprotju z odločitvijo DKOM.
Vezano na zgornje razloge smo mnenja, da je potrebno zahtevo 3. odstavka brisati.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

Pravilno ugotavljate, da končna cena vsebuje (mora vsebovati) vse stroške in popuste na enoto/sklop, pri čemer pa ta pogodbena določba hkrati zasleduje tudi smoter gospodarnosti, kot ste navedli, da pri upoštevanju cen ni mogoče upoštevati zgolj najnižje cene, temveč tudi okoliščine na trgu in s tem konkurenčno prednost dobavitelja. Potrebno je namreč upoštevati »tržno« vrednost posamezne učinkovine/artikla v danem trenutku in skozi pogodbeno obdobje sukcesivne dobave, še posebej takrat, ko obstajajo tržne možnosti cenejše dobave oziroma okoliščine, ko na tržišče prispe nova učinkovina/artikel ki staro zamenja.
Pogodbena določba je namreč skladna s tem, da upošteva t i. "Konkurenčno" prednost ponudnika v danem trenutku, v kolikor ta okoliščina obstaja.

Na tej osnovi menimo, da je ta določba pogodbe v skladu z razpisnimi zahtevami in pogodbenim smotrom.

Lep pozdrav


Datum objave: 03.08.2020   12:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Iz zahteve glede veljavnosti ponudbe izhaja, da v primeru izjemnih okoliščin naročnik zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe, pri čemer je čas veljavnosti v tem trenutku nedoločen, kar je v nasprotju z načelom zagotavljanja pravne varnosti.
Ponudnik lahko namreč za del popusta ali ves popust, ki ga ponudi, zaprosi tudi svoje dobavitelje, zato je pomembno, da ima v primeru potrebe po podaljšanju veljavnosti ponudb možnost tako podaljšanje potrditi ali zavrniti.
Prosimo za preučitev navedenega in ustrezno korekcijo razpisne dokumentacije v tem delu.

ODGOVOR

Spoštovani,

Ponudba ponudnika znotraj postopka JN je enostranska izjava volje, ki zavezuje do roka navedena. V primeru izrednih okoliščin - kjer se narava vsake okoliščine posebej obravnava - naročnik znotraj določb obligacijskih razmerij pozove ponudnika na podajo/izjavo volje glede podaljšanja roka veljavnosti ponudbe same. Pred - pogodbena faza postopka.

Pravna varnost je v tem, da naročnik transparentno, vse legitimirane ponudnike pozove na izjavo volje o podaljšanju - v pozivu se seveda navede do kdaj pričakuje izjavo volje, na strani ponudnika in njegovih okoliščin pa je, ali bo ta poziv sprejel ali ne. Zagotovitev podaljšanja veljavnosti ponudbe je seveda pogojena s t. i. "presojo nespremenjenih pogojev" - kot navajate pri dobaviteljih, oziroma v primerjavi s okoliščinami kot so veljale v času oddaje ponudbe.
Lep pozdrav


Datum objave: 03.08.2020   12:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V 10. in 15. členu Okvirnega sporazuma navajate zahtevo, da mora ponudnik: "...pridobi predmet dobave na trgu in ga po ceni iz ponudbe ponudi kupcu...".
Pogosto je predmet nadomestne dobave blago proizvajalca/tujega dobavitelja, s katerim ponudnik ne sodeluje in je zato ponudniku onemogočeno pridobiti tako blago.
Običajno kritni nakup opravi naročnik sam in stroške le-tega prevali na ponudnika. Predlagamo, da v tem smislu korigirate predmetni določbi.
Dodatno izpostavljamo tudi, da je kritni nakup oz. povezane stroške razumno prenesti na ponudnika zgolj v primerih, ko potreba po kritnem nakupu nastane zaradi subjektivnih razlogov na strani ponudnika, ne pa zaradi okoliščin, na katere ponudnik nima vpliva (npr. trajno prenehanje proizvodnje takega blaga).
Prosimo, da tudi z ozirom na navedeno ustrezno korigirate določbi.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

Kot ste morebiti opazili je predpostavka uveljavljanja t. i. pogodbenega korekcijskega ukrepa znotraj teka veljavne pogodbe, pogojena s predhodno komunikacijo med naročnikom in ponudnikom.
Naročnik v danem primeru simulira možnost okoliščine na trgu ko dobavitelj iz upravičenih razlogov ne more dobaviti blaga ali blaga nima sam, obstaja pa možnost dobave enakovrednega artikla kje drugje na trgu po poslovnem dogovoru.
Če pride do izpada ponujenega, do česar sicer glede na predložen obrazec št.9,10 ter ponudbo
samo, ne bi smelo priti in ponudnik po preverbi in v komunikaciji z naročnikom, le tega po poslovni poti ne more zagotoviti, bo seveda naročnik le ta artikel naročil pri drugem ponudniku »oziroma lahko naročnik takšne dobave naroči pri drugih ponudnikih na stroške dobavitelja«.

Lep pozdravDatum objave: 03.08.2020   12:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
v 26. členu Okvirnega sporazuma je opredeljena "veljavnost od", pri čemer je opredeljena na tri različne načine: 1. datumsko, 2. od podpisa zadnje pogodbene stranke, 3. od predložitve instrumenta finančnega zavarovanja.
V izogib nejasnostim prosimo za korekcijo člena na način, da je jasno, od katerega dne dalje bo okvirni sporazum veljal (npr. "velja od podpisa zadnje pogodbene stranke, pod odložnim pogojem predložitve instrumenta finančnega zavarovanja v roku 8 koledarskih dni od veljavnosti pogodbe.").
Najlepša hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,
V točki razpisne dokumentacije je določeno.
II. Vrsta postopka
Naročnik izvaja javno naročilo po odprtem postopku v skladu z določili 40. člena ZJN-3 s sklenitvijo pogodbe o dobavi za obdobje 24 mesecev, predvidoma za čas od 1.9.2020 do 29.8.2022.
.
Pogodbena določba:
Naročnik bo v obdobju trajanja okvirnega sporazum odpiral konkurenco v dveh predvidenih obdobjih:
od 1.9.2020 do 30.8.2021
od 1.9.2021 do 30.8.2022
.
Zaradi narave okvirnega sporazuma po katerem se pogodba podpisuje z več ponudniki, kateri imajo v praksi različno dinamiko podpisovanja sporazumov, k čemur botruje tudi vprašanje pravočasnosti poštnega vročanja pogodbe ter subjektivni razlogi pogodbene stranke, kot je npr. odsotnost podpisnika, hkrati pa je nujna opredelitev dejanskega časovnega okvirja pogodbe same, vezana na knjiženje pogodbe oz. predračuna k pogodbi v bilančni sistem, je potrebno primarno časovno pogodbo »sidrati« zaradi finančno/bilančnih razlogov od - do nato pa posamezno pogodbo skleniti iz vidika izjave volje (strinjanje z rokom veljavnosti okvirnega sporazuma in drugimi pogodbenimi določbami) s podpisom zakonitega zastopnika pod odložnim pogojem predložitve finančnega instrumenta - in stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj naročniku predloži ustrezno finančno zavarovanje.

Lep pozdravDatum objave: 03.08.2020   12:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo za korekcijo 1. odst. 1. člena Okvirnega sporazuma, kjer je navedeno, da bo naročnik "...izbral dobavitelja za dobavo blaga po okvirnem sporazumu za obdobje 48 mesecev."
Določba se ne sklada z drugimi deli razpisne dokumentacije, kjer je navedeno, da naročnik izvaja javno naročilo za 24 mesecev, s ponovnim odpiranjem konkurence po 1./enoletnem obdobju.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

Hvala za opozorilo glede napake pri vnosu. Naročnik bo predmetno določbo korigiral in popravljeno dokumentacijo objavil na portalu naročnika.

Lep pozdrav


Datum objave: 04.08.2020   10:00
VPRAŠANJE
Spoštovani!
v 11. členu okvirnega sporazuma je vključena zahteva, da mora dobavitelj obvestilo o nezmožnosti dobave nujno posredovati naročniku v roku 30 min po prejemu naročilnice.
Naše stališče je, da je zahteva nerealna in prestroga, saj ni nujno, da je oseba, ki sprejema naročila, vsak trenutek zmožna prevzeti in pregledati dano naročilo, saj ima taka oseba tudi druge delovne zadolžitve.
Predlagamo in menimo, da je zadovoljivo, če se rok za odziv postavi 4 ure znotraj delovnega dne.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik je oblikoval spodnjo zahtevo v izogib točno določeni specifični in za potrebe naročnika zelo neugodni situaciji: ko se artikel nujno potrebuje (nujno je še isti dan, v skrajni sili naslednji dan zjutraj), oddamo naročilo z opozorilom nujno, povratne informacije pa ne dobimo oziroma je naše naročilo spregledano. Seveda se v teh primerih še vedno pokliče dobavitelja in se jih opozori na naročilo. Navedeno velja tudi za »čim prejšnjo« odzivnost pri rednih naročilih, iz vidika majhnosti zalog, logistiko in s tem povezanim nadaljnjim ravnanjem.

Zato bi želeli, da se take situacije v čim večji meri preprečijo in da nam ponudnik takoj javi, ali je artikel sposoben dobaviti ali ne (ali ga ima v skladišču, ali ga mora naročiti v tujino,...).

Iz navedenega, naročnik ostaja pri zahtevi.

Hvala za razumevanje in lep pozdravDatum objave: 04.08.2020   10:03
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V 3. odst. 13. člena Okvirnega sporazuma je predvidena, poleg izstavitve običajnega računa ob dobavi, tudi izstavitev zbirnega mesečnega računa.
Glede na dosedanjo prakso se bolnicam izdaja račune ob vsaki dobavi in zbirni mesečni račun ni predviden. Prav tako s stališča davčne zakonodaje ni dopustno izstavljati dveh računov za isti predmet dobave.
Lepo prosimo za razmislek o izpostavljenem in korekcijo, ki bi omogočala zgolj izstavite računa ob vsaki dobavi.

ODGOVOR


Spoštovani,

V tretjem odstavku 13. člena se briše prvi stavek: "Dobavitelj bo zbirni mesečni račun izstavil najkasneje do petega (5) koledarskega dne v mesecu za dobavljeno blago v prejšnjem mesecu."

Tretji odstavek 13. člena se tako glasi: (3) Vsak izstavljen račun bo vseboval podatke o številki pogodbe, naročilnic in dobavnic. Če naročnik zamudi s plačilom, je dobavitelj upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila.

Iz navedenega izhaja, da se ohrani izstavitev običajnega računa z vsemi elementi, zbirni račun se briše.

Lep pozdrav