Dosje javnega naročila 004132/2020
Naročnik: FESTIVAL LJUBLJANA, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve čiščenja poslovnih in prireditvenih prostorov ter okolice Festivala Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 91.501,22 EUR

JN004132/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.06.2020
JN004132/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2020
JN004132/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.08.2020
JN004132/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004132/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
FESTIVAL LJUBLJANA
Trg francoske revolucije 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
info@ljubljanafestival.si
info@ljubljanafestival.si
+386 12416000
+386 12416037

Internetni naslovi
http://www.ljubljanafestival.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/358656/za_objavo_FL-čiščenje.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19255
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve čiščenja poslovnih in prireditvenih prostorov ter okolice Festivala Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: JN-05/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so storitve čiščenja poslovnih in prireditvenih prostorov ter okolice Festivala Ljubljana za obdobje enega leta.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Podrobneje navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila - Tehnične specifikacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.07.2020   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.07.2020   13:10
Kraj: Odpiranje ponudb poteka elektronsko, preko portala e-JN. Ponudniki morajo do roka za prejem ponudb na naslov naročnika posredovati ustrezno zavarovanje za resnost ponudbe kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.07.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.06.2020   10:59
VPRAŠANJE
Je možen ogled objektov?

Lp

ODGOVOR

Da. Ogled je predviden 6.7.2020 ob 11.00 uri, po predhodni najavi. Podrobneje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na strani 5.


Datum objave: 30.06.2020   15:56
VPRAŠANJE
Spošotvani,

ali lahko priložimo refernčna potrdila, ki smo jih pridobili za razpis, katerega ponudnik ni bil izbran?

Lp

ODGOVOR

Spoštovani.
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji bo naročnik kot ustrezne upošteval tudi že potrjene reference drugih naročnikov, ki so bile potrjene v zadnjih šestih mesecih pred dnem objave tega javnega naročila in izkazujejo zahteve te dokumentacije.

Lep pozdrav.


Datum objave: 07.07.2020   15:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji zahtevate za dokazovanje, da gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa, ni bila Izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3:
- OBRAZEC espd
- izjavo ter soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in
- potrdilo iz kazenske evidence.

ZJN-3 določa, da v kolikor si ponudnik lahko sam pridobi te podatke, tega ne zahteva že v fazi oddaje ponudbe od ponudnikov. Soglasje in izpolnjen ESPD obrazec popolnoma zadoščata, zato vas pozivamo, da zahtevo po potrdilu iz kazenske evidence umaknete.

Nadalje v pogojih za sodelovanje zahtevate BON obrazec, ki ni starejši od 30 dni.
Glede na to, da razpis ponavljate in smo zainteresirani ponudniki že imeli stroške s pridobitvijo BON obrazcev, vas prosimo, da dovolite oddajo BON obrazca iz prejšnjega razpisa, z datumom v maju 2020.

Prav tako vas napročamo, da dovolite uporabo istih referenčnih potrdil, ki smo jih uporabili pri prejšnjem razpisu, tudi če so starejša od 6 mesecev.

Hvala in lep dan.


ODGOVOR

Spoštovani.

1. Skladno z navodili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (RD) na strani 6 in 7 naročnik naproša ponudnike, da predložijo potrdilo iz kazenske evidence. V primeru, da ponudniki potrdila v fazi oddaje ponudbe ne bi priložili, bo naročnik, v primeru, da se odloči javno naročilo oddati takšnemu ponudniku, ki potrdila ne bo priložil ponudbi, ravnal skladno z navodili na dnu strani 6 RD .

2. Naročnik bo upošteval BON obrazce, ki so bili izdani od vključno 1.5.2020 naprej.

3. Naročnik ne bo spreminjal pogoja referenc pri ocenjevanju ponudbe bo kot ustrezne upošteval že potrjene reference drugih naročnikov, ki so bile potrjene v zadnjih šestih mesecih pred dnem objave tega javnega naročila in izkazujejo zahteve te dokumentacije.

Lep pozdrav.