Dosje javnega naročila 004144/2020
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Storitve: Zamenjava merilnikov kakovosti zunanjega zraka na avtomatskih merilnih postajah
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004144/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004144/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
http://www.te-sostanj.si
http://www.te-sostanj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/358746/Zamenjava_merilnikov_kakovosti_zunanjega_zraka_na_AMP.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19267
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava merilnikov kakovosti zunanjega zraka na avtomatskih merilnih postajah
Referenčna številka dokumenta: 40 01-386/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90731000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zamenjava merilnikov kakovosti zunanjega zraka na avtomatskih merilnih postajah
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90731000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamenjava merilnikov kakovosti zunanjega zraka na avtomatskih merilnih postajah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.08.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.08.2020   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.07.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.06.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.07.2020   09:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za tehnični del dokumentacije v angleškem jeziku.

Za vaš odgovor se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

postopek naročila male vrednosti (NMV) poteka v slovenskem jeziku.
Ker je na voljo ustrezno slovensko izrazoslovje na tehničnem področju predmetnega javnega naročila, naročnik ni pripravljal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v tujem jeziku.
Naročnik pa dovoli, da ponudnik predloži del ponudbene dokumentacije (tehnični del v angleškem jeziku).

Lep pozdrav.Datum objave: 10.07.2020   09:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentacij zahtevate kompatibilnost opreme s programsko opremo Teledynd. Glede na to, da se bodo zamenjali vsi senzorji zahtevamo, da dopustite možnost, da ponudniki lahko ponudijo tudi programsko opremo drugih proizvajalcev. Z vašo zahtevo namreč omejujete konkurenco, kar je v nasprotju z ZJN-3. Namreč nabavljate zaokroženo celoto za katero ni potrebno, da je kompatibilna s trenutno programsko opremo.

V skladu z načelom načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zapisanim v 4. členu ZJN-3 v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3), načelom sorazmernosti (8. člen ZJN-3), predvsem pa v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3). Navedeno se še posebej pokaže v določbi 4. odstavka 68. člena ZJN-3, ki določa: Tehnične specifikacije morajo vsem gospodarskim subjektom zagotavljati enak dostop do postopka javnega naročanja in neupravičeno ne smejo ovirati odpiranja javnih naročil konkurenci.

Lep pozdrav


ODGOVOR
Spoštovani,

Trditev, da zahtevamo kompatibilnost s programsko opremo Teledyne ne drži. Ponudnik mora poskrbeti za vključitev merilnikov v obstoječi Ekološko informacijski sistem TEŠ. Prenos podatkov se bo izvedel na krmilnike OPTO SNAP PAC, ki so nameščeni na vsaki avtomatski merilni postaji posebej in niso predmet zamenjave. Na avtomatskih merilnih postajah (AMP) se ne bodo menjali senzorji, ampak merilniki kakovosti zunanjega zraka, kateri so specificirani v tehničnem delu dokumentacije.

Lepo pozdravljeni.