Dosje javnega naročila 004144/2020
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Storitve: Zamenjava merilnikov kakovosti zunanjega zraka na avtomatskih merilnih postajah
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 204.472,00 EUR

JN004144/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.06.2020
JN004144/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2020
JN004144/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.11.2020
JN004144/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004144/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
http://www.te-sostanj.si
http://www.te-sostanj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/358746/Zamenjava_merilnikov_kakovosti_zunanjega_zraka_na_AMP.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19267
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava merilnikov kakovosti zunanjega zraka na avtomatskih merilnih postajah
Referenčna številka dokumenta: 40 01-386/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90731000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zamenjava merilnikov kakovosti zunanjega zraka na avtomatskih merilnih postajah
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90731000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamenjava merilnikov kakovosti zunanjega zraka na avtomatskih merilnih postajah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.08.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.08.2020   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.07.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.07.2020   09:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za tehnični del dokumentacije v angleškem jeziku.

Za vaš odgovor se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

postopek naročila male vrednosti (NMV) poteka v slovenskem jeziku.
Ker je na voljo ustrezno slovensko izrazoslovje na tehničnem področju predmetnega javnega naročila, naročnik ni pripravljal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v tujem jeziku.
Naročnik pa dovoli, da ponudnik predloži del ponudbene dokumentacije (tehnični del v angleškem jeziku).

Lep pozdrav.Datum objave: 10.07.2020   09:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentacij zahtevate kompatibilnost opreme s programsko opremo Teledynd. Glede na to, da se bodo zamenjali vsi senzorji zahtevamo, da dopustite možnost, da ponudniki lahko ponudijo tudi programsko opremo drugih proizvajalcev. Z vašo zahtevo namreč omejujete konkurenco, kar je v nasprotju z ZJN-3. Namreč nabavljate zaokroženo celoto za katero ni potrebno, da je kompatibilna s trenutno programsko opremo.

V skladu z načelom načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zapisanim v 4. členu ZJN-3 v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3), načelom sorazmernosti (8. člen ZJN-3), predvsem pa v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3). Navedeno se še posebej pokaže v določbi 4. odstavka 68. člena ZJN-3, ki določa: Tehnične specifikacije morajo vsem gospodarskim subjektom zagotavljati enak dostop do postopka javnega naročanja in neupravičeno ne smejo ovirati odpiranja javnih naročil konkurenci.

Lep pozdrav


ODGOVOR
Spoštovani,

Trditev, da zahtevamo kompatibilnost s programsko opremo Teledyne ne drži. Ponudnik mora poskrbeti za vključitev merilnikov v obstoječi Ekološko informacijski sistem TEŠ. Prenos podatkov se bo izvedel na krmilnike OPTO SNAP PAC, ki so nameščeni na vsaki avtomatski merilni postaji posebej in niso predmet zamenjave. Na avtomatskih merilnih postajah (AMP) se ne bodo menjali senzorji, ampak merilniki kakovosti zunanjega zraka, kateri so specificirani v tehničnem delu dokumentacije.

Lepo pozdravljeni.
Datum objave: 17.07.2020   07:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da predložite specifikacijo protokola za komunikacijo s T API softwarom. Brez omenjene specifikacije žal ne moremo pripraviti ponudbe glede na vaše zahteve.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

Za pripravo ponudbe specifikacije protokola za komunikacijo s T API softwarom ne potrebujete, saj je potrebno, da prilagodite program na krmilniku OPTO 22 SNAP PAC S za prenos podatkov iz ponujenega merilnika, ki ima svoj lasten protokol.

Na krmilnik se morajo prenašati minutna povprečja izmerjenih koncentracij, iz katerih se potem izračunajo polurna povprečja. Poleg koncentracije, je potrebno spremljati še javljanje napak in opozoril merilnika, da se lahko preneseni podatki validirajo s statusom veljavnosti. Prenos notranjih parametrov merilnika (pretok vzorca, tlak vzorca, intenzivnost UV žarnice, offset, slope, temperatura ohišja itd), se mora prenašati na krmilnik vsake pol ure. Vklop avtomatske kalibracije se izvaja vsak dan in je krmiljen iz krmilnika, to je vklop zero (primer: komanda poslana iz krmilnika na merilnik: C ZERO), span (primer: komanda poslana iz krmilnika na merilnik: C SPAN), izklop kalibracije (primer: komanda poslana iz krmilnika na merilnik: C EXIT). Omenjene komande je potrebno prilagoditi na krmilniku za protokol, ki ga uporablja ponujeni merilnik. Napaka oziroma opozorilo merilnika iz analizatorja mora biti prenesena v tekstovni obliki (npr.: UV lamp warning ali sample flow warning, itd) na krmilnik in jih je potrebno definirati.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 17.07.2020   07:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede merilcev PM10 nas zanima ali morajo izpolnjevati zahteve po certifikatu QAL1 opravljenega v akreditiranem laboratoriju?

Glede kompatibilnosti standardov EN predvidevamo, da zahtevate zadnji standard EN16450:2017 in ne samo omenjene, ki so starejši (EN14907 in EN12341).

Lep pozdravODGOVOR
Spoštovani,

Za merilnik PM10 in PM2,5 zahtevamo, da je merilnik kompatibilen s standardom EN14907 in EN12341. Pogoj kompatibilnosti je izpolnjen tudi, če imajo merilniki QAL1 certifikat, ki ustreza standardu EN16450:2017.

Lepo pozdravljeni.
Datum objave: 17.07.2020   10:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na ogledu postaj, ki ga je naročnik organiziral 16. 7., smo se dogovorili za pregled programske opreme, ki se izvaja na krmilnikih OPTO22 SNAP PAC S2. Prosimo, če sporočite naslov na katerem je omenjena programska oprema dostopna.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,
za programsko opremo za krmilnike OPTO SNAP PAC S2 se obrnite na uradnega sistemskega integratorja za produkte OPTO 22 v Sloveniji.
Lep pozdrav.
Datum objave: 17.07.2020   10:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vezano na enega izmed že postavljenih vprašanj (uradni odgovor citiramo spodaj) vas prosimo za dostop do obstoječega programa, ki teče na krmilniku OPTO 22 SNAP PAC S. Na katerem naslovu je možen vpogled v obstoječ program? Ker je predmet razpisa tudi programska oprema, moramo biti za pripravo ponudbe seznanjeni z obstoječo programsko opremo.

"Za pripravo ponudbe specifikacije protokola za komunikacijo s T API softwarom ne potrebujete, saj je potrebno, da prilagodite program na krmilniku OPTO 22 SNAP PAC S za prenos podatkov iz ponujenega merilnika, ki ima svoj lasten protokol."

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
za programsko opremo za krmilnike OPTO SNAP PAC S2 se obrnite na uradnega sistemskega integratorja za produkte OPTO 22 v Sloveniji.
Lep pozdrav.Datum objave: 28.07.2020   11:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vezano na vaša odgovora z dne 17. 7. 2020, ki se glasita:
»Spoštovani,
za programsko opremo za krmilnike OPTO SNAP PAC S2 se obrnite na uradnega sistemskega integratorja za produkte OPTO 22 v Sloveniji.
Lep pozdrav,«
poudarjamo, da nam uradni sistemski integrator za produkte OPTO 22 v Sloveniji programske opreme, ki se izvaja na krmilnikih OPTO SNAP PAC S2, ne more zagotoviti, saj je nima. Ta programska oprema je bila namreč po naših informacijah brez njegovega sodelovanja razvita posebej za naročnika, zato ponovno pozivamo naročnika, da nam omogoči dostop do omenjene obstoječe programske opreme.

Če dostopa do obstoječe programske opreme ne zagotovite vsem zainteresiranim ponudnikom, s tem kršite načelo enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3) in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3), saj je v neupravičeni prednosti tisti ponudnik, ki to programsko opremo že pozna (tj. najmanj ponudnik, ki je dobavil obstoječe merilnike) in posledično točno ve, kaj vse bo zamenjava merilnikov obsegala. V ponudbo mora biti namreč vključena tudi cena vključitve merilnikov v EIS TEŠ. Ker je brez dostopa do obstoječe programske opreme nemogoče pripraviti realno ponudbo, se nadalje kateri od ponudnikov lahko odloči, da ponudbe ne bo oddal. Glede na navedeno ni dvoma, da takšno ravnanje naročnika neupravičeno omejuje konkurenco med ponudniki. Nadalje je s tem kršeno tudi načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (4. člen ZJN-3), saj naročnik z nezagotovitvijo dostopa do obstoječe programske opreme ponudnikom onemogoča pripravo realnih ponudb.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

Programska oprema naročnika na postaji je bila izdelana na osnovi obstoječe merilne opreme na merilni postaji zato tudi od ponudnikov pričakujemo opremo, ki bo kompatibilna z obstoječo programsko opremo. Pri analizatorjih SO2, NOx/NO/NO2 in O3 se uporablja standardni T-API protokol, ki glede na standardni Bayern Hessen protokol, omogoča zajem dodatnih informacij o stanju analizatorjev (pretoki, temperature vzorcev, SLOPE, OFFSET, ) potrebnih za učinkovito spremljanje delovanja analizatorjev. Te razširjene informacije z analizatorjev so dostopne z ukazom T LIST. Podroben opis vsebine odgovorov analizatorjev lahko najdete v navodilih proizvajalca Teledyne API za modele T100, T200 in T400, ki jih lahko najdete na spletnem naslovu proizvajalca in so prosto dostopna. Tako pričakujemo, da ponujena oprema (analizator) posamezne komponente (SO2, NOx, O3) »odgovarja« kot obstoječi analizator, na naslednje ukaze s strani krmilnika:
T LIST (trenutno stanje analizatorja)
V MODE (Mode analizatorja Sample, CAL, DIAG, )
W LIST (branje vseh alarmov na merilniku)
T SO2 (T NOx, T NO, T NO2, T O3) (trenutne koncentracije SO2; NO/NO2/NOx; O3),
C ZERO ( start INTERNE ZERO kalibracije)
C SPAN ( start interne SPAN kalibracije)
C COMPUTE (Potrditev ZERO ali SPAN kalibracije)
C EXIT (zaključitev ZERO ali SPAN kalibracije brez potrditve)
V CURR_TIME (nastavitev ure analizatorja)
Pri merilnikih prašnih delcev sta implementirana protokola za zajem meritev in ostalih informacij z merilnikov TEOM 1400 A, kjer je uporabljen AK protokol in za merilnik GRIMM EDM180 je uporabljen Grimm protokol Ne Gesytech.
Tako merilnik prašnih delcev TEOM 1400 odgovarja na naslednje zahteve s strani krmilnika:
STX4AREG KO 14ETX
STX4AREG KO 41ETX
STX4AREG KO 102ETX
STX4AREG KO 104ETX
STX4AREG KO 008ETX
STX4AREG KO 39ETX
STX4AREG KO 40ETX
STX4AREG KO 35ETX
Podrobnejše informacije o AK protokolu je možno pridobiti v uporabniškem priročniku za TEOM merilnike, ki ga lahko najdete na internetu.
Pri merilnikih Grimm je uporabljen Grimm protokol. Merilniki so v t.i. FAST mode, kar pomeni, da sami na vsakih 6 sekund pošljejo informacije o koncentracijah PM10 in PM2.5 ter ostalih statusnih informacijah merilnika (N0 N9 in P). Podrobnejše informacije o GRIMM protokolu je možno pridobiti v uporabniškem priročniku za GRIMM EDM180 merilnike, ki ga lahko najdete na uradni strani proizvajalca.
Programska oprema na postajah za zajem in obdelavo meritev je bila razvita s programskim paketom PAC Control PRO proizvajalca krmilniške opreme SNAP PAC S2 OPTO 22. Programsko opremo za programiranje krmilnikov lahko pridobite pri uradnem zastopniku za prodajo krmilnikov OPTO 22 v Sloveniji. Obstoječe kode programske opreme na krmilnikih SNPAP PAC S2 ne potrebujete za implementacijo novega protokola za zajem meritev in ostalih parametrov s ponujenega analizatorja. Dodatno razvita programska koda za nove analizatorje bo samostojen in neodvisen del programske opreme krmilnika in mora biti pred integracijo v obstoječo programsko opremo krmilnikov SNAP PAC S2 testirana in verificirana na ločenem (drugem) krmilniku. Testiranje bo nadzorovano s strani končnega naročnika in lokalnega sistemskega integratorja. Za potrebe razvoja dodatne programske opreme ne potrebujete testnega krmilnika. Za potrebe končnega testiranja vam bomo skupaj z dobaviteljem in lokalnim sistemskim integratorjem zagotovili ustrezen testni krmilnik družine SNAP PAC za obdobje 72 ur. Po uspešnem končnem testu bo lokalni sistemski integrator vključil testiran del programske opreme za nove analizatorje v obstoječo programsko kodo sistema za zajem in obdelavo na postajah.
Sprejemljiva je tudi integracija novih analizatorjev s pomočjo ustreznih komunikacijskih pretvornikov, kateri imajo izhodne informacije kompatibilne z obstoječo programsko opremo.

V ponudbo dodajte ceno vključitve merilnika v EIS TEŠ, katero morate prišteti k ceni merilnika. Pri izboru se upošteva skupna vrednost: vključitev merilnika v EIS TEŠ plus cena merilnika.

Datum objave: 31.07.2020   12:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede merilnika prašnih delcev PM10 in PM2.5 in zahtevanih certifikatov EN 12341 za PM10 in EN 14907 za PM2,5 prosimo za naslednje pojasnilo.
Ker sta EN 12341 (PM10) in EN 14907 (PM2.5) v glavnem standarda EN za referenčno metodo, morajo biti analizatorji dokazljivi, da so enakovredni referenčni metodi. Ta enakovrednost je preizkušena na terenskem testu po " Guidance to Demonstration of Equivalence", ki jih je objavila EU. Uspešno opravljen terenski test zagotavlja enakovredne meritev na terenu kot z referenčno metodo.

Zato vas vljudno prosimo, da sprejmete potrdilo o pozitivnem terenskem testu, ki dokazuje enakovrednost z referenčnimi metodami, navedenim v EN 12341 (PM10) in EN 14907 (PM2.5) v naši ponudbi kot zadostni dokaz izpolnjevanja tehničnih in ostalih zahtev za merilnik.

Metodologija Guidance to Demonstration of Equivalence" je nenazadnje zapisana tudi v EN 16450 za terenski test.

Lep pozdrav,


ODGOVOR

Pozdravljeni,

Sprejemamo potrdilo, ki prikazuje pozitiven terenski test v skladu s »Guidance to Demonstration of Equivalence« za PM10 in PM2,5 ali potrdilo za EN 16450 ali enakovredno dokazilo kot zadostno za izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika za predmetni merilnik.

Lep pozdrav,