Dosje javnega naročila 004147/2020
Naročnik: VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ MARIBOR, Park mladih 4, 2000 Maribor
Storitve: Izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov za obdobje treh let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 126.087,38 EUR

JN004147/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.06.2020
JN004147/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2020
JN004147/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2020
JN004147/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2020
JN004147/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.08.2020
JN004147/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004147/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ MARIBOR
Park mladih 4
2000
SI
Maribor
Slovenija
Blaž Kosi
info.polz@vdcpolz.si
+386 23208650

Internetni naslovi
http://www.vdcpolz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/358754/RD-NMV-ciscenje_2020.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19174
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov za obdobje treh let
Referenčna številka dokumenta: 4301-3/2020-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90919000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov za obdobje treh let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90919000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru nepravočasne izvedbe javnega naročila po preteku veljavnosti pogodbe iz objektivnih razlogov, lahko pogodbeni stranki veljavnost pogodbe podaljšata za čas do sklenitve nove pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.07.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.07.2020   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.07.2020   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.07.2020   14:38
Vprašanje:
pri prebiranju razpisne dokumentacije smo zasledili:
"4. tekoče milo za roke kartušah (ponudnik mora na vseh lokacijah zagotoviti senzorske dozirnike na kartuše - skupno 80 dozirnikov)"
Kako ste mislili s tem: kdo nabavi oz. kupi dozirnike? Kdo jih zmontira? v Kolikor je vse na izvajalcu storitev oz. ponudniku nas zanima ali jih lahko po izteku pogodbe odmontiramo, kako je s tem?
Hvala vnaprej za odgovore.

Odgovor:
Senzorske dozirnike zagotovi ponudnik, ki izvede tudi montažo dozirnikov na lokacijah. Po preteku pogodbenega razmerja dozirnike odstrani in odnese.
Hvala za vprašanje in lep pozdrav.

Datum objave: 16.07.2020   12:56
Vprašanje:
glede na to da je bil prejšnji razpis oddan za obdobje 3 let in da je iz PJN razvidno da obdobje še ni končano, nas zanima zakaj je javno naročilo objavljeno predčasno?

Odgovor:
Sedanji izvajalec čiščenja je predčasno odpovedal pogodbo - v skladu s 13. členom pogodbe ("Vsaka od pogodbenih strank lahko odpove to pogodbo v pisni obliki, s trimesečnim odpovednim rokom. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema priporočene pisne odpovedi.").

Hvala za vprašanje in lep pozdrav.

Datum objave: 20.07.2020   07:17
Vprašanje:
se lahko izvajalec, ki je odpovedal pogodbo sedaj vseeno prijavi na razpis? Dejstvo je, da on objekt najbolje pozna in je v prednosti pri sestavi ponudbene cene.

Odgovor:
Ponudbo lahko podajo vsi izvajalci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
Lep pozdrav.