Dosje javnega naročila 004268/2020
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
Blago: SUKCESIVNA DOBAVA MATERIALA ZA VODOVODE IN KANALIZACIJO
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 200.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004268/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.07.2020
JN004268/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.07.2020
JN004268/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2020
JN004268/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.09.2020
JN004268/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.10.2020
JN004268/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004268/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 129-315649
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, d.o.o.
Ulica Nade Cilenšek 5
3310
SI
Žalec
Slovenija
igor.glusic@jkp-zalec.si, Igor Glušič univ.dipl.inž.
igor.glusic@jkp-zalec.si
+386 37136750

Internetni naslovi
http://www.jkp-zalec.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/358790/JKP_ŽALEC_BLAGO_2020.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19307
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNA DOBAVA MATERIALA ZA VODOVODE IN KANALIZACIJO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39350000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
SUKCESIVNA DOBAVA MATERIALA ZA VODOVODE IN KANALIZACIJO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Material za gradnjo in vzdrževanje javnih vodovodov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44140000
44160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1: Material za gradnjo in vzdrževanje javnih vodovodov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Material za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih priključkov
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44161200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 2: Material za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih priključkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3: Material za gradnjo in vzdrževanje javne kanalizacije
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 3: Material za gradnjo in vzdrževanje javne kanalizacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.08.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.08.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.07.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, d.o.o.
Ulica Nade Cilenšek 5
3310
Žalec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.07.2020   00:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vzorec okvirnega sporazuma ter izjava o lastniških deležih sta priloženi le kot vzorec in le te ni potrebno izpolnjevati?

lp

ODGOVOR

Se ne izpolnjuje.


Datum objave: 23.07.2020   08:32
Spoštovani

ali se certifikati, Atesti, katalogi prilagajo ob oddaji ponudbe ali potem ob morebitni izbiri?

lp

ODGOVOR
Zahtevane priloge se prilagajo ob oddaji ponudbe.

Datum objave: 23.07.2020   08:36
Pozdravljeni,
lahko prosim zapišete:
- katero verzijo Androida ima ročni terminal Unitech PA 700?
- katero verzijo programske opreme eMR imate?
- katero verzijo programske opreme BASS imate?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
- verzija Androida: 8.1, terminal M
- verzija programske opreme eMR: 5.4.36
- verzija programske opreme BASS: INKASSO 9.69 Build 1672

Datum objave: 23.07.2020   08:39
Pozdravljeni,
ali lahko pri volumetričnih vodomerih DN 15- DN 40, kjer zahtevate direktno nameščen radijski oddajnik, s fiksnim vijačenjem na dva vijaka ponudimo tudi izvedbo, volumetričnega vodomera, ki ima oddajnik že integriran v številčnici vodomera. Vodomer seveda izpolnjuje vse ostale zahteve.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Vodomeri morajo omogočati ločeno servisiranje oziroma zamenjavo vodnega dela in radijskega oddajnika.

Datum objave: 24.07.2020   13:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri oddaji ste napisali da se v razdelek "predračun" naloži obrazec ponudba s predračunom. Ali je to obrazec št. 1? Ali se ta obrazem potemtakem naloži tudi z vsemi podatki v nadaljevanju obrazca kjer so gor zapisani vsi podatki podjetja?

lp

ODGOVOR

V razdelek PREDRAČUN se naloži kompletno izpolnjen obrazec OBR-1 - PONUDBA.


Datum objave: 27.07.2020   15:41
VPRAŠANJE
Za podzemne hidrante v sklopu 1 zahtevate ohišje iz inox cevi. Ker nobeden naveden proizvajalec ne proizvaja več takšnih hidrantov, nas zanima ali se lahko ponudijo hidranti z ohižjem narejenim iz LTŽ?

ODGOVOR


Lahko se ponudijo tudi hidranti z ohišjem narejenim iz nodularne litine.

Datum objave: 27.07.2020   15:42
VPRAŠANJE
V sklopu 1 imate zahtevane fazonske kose z vrtljivimi prirobnicami. Zanima nas, ali se lahko ponudijo fazonski kosi s fiksnimi prirobnicami?

ODGOVOR


Da, ponudijo se lahko tudi fazonski kosi s fiksnimi prirobnicami.

Datum objave: 27.07.2020   15:42
VPRAŠANJE
Spoštovani, v sklopu 1 imate zahtevane dultilne cevi dolžine 6m. Ker standard EN 545 določa dolžino cevi 5, 5.5, in 6 m nas zanima, ali lahko ponudimo cevi v skladu s standardom EN 545?

ODGOVOR

Lahko se ponudijo tudi cevi iz nodularne litine dolžine 5 m in 5,5 m, skladne s standardom EN 545.Datum objave: 28.07.2020   07:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni ,

Zanima nas ali je potrebno:
VPRAŠANJE 1: v sklopu 1( podsklop 5) nuditi vse fazonskih kosoe z vrtljivo prirobnico glej opis:

Opis:Fazonski kosi iz nodularne litine z vrtljivimi prirobnicami, protikorozijska epoksi prašna zaščita (debelina zaščite 250m), standard EN545, pridobljen GSK certifikat

VPRAŠANJE2:Duktilne cevi TYTON sklop 1 podsklop 1
Ali so lahko duktilne cevi tudi dolžine 5,5 m in ali so zahtevane klase duktilnih cevi DN 80,100,125,150 klasa C64 v TYTON izvedbi
Opis:
NL CEVI DN 80 400
Spoj: nesidrni
Proizvajalec: TRM, Duktus, PAM, ali enakovredno
Tehnični opis:
Cevi morajo biti izdelane po standardu EN545:2010, klase »C« po specifikaciji spodaj, spoj TYTON ali enakovredno; vključno z odgovarjajočimi tesnili in mastjo, ki morajo biti vključeni v ceno.
Spoj mora omogočati možnost 100% tesnjenja tudi v primeru rezanja cevi in vgradnjo neizvlečnih tesnil (SIT tesnila) z možno kontrolo vgrajenih neizvlečnih spojev po sami montaži.
Notranja zaščita cementna obloga, ustrezna za pitno vodo.
Dolžina cevi 6m, cev kalibrirana za najmanj ¾ dolžine.
Zunanja zaščita - Zn Al (85% + 15%; 400g/m²) ali boljša in epoksi zaključni sloj.VPRAŠANJE 3:Sklop 1 podsklop 4 ali je potrebno nuditi zaščitne rebraste cevi s temensko togostjo 750N saj ima večina proizvajalcev cevi v kolutu z temensko togostjo 450N v palicah pa 750N

Opis:
PE REBRASTE ZAŠČITNE CEVI Ø 75 Ø 110 mm
Proizvajalec: EGEPLAST, GERODUR ali enakovredno
Tehnični opis:
PE rebraste zaščitne cevi (dvoslojne, znotraj gladke), izdelane po standardu EN 50086-2-4 s temensko togostjo 750N, dobavljive v kolutu.
"


Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR
Sklop 1 podsklop 4 ali je potrebno nuditi zaščitne rebraste cevi s temensko togostjo 750N saj ima večina proizvajalcev cevi v kolutu z temensko togostjo 450N v palicah pa 750N

Opis:
PE REBRASTE ZAŠČITNE CEVI Ø 75 Ø 110 mm
Proizvajalec: EGEPLAST, GERODUR ali enakovredno
Tehnični opis:
PE rebraste zaščitne cevi (dvoslojne, znotraj gladke), izdelane po standardu EN 50086-2-4 s temensko togostjo 750N, dobavljive v kolutu

PE rebraste zaščitne cevi (dvoslojne, znotraj gladke) dobavljive v kolutu lahko imajo temensko togost 450N, cevi v palicah, pa 750NDatum objave: 28.07.2020   13:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko ponudnik ponudi samo 1 posamezen podsklop ali je zavezan ponuditi vse podsklope v sklopu?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Vse podsklope v posameznem sklopu.
Pošiljamo še navodila iz razpisne dokumentacije: Naročnik bo posamično javno naročilo oddal za posamezen sklop. Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezen sklop ali za vse razpisane sklope blaga. V primeru, da ponudnik odda ponudbo za več sklopov, mora biti njegova ponudba predložena tako, da se lahko ocenjuje po razpisanih sklopih. Ponudniki morajo ponuditi vse vrste blaga iz posameznega sklopa. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh vrst blaga izločil iz ocenjevanja ponudb.


Datum objave: 30.07.2020   07:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v sklopu 2 imate pri vodomernih jaških zahtevano termično izolacijo, ni pa določeno do koliko stopinj C naj termična izolacija zdrži (cona zmrzovanja je zelo nedoločljiv pojem). Zanima nas do koliko stopinj C zahtevate odpornost za zmrzovanje?

ODGOVOR
Pri vodomernih jaških zahtevamo odpornost na zmrzovanje najmanj minus 25 C.

Datum objave: 30.07.2020   14:46
Naročnik vsem ponudnikom podaja nasledje pojasnilo, ki ga naj ponudniki OBVEZNO upoštevajo pri pripravi ponudbe:

JN004268/2020-B01 - SUKCESIVNA DOBAVA MATERIALA ZA VODOVODE IN KANALIZACIJO in sicer:
SKLOP 2; PODSKLOP 03 DOBAVA VEČTOKOVNIH ALI VOLUMETRIČNIH, INDUSTRIJSKIH VODOMEROV IN OPREMA

Naročnik dovoljuje tudi dobavo večtokovnih vodomerov namesto volumetričnih vodomerov dimenzije DN 15 do DN 40 .

Za večtokovne vodomere velja:
DN 15 ; začetni pretok mora biti 10 l/h ali manj
DN 20 ; začetni pretok mora biti 10 l/h ali manj
DN 25 ; začetni pretok mora biti 18 l/h ali manj
DN 30 ; začetni pretok mora biti 18 l/h ali manj
DN 40 ; začetni pretok mora biti 40 l/h ali manj
Ostale tehnične karakteristike enake kot v opisu 03.