Dosje javnega naročila 004239/2020
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: SRČNI SPODBUJEVALNIKI
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 547.667,71 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004239/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.07.2020
JN004239/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.08.2020
JN004239/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.10.2020
JN004239/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.01.2021
JN004239/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2021
JN004239/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2021
JN004239/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2021
JN004239/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2021
JN004239/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.05.2021
JN004239/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.08.2021
JN004239/2020-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.10.2021
JN004239/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.11.2021
JN004239/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 27.12.2021
JN004239/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 27.12.2021
JN004239/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 27.12.2021
JN004239/2020-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004239/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 128-312789
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Služba za nabavo medicinskega materiala in storitev
dragan.s@ukc-mb.si
+386 23212566

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19303
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SRČNI SPODBUJEVALNIKI
Referenčna številka dokumenta: 460-E-DS-V1-11/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava srčnih spodbujevalnikov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nabava srčnih spodbujevalnikov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 1. točko 95.člena ZJN-3 lahko stranki okvirnega sporazuma sporazumno podaljšata trajanje okvirnega sporazuma s sklenitvijo aneksa k okvirnemu sporazumu. Aneks lahko skleneta v primeru, če novi postopek oddaje javnega naročila ni zaključen pravočasno, in sicer za čas do zaključka postopka oddaje javnega naročila oziroma sklenitve novega okvirnega sporazuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.08.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 07.02.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.08.2020   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.07.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.07.2020   12:50
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Srčni spodbujevalnik, DDDR A (911002): ali smemo ponuditi srčni spodbujevalnik, ki omogoča prikaz števila ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij, in ne % le-teh?

Srčni spodbujevalnik, DDDR A (911002): ali smemo ponuditi srčni spodbujevalnik, ki omogoča shranjevanje 8 epizod, skupno v trajanju 48 sekund, zapis epizod je lahko z atrijskega kanala (A EGM) ali ventrikularnega kanala (V EGM) ali ekvivalent atrijskemu in ventrikularnemu signalu, 'Summed EGM', sestavljen iz atrijskega in ventrikularnega signala, ki omogoča enostavnejše in preglednejše spremljanje epizod bolnikov?

Srčni spodbujevalnik, DDDR B (911003): ali smemo ponuditi srčni spodbujevalnik, ki omogoča prikaz števila ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij, in ne % le-teh?

Srčni spodbujevalnik, DDDR B (911003): ali smemo ponuditi srčni spodbujevalnik, ki omogoča shranjevanje 8 epizod, skupno v trajanju 48 sekund, zapis epizod je lahko z atrijskega kanala (A EGM) ali ventrikularnega kanala (V EGM) ali ekvivalent atrijskemu in ventrikularnemu signalu, 'Summed EGM', sestavljen iz atrijskega in ventrikularnega signala, ki omogoča enostavnejše in preglednejše spremljanje epizod bolnikov?

Srčni spodbujevalnik, DDDR MODEL A (911006): ali smemo ponuditi srčni spodbujevalnik, pri katerem je frekvenca nastavljiva po 'mode switch-u'? V času 'mode switch-a' najustreznejšo frekvenco za bolnika določa senzor aktivnosti, po preklopu z »mode swtich-a« pa lahko frekvenco nastavimo med 70 in 120 udarci na minuto v trajanju od pol minute do 120 minut.

Hvala.

ODGOVOR
Odgovor na vsa vprašanja je ne. Ponudniki morajo ponuditi artikel v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 30.07.2020   12:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika sprašujemo ali lahko v skupini 004 pod identom 911006 Spodbujevalnik DDDR za resinhronizacijo srca (biventrikularno spodbujanje) MODEL A ponudimo ustrezni srčni spodbujevalnik z dvema ločenima IS-1 vhodoma in enim IS-4 vhodom za elektrodne katetre?

Hvala.

ODGOVOR
Da. Ponudniki lahko ponudijo tudi artikel predlaganih lastnosti, če ustrezajo vse ostale karakteristike.Datum objave: 30.07.2020   15:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika sprašujemo ali lahko v skupini 004 pod identom 911007 Spodbujevalnik DDDR za resinhronizacijo srca (biventrikularno spodbujanje) MODEL B ponudimo ustrezni srčni spodbujevalnik z algoritmom, ki spremlja napredovanje srčnega popuščanja na osnovi meritev impedance in s prikazom diagnostičnih trendov (variabilnost srčne frekvence, aktivnosti bolnika) ter z diagnostiko in spremljanjem preddvornih aritmij z 12-mesečnim prikazom trenda tedenskega trajanja preddvornih aritmij, prikaz histograma frekvence prekata med preddvornimi aritmijami, pregled preddvornih aritmij?

Zahvaljujemo se za odgovor.

ODGOVOR
Da. Ponudniki lahko ponudijo tudi artikel predlaganih lastnosti. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.Datum objave: 30.07.2020   15:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali vam lahko pod identom 911012 ponudimo implantabilni snemalnik srčnega ritma za odkrivanje različnih motenj ritma, s prostornino 1.4 cm3, dolžino monitorizacije 2 leti, s prikazom ventrikularne frekvence med atrijsko fibrilacijo, s frekvenco vzorčenja signala 512Hz ter z možnostjo varnega snemanja pri MR na 1,5 T, brez časovne omejitve in omejitve višine pacienta?

Hvala.

ODGOVOR
Ne. Ponudniki morajo ponuditi artikel v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 30.07.2020   16:05
Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo
SRČNI SPODBUJEVALNIKI, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 03.07.2020, številka objave JN004239/2020-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 06.07.2020, številka objave 2020/S 128-312789, naročnik dopolnjuje in spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

1. Ponudniki lahko v skupini 004 pod identom 911006 Spodbujevalnik DDDR za resinhronizacijo srca (biventrikularno spodbujanje) MODEL A ponudijo tudi ustrezni srčni spodbujevalnik z dvema ločenima IS-1 vhodoma in enim IS-4 vhodom za elektrodne katetre. Ostale zahteve ostajajo nespremenjene.
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

2. Ponudniki lahko v skupini 004 pod identom 911007 Spodbujevalnik DDDR za resinhronizacijo srca (biventrikularno spodbujanje) MODEL B ponudijo tudi ustrezni srčni spodbujevalnik z algoritmom, ki spremlja napredovanje srčnega popuščanja na osnovi meritev impedance in s prikazom diagnostičnih trendov (variabilnost srčne frekvence, aktivnosti bolnika) ter z diagnostiko in spremljanjem preddvornih aritmij z 12-mesečnim prikazom trenda tedenskega trajanja preddvornih aritmij, prikaz histograma frekvence prekata med preddvornimi aritmijami, pregled preddvornih aritmij.
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.