Dosje javnega naročila 004538/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-24/20; Ureditev ceste skozi Rakek železniška postaja 2. etapa
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 621.809,54 EUR

JN004538/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.07.2020
JN004538/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2020
JN004538/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.11.2020
JN004538/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004538/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-000922/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19642
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-24/20; Ureditev ceste skozi Rakek železniška postaja 2. etapa
Referenčna številka dokumenta: 43001-241/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev ceste skozi Rakek železniška postaja 2. etapa
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev ceste skozi Rakek železniška postaja 2. etapa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 250
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.08.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.08.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.08.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.07.2020   09:17
VPRAŠANJE
Kaj mislite v tej postavki granitni ali betonski robniki?

Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega granitnega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm m1 460,00


ODGOVOR


 Dobavijo in vgradijo se predfabricirani betonski robnikiDatum objave: 30.07.2020   09:18
VPRAŠANJE
Prosimo za detajl zidu!

Hvala.

LP


ODGOVOR

Na naročnikovi spletni strani je obljavljen detajl. Pojasnilo razpisne dokumentacije-04.


Datum objave: 30.07.2020   09:19
VPRAŠANJE
58 232 Dobava in vgraditev tipske lesene varovalne ograje ograje za pešce po detajlu proizvajalca visoke 120cm m1 130,00


lahko objavite detajl ograje?

LP

ODGOVOR


Na naročnikovi spletni strani je obljavljen detajl. Pojasnilo razpisne dokumentacije-06.


Datum objave: 04.08.2020   07:52
VPRAŠANJE
Ali je v tej postavki mogoče mišljen strojni izkop?

Široki izkop vezljive zemljine - 3.kategorije - ročno m3 400,00


ODGOVOR

V območju obstoječih lipovih drevoredov , ki sodijo v naravne znamenitosti je potrebno vsa dela izvajati na način, ki ne bo ogrozil obstoječih dreves in koreninskega sistema. Izkopavanja ob delu naj zato potekajo ročno.
Datum objave: 04.08.2020   07:52
VPRAŠANJE

Ali v spodnjem opisu manjka filc ter obsip z drenažnim materialom?


Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 20 cm m1 140,00


ODGOVOR

 V postavki je skladno s posebnimi teh. pogoji za odvodnjavanje zajet tudi zasip z drenažnim materialom. Filc ni predviden.
Datum objave: 07.08.2020   08:11
VPRAŠANJE
7. TUJE STORITVE
7.9. Preiskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
0001 79311 Projektantski nadzor ur 165,00
0002 79312 Geomehanski nadzor ur 48,00
0003 79514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del kpl 1,00
0004 51612 Izdelava podprtega opaža za ravno ploščo s podporo, visoko 2,1 do 4m m2 26,00
0005 51723 Izdelava škatlastega opaža za razne odprtine nad 0,21 m2 m2 1,53

Vprašujemo za poz 4 in 5 ,ker to verjetno ne spada med tuje storitve!?

ODGOVOR

 POZ 4 in 5 ne spadata med tuje storitve in se ju ne upošteva.


Datum objave: 07.08.2020   08:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
postavka 1.3.1.1. Prestavitev lesenih drogov Tk omrežja

Prosimo za bolj natančen opis postavke, kaj točno se bo tukaj izvedlo.
Koliko metrov stran se bo prestavljalo?
Je potreben nov temelj? Dimenzije?
Ali je potreben tudi izkop jarka za kable TK omrežja do teh novih mest drogov? Koliko metrov, globina/širina?

Prosimo za podatke


lp


ODGOVOR

Prestavitev drogov je predvidena za novo kamnito zložbo. Vzporedni zamik za cca 2-3m.
Potreben je nov temelj. Priloga detajl!
Datum objave: 07.08.2020   08:13
VPRAŠANJE
Ali lahko naročnik objavi KPP vozišča iz katerega bo razvidna širina pločnika?

Zanima me širina pločnika in perona.

Hvala.


ODGOVOR


Prilagamo KPP( pločnik 1.50, čakališče-peron-2m)

Datum objave: 07.08.2020   08:13
VPRAŠANJE
Postavka 35313 v poglavju 3.5.3.

Ali upoštevamo tudi beton in armaturo?

LP
ODGOVOR

Pri postavki je predvidena izdelava poglobljenega robnika iz naravnega kamna( npr. granitne kocke), ki se jih postavlja na zunanjo stran pločnika ob lipah-tako se lažje prilagodimo neravninam ob koreninah obstoječih dreves. V postavki je potrebno zajeti vse, kakor za robnike, skladno s tehničnimi pogoji ( izkop, planiranje dna, tampon, beton temelja in obloga z betonom, fugiranje....)
35.313 Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 10cm/10cm/10cm m1 304,0Datum objave: 07.08.2020   08:14
VPRAŠANJE
44958 - 4.4. Jaški

Zahtevate pokrov 700/700 125 kN

Je mišljeno 600/600?

LP


ODGOVOR

Pravilno je pokrov 700 x 700 zaradi vstopnih stopnic v zadrževalnik je potreben širši pokrov!


Datum objave: 07.08.2020   08:15
VPRAŠANJE
Prosimo za detajl zadrževalnika.

Hvala.

LP


ODGOVOR


Objavljen je detajl zadrževalnika

Datum objave: 07.08.2020   08:15
VPRAŠANJE
spoštovani,
menimo da sta vam v poglavju 7. tuje storitve ostali dve postavki, kateri ne spadata tam in sicer:
postavka 0004 -51612 in postavka 0005 -51723.


Boste popravljali popis ali ju ni potrebno ovrednotiti in pustimo prazno?


Hvala

lp

ODGOVOR


Postavki 0004 in 0005 ne spadata med tuje storitve in se jih ne upošteva in se jih ne ovrednoti.

Datum objave: 07.08.2020   08:15
VPRAŠANJE
Postavka:
66001 Dobava in postavitev leseno-jeklene varovalne ograje za pešce, dimenzije 220 x 120cm m1 181,0

Ali za to postavko velja isti detajl kot ste ga objavili v pojasnilu št. 6?

Če ne, prosimo za nov detajl.

Kje se ta montira?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Ograja je predvidena nad brežino med Lipami, predlagamo enako kot kroni zložbe nad cesto ( kot npr. Petrič d.o.o.-tri horizontala vodila)

Datum objave: 07.08.2020   11:51
VPRAŠANJE
53 761 Izdelava brizganega cementnega betona C16/20, prerez do 0,10 m3/m2 m2 580,00

A je to torkret beton?
Kje je armaturna mreža in sidra?

Naročnika prosimo, za bolj natančen opis postavke.
ODGOVOR


To je torkret beton, upoštevati postavko po opisu.Datum objave: 07.08.2020   11:52
VPRAŠANJE
Polaganje drenažne folije za zidom m2 400,00

So tu zahtevane kakšne posebne specifikacije ali je to navaden filc?


ODGOVOR

 Vgradi se geotekstil, površinske mase 200g/m2 -(EN ISO 9864)


Datum objave: 07.08.2020   11:55
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika da kot ustrezno referenco za izvedbo podporne ali oporne kamnito betonske zložbe na državni cesti dolžine vsaj 30 m in na celotni dolžini višine skupaj s temeljem vsaj 3 m dovoli tudi referenco, kjer se dela niso izvajala na državni cesti.

Naročnik s tem ne bi bil oškodovan, ker ni nobene tehnične razlike med izvajanjem navedenih del na državni cesti ali pa na lokalni cesti.

Prosim, da naročnik navedeno zahtevo spremeni tako pri ponudniku kot tudi pri vodji del in kot ustrezno dovoli tudi kamnite betonske zložbe, ki so se izvedle na lokalnih cestah.

Hvala!

ODGOVOR


 V ceni upoštevajte samo to kar je opisano v postavki 42.113.

Datum objave: 07.08.2020   11:55
VPRAŠANJE
Široki izkop vezljive zemljine - 3.kategorije - ročno m3 400,00

ali mislite resno ročni izkop 400 m3 ker to je najmanj 1200 delovnih ur ?

ODGOVOR


Upošteva se samo tako kot je opisano v navedenih postavkah.

Datum objave: 07.08.2020   11:56
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da umakne omejitev reference za kamnito betonsko zložbo na državni cesti (pri ponudniku in vodji del) in dovoli kot ustrezne tudi reference na vseh cestah, ker ni nobene razlike med temi zložbami pri sami izvedbi del.

ODGOVOR


 Ureditev ceste skozi Rakek-železniška postaja -2. etapa-dela se bodo zvajala na regionalni cesti pod prometom z delno zaporo, kot vzdrževalna dela v javno korist, za kar se zahteva izvajalec z izkušnjami na tovrstnih objektih. Za izvedena dela mora izvajalec po koncu gradnje predložiti Dokazilo o zanesljivosti del, ki ga potrdi ustrezen strokovni kader, ki je vpisan v IZS. Zahtevane reference za odgovorno osebo in gospodarski subjekt so sorazmerne predmetu javnega naročila.