Dosje javnega naročila 004619/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-57/20; Ureditev ceste R3 642/1147 Podpeč Ig skozi Jezero
ZJN-3: Odprti postopek

JN004619/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.07.2020
JN004619/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.08.2020
JN004619/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004619/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-000934/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19722
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-57/20; Ureditev ceste R3 642/1147 Podpeč Ig skozi Jezero
Referenčna številka dokumenta: 43001-244/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev ceste R3 642/1147 Podpeč Ig skozi Jezero
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev ceste R3 642/1147 Podpeč Ig skozi Jezero
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.08.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.08.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.08.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.07.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.08.2020   06:50
VPRAŠANJE
Prosim, da objavite detajle, načrte oz. zahteve za nadstrešnico na avtobusnem čakališču - Faza 2 točka 6.6 druga prometna oprema, točka 66921 in 66922

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Predvidena nadstrešnica je proizvajalca podjetja Europlakat.

Datum objave: 05.08.2020   06:50
VPRAŠANJE
Prosim, da objavite detajle, načrte oz. zahteve za nadstrešnico na avtobusnem čakališču - Faza 2 točka 6.6 druga prometna oprema, točka 66921 in 66922

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

V specifikaciji naročila je priložena vodilna mapa projekta s podatki o projektantu PZI-ja. Poleg tega je na glavah vseh grafičnih prilog naveden projektant dokumentacije.

Datum objave: 05.08.2020   06:52
VPRAŠANJE
Prosim za razjasnitev kakšne cevi naj upoštevamo v ponudbi
SN4, SN8, ali SN8 ENOSLOJNA.

ODGOVOR


V postavkah, kjer so cevi polno obbetonirane ponudnik upošteva cevi SN4. Za vse ostale cevi se upošteva SN8.
Na podlagi tega bo naročnik dopolnil tudi popise del.Datum objave: 05.08.2020   06:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za točen tip nadstrešnice na avtobusnem čakališču.


ODGOVOR

Tip nadstrešnice je objavljen v pojasnilu št.1.
Datum objave: 05.08.2020   06:53
VPRAŠANJE
Prosimo za detajl avtobusne nadstrešnice.
Najlepša hvala!ODGOVOR

Detajl avtobusne nadstrešnice je objavljen v pojasnilu št. 1.
Datum objave: 11.08.2020   09:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kaj upoštevamo v postavki "Ureditev ekološkega otoka"?
Hvala

ODGOVOR
Predvidena je odstranitev obstoječih podstavkov domače izvedbe ter dobava, dostava in postavitev na utrjeno podlago dveh novih betonskih podstavkov. Primer detajla je objavljen na Naročnikovi spletni strani (Pojasnilo razpisne dokumentacije 06)