Dosje javnega naročila 004500/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-54/20; Ureditev regionalne ceste R3-639/1141 Lj (Šentvid) Vodice, skozi Šmartno, od km 3.475 do km 4.100
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 584.881,99 EUR

JN004500/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.07.2020
JN004500/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.07.2020
JN004500/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.08.2020
JN004500/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2020
JN004500/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.12.2020
JN004500/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004500/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-000712/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19589
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-54/20; Ureditev regionalne ceste R3-639/1141 Lj (Šentvid) Vodice, skozi Šmartno, od km 3.475 do km 4.100
Referenčna številka dokumenta: 43001-165/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev regionalne ceste R3-639/1141 Lj (Šentvid) Vodice, skozi Šmartno, od km 3.475 do km 4.100
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev regionalne ceste R3-639/1141 Lj (Šentvid) Vodice, skozi Šmartno, od km 3.475 do km 4.100
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.08.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.08.2020   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.08.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.07.2020   14:43
VPRAŠANJE
V zavihku Rekonstrukcija ceste, poglavje: 4. Odvodnjavanje, podpoglavje: 4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija, sta pod postavko 0006 in 0007 navedena doplačila za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2m. Ali je v teh dveh postavkah mišljena kompletna izdelava kanalizacije v globini do 2m, ali samo dodatni izkop v globini od 1,1 do 2m?

ODGOVOR


 V kolikor se polagajo kanalizacijske cevi vključno s podložno plastjo v globini, ki je večja od 1,0m je izvajalec upravičen do doplačila iz postavk 0006, 0007 iz poglavja 4.3 Globinsko odvodnjavanje kanalizacija. V teh postavkah je jasno napisano, da gre za izdelavo kanalizacija!Datum objave: 28.07.2020   07:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim, da dodate v dokumentacijo še detajl vgradnje jaška in pokrova. Pri rešetkah za odvodnjo meteorne vode ni dimenzij, oblike...

ODGOVOR


Naročnik objavlja spremembo razpisne dokumentacije 01 (objava detajla jaška s fleksibilno ploščo, detajla revizijskega Pe jaška, detajla cestnega požiralnika tipa »A«, detajla cestnega požiralnika tipa »B«).Datum objave: 28.07.2020   07:01
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosim za objavo detajlo oz. dobavitelja5.8 Ključavničarska dela in dela v jeklu
Rekonstrukcija ceste
5.8 Ključavničarska dela in dela v jeklu
0001 Dobava in postavitev nadstrešnice avtobusnega postajališča APL04


ODGOVOR


Naročnik objavlja spremembo razpisne dokumentacije 01 (objava tlorisa temeljenja in nadstreška in risbe nadstrešnice avtobusnega postajališča).Datum objave: 28.07.2020   14:21
VPRAŠANJE
Spoštovani!
4. Odvodnjavanje
V popisih so navedene cevi iz polivinilklorida, v tehničnem poročilu pa iz PE. Kakšne cevi upoštevamo?

2.5.Brežine in zelenice
Zasaditev razznih drevesnih in grmovnih vrst na zelenici, visokih nad 120 cm kos 555
Prosimo za specifikacijo dreves in grmovnih vrst.

5.1 Zidarska in kamnoseška dela
Zidanje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona v cementni malti, na dve lici, v debelini 0,36 do 0,50 m3/m2 m3 5,5
Za kakšne predfabricirane elemente gre?

Hvala za odgovore in lep pozdravODGOVOR

4. Odvodnjavanje
Upoštevajte PE cevi.

2.5.Brežine in zelenice
Specifikacije ne moramo dati, ker je to tudi odvisno od lastnikov zemljišč. Načeloma so to žive meje kot npr.: ciprese ali pa listnata živa meja.

5.1 Zidarska in kamnoseška dela
Gre za betonske votlake.
Datum objave: 29.07.2020   12:49
VPRAŠANJE
Spoštovani!

JAVNA RAZSVETLJAVA
Post.:Podvrtanje glavne ceste in vstavljanje PC-E/110 (2 9m; 1 7m cevi)
m1 25
Kaj pomeni 29 m in 17m cevi, če je podvrtavanja 25 m.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Če natančno preberete, se postavka glasi:

09. Podvrtanje glavne ceste in
vstavljanje PC-E/110
(2*9m; 1*7m cevi) m 25

Navedeno je 2x9m, kar je 18m in 1x7m, kar je 7m. Vsota je 25m, kar pomeni, da je potrebno 3x prestavljati vrtalno garnituro in izvesti tri vrtine, dve vrtini dolžine 9 metrov in eno vrtino dolžine 7m. Predvidena so podvrtavanja regionalne ceste, prečkanje priključnih cest pa je predvideno z prekopi.
Datum objave: 31.07.2020   13:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko namesto sistema ANA ponudimo klasično rešitev? Z betonskim vencem in razbremenilno ploščo, ker po izkušnjah moramo vedno po dveh letih sanirati iz sistema ANA na klasično varianto, saj zaradi fleksibilnosti obroča razpade okolica jaška.

Zagotovo je postopek vgradnje pravilen, ker je tudi vzorčni primerek pred AC bazo DARS LJ, ki ga je izvedel zastopnik tega sistema in ga je testno vgradil po vseh navodilih je razpadel in je bilo potrebno lani menjati pokrov, kar se je izvedlo na klasičen način.

Tudi stroškovno bo izvedba le tega nekajkrat cenejša.

ODGOVOR

Glede sistema jaškov z dilatacijsko ploščo (ANA), naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.
Datum objave: 31.07.2020   13:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ob dopolnitvi dokumentacije sta sedaj dva detajla vgradnje rešetke za meteorno vodo in sicer konkavna nevarna za kolesarje in robna rešetka, ki je ustrezna za kolesarje. Kaj upoštevamo, prvo ali drugo verzijo?

Glede detajla pokrovov po Sistemu Ana, pa prosim za pojasnilo, kje se je to že obneslo? Po naših informacijah so bile povsod reklamacije že po kakšnemu letu.

Prosim, da ustrezno spremenite in dovolite tudi vgradnjo teleskopskega pokrova, ki je vedno v nivoju s cestiščem in ne prihaja do pokanja asfalta nad ploščo Ana, ki je elastična.

LJ. 28.7.2020 10:46

ODGOVOR

Na avtobusni postaji, kjer je mulda je konkavna, kjer pa je vtok pod robnikom pa je robna rešetka.

Glede sistema jaškov z dilatacijsko ploščo (ANA), naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.
Datum objave: 04.08.2020   07:47
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Hodnik za pešce
Voziščne konstrukcije

post.: Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom ../.. cm
m1 840

Prosimo za dimenzije robnikov.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


V popisu del so dimenzije navedene v rubriki »opomba postavke« (4. stolpec).
Za predmetno postavko, je pod opombo navedeno: Zunanji rob pločnika in kolesarske. Dimenzije 8/25 cm.Datum objave: 04.08.2020   07:47
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pri poglavju DOVOD NN; Zaključna dela :

Projektantski oz. upravljalski nadzor (zajeto v JR)

Stroški projektiranja (PID) (zajeto v JR)

Ali te dve postavki ovrednotimo (za projektanski nadzor ste fiksirali ceno)

Hvala

ODGOVOR

Postavk ne ovrednotite.
Postavka za Projektantski oz. upravljavski nadzor je fiksirana.
Postavka Stroški projektiranja (PID), pa je zajeta v zavihku CR, E) Zaključna dela, 04. Stroški projektiranja PID.
Datum objave: 04.08.2020   07:48
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali se za uspešno zaključen referenčni posel šteje tudi posel, ki je bil prevzet s strani naročnika?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Kot je naročnik navedel v Navodilih za pripravo ponudbe, se za uspešno zaključen referenčni posel šteje posel, za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje ali dovoljenje ministra/župana za uporabo ceste.

Datum objave: 04.08.2020   07:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kaj je mišljeno v opisu postavke:
Planum temeljih tal: Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine-3.kategorije v debelini 40cm - m2 27,00.... ali gre za nasip s tamponom?
Hvala

ODGOVOR
Da, gre za primerno komprimiran nasip iz primernega gramoznega materiala (v skladu s projektno dokumentacijo).

Datum objave: 04.08.2020   07:48
VPRAŠANJE
Zdravo,

Prosimo za objavo detajla: Dobava in montaža sidra za montažo kandelabra na zid (risba 4.2)

lp

ODGOVOR
Naročnik objavlja detajl pritrditve kandelabra na objekt.

Datum objave: 04.08.2020   07:49
VPRAŠANJE
Zdravo,

prosimo za detajl: Dobava, izkop in postavitev montažnega temelja F53 za prosto- stoječo omarico KRMO
Hvala

ODGOVOR

Temelj prostostoječe omarice, je tipski temelj, ki ga določi dobavitelj omarice.
Datum objave: 05.08.2020   14:40
VPRAŠANJE
Spoštovani.

prosimo za ovrednotenje postavk v ponudbi z enoto mere "pavšal".
Le tako bomo imeli ponudniki primerljive ponudbe.
Hvala

ODGOVOR


Naročnik objavlja spremembo razpisne dokumentacije 02 (popravljen popis del), v katerem se spreminjajo postavke:

Zavihek CR, točka A), postavki 04. in 05.
točka B), postavka 15.
točka C), postavka 13.

Zavihek NN dovod, točka A), postavki 04 in 05.
točka B), postavka 9.
točka C), postavka 04.