Dosje javnega naročila 004189/2020
Naročnik: SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR, Mladinska ulica 14A, 2000 Maribor
Storitve: Storitve nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »Rekonstrukcija objekta na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru« - ponovitev postopka
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 136.640,00 EUR

JN004189/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.07.2020
JN004189/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.07.2020
JN004189/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.07.2020
JN004189/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2020
JN004189/2020-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2020
JN004189/2020-ODL01P3 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.08.2020
JN004189/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.03.2021
JN004189/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004189/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR
Mladinska ulica 14A
2000
SI032
Maribor
Slovenija
Dušan Erjavec
ss.gtmb@guest.arnes.si
+386 22350010
+386 22350021

Internetni naslovi
http://www.ssgt-mb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/358983/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19305
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »Rekonstrukcija objekta na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru« - ponovitev postopka
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba storitev nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »Rekonstrukcija objekta na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »Rekonstrukcija objekta na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 23.07.2020
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.07.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.07.2020   09:01
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.07.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.07.2020   22:53
VPRAŠANJE
Prosimo za podajo ocenjene vrednosti izvedbenih del ter ocenjeno vrednost JN.

ODGOVOR
Ocenjena vrednost javnega naročila ob upoštevanju določb ZJN-3 ni nujno javni podatek oziroma informacija zato je naročnik ne bo objavljal.Datum objave: 06.07.2020   22:53
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, naj pri nadzorniku strojnih instalacij opusti klasifikacijsko kodo, vezano
na zaključeno storitev nadzora za tehnologijo kuhinje, saj se tovrstna oprema ne vgrajuje
samo v gostinskih stavbah, ampak tudi v sklopu vzgojno-izobraževalnih ustanov, domov za
ostarele itd. in je tovrstno omejevanje konkurence, diskriminatorno.


ODGOVOR
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je, kot jasno in nedvoumno izhaja iz razpisne dokumentacije, za nadzornika strojnih instalacij določil izpolnjevanje pogoja z referencami, ki so bile izvedene na objektih po klasifikaciji CC-SI 1 - Stavbe. Navedena klasifikacija zajema tako sklop vzgojno-izobraževalnih ustanov, domov za ostarele, kot tudi vse preostale stavbe. Naročnik zato predloga zastavljavca ne upošteva, obenem pa naročnik poziva ponudnika, da natančno prouči zahteve in določbe razpisne dokumentacije.Datum objave: 06.07.2020   22:54
VPRAŠANJE
Ob pregledu razpisne dokumentacije ugotvaljamo, da Naročnik diskriminatorno omejuje ponudnike s tem, ko z zahtevano klasifikacijsko kodo in sicer CC-SI-12 (Nestanovanjske stavbe) omejuje nabor referenčnih del, ki jih lahko ponudnik izkazuje kot preteklo referenčno storitev.
Glede na to, da spadajo med nestanovanjske stavbe tudi trgovske stavbe, sejemske dvorane, stavbe za promet in izvajanje komunikacij, garažne stavbe ter celo industrijske stavbe in skladišča, kakor tudi obredne in druge nestanovanjske stavbe, torej stavbe, ki po svoji vsebini niso nikakor primerljive z dejavnostjo, ki jo izvaja Naročnik, pozivamo Naročnika, da referenčni pogoj ustrezno razširi na klasfifikacijsko kodo CC-SI-1 (Stavbe za ves zahtevan strokovni kader, kot je to zahtevano za pooblaščenega inženirja za področje strojne opreme in strojnih instalacij, saj bomo v nasprotnem primeru na razpisno dokumentacijo vložili revizijski zahtevek.

ODGOVOR

Predlog zastavljavca vprašanja se ne upošteva, saj stališče zastavljavca vprašanja ni utemeljeno in skladno s prakso Državne revizijske komisije oziroma ZJN-3. Naročnik je pogoje določil sorazmerno s predmetom javnega naročila in posledično v celoti skladno z veljavno javno-naročniško zakonodajo.


Datum objave: 06.07.2020   22:54
VPRAŠANJE
Po pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da je za zadovoljitev zahtev potrebno zagotoviti strokovnjaka 7 (odgovorna oseba za izvajanje nalog po BIM), ki po vsebini iz tehničnih specifikacij, nima nič skupnega z JN, torej Storitve nadzornika po Gradbenem zakonu, zato Naročnika prosimo, da zahtevo iz razpisa izloči.

ODGOVOR
Stališče zastavljavca vprašanja ni pravilno. Kot jasno in nedvoumno izhaja iz določb razpisne dokumentacije, je predmet javnega naročila med drugim tudi izvajanje nalog nadzornika glede na BIM. Predlog zastavljavca vprašanja se ne upošteva, naročnik pa naproša ponudnike, naj detajlno proučijo zahteve in določila razpisne dokumentacije.Datum objave: 06.07.2020   22:57
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika vljudno naprošamo, da rok za oddajo ponudb podaljša vsaj za en teden. Zahtevani rok oddaje ponudb je, glede na zahtevnost ponudbe in obseg zahtevanih storitev nadzora, neprimeren in neustrezen.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Ob upoštevanju predloga zastavljavca vprašanja ter zasledovanju cilja, da bi naročnik do roka za oddajo ponudb kar največ možnih ponudb usposobljenih ponudnikov, je naročnik v objavo na Portal javnih naročil posredoval popravek, s katerim je podaljšal rok za oddajo ponudb, predviden datum in uro javnega odpiranja ponudb in rok za postavitev vprašanj. Naročnik poziva potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v celoti upoštevajo obravnavano podaljšanje rokov.


Datum objave: 06.07.2020   22:57
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo, da podaljša rok za posredovanje vprašanj in na že zastavljena vprašanja poda odgovore še pred potekom roka za oddajo vprašanj.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje naproša zastavljavca vprašanja za preučitev že podanih odgovorov na zastavljena vprašanja.


Datum objave: 06.07.2020   22:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

1. Prosimo, da pojasnite zahteve iz POGOJA 1, in sicer zahtevate vsaj eno uspešno zaključeno storitev nadzora pri gradnji objekta, ki ima status spomenika lokalnega ali državnega pomena:

a). Ali gre za objekte, ki so navedeni v Registru kulturne dediščine?
b). Ali "gradnja" pomeni tudi izvedbo del pri rekonstrukciji, prenovi ali vzdrževanju navedenih objektov? Zahtevate uporabno dovoljenje?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje v nadaljevanju podaja pojasnila oziroma odgovore po točkah, kot je bilo zastavljeno vprašanje:

K točki a: Da, gre za objekte, ki so navedeni v Registru kulturne dediščine.
K točki b: Da, kot gradnja se upošteva tudi rekonstrukcija, prenova ali vzdrževanje objektov, ki imajo status spomenika lokalnega ali državnega pomena. Uporabno dovoljenje ni zahtevano.Datum objave: 06.07.2020   22:58
VPRAŠANJE
spoštovani,
zaradi izredno kratkega roka za oddajo ponudb in letnih dopustov vas prosimo za podaljšanje roka, da bi lahko pripravili kvalitetno ponudbo.
hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje naproša zastavljavca vprašanja za preučitev že podanih odgovorov na zastavljena vprašanja.
Datum objave: 10.07.2020   10:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Investitorju predlagamo, da pri referenci za nadzornika nad GO deli in vodjo nadzora umakne zahtevo po referenci «objekta, ki ima status spomenika lokalnega ali državnega pomena... « Smatramo, da je na ta način nepotrebno zmanjšuje nabor potencialnih ponudnikov in omejuje konkurenca. Ponudniki, ki so izvajali tehnološko zahtevne investicije (industrija, stavbe,), so dovolj usposobljeni za izvedbo tovrstnih storitev. V vsakem primeru se pri nadziranju upoštevajo pogoji, v tem primeru tudi kulturno-varstveni, ki so zapisani v projektu in pripadajočih mnenjih in soglasjih.

2. BIM investitorju predlagamo, da pri referenci za dokazovanje usposobljenosti BIM nadzora upoštevajo tudi izvedene projektantske storitve kot reference iz istega področja. Področje je relativno novo in širjenje na področje projektantov pomeni več ponudnikov in ugodnejšo ceno.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da se predlogoma zastavljavca vprašanja ugodi.

Naročnik tako iz pogoja 1 Reference za izvedbo storitev in pogoja 2 Vodja nadzora umika zahtevo, da mora imeti subjekt oziroma nominirani kader najmanj eno uspešno zaključeno storitev nadzora pri gradnji objekta, ki ima status spomenika lokalnega ali državnega pomena.

Pri pogoju 7 Odgovorna oseba za izvajanje nalog po BIM pa bo naročnik kot ustrezne štel tudi reference, kjer so bile izvedene projektantske storitve kot reference iz istega področja.Datum objave: 10.07.2020   10:24
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za pojasnilo pri pogoju:
- Pooblaščeni inženir za področje strojne opreme in strojnih instalacij ima v zadnjih petih (5) letih, šteto do dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, vsaj eno (1) uspešno zaključeno storitev nadzora v vlogi nadzornika za strojnoinstalacijska dela na tehnologiji kuhinje v objektu po klasifikaciji CC-SI 1 Stavbe, v vrednosti izvedenih del najmanj 200.000,00 EUR (brez DDV).

Vprašanje: kaj vsebuje zahtevana vrednost? Ali je zajeta tudi vrednost kuhinjske opreme ali le strojno instalacijskih del oz. priključkov za kuhinjsko opremo?
V kolikor je zajeta vrednost kuhinjske opreme potem nadzor lahko izvaja tudi pooblaščeni inženir tehnološke stroke-sanitarno inženirstvo.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da se predlog zastavljavca vprašanja sprejme oziroma upošteva. Kar zadeva obravnavano vrednost naročnik pojasnjuje, da ta zajema tudi vrednost kuhinjske opreme zato lahko storitve nadzora izvaja tudi pooblaščeni inženir tehnološke stroke-sanitarno inženirstvo.Datum objave: 10.07.2020   10:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnika naprošamo, da vrednost reference za kuhinjsko opremo oz. kuhinjsko tehnologijo zniža na 150.000, 00 eur brez DDV, kot je običajno vrednost kuhinjske opreme pri objektih iz klasifikacije npr. CC-SI 126. Z zahtevano vrednostjo 200.000, 00 EUR naročnik zelo omejuje konkurenco oz. število ponudnikov v postopku JN.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Predlog zastavljavca vprašanja se upošteva. Vrednot referenc za kuhinjsko opremo oz. kuhinjsko tehnologijo v okviru pogoja 4 Pooblaščeni inženir za področje strojne opreme in strojnih instalacij se zniža na 150.000,00 EUR brez DDV.


Datum objave: 10.07.2020   11:19
VPRAŠANJE
Spoštovani

Naročnik v razpisni dokumentaciji izpolnjevanja pogojev tehnične usposobljenosti zahteva predložitev referenčnega posla, ki se nananaš na izvajanje nadzora gradnje med drugim tudi za stavbo s statusom spomenika lokalnega ali državnega pomena. Naročnika sprašujemo ali sme ponudnik priglasiti tovrstno refernco tudi za uspešno opravljeno storitev, katerega stavba izpolnjuje predpisane pogoje, storitev pa je obsegala projektantski nadzor ?ODGOVOR
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je v okviru podanih odgovorov na Portalu javnih naročil spremenil zahteve razpisne dokumentacije na način, da se referenca za izvajanje nadzora gradnje nad stavbo s statusom spomenika lokalnega ali državnega pomena umakne iz razpisa, zato vprašanje ni več aplikativno.Datum objave: 10.07.2020   11:20
VPRAŠANJE
Spoštovani

Naročnik v poglavju tehnične sposobnosdti od ponudnika zahteha pogoj da gospodarski subjekt razpolaga s kadrom, ki je usposobljen za izvajanje nalog po BIM. Nominirani kader usposobljenost izkazuje s sodelovanjem pri najmanj enem istovrstnem projektu izvajanju nalog po BIM.
Kot istovrsten projekt se šteje projekt izvedbe storitev nadzora z izvajanjem nalog po BIM, ki ga je nominirani kader izvedel v zadnjih petih (5) letih od datuma objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil na objektu in katerega vrednost izgradnje (ali obnove, rekonstrukcije, sanacije ipd.) je bila najmanj 2.000.000,00 EUR z DDV. Naročnika sprašujemo ali ponudnik izpolnjuje pogoje za opisano storitev, ki se nanaša na uspešno izveden projektantski nadzor gradnje z vsemi podrobnejšimi merili pogoja 7, v vrednosti 1.500.000 EUR z DDV ?ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, se predlog zastavljavca vprašanja upošteva. Naročnik bo predlagano referenco štel kot ustrezno za izkaz izpolnjevanja obravnavanega pogoja.