Dosje javnega naročila 004191/2020
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Gradnje: Tesnjenje površine atrijev in zamenjava tlaka na objektu Podbreznik 112 in 112 A, v Novem mestu
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 44.864,34 EUR

JN004191/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.07.2020
JN004191/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2020
JN004191/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.09.2020
JN004191/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004191/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Katarina Tomšič
katarina.tomsic@ssrs.si
+386 14710596

Internetni naslovi
http://www.stanovanjskisklad-rs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Tesnjenje površine atrijev in zamenjava tlaka na objektu Podbreznik 112 in 112 A, v Novem mestu
Referenčna številka dokumenta: JN 12/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45453100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Naročnik bo zaradi zamenjave tlaka na zahtevo ETL, hkrati izvedel tudi tesnjenje tlaka v obsegu zunanjih atrijev (pritličje), zaradi zamakanja v zraven ležeča stanovanja in zamakanja v podzemno garažo, kar vsa pripada objektu Podbreznik 112 in 112 A v Novem mestu.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45453100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Objekt Podbreznik 112 in 112 A v Novem mestu
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik bo zaradi zamenjave tlaka na zahtevo ETL, hkrati izvedel tudi tesnjenje tlaka v obsegu zunanjih atrijev (pritličje), zaradi zamakanja v zraven ležeča stanovanja in zamakanja v podzemno garažo, kar vsa pripada objektu Podbreznik 112 in 112 A v Novem mestu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Razlogi so navedeni v 5. členu Vzorca pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.07.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.07.2020   10:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.07.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.07.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.07.2020   09:18
VPRAŠANJE 1
Zahtevano imate menično izjavo in bianco menico. Zanima me koliko bianco menic je potrebno poslati?
ODGOVOR 1
Finančno zavarovanje v obliki bianco menice z menično izjavo za izpolnitev bo predložil izbrani izvajalec šele ob primopredaji pogodbenih del (11.5. člen vzorca pogodbe). Skladno s pojasnilom finančnega zavarovanja ni potrebno prilagati ponudbeni dokumentaciji.