Dosje javnega naročila 004192/2020
Naročnik: Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana
Blago: Tekočinski kromatograf ultra visoke ločljivosti (UHPLC) s PDA/DAD in CAD detektorjema
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 97.163,30 EUR

JN004192/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.07.2020
JN004192/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.07.2020
JN004192/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.07.2020
JN004192/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.11.2020
JN004192/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004192/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Kemijski inštitut
Hajdrihova ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Eva Hladnik
glavna.pisarna@ki.si
+386 14760200

Internetni naslovi
https://www.ki.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/359015/Objava_RD_reaktor_FV.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19311
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Raziskovalna dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Tekočinski kromatograf ultra visoke ločljivosti (UHPLC) s PDA/DAD in CAD detektorjema
Referenčna številka dokumenta: JNMV 14/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Tekočinski kromatograf ultra visoke ločljivosti (UHPLC) s PDA/DAD in CAD detektorjema
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tekočinski kromatograf ultra visoke ločljivosti (UHPLC) s PDA/DAD in CAD detektorjema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
RHODOLIVE


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.07.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.07.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.07.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.07.2020   08:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za podaljšanje roka za prijavo in postavljanje vprašanj. Postavljeni roki so bistveno prekratki glede na kompleksnost aparata, ki je razpisan.
Rok se naj podaljša vsaj za 10 dni.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik je glede na ocenjeno vrednost predmeta javnega naročila ter glede na izbrani postopek postavil primeren rok za sprejem ponudnikovih vprašanj ter rok za sprejem ponudb. Naročnik rokov ne bo podaljševal.


Datum objave: 08.07.2020   09:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Prosimo, da zaradi večjega števila komponent v konfiguraciji sistema, povečate referenčno obdobje na 4-5 let.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik v točki 13.7 Reference spreminja razpisno dokumentacijo sledeče:
Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v referenčnem obdobju izvedel dobavo in instalacijo opreme, ki je primerljiva s predmetom tega javnega naročila in sicer Tekočinski kromatograf ultra visoke ločljivosti (UHPLC) s PDA/DAD in CAD detektorjema v vrednosti vsaj 70.000 EUR brez DDV. Kot referenčno obdobje se šteje obdobje zadnjih petih let od objave obvestila o naročilu male vrednosti. Kot ustrezne reference se bodo šteli le referenčni posli, ki so bili v referenčnem obdobju zaključeni (zaključene dobave: dobave o katerih obstoji prevzemni zapisnik oziroma potrjena dobavnica).
Dokazilo: Ponudnik predloži obrazec z referencami.

V primeru skupne ponudbe/nastopa s podizvajalcem lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj."