Dosje javnega naročila 004270/2020
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, cesta IX 6, 1000 Ljubljana
Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov in počitniških enot ZRSZ
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 695.378,37 EUR

JN004270/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.07.2020
JN004270/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.08.2020
JN004270/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.08.2020
JN004270/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.08.2020
JN004270/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.09.2020
JN004270/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.10.2020
JN004270/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.10.2020
JN004270/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 26.10.2020
JN004270/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 26.10.2020
JN004270/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.12.2022
JN004270/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.12.2022
JN004270/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN004270/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 129-316847
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Rožna dolina, cesta IX 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Japelj
sjn@ess.gov.si
+386 14790900
+386 14790981

Internetni naslovi
http://ess.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/359145/RD_ODPČIŠČ-10-2020.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19330
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
javni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov in počitniških enot ZRSZ
Referenčna številka dokumenta: 4300-10/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov in počitniških enot ZRSZ
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1 Območna služba Kranj
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Družbeno odgovorno podjetje10

Merilo stroškov:
imeponder
Skupna vrednost brez DDV90

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2 Območna služba Ljubljana
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Družbeno odgovorno podjetje10

Merilo stroškov:
imeponder
Skupna vrednost brez DDV90

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3 Območna služba Sevnica
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Družbeno odgovorno podjetje10

Merilo stroškov:
imeponder
Skupna vrednost brez DDV90

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 4 Območna služba Velenje
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Družbeno odgovorno podjetje10

Merilo stroškov:
imeponder
Skupna vrednost brez DDV90

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 5 Počitniške enote
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja počitniških enot ZRSZ
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Družbeno odgovorno podjetje10

Merilo stroškov:
imeponder
Skupna vrednost brez DDV90

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.08.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.08.2020   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.07.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Rožna dolina, cesta IX 6
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.07.2020   10:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanimalo bi nas kje se nahajajo počitniške enote navedene v razpisu. Zanima nas točna lokacija, kraj.

Hvala za odgovor,
lp

ODGOVOR

Pozdravljeni.
Lokacije počitniških enot so navedene v dokumentu 3. ODPČIŠČ-10-2020 Tehnična specifikacija _počitniške enote.

Lep pozdrav.


Datum objave: 17.07.2020   10:01
VPRAŠANJE
Glede na to, da je bil predmet zadnjega razpisa 14 sklopov, tokrat pa je predmet čiščenja samo 5 sklopov, nas zanima, kakšen je razlog za objavo razpisa, še posebej glede na to, da bi pogodba morala še vedno veljati?

ODGOVOR

Pozdravljeni.
Naročnik je pri izvajalcu ugotovil kršitev pogodbenih določil, zato je za predmetne sklope objavil novo javno naročilo.
Lep pozdrav.Datum objave: 20.07.2020   09:33
ODGOVOR

Ponudniki lahko predložijo tudi obrazec S.BON-1/P, ki ne sme biti starejši kot 30 dni od datuma predložitve ponudbe.
Lep pozdrav.

Datum objave: 22.07.2020   09:58
VPRAŠANJE
Glede na navedbe v točki 5.1.7, nas zanima ali prav razumemo, da boste izključili obstoječega izvajalca, ki trenutno še izvaja dela, v kolikor se le ta prijavi na razpis?

ODGOVOR

Pozdravljeni.
Naročnik ne more v naprej vedeti kdo bo oddal ponudbo in predvsem v naprej se opredeljevati kdo od ponudnikov bo oz. ne bo izpolnjeval zahtev iz razpisne dokumentacije. Po prejemu ponudb bo naročnik izvedel analizo in nato ugotovil skladnost ponudb z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
Lep pozdrav

Datum objave: 22.07.2020   09:59
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudniki predložimo kopije referenc, ki smo jih pridobili v zadnjem mesecu za prijavo na druge razpise? Za navedeno prosimo iz naslova odsotnosti podpisnikov zaradi letnih dopustov.

ODGOVOR

Pozdravljeni.
Naročnik pričakuje, da bodo reference potrjene na obrazcu »Potrdilo o dobro opravljeni storitvi«, ki je sestavni dela te razpisne dokumentacije. V kolikor reference ne bodo potrjene na tem obrazcu, naročnik reference ne bo upošteval.
Lep pozdrav

Datum objave: 24.07.2020   14:34
VPRAŠANJE

Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate zahtevo, da mora higienski material biti kompatibilen z obstoječimi podajalniki.
In v tehnični specifikaciji navajate naslednje zahteve:
Specifikacija blaga
Sanitarno - higienski material, ki ga dobavlja izvajalec vključuje:
- troslojni toaletni papir iz predelanih papirnih vlaken ali na osnovi primarnih vlaken, ki izvirajo iz zakonitih virov;
- dvoslojne papirne brisače oziroma lističi iz predelanih papirnih vlaken ali na osnovi primarnih vlaken, ki izvirajo iz zakonitih virov bele barve;
- viskozno tekoče milo, PH nevtralno, dermatološko testirano;
- drugo: papirne kuhinjske brisačke ali papirne lističe, tablete za pisoarje, vrečke za smeti, osvežilci zraka in obešanke za WC, biorazgradljive vrečke za biološke odpadke.

Med drugim, pa podajate tabelo obstoječega higienskega materiala, ki pa dejansko odstopa od zahtev v tehnični specifikaciji, npr. naveden je
- Wc papir troslojni, dvoslojni
- Brisačke 1. slojne, 2 slojne

Torej v tehničnih specifikacijah je npr. zahteva po troslojnem papirju, trenutno pa uporabljate na obstoječih podajalnikih trojslojni in dvoslojni papir.
Enako pri brisačkah, v tehničnih specifikacijah je zahteva po dvoslojnih papirnatih brisačah, trenutno pa uporabljate na obstoječih podajalnikih enoslojne in dvoslojne brisače.

1. Katere zahteve upoštevamo ali iz tehničnih specifikacij ali iz tabele obstoječega materiala?
2. Ali lahko zagotovimo troslojni in dvoslojni papir?
3. Ali lahko zagotovimo enoslojne in dvoslojne brisače?

ODGOVOR

Pozdravljeni.
Ponujeni higienski material mora biti skladen z opisom in specifikacijo blaga iz tehnične specifikacije.
Lep pozdrav

Datum objave: 24.07.2020   14:36
VPRAŠANJE

Naročnik v razpisni dokumentaciji v 19. členu vzorca pogodbe določa, da so pogodbene cene fiksne za obdobje veljavnosti te pogodbe tj. 36 mesecev.
Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04) določa načine valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah lahko dogovarjajo neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov, ki so določeni s posebnim predpisom ministra za finance, ter javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanovitelj je država ali občina.
9. člen Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti določa, da morajo subjekti določbe tega pravilnika upoštevati pri sklepanju pogodb, in jih v ta namen upoštevati že pri oblikovanju osnutkov razpisne dokumentacije, katera se pripravlja v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila, oziroma pri pripravi druge dokumentacije, ki je podlaga za posredovanje ponudbe ali vloge druge stranke.

Pozivamo vas, da spremenite 19. člen vzorca pogodba na način, da se bo pogodbena cena usklajevala v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti.

ODGOVOR

Pozdravljeni.
V 1. členu Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja je navedeno, da ta pravilnik določa načine valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah LAHKO dogovarjajo neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov, ki so določeni s posebnim predpisom ministra za finance, ter javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanovitelj je država ali občina.
Vzorec pogodbe, ki je del naročnikove razpisne dokumentacije ni v nasprotju s to določbo.
Lep pozdrav.

Datum objave: 24.07.2020   14:39
VPRAŠANJE

Višina pogodbene kazni določene v 27. členu vzorca pogodbe, je nesorazmerna, namreč strošek čiščenja za posamezni sklop se bo razlikovala, glede na velikost objektov in ostalih dejavnikov, ki vplivajo na ceno. Naročnik je postavil pretirano visoko pogodbeno kazen za vsak dan nepravilnega izvajanja pogodbenih obveznosti (500,00 ). Mesečna vrednost čiščenja npr. za sklop Sevnica trenutno znaša cca 1800 , pogodbena kazen za en dan nepravilnega izvajanja bi bila v tem primeru 30% za navedeni sklop, kar pa je absolutno pretirana določba in gre v veliko škodo ponudnika. Pogodbene kazni se zaračunavajo z nižjimi odstotki, največ do 5% mesečne vrednosti, saj je ne nazadnje naročnikov posel zavarovan tudi z bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pozivamo vas, da škodljivo določbo ustrezno prilagodite.

ODGOVOR

Pozdravljeni.
Naročnik spreminja višino pogodbene kazni iz 500 eur na kazen v višini 5 % mesečnega pogodbenega zneska za vsak dan zamude, vendar največ do 20 % rednega mesečnega plačila po pogodbi.
Lep pozdrav.


Datum objave: 24.07.2020   14:44
VPRAŠANJE

Spoštovani,

1. Zanima nas ali so podatki o površini steklenih površin dejansko enostranska površina stekel?
Oziroma ali ste upoštevali obojestransko kvadraturo?

2. Ali so vse steklene površine dostopne in ali je potrebna uporaba dvigala?

3. V primeru, da so lamelne zavese in ostala senčila dotrajana, predlagamo v izogib morebitnim poškodbam, da izvajalec naročnika predhodno obvesti o dotrajanih senčilih in naročnik potrdi, da se čiščenje izvede kljub morebitnim poškodbam na njegove stroške. Prosimo za jasen odgovor.

ODGOVOR

Pozdravljeni.

1. Upoštevana je enostranska površina stekel.

2. Večina steklenih površin je dostopna, pri določenih lokacijah je potrebna tudi uporaba dvigal.

3. Naročnik potrjuje in se strinja s predlogom.

Lep pozdrav.

Datum objave: 24.07.2020   14:45
VPRAŠANJE

Kdo zagotavlja detergent za ročno, strojno pomivanje posode?

ODGOVOR

Pozdravljeni.
Detergente za ročno in strojno pomivanje posode zagotavlja naročnik sam.
Lep pozdrav.

Datum objave: 05.08.2020   11:12
Naročnik je ugotovil, da v obrazcu Predračun, Sklop 2. OS Ljubljana, manjka UD Kočevje ( LJUBLJANSKA CESTA 25, KOČEVJE).

Naročnik bo obrazec ustrezno dopolnil ter objavil popravek na Portalu javnih naročil ter podaljšal rok za oddajo ponudb. V kolikor ponudniki v ponudbi ne bodo predložili popravljenega obrazca Predračun, bo naročnik moral ponudbo zavrniti!


Datum objave: 06.08.2020   13:37
Pozdravljeni.

Naročnik obvešča vse ponudnike, da je danes v objavo na PJN in TED poslal popravek razpisne dokumentacije - Seznam prostorov in Povzetek predračuna in predračun.
Popravek bo objavljen v roku 5 dni.
Hkrati vas obveščamo, da smo podaljšali rok za predložitev ponudb (tj. 18.8.2020 do 09:00, odpiranje pa bo potekalo ob 09:01).

Lep pozdrav.