Dosje javnega naročila 004282/2020
Naročnik: OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič
Gradnje: Rekonstrukcija vozišča v območju BPT, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 521.380,27 EUR

JN004282/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.07.2020
JN004282/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.07.2020
JN004282/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.08.2020
JN004282/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.08.2020
JN004282/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004282/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TRŽIČ
Trg svobode 18
4290
SI04
Tržič
Slovenija
Katarina Turk
katarina.turk@trzic.si
+386 45971553

Internetni naslovi
https://www.trzic.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.trzic.si/obcina/javni-razpisi-in-objave/javno-narocilo-gradbenih-del-rekonstrukcije-vozisca-v-obmocju-bpt.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19335
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija vozišča v območju BPT, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet tega naročila je rekonstrukcija ceste na območju BPT vključno s komunalno infrastrukturo ob rekonstruirani trasi ceste, kar vključuje ureditev meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda ter javne razsvetljave.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231300
45233120
45233220
45233320
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Tržič
II.2.4 Opis javnega naročila
Podrobnejši opis in tehnična specifikacija predmeta naročila je razvidna iz priložene razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del zaradi dodatno naročenih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika, ravnanja tretjih oseb ali naročnika, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja izvajalca, spremembe projektne dokumentacije ali utemeljenih razlogov po 42. členu Posebnih gradbenih uzanc.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Podrobnejši opis je razviden iz priložene razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.08.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.08.2020   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.07.2020   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.07.2020   13:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V popisih pri vodovodu so pri poziciji 23. predvidene vgradne garniture DN 100 in DN 50, ki se pojavijo tudi pri poziciji 33. pri zasunih z vgradno garnituro.
Boste popravili popisi ali lahko damo ceno 0 pri vgradnih garniturah pod pozicijo 23.?
lp,

ODGOVOR
Spoštovani,
hvala za opozorilo o napaki. Naročnik bo objavil popravek popisa.
Lep pozdrav.