Dosje javnega naročila 004875/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in namestitev urbane opreme za mestni gozd Golovec
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 71.104,65 EUR

JN004875/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.08.2020
JN004875/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2020
JN004875/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.11.2020
JN004875/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004875/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Mihelčič
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si
http://www.ljubljana.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/359209/Razpisna_dokumentacija_(k).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19990
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in namestitev urbane opreme za mestni gozd Golovec
Referenčna številka dokumenta: 430-1170/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39150000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
dobava in namestitev urbane opreme za mestni gozd Golovec
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39113600
39121200
39142000
39151100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava in namestitev urbane opreme za mestni gozd Golovec
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt je sofinanciran iz skladov Evropske unije (ESRR, IPA, ENI).


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
določeno v razpisni dokuemntaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.08.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.08.2020   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 17. 8. 2020 in se bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.08.2020   10:00

Dodatne informacije:
Priloge B, C, D in E iz Seznama opreme, bodo (zaradi velikosti datotek), objavljene na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.08.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.08.2020   09:17

Številka: 430-1170/2020-6
Oznaka JN: 7560-20-200049
Datum: 7. 8. 2020


ZADEVA: Vprašanje potencialnega ponudnika

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »dobava in namestitev urbane opreme za mestni gozd Golovec« številka objave na Portalu javnih naročil JN004875/2020-W01 z dne 3. 8. 2020, prejeli naslednje vprašanje:

1. Vprašanje:
Spoštovani,
Naročnika prosimo za pojasnilo ali bo pri priznanju referenc ( zahtevana vrednost 40.000 + ddv) upošteval tudi seštevek dveh referenc, npr. referenco v vrednosti 31.000 in referenco v vrednosti 36.000 eur neto.

Odgovor:
Naročnik spreminja 3. točko Pogojev za sodelovanje: Tehnični pogoj Reference, tako da se glasi:

3. Tehnični pogoj reference:
Gospodarski subjekt mora izkazati, da je v obdobju od leta 2018 do oddaje ponudbe kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno izvedel in zaključil sam ali s partnerji v skupni ponudbi vsaj en istovrstni posel ureditve turistične infrastrukture ali ureditve poti ali namestitve urbane opreme v mestnem gozdu s posebnim namenom, IUCN6 (kot je predmet tega naročila) v vrednosti vsaj 40.000 EUR (bruto vrednost).

Pojasnilo in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.

Lep pozdrav.