Dosje javnega naročila 004275/2020
Naročnik: OBČINA BLED, Cesta svobode 13, 4260 Bled
Storitve: IZBIRA IZVAJALCA ZAVAROVALNIH STORITEV
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 506.724,68 EUR

JN004275/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.07.2020
JN004275/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2020
JN004275/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.10.2020
JN004275/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004275/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 129-316851
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BLED
Cesta svobode 13
4260
SI
Bled
Slovenija
obcina@bled.si, Aleksandra Žumer
aleksandra.zumer@bled.si
+356 45750133

Internetni naslovi
http://obcina.bled.si/

INFRASTRUKTURA BLED d.o.o.
Rečiška cesta 2
4260
SI
Bled
Slovenija
info@ibled.si
+356 45780534

Internetni naslovi
https://www.infrastruktura-bled.si/

ZAVOD ZA KULTURO BLED
Cesta svobode 11
4260
SI
Bled
Slovenija
info@zkbled.si
+356 45729770

Internetni naslovi
http://www.zavod-za-kulturo-bled.si/

VRTEC BLED
Trubarjeva cesta 7
4260
SI
Bled
Slovenija
vrtec.bled@vrtec-bled.si
+356 45765470

Internetni naslovi
http://www.vrtec-bled.si/

OSNOVNA ŠOLA PROF. DR. JOSIPA PLEMLJA BLED
Seliška cesta 3
4260
SI
Bled
Slovenija
os-bled@guest.arnes.si
+356 45780620

Internetni naslovi
https://www.os-bled.si/

NOGOMETNI KLUB BLED
Rečiška cesta 2
4260
SI
Bled
Slovenija
nogometniklub.bled@gmail.com
+356 41643272

Internetni naslovi
https://www.nkbled.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.e-bled.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19344
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZBIRA IZVAJALCA ZAVAROVALNIH STORITEV
Referenčna številka dokumenta: 430-7/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in zavarovanje vozil naročnika in druge pravne subjekte, povezane z naročnikom
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Bled
II.2.4 Opis javnega naročila
zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in zavarovanje vozil naročnika in druge pravne subjekte, povezane z naročnikom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2021
Konec: 31.12.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.08.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.08.2020   09:10
Kraj: E-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.07.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA BLED
Cesta svobode 13
4260
Bled
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.07.2020   08:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali je potrebno preko Portala e-JN oddati tudi vse pogoje in klavzule in IPID-e v pdf dokumentih ali bo to posredoval zgolj izbrani ponudnik?

Lp

ODGOVOR
Preko Portala E-JN je treba oddati vse pogoje in klavzule in IPID-e v pdr. dokumentih.Datum objave: 10.07.2020   09:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosim za pojasnilo glede oddaje zavarovalno tehnične dokumentacije. V točki 7 piše, da se zavarovalno tehnični del izpolni, podpiše in žigosa, medtem ko v točki 2.1. piše, da se samo izpolni brez podpisov in žigov. Prosim za navedbo, kaj od navedenega upoštevamo.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Hvala za opozorilo na nejasnost.
V točki 2.1. je opredeljeno, katero vsebino podate v Prilogah razpisne dokumentacije, v točki 7 pa katere dokumente oddate v ponudbi in na kakšen način.
Prosimo, da jih izpolnite, podpišete in žigosate.Datum objave: 17.07.2020   09:43
VPRAŠANJE
V točki 7 - ponudbena dokumentacija navajate, da se Izjava o lastniških deležih ob oddaji izpolni, podpiše in žigosa.
V 27. členu vzorca pogodbe pa določate, da se izvajalec obvezuje, da bo v roku 8 dni od prejema poziva posredoval podatke o svojem lastništvu.
Prosimo, da svoje želje poenotite ter jasno opredelite ali se podatki o lastništvu oddajo ob oddaji ponudbe (v slednjem primeru je potem potrebno črtati 27. člen vzorca pogodbe) ali se to stori po pozivu naročnika.

ODGOVOR
Hvala za opozorilo na neskladnost.
Ponudnike prosimo, da skladno z navodilom v točki 7 v ponudbo vključijo Izjavo o lastniških deležih, ki jo izpolnite, podpišete in žigosate.
Člen 27 pogodbe se črta in v končni verziji pogodbe ne bo vsebovan.Datum objave: 17.07.2020   09:46
VPRAŠANJE
Prosimo za korigiranje Menične izjava za resnost ponudbe. V menični izjavi določate, da se predloži menico v višini 20.000,00 EUR za zavarovanje resnosti ponudbe. Nato pa navajate, da upravičenec izpolni bianco menico v višini 50.000,00 EUR.

ODGOVOR
Hvala za opozorilo na neskladnost.
Skladno s točko 5.1. navodila je zahtevano zavarovanje 20.000 .
Ponudnike prosimo, da temu ustrezno prilagodijo tudi vrednost v menični izjavi za resnost ponudbe.Datum objave: 17.07.2020   13:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za izključitev prvega odstavka 8. člena iz vzorca pogodbe. Naročnika seznanjamo, da ponudbena cena vključuje vse elemente iz katerih je sestavljena (tudi predvidene popuste) in vse ostale morebitne stroške, ki jih bomo imeli z realizacijo naročila.

ODGOVOR
Odločitev naročnika je, da upošteva pripombo potencialnega ponudnika: torej, da se določba 1. odstavka 8. člena osnutka pogodbe črta in da se ostale določbe predmetnega člena (in tudi vsebina navodil-točka 2.2.) ustrezno prilagodijo temu, da se premija plača v 4 letnih obrokih, z valuto plačila kot predvideno v 2. odstavku 8. člena pogodbe.Datum objave: 17.07.2020   13:12
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da bo plačilo zavarovalne premije izvedeno v štirih obrokih.

ODGOVOR
Potrjujemo.Datum objave: 03.08.2020   11:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

1. Prosim za pojasnitev glede višine agregata pri zavarovanju poklicne odgovornosti AID. V priloženi excelovi tabeli navajate 1x AGG, medtem kot je v Prilogi 1 Opredelitev zavarovalnih kritij naveden 2x letni agregat. Katera navedba je pravilna?

Za zavarovanje poklicne odgovornosti AID se zahteva 2 x letni agregat, kar pomeni, da je pravilna navedba v Prilogi 2 (excelova priloga).

2. Pri zavarovalnem kritju po ZAIDU brez odbitne franšize kritja ni možno podati. V kolikor se vztraja pri kritju brez odbitne franšize zavarovalnice tovrstnega kritja ne bomo mogle ponuditi. Prosimo za odgovor.

Pri zavarovanju poklicne odgovornosti iz AID dejavnosti se vključi odbitna franšiza 10 %, minimalno 500 .

Lep pozdrav!


ODGOVOR
Datum objave: 03.08.2020   11:16
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V 13. členu vzorca pogodbe navajate, da se zavarovalnica zaveže izstaviti račune po stroškovnih mestih kot je razvidno iz zavarovalno tehnične dokumentacije.
Prosimo, da natančneje definirate, kaj smatrate kot stroškovna mesta. Ali se kot stroškovno mesto šteje posamezni zavarovanec?

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR

Kot stroškovno mesto se šteje vsak posamezni zavarovanec.


Datum objave: 03.08.2020   11:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

potencialni ponudniki ob oddaji ponudbe na Obrazcu št. 2: Podatki o gospodarskem subjektu navedemo št. TRR, zato se nam zdi 1. odstavek 9. člena pogodbe nepotreben in predlagamo, da se črta iz pogodbe.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Glede na dejstvo, da se lahko TRR v obdobju petih let veljavnosti pogodbe spremeni, predlagamo, da navedeni odstavek ostane.


Datum objave: 03.08.2020   11:22
VPRAŠANJE
Spoštovani.

v 6. Odstavku 91. člena ZJN-3 je citirano sledeče:
(6) Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Na podlagi tega smo mnenja, da je 27. člen vzorca pogodbe bil pravilno zapisan in predlagamo, da v fazi oddaje ponudbe ni potrebno vsem ponudnikom oddati Obrazca št. 8 Izjava o lastniških deležih, pač pa to stori zgolj izbrani ponudnik po podpisu pogodbe.

Hval in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik predlaga, da ponudnik v fazi oddaje ponudbe odda izpolnjen Obrazec št. 8 Izjava o lastniških deležih.
V kolikor tega ne priloži, naročnik zaradi tega ne bo izločal ponudbe.
Izbrani ponudnik bo moral v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o lastniških deležih, v kolikor tega ni priložil že v ponudbi.