Dosje javnega naročila 004276/2020
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ, Ulica XXXI. divizije 7A, 4000 Kranj
Blago: Nakup in dobava živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema
ZJN-3: Omejeni postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 556.967,18 EUR

JN004276/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.07.2020
JN004276/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.11.2020
JN004276/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.11.2020
JN004276/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.11.2020
JN004276/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.11.2020
JN004276/2020-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2020
JN004276/2020-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.02.2021
JN004276/2020-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.02.2021
JN004276/2020-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.02.2021
JN004276/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 15.02.2021
JN004276/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.07.2021
JN004276/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 02.07.2021
JN004276/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 02.07.2021
JN004276/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 02.07.2021
JN004276/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 02.07.2021
JN004276/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 02.07.2021
JN004276/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 02.07.2021
JN004276/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 02.07.2021
JN004276/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 02.07.2021
JN004276/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 02.07.2021
JN004276/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 02.07.2021
JN004276/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 02.07.2021
JN004276/2020-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 02.07.2021
JN004276/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.02.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004276/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 129-315778
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ
Ulica XXXI. divizije 7A
4000
SI
Kranj
Slovenija
Špela Berčič
spela.bercic@osjenka.si
+386 42559691
+386 42559700

Internetni naslovi
https://www.osjenka.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema
Referenčna številka dokumenta: 430-1/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in dobava živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.466.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika in 4 podružnice
II.2.4 Opis javnega naročila
Meso in mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Morebitno skrajšanje ali podaljšanje trajanja dinamičnega nabavnega sistema bo naročnik objavil skladno z veljavno zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik v okviru meril za izbiro ni upošteval Uredbe o zelenem javnem naročanju, po kateri bi moral opredeliti dodatne točke za živila, pridelana na ekološki način, saj je ločeno razpisal podkategorije, ki obvezno zahtevajo živila s potrdilom, da so živila pridelana na ekološki način, s čimer so zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju celo presežene.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika in 4 podružnice
II.2.4 Opis javnega naročila
Ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Morebitno skrajšanje ali podaljšanje trajanja dinamičnega nabavnega sistema bo naročnik objavil skladno z veljavno zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik v okviru meril za izbiro ni upošteval Uredbe o zelenem javnem naročanju, po kateri bi moral opredeliti dodatne točke za živila, pridelana na ekološki način, saj je ločeno razpisal podkategorije, ki obvezno zahtevajo živila s potrdilom, da so živila pridelana na ekološki način, s čimer so zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju celo presežene.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03333000
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika in 4 podružnice
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Morebitno skrajšanje ali podaljšanje trajanja dinamičnega nabavnega sistema bo naročnik objavil skladno z veljavno zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik v okviru meril za izbiro ni upošteval Uredbe o zelenem javnem naročanju, po kateri bi moral opredeliti dodatne točke za živila, pridelana na ekološki način, saj je ločeno razpisal podkategorije, ki obvezno zahtevajo živila s potrdilom, da so živila pridelana na ekološki način, s čimer so zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju celo presežene.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Mlevski izdelki, izdelki iz žit, pekovsko pecivo
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika in 4 podružnice
II.2.4 Opis javnega naročila
Mlevski izdelki, izdelki iz žit, pekovsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Morebitno skrajšanje ali podaljšanje trajanja dinamičnega nabavnega sistema bo naročnik objavil skladno z veljavno zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik v okviru meril za izbiro ni upošteval Uredbe o zelenem javnem naročanju, po kateri bi moral opredeliti dodatne točke za živila, pridelana na ekološki način, saj je ločeno razpisal podkategorije, ki obvezno zahtevajo živila s potrdilom, da so živila pridelana na ekološki način, s čimer so zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju celo presežene.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Slaščice
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15812000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika in 4 podružnice
II.2.4 Opis javnega naročila
Slaščice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Morebitno skrajšanje ali podaljšanje trajanja dinamičnega nabavnega sistema bo naročnik objavil skladno z veljavno zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik v okviru meril za izbiro ni upošteval Uredbe o zelenem javnem naročanju, po kateri bi moral opredeliti dodatne točke za živila, pridelana na ekološki način, saj je ločeno razpisal podkategorije, ki obvezno zahtevajo živila s potrdilom, da so živila pridelana na ekološki način, s čimer so zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju celo presežene.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadje in zelenjava
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika in 4 podružnice
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Morebitno skrajšanje ali podaljšanje trajanja dinamičnega nabavnega sistema bo naročnik objavil skladno z veljavno zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik v okviru meril za izbiro ni upošteval Uredbe o zelenem javnem naročanju, po kateri bi moral opredeliti dodatne točke za živila, pridelana na ekološki način, saj je ločeno razpisal podkategorije, ki obvezno zahtevajo živila s potrdilom, da so živila pridelana na ekološki način, s čimer so zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju celo presežene.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajca
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika in 4 podružnice
II.2.4 Opis javnega naročila
Jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Morebitno skrajšanje ali podaljšanje trajanja dinamičnega nabavnega sistema bo naročnik objavil skladno z veljavno zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik v okviru meril za izbiro ni upošteval Uredbe o zelenem javnem naročanju, po kateri bi moral opredeliti dodatne točke za živila, pridelana na ekološki način, saj je ločeno razpisal podkategorije, ki obvezno zahtevajo živila s potrdilom, da so živila pridelana na ekološki način, s čimer so zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju celo presežene.

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjena živila
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15220000
15311000
15331170
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika in 4 podružnice
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjena živila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Morebitno skrajšanje ali podaljšanje trajanja dinamičnega nabavnega sistema bo naročnik objavil skladno z veljavno zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik v okviru meril za izbiro ni upošteval Uredbe o zelenem javnem naročanju, po kateri bi moral opredeliti dodatne točke za živila, pridelana na ekološki način, saj je ločeno razpisal podkategorije, ki obvezno zahtevajo živila s potrdilom, da so živila pridelana na ekološki način, s čimer so zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju celo presežene.

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirani izdelki
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15131000
15235000
15331400
15331500
15332400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirani izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Morebitno skrajšanje ali podaljšanje trajanja dinamičnega nabavnega sistema bo naročnik objavil skladno z veljavno zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik v okviru meril za izbiro ni upošteval Uredbe o zelenem javnem naročanju, po kateri bi moral opredeliti dodatne točke za živila, pridelana na ekološki način, saj je ločeno razpisal podkategorije, ki obvezno zahtevajo živila s potrdilom, da so živila pridelana na ekološki način, s čimer so zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju celo presežene.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko med
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142100
15831600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika in 4 podružnice
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko med
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Morebitno skrajšanje ali podaljšanje trajanja dinamičnega nabavnega sistema bo naročnik objavil skladno z veljavno zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik v okviru meril za izbiro ni upošteval Uredbe o zelenem javnem naročanju, po kateri bi moral opredeliti dodatne točke za živila, pridelana na ekološki način, saj je ločeno razpisal podkategorije, ki obvezno zahtevajo živila s potrdilom, da so živila pridelana na ekološki način, s čimer so zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju celo presežene.

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Sokovi in sirupi
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
15980000
15982100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika in 4 podružnice
II.2.4 Opis javnega naročila
Sokovi in sirupi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Morebitno skrajšanje ali podaljšanje trajanja dinamičnega nabavnega sistema bo naročnik objavil skladno z veljavno zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik v okviru meril za izbiro ni upošteval Uredbe o zelenem javnem naročanju, po kateri bi moral opredeliti dodatne točke za živila, pridelana na ekološki način, saj je ločeno razpisal podkategorije, ki obvezno zahtevajo živila s potrdilom, da so živila pridelana na ekološki način, s čimer so zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju celo presežene.

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostala živila
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15830000
15840000
15860000
15890000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika in 4 podružnice
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostala živila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Morebitno skrajšanje ali podaljšanje trajanja dinamičnega nabavnega sistema bo naročnik objavil skladno z veljavno zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik v okviru meril za izbiro ni upošteval Uredbe o zelenem javnem naročanju, po kateri bi moral opredeliti dodatne točke za živila, pridelana na ekološki način, saj je ločeno razpisal podkategorije, ki obvezno zahtevajo živila s potrdilom, da so živila pridelana na ekološki način, s čimer so zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju celo presežene.

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelki za razne diete
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika in 4 podružnice
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelki za razne diete
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Morebitno skrajšanje ali podaljšanje trajanja dinamičnega nabavnega sistema bo naročnik objavil skladno z veljavno zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik v okviru meril za izbiro ni upošteval Uredbe o zelenem javnem naročanju, po kateri bi moral opredeliti dodatne točke za živila, pridelana na ekološki način, saj je ločeno razpisal podkategorije, ki obvezno zahtevajo živila s potrdilom, da so živila pridelana na ekološki način, s čimer so zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju celo presežene.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.08.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.07.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ
Ulica XXXI. divizije 7A
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.07.2020   09:55
VPRAŠANJE 1
Ko želimo s spletne strani eponudbe.si prenesti razpisno dokumentacijo nam javlja napako:
"Access to eponudbe.si was denied. You don't have authorization to view this page.
HTTP ERROR 403"
Vljudno prosimo, da objavite razpisno dokumentacijo tukaj, na portalu javnih naročil, kot je to običajno ali pa čim prej uredite omenjeno spletno stran, da bo prenos dokumentacije možen.
///
Kje lahko dostopamo do razpisne dokumentacije?
///
Povezava v mapi ne deluje - ne prenese prilog. Zanima nas, če je mogoče dostopati do datotek kje drugje?
///
Na strani eponudbe.si ni objavljene razpisne dokumentacije, prosimo, da jo objavite čim prej.

ODGOVOR 1
Razpisna dokumentacija je dostopna na https://eponudbe.si/sl/Javna-narocila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/Nakup-in-dobava-zivil-z-vzpostavitvijo-dinamicnega-nabavnega-sistema/n/124a3c06d8ab3241571a4ee1870c675b.

Datum objave: 15.07.2020   10:54
VPRAŠANJE 2
V sklopu 3.3 KEFIR povprašujete po:
- bio kefir sadni
Po katerih okusih povprašuje naročnik (jagoda, malina, gozdni sadeži, borovnica, češnja, )?
ODGOVOR 2
Naročnik v tej fazi ne pobira cen, zato bo naročnik na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne artikle, odgovarjal v fazi povpraševanja.


VPRAŠANJE 3
V sklopu 3.2 EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI povprašujete po:
- eko namaz
Ali naročnik želi namaz z zelišči (drobnjak, bazilika, kopriva, )?
ODGOVOR 3
Naročnik v tej fazi ne pobira cen, zato bo naročnik na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne artikle, odgovarjal v fazi povpraševanja.


VPRAŠANJE 4
Smo največji ribogojničar v Sloveniji. Za vzrejo in predelavo rib imamo pridobljen ISO standard in IFS standard. Proizvodnja in predelava sta pod rednim veterinarskim in zdravstvenim nadzorom. V Kranju z okolico imamo avto vsak torek in četrtek v jutranjem času. Imamo le svoje ribe in ribje izdelke. Prodajamo jih v svežem stanju.
Zanima nas kako bi se lahko mi kot proizvajalec s svojimi ribami prijavili na vaš razpis. Tu omogočamo najkrajšo hladno verigo.
ODGOVOR 4
Kot gospodarski subjekt skladno z določili razpisne dokumentacije oddaje ponudbo za kategorijo 2 Ribe, pri čemer pa je pomembno, da lahko zagotavljate ribe-file brez kosti in koščic zaradi otrok v vrtcu.


VPRAŠANJE 5
Po naših izkušnjah in povratnih informacijah, ki jih dobimo s strani naročnikov, je naročnikom v interesu, da se v primeru dvoma v ustreznost ponujenih izdelkov opravi vzorčenje pred oddajo odločitve o oddaji naročila.
Z vzorčenjem se lahko naročnik izogne kasnejši dobavi neustreznih izdelkov, reklamacijam in nezadovoljstvu zaradi neustreznih izdelkov.
Za ponudnike pa vzorčenje pomeni večjo disciplino ter upoštevanje kakovostnih zahtev naročnika.
V primeru, da se vzorčenje ob dvomu v ustreznost izdelkov ne opravi, niso oškodovani samo neizbrani ponudniki, temveč tudi otroci v vrtcih in šolah, ki zaradi tega lahko dobijo izdelke slabše kakovosti.
Zanima nas torej, ali bo naročnik v primeru dvoma v neustreznost izdelkov (ki ga bo zaznal sam ali ga bo na sum opozoril eden od ponudnikov) ponudnika v fazi analize ponudb pozval k vzorčenju - se pravi k predložitvi fizičnih vzorcev živil ali fotografij izdelkov ter originalnih deklaracij, da boste s tem fizično preverili deklaracije in s tem preverili ali ponujeni izdelki dejansko ustrezajo vašim zahtevam?
ODGOVOR 5
Naročnik bo v fazi povpraševanja pred sklenitvijo pogodbe za posamezno podkategorijo v primeru dvoma od dobavitelja zahteval vzorce artiklov ter ustreznost deklaracij ob dobavi, da se prepriča o njihovi ustreznosti.


VPRAŠANJE 6
Ali bo v 2. fazi povpraševanja omogočeno postavljanje vprašanj?
ODGOVOR 6
Da.


VPRAŠANJE 7
Glede na to, da obrazcev predračuna v tej fazi niste objavili, nas zanima, ali smemo v drugi fazi ponuditi drugačna pakiranja oz. gramature, ki bodo najboljši možen približek vašim iskanim, in bi ceno ustrezno preračunali na vašo iskano enoto mere?
ODGOVOR 7
Informativni seznam artiklov je del razpisne dokumentacije. Naročnik bo na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne sklope oziroma artikle, odgovarjal v fazi povpraševanja, načeloma pa velja, da bo naročnik dopustil odstopanja v gramaturah/pakiranjih +-10%.


VPRAŠANJE 8
Zanima nas kako boste v fazi povpraševanja oddali naročilo - število izbranih ponudnikov in delež.
ODGOVOR 8
Naročnik bo v fazi povpraševanja sklenil pogodbo, za čas trajanja kot bo določen v okviru povpraševanja, z enim ponudnikom, ki bo najugodnejši za posamezno podkategorijo po merilu najnižja cena.


VPRAŠANJE 9
Kdaj predvidevate začetek izvajanja pogodb?
ODGOVOR 9
1.10.2020


VPRAŠANJE 10
V razpisni dokumentaciji nismo zasledili merila za izbor ponudnikov oz. priznanje sposobnosti v prvi fazi razpisa.
Prosimo sporočite koliko ponudnikov in na podlagi kakšnih meril bo dobilo sposobnost za oddajo ponudbe v drugi fazi.
ODGOVOR 10
ZJN-3 pri omejenem postopku z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema ne predvideva merila za izbiro v prvi fazi oziroma v fazi odobritve dostopa do dimničnega sistema (41. člen v zvezi z 49. členom ZJN-3). V fazi povpraševanja bo merilo za izbiro ekonomsko najugodnejša ponudba v obliki najnižje cene v EUR brez DDV za posamezno podkategorijo.


VPRAŠANJE 11
1.Ali smo prav razumeli da so cene fiksne 4 leta.? Ali vsako leto izvedete povpraševanje za posamezno 1 letno obdobje.?
2.Ali so količine v predračunu podane za celotno 4 letno obdobje?
3.Ali se pri pripravi ponudbe oziroma cen lahko ponudi tudi drugačna pakiranja oziroma je možno odstopanje od navedenih gramatur?
4.Katere obrazce in dokumente je potrebno priložiti za pravilnost ponudbe v 1 fazi?
ODGOVOR 11
Ad 1.) Ne, niste pravilno razumeli. Povpraševanja se bodo izvajala praviloma enkrat na leto, pri čemer bodo cene fiksne za trajanje pogodbe, predvidoma za 1 leto.
Ad 2.) Ocenjene količine so podane za 1 leto za vse podružnice, navedene v specifikacijah.
Ad 3.) Naročnik v tej fazi ne pobira cen, zato bo naročnik na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne sklope oziroma artikle, odgovarjal v fazi povpraševanja.
Ad 4.) kot je navedeno v točki 4. Ponudba iz obrazca ePRO Navodila pondunikom.


VPRAŠANJE 12
1.Ali bo ponudnik moral oddati ponudbo za sklop (v drugi fazi) na katerega se prijavlja v prvi fazi, glede na to da so objavljeni sklopi samo informativne narave in lahko pride do sprememb?
2.Ali bodo v drugi fazi povpraševanja (oddaja ponudb) možna dodatna vprašanja?
ODGOVOR 12
Ad 1.) Ponudnik bo lahko sodeloval pri vseh povpraševanjih znotraj kategorij, za katere je oddal prijavo. Na primer, če bo ponudnik oddal prijavo za kategorijo 1 Meso in mesni izdelki so v okviru te kategorije predvidene 3 podkategorije, in sicer 1.1 meso in mesni izdelki, 1.2 perutninsko meso in izdelki in 1.3 eko meso. Ponudnik bo lahko v okviru posameznega povpraševanja oddal ponudbo samo za eno podkategorijo (1.1 in/ali 1.2 in/ali 1.3) ali pa tudi za vse 3 podkategorije (1.1 in 1.2. in 1.3), pri čemer pa bo moral ponudnik ponuditi cene za vse artikle znotraj ene podkategorije.
Ad 2.) Da.


VPRAŠANJE 13
Ali mora ponudnik zagotavljati celoten nabor razpisanih artiklov blaga - 100 % iz posameznega sklopa, za katerega se prijavlja?
ODGOVOR 13
Ponudnik bo moral ponuditi cene za vse artikle znotraj posamezne podkategorije in ne za celotno kategorijo.


VPRAŠANJE 14
V razpisni dokumentaciji smo zasledili, da naročnik želi dostavo vsak dan.
Predvidevamo, da se je pogoj dnevne dostave oblikoval predvsem za sklope svežega programa kot so kruh, meso ter sadje in zelenjava.
Glede na blago, ki ga dostavljamo imamo ponudniki različno prilagojen način dostave ter smo različno logistično organizirani, nekateri vozijo z mnogo več vozili, nekateri z manj, glede na količino ter tudi vrsto blaga, ki ga dostavljamo.
Zato prosimo naročnika, naj sporoči ali bi mu za sklope živil, ki se hranijo na sobni temperaturi in imajo daljši rok trajanja, zadostovala dostava 1-2x tedensko, gre za sklope kot so:
4: MLEVSKI IZDELKI, IZDELKI Z ŽIT, PEKOVSKO PECIVO
9: KONZERVIRANI IZDELKI
11: SOKOVI IN SIRUPI
12: OSTALA ŽIVILA
13: IZDELKI ZA RAZNE DIETE
Seveda pa se bomo dobavitelji trudili, da naročnik prejme živila ob medsebojno dogovorjenem času, v izrednih primerih pa poiskali skupno rešitev.
ODGOVOR 14
Naročnik dopušča drugačno dostavo za predlagane kategorije z izjemo kategorije 4:
4: MLEVSKI IZDELKI, IZDELKI Z ŽIT, PEKOVSKO PECIVO - vsak dan
9: KONZERVIRANI IZDELKI - tedensko - 1 x na teden oz. po potrebi
11: SOKOVI IN SIRUPI - tedensko - 1 x na teden oz. po potrebi
12: OSTALA ŽIVILA - tedensko - 1 x na teden oz. po potrebi
13: IZDELKI ZA RAZNE DIETE - tedensko - 1 x na teden oz. po potrebi


VPRAŠANJE 15
Vljudno prosimo za odgovor glede dostave, saj je le-ta ključnega pomena pri pripravi ponudbe oz. odločitvi ali naj se na vaš razpis sploh prijavimo.
ODGOVOR 15
Naročnik je na vprašanje že odgovoril (glej Vprašanje/Odgovor 14).

Datum objave: 16.07.2020   10:06
VPRAŠANJE 16
Zanima nas kdaj predvidevate, da boste izvedli drugo fazo postopka, t.j. povpraševanje, ko bo potrebno oddati ponudbe z artikli ter cenami?
ODGOVOR 16
Naročnik bo izvajal faze povpraševanja po pravnomočnosti odločitve in odoboritvi dostopa do dinamičnega sistema, predvidoma začetek septembra.

Datum objave: 17.07.2020   09:33
VPRAŠANJE 17
1.) Ali zahtevate V SKOPU 2, VSI PODSKLOPI, da je cena konfekcioniranega mesa in izdelkov, salam enaka ceni mesa in izdelkov, salam v kosu?
2.) V SKOPU 2, PODSKLOP 1.1 Ali priznate IFS?
ODGOVOR 17
Naročnik bo na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne artikle, odgovarjal kasneje v fazi povpraševanja.


VPRAŠANJE 18
1.) V razpisni dokumentaciji navajate, da morajo biti računu priložene podpisane dobavnice. Dne, 15.10.2015 je Ministrstvo za finance RS, Uprava RS za javna plačila objavilo obvestilo v zvezi z novostmi pri izmenjavi e-računov z javnim sektorjem. Prilaganje dobavnice k računu (skeniranje in pripenjanje k e-računu) ni v skladu z izmenjavo elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju Pravilnik). Po veljavnem pravilniku (pričel je veljati s 09.10.2015, uporabljalo pa se ga bo od 01.01.2016) je obvezen podatek na e-računu številka navedene dobavnice, katero dobavitelji navajamo na vsakem e-računu, tako, da v tej zadevi ne vidimo smisla in vas prosimo, da jo črtate iz okvirnih sporazumov.
Kot dobavitelj vedno ob dostavi pustimo naročniku 2 izvoda (enega za kuhinjo in enega za finančno službo), en izvod pa ostane nam.
2) V vzorcu pogodbe zahtevate v 4. členu " računalniško vodil naročila in predajo artiklov, materialno in finančno realizacijo ter poročal o tem vsake tri mesece, in sicer ločeno za vsak sklop. Zahtevane podatke bo poslal do 10. v mesecu, po vsakem zaključenem četrtletju"
Prosimo, da to zahtevo umaknete, saj dobite dobavnico ob vsaki dobavi ter zbirni račun vsak mesec. Glede na vse te dokumente lahko sami vodite takšno analizo, ne pa da dobaviteljem naročate še dodatno delo! Mar nimate svoje računovodske oziroma nabavne službe, da vodi evidenco?
ODGOVOR 18
Ad 1.) Naročnik črta določilo »Dobavitelj računu priloži originalen izvod dobavnice/prevzemnice in ostalo potrebno dokumentacijo glede na vrsto posla.« iz tabele v 4. odstavku 3. člena, vrstica »Način plačila in plačilni rok«. Čistopis pogodbe bo pripravljen pred njenim podpisom.
Ad 2.) Naročnik črta 17 alinejo 2. odstavka 4. člena. Čistopis pogodbe bo pripravljen pred njenim podpisom.

Datum objave: 23.07.2020   09:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

danes smo na portalu https://eponudbe.si/ vedeli da je naročilo preklicano.Kaj to pomeni?
Ali to pomeni da se ponudba ne odda- 1faza.
Kdaj se predvideva ponovna objava na portalu javnih naročil?
Hvala za odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR
Po odpiranju javnega razpisa v elektronskem vložišču ePonudbe je naročnik opazil, da je prišlo do napake pri pripravi kategorij prijave (le-te niso bile vidne), zato je objavo preklical in hkrati objavil novo objavo, ki je dostopna na istem mestu: https://eponudbe.si/sl/DNS/Aktualni-DNS (ali v meniju Objavljena JN/DNS/Aktualni DNS, naročnik OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ). Vsebina objave se s tem ne spremeni, gre zgolj za tehnični popravek, ki pa ga zaradi konsistentnosti vsebine ni bilo mogoče popraviti drugače kot z odpiranjem nove objave v elektronskem vložišču za oddajo ponudb ePonudbe.si. Prijavo za prvo fazo tako oddate na zgoraj navedenem mestu, obstoječa objava na portalu enaročanje.si pa ni spremenjena (prijava je mogoča na portalu eponudbe.si, kot je navedeno v objavi, pod Objavljena JN/DNS/Aktualni DNS).Datum objave: 23.07.2020   10:32
VPRAŠANJE
Prosimo, da konkretno odgovorite na zastavljeno vprašanje, s koliko ponudniki bo v prvi fazi sklenjen sporazum oz. pogodba?
Prav tako nas zanima, kakšen je pogoj za sklenitev sporazuma oz. pogodbe v prvi fazi?
Hvala


ODGOVOR
Dinamični nabavni sistem je po pravilih ZJN-3 variacija omejenega postopka in se okvirnih sporazumov ne sklepa, temveč je naročnik dolžan na seznam kandidatov uvrstiti vsakega prijavljenega kandidata, ki izpolnjuje pogoje in se prijavi kadarkoli v času veljavnosti dinamičnega nabavnega sistema (števila kandidatov naročnik po pravilih ZJN-3 v tem postopku ne sme omejevati).
Pogoji za uvrstitev na seznam kandidatov so navedeni v obrazcu ePRO Navodila ponudnikom, točka 7.