Dosje javnega naročila 004285/2020
Naročnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana
Storitve: Zasnova in izvedba programa usposabljanja za slovenske izvoznike (MSP) za trg ZDA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 24.750,00 EUR

JN004285/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.07.2020
JN004285/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2020
JN004285/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.08.2020
JN004285/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004285/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Verovškova ulica 60
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Glavna pisarna
info@spiritslovenia.si
+386 15891870

Internetni naslovi
http://www.spiritslovenia.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/359561/NMV-00XX-2020-S_PODATKI_O_NAROČILU_PRED_PK_6.7.2020.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19388
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zasnova in izvedba programa usposabljanja za slovenske izvoznike (MSP) za trg ZDA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zasnova in izvedba programa usposabljanja za slovenske izvoznike (MSP) za trg ZDA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
80500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zasnova in izvedba programa usposabljanja za slovenske izvoznike (MSP) za trg ZDA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 30.07.2020
Konec: 06.11.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sredstva za zasnovo in izvedbo programa usposabljanja za slovenske izvoznike (MSP) za trg ZDA se zagotavljajo iz postavke SM 042 SN 4209 - Krepitev kompetenc za mednarodno poslovanje. Aktivnosti po tej pogodbi se bodo izvajale za potrebe operacije »Vzpostavitev in delovanje nacionalne slovenske poslovne točke (SPOT)«, ki se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Ev.kohezijske politike


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.07.2020   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.07.2020   13:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.07.2020   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.07.2020