Dosje javnega naročila 004290/2020
Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o, Koroška cesta 37B, 3320 Velenje
Blago: Dobava in montaža puhal na CČN Šaleška dolina
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 43.017,20 EUR

JN004290/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.07.2020
JN004290/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.08.2020
JN004290/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.10.2020
JN004290/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004290/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o
Koroška cesta 37B
3320
SI
Velenje
Slovenija
Dejan Valenčak
razpisi@kp-velenje.si
+386 38961399
+386 38961138

Internetni naslovi
http://www.kp-velenje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/359569/Razpisna_dokumentacija_z_obrazci.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/359569/espd/06_01_Narocnik_ESPD_KPV-22-2020.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19390
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Oskrba z vodo, toploto.


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža puhal na CČN Šaleška dolina
Referenčna številka dokumenta: KPV-22-2020/IV/NS-105814-MZ
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je dobava in montaža puhal na CČN Šaleška dolina
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42996000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Primorska cesta 8a, 3325 Šoštanj
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je dobava in montaža puhal na CČN Šaleška dolina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.07.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.07.2020   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.07.2020   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.07.2020   13:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za informacijo ali je ogled objekta možen še 14.7.2020.
Za odgovor se Vam zahvaljujemo.

Lep pozdrav,
Petra Mavrič

ODGOVOR

Ogled je možen še 14. 7. 2020.


Datum objave: 13.07.2020   09:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V razpisni dokumentaciji ima naročnik obrazce za pravno in fizično osebo - Izjava o izpolnjevanju osnovne sposobnosti. Prav tako naročnik želi imeti te izjave notarsko overjene.

Ponudnik opozarja, da se takšne izjave morajo overiti osebno pri notarju za pravno osebo in za vsako posamezno fizično osebo v upravnem in nadzornem svetu, kar je v teh časih zaradi epidemij, karanten in virusnih obolenj otežkočeno, prav tako pa naročnika opozarjamo, da takšna izjava ni skladna z javnim naročanjem, saj ponudnik ne more dajati overjenih izjav za naprej. Na dan oddaje ponudbe pa overitev teh dokumentov zaradi časovne organiziranosti ni mogoča, ker ponudnik potem ne more oddati ponudbe.

Namesto izjave o izpolnjevanju osnovne sposobnosti za pravne in fizične osebe pa lahko ponudnik, na podlagi vašega citiranja, predloži tudi dokazila iz kazenske evidence, kar pa spet ni mogoče, saj zahtevate na dan oddaje ponudbe. Ta dokazila se namreč ne izdajajo vnaprej in tudi traja nekaj časa, da ponudnik te dokumente iz sodišča pridobi.

Prosimo naročnika, da umakne zahtevo po overitvi teh izjav. V primeru, da bo naročnik podvomil v resničnost izjav, pa lahko po pozivu naročnika predložimo overjene izjave za datum 23.07.2020.

ODGOVOR

Ponudbi mora biti predložena dokumentacija iz točke 11.1 razpisne dokumentacije naročnika (stran 9 in 10). Skladno s točko 9.1 razpisne dokumentacije, podtočka 1, lahko naročnik v fazi ocenjevanja ponudb ponudnika pozove k predložitvi overjenih izjav (obrazec OBR-P-1 in obrazec OBR-P-2). Ponudnik torej ni zavezan predložiti overjenih izjav že v času oddaje ponudbe.


Datum objave: 13.07.2020   09:47
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za potrditev, da lahko za izpolnjevanje pogoja osnovne sposobnosti za pravne in fizične osebe predložimo samo izjave oz. OBR-P-2 in bo to dovolj za izpolnjevanje pogoja.

ODGOVOR
Ponudbi mora biti predložena dokumentacija iz točke 11.1 razpisne dokumentacije naročnika (stran 9 in 10). Skladno s točko 9.1 razpisne dokumentacije, podtočka 1, lahko naročnik v fazi ocenjevanja ponudb ponudnika pozove k predložitvi overjenih izjav (obrazec OBR-P-1 in obrazec OBR-P-2). Ponudnik torej ni zavezan predložiti overjenih izjav že v času oddaje ponudbe.Datum objave: 13.07.2020   10:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo za razširitev časovnega pogoja v katerem je morala biti referenčna dobava izvedena in sicer od vključno leta 2015. S tem bi naročnik prejel več ponudb in tudi konkurenčnejše cene.

lp

ODGOVOR

Naročnik v tem delu razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.


Datum objave: 13.07.2020   11:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji je navedeno, da se morejo nuditi vijačna puhala ali enakovredna. Ali se lahko ponudijo Rootsova puhala?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Ponudnik mora ponuditi vijačna puhala, ki ustrezajo vsem tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije naročnika.


Datum objave: 13.07.2020   11:34
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji na strani 11, natančneje točka 11.1.3 Tehnične karakteristike predmeta naročila, ima naročnik zapisano, da mora ponudnik ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katerih izhaja, da blago izpolnjuje naročnikove zahteve.

V nadaljevanju v razpisni dokumentaciji na strani 16, natančneje v tolki 11.2.4 Jezik ponudbe in valuta, pa navaja, da so potrdila o kakovosti in certifikati lahko predloženi tudi v tujem jeziku.

V samem kazalu, ki ga nariočnik v svoji razpisni dokumentaciji navaja želite imeti tehnično dokumentacijo, iz katere je razvidno, da ponudnik izpolnjuje pogoje iz opisa predmeta naročila. Prosimo naročnika za potrditev, da lahko ponudnik to tehnično dokumentacijo priloži v angleškem jeziku, obrazce, ki jih mora ponudnik izpolniti pa ostanejo v slovenskem jeziku.

Lp

ODGOVOR

Naročnik v tem delu razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.


Datum objave: 13.07.2020   11:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ker je referenčni pogoj napisan kar ohlapno, ponudnika zanima kako bo naročnik preverjal enakovrednost dobavljenih puhal. Ponudnika namreč skrbi, da se bo upoštevala tudi barva dobavljenega puhala in podobno

Skratka, naročnika prosimo za potrditev razumevanja, da ponudniki zadostijo referenčnemu pogoju z dobavo in montažo 1 vijačnega puhala z nazivno močjo motorja 37kW ali večjega s čimer so povsem usposobljeni za izvedbo predmetnega naročila.

Verjetno je naročniku v interesu pridobiti več veljavnih ponudb.

Hvala.


ODGOVOR

Naročnik bo upošteval reference za opravljeno dobavo in montažo vijačnega puhala, ki pa lahko ima višje ali nižje vrednosti od predmeta naročila. Želeno je, da ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje referenčnega pogoja predloži tudi tehnično dokumentacijo.


Datum objave: 13.07.2020   11:50
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da odgovori na vsa vprašanja v roku, ki bo omogočal ponudniku repliko na posredovane odgovore naročnika, v nasprotnem primeru prosimo za podaljšanje roka za postavljanje vprašanj.
Hvala.

ODGOVOR

Naročnik je odgovoril na vsa do sedaj postavljena vprašanja.


Datum objave: 13.07.2020   12:35
VPRAŠANJE
Naročnik je na vprašanje:

Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji na strani 11, natančneje točka 11.1.3 Tehnične karakteristike predmeta naročila, ima naročnik zapisano, da mora ponudnik ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katerih izhaja, da blago izpolnjuje naročnikove zahteve.

V nadaljevanju v razpisni dokumentaciji na strani 16, natančneje v tolki 11.2.4 Jezik ponudbe in valuta, pa navaja, da so potrdila o kakovosti in certifikati lahko predloženi tudi v tujem jeziku.

V samem kazalu, ki ga nariočnik v svoji razpisni dokumentaciji navaja želite imeti tehnično dokumentacijo, iz katere je razvidno, da ponudnik izpolnjuje pogoje iz opisa predmeta naročila. Prosimo naročnika za potrditev, da lahko ponudnik to tehnično dokumentacijo priloži v angleškem jeziku, obrazce, ki jih mora ponudnik izpolniti pa ostanejo v slovenskem jeziku.

.. odgovoril, da ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Ponudnik ni želel, da naročnik v tem delu spremeni razpisno dokumentacijo, ampak želi, da naročnik jasno postavi kakšen jezik zahteva za razpisno dokumentacijo. Namreč naročnik v svoji razpisni dokumentaciji na dveh mestih dvoumno predpisuje oz. dovoljuje uporavo različnih jezikov. Prosimo za natančen odgovor v katerem jeziku je potrebno priložiti tehnično dokumentacijo, ki jo naročnik zahteva v točki kazala 14. Tehnična dokumentacija, iz katere je razvidno, da ponudnik izpolnjuje opisa predmeta naročila.

ODGOVOR
Datum objave: 13.07.2020   12:35
VPRAŠANJE
Naročnik je na vprašanje:

Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji na strani 11, natančneje točka 11.1.3 Tehnične karakteristike predmeta naročila, ima naročnik zapisano, da mora ponudnik ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katerih izhaja, da blago izpolnjuje naročnikove zahteve.

V nadaljevanju v razpisni dokumentaciji na strani 16, natančneje v tolki 11.2.4 Jezik ponudbe in valuta, pa navaja, da so potrdila o kakovosti in certifikati lahko predloženi tudi v tujem jeziku.

V samem kazalu, ki ga nariočnik v svoji razpisni dokumentaciji navaja želite imeti tehnično dokumentacijo, iz katere je razvidno, da ponudnik izpolnjuje pogoje iz opisa predmeta naročila. Prosimo naročnika za potrditev, da lahko ponudnik to tehnično dokumentacijo priloži v angleškem jeziku, obrazce, ki jih mora ponudnik izpolniti pa ostanejo v slovenskem jeziku.

.. odgovoril, da ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Ponudnik ni želel, da naročnik v tem delu spremeni razpisno dokumentacijo, ampak želi, da naročnik jasno postavi kakšen jezik zahteva za razpisno dokumentacijo. Namreč naročnik v svoji razpisni dokumentaciji na dveh mestih dvoumno predpisuje oz. dovoljuje uporavo različnih jezikov. Prosimo za natančen odgovor v katerem jeziku je potrebno priložiti tehnično dokumentacijo, ki jo naročnik zahteva v točki kazala 14. Tehnična dokumentacija, iz katere je razvidno, da ponudnik izpolnjuje opisa predmeta naročila.

ODGOVOR

V točki 11.1.3 je naročnik navedel, da mora ponudnik ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje naročnikove zahteve. Gre za tehnično dokumentacijo, iz katere je razviden tehnični opis predmeta naročila in ta mora biti v slovenskem jeziku. Morebitna Potrdila o kakovosti in certifikati iz točke 11.2.4. razpisne dokumentacije so lahko priloženi v angleškem jeziku.


Datum objave: 14.07.2020   08:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji na strani 19/47 imam kar nekaj vprašanj po naštetih alinejah, in sicer:

pod točko >Zbiralnik med vhodom zraka in elementom za mehansko ločitev< bi vprašal za kateri element je točno tukaj mišljeno.


Točka kjer se omenja varnostni in zagonski ventil. imam kar nekaj dvomov za slednjega, saj zagonski ventil ni potreben pri nobenem frekvenčno reguliranem puhalu. Samo pri start stop puhalih. Kakšna je vaša opomba, pohvala oz. pritožba?

Točka >Visoko učinkovit glavni pogonski motor TEFC (IP55) ali enkovreden s pogonom VSD< me postavlja, da vprašam kakšna je maximalna temperatura okolice. V isti sapi bi rad še vprašal kakšen je delovni tlak pri teh puhalih.

Točka Oljno korito (z zračnikom in filtrom), kaj natančno je tukaj mišljeno?

Točka splošno: Vsi podatki glede pretoka so v Nm3/h ali samo v m3/h?

Hvala vnaprej za vsak odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
1. Vijačno puhalo mora imeti na zračni strani revizijski element, kjer lahko pogledaš v sistem vijaka (stanje vijaka, obraba vijaka, tujki v vijaku) brez večjega vzdrževalnega posega,
2. Na trgu obstajajo zagonski ventil z več funkcijami, in sicer imajo funkcijo zagonskega ventila za zagon brez protitlaka in varnostnega ventila za zaščito puhala pred nadtlakom,
3. Max temp. kjer je vgrajeno puhalo je okoli 25 °C, temp. v prostoru protihrupne komore je temp. višja odvisno od proizvajalca, delovni tlak trenutnega delujočega puhala je 0,8 bar,
4. Oljno korito je mišljeno kot rezervoar olja z filtrom in oddušnim ventilom,
5. V Nm3/h.


Datum objave: 14.07.2020   08:41
VPRAŠANJE
Opazili smo, da je naročnik v odgovoru na vprašanje z dne 13.07.2020 (11:45) odgovoril, da lahko ima referenčno vijačno puhalo »VIŠJE ali NIŽJE vrednosti od predmeta naročila«.

Zanima nas, ali bo naročnik potrdil referenco za dobavo in montažo vijačnega puhala od 15 kW naprej.

Naročnik je lahko prepričan, da je ponudnik tako z dobavo in montažo 15kW puhala, kot tudi z dobavo in montažo 37kW ali 55kW puhala povsem enako usposobljen za izvedbo tega razpisa.

Prosimo vas za potrditev zgornjega predloga/razumevanja.

ODGOVOR

Naročnik ne more potrditi reference pred prejemom ponudbene dokumentacije.


Datum objave: 14.07.2020   10:57
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za znižanje referenčnega pogoja in sicer za dobavo in montažo NAVADNEGA puhala (ne vijačnega). S tem je lahko naročnik prepričan, da bo dobil več ponudb kar je tudi smisel javnih naročil.

ODGOVOR

Predmet naročila je vijačno puhalo, zato naročnik želi, da ponudniki predložijo referenco za vijačno puhalo. Posledično naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.


Datum objave: 14.07.2020   10:59
VPRAŠANJE
Podajamo repliko na odgovor naročnika z dne 14.7.2020 (8:41) in sicer da »Naročnik ne more potrditi reference pred prejemom ponudbene dokumentacije«. V imenu vseh ponudnikov poudarjamo, da je priprava same ponudbe velik nepovratni strošek in v kolikor naročnik ne določi točnih (parametrov) zahtev pogojev, ponudnik žal takšne ponudbe ne more pripraviti in oddati, saj je velik riziko, da bo njegova ponudba zavrnjena kot neustrezna.

Prav tako apliciramo na naročnika, da na takšnih mestih, kjer je razpisna dokumentacija dvoumna (in kar je razvidno že iz postavljenih vprašanj in odgovorov naročnika) to ustrezno korigira še pred ustrezno dolgim rokom za postavitev vprašanj ponudnikov, saj slednjim ni v interesu uporabiti drugih institucij za korekcijo le teh.


ODGOVOR

Naročnik bo upošteval reference za opravljeno dobavo in montažo vijačnega puhala, ki pa lahko ima višje ali nižje vrednosti od predmeta naročila. Želeno je, da ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje referenčnega pogoja predloži tudi tehnično dokumentacijo. Tehnične zahteve za predmet naročila so določene v točki 16 Opisa predmeta naročila, in sicer v preglednici na strani 18 in 19 razpisne dokumentacije, od katerih pa so možna odstopanja navzgor ali navzdol.