Dosje javnega naročila 004289/2020
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Storitve: Izvajanje antikorozijske zaščite jeklenih konstrukcij, naprav in objektov v TE Šoštanj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 335.524,40 EUR

JN004289/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.07.2020
JN004289/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.08.2020
JN004289/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.08.2020
JN004289/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2020
JN004289/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.10.2020
JN004289/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004289/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
https://www.te-sostanj.si/
https://www.te-sostanj.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/359570/Izvajanje_antikorozijske_zaščite_jeklenih_konstrukcij._naprav_in_objektov.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19392
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje antikorozijske zaščite jeklenih konstrukcij, naprav in objektov v TE Šoštanj
Referenčna številka dokumenta: 40 01-603/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71337000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje antikorozijske zaščite jeklenih konstrukcij, naprav in objektov v TE Šoštanj
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71337000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje antikorozijske zaščite jeklenih konstrukcij, naprav in objektov v TE Šoštanj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.08.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.08.2020   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.08.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.07.2020   10:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik je predvidel izvedbo peskanja in zaščite jekla z klasičnim peskanjem in z uporabo epoksi barv. Prilagam tehnični list iskanih barv in zahteve možnosti izvajanja barvanja. Opominja na vlago, vremenske pogoje, pogoje nanosov, temperatura zraka, itd kar je zelo težko zagotoviti dobre pogoje izvajanja zahtevanih barvanj.

Tudi predpisana peskanja (predpriprava za izvajanje barvanja) so z ekološkega vidika danes skoraj nedopustna, okolju in zdravju so škodljiva in nevarna, ustvarjajo se oblaki prahu in umazanije (velik vpliv na okolje in izvedbene delavce), je velika fizična obremenitev na operativnem osebju in na vse ostale prisotne, je velika nevarnost za bolezen dihal, postopek ne odstranjuje soli kar dodatno povzroča škodo na obdelovancih, izvedbo ne moremo kontrolirati tako da bi lahko odstranjevali le staro in poškodovane dele AKZ s čemer po ne potrebnem bistveno povečujemo obseg potrebnih del. Uporabljeni abraziv zmešan z staro barvo je nevarni/posebni odpadek, ki ga dejansko ni moč skladiščiti v primerna odlagališča..

Naročnik v javnem razpisu praviloma lahko zahteva le primerno kvaliteto razpisnih del. Ne bi pa smel predpisati tehnologijo in vrsto uporabljenih materialov izvajanja razpisanih del. Sploh pa ker so dela katero izvedbo zahteva strokovno neprimerna in je izvedba zastarela. Naročnik iz tega razloga ne mora za izvedena dela zahtevati nobene garancije, saj je tehnologijo sam predpisal čeprav je neprimerna. Da se zahteva le določena kvaliteta in ni predpisana tehnologija izvajanja del so podobne razpise že spremenili v SŽ in drugi naročniki. Saj obstajajo bistveno bolj primerne in trajne AKZ z drugimi postopki. In s postopki, ki so izvedba bistveno manj pogojeni z vremenskimi vplivi.

Naročniku predlagamo naj si prebere, in naj se pozanima, za potrebne vremenske in druge pogoje, ki so nujno potrebni da se sedaj zahtevana barvanja sploh izvajajo. Z razpisanim načinom AKZ, menimo, da ni možno kvalitetno izvesti zahtevano AKZ in se postavlja pod vprašanje garancija za dobro izvedbo del v garancijski dobi. Naročnik naj pove, in pojasni, kje se je do sedaj primerljivo izvajala AKZ na način kot je naveden v razpisni dokumentaciji (1 x temeljni cink, 3 x epoxid in 1 poliuretan). Da je tako izvedbo potrdila ustrezna kontrolna institucija? Da je tako izvedena AKZ izvedena in da je po garancijskem obdobju ustrezala zahtevani kvaliteti v garancijski dobi in da je pridobljeno potrdilu o uspešno prestani garancijski dobi izvedenih del.

Zato, glede na vse navedeno za izvedbo razpisanih del AKZ naročniku predlagamo naj naročnik razpiše tudi možnost izvedbe AKZ sanacije z drugimi postopki in drugimi materiali kot jih je sedaj predvidel v svojem razpisu. Naj predpiše zahtevano kvaliteto in primerno temu naj prilagodi tudi ostale razpisne pogoje ponujanja in izvajanja AKZ za svoje potrebe.
V nasprotnem, nam je žal, bomo zahtevali revizijo.
Se zahvaljujmo za pojasnilo.

Pozdravljeni,
V TEŠ trenutno obratuje blok 6, blok 5, in 2 plinske turbine. Najstarejši obratujoči objekt je Blok 5 ki obratuje od leta 1977, določeni objekti pa so bili zgrajeni pred 1977.
Ostali objekti so se gradili v poznejšem obdobju. Sistemi zaščite so v skladu s tehničnim delom dokumentacije prilagojeni posameznemu objektu. Javni razpis je zasnovan za potrebe vzdrževanja, ki ga izvajajo strokovne službe TEŠ.
Pri vzdrževalnih delih prihaja do lokalnih poškodb jeklenih konstrukcij, katere je potrebno po končanju del sanirati. TEŠ še naroča celotnega sistema AKZ, ampak zgolj sanacije lokalnih poškodb na objektih različne starosti, saj so sistemi premazov iz različnih obdobij, je popis narejen za potrebe vzdrževanja vseh različnih sistemov,
temu primerno. Ker se
Vsi materiali in sistemi, ki so v popisu naročnika so normalno dobavljivi in dopustni v Republiki Sloveniji. Ponudnik mora pri izvedbi uporabljati vsa zaščitna sredstva za ljudi in opremo, da se delo lahko izvaja varno in kvalitetno, kar je naročnik zahteval in mora biti zajeto v ponudbeni ceni.
Za izvedbo zahtevanih sistemov, ki so kompatibilni obstoječim sistemom, garancija za dobro izvedbo del v garancijski dobi je na mestu. V kolikor bi pa izvajalec kombiniral na lokalnih poškodbah starih sistemov nove tehnologije, ki se uporabljajo v primerih investicij v nove objekte in opremo, bi pa te bile tehnično vprašljive.ODGOVOR
Datum objave: 28.07.2020   07:05
VPRAŠANJE
Je možen ogled v prisotnosti predstavnika naročnika?

ODGOVOR


»Naročnik je v popisih specificiral obseg in vse tehnične podatke za pripravo ustrezne ponudbe,
pri čemer meni, da ogled ni potreben, upoštevaje COVID razmere in dejstvo, da je naročnik del
kritične infrastrukture RS, fizičnega ogleda ne bo.«


Datum objave: 28.07.2020   07:07
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da kot ustrezne reference sprejme tudi enake ali podobno izvedene storitve na elektroenergetskih objektih, saj bo tako omogočil oddajo ponudb tudi drugim usposobljenim ponudnikom in tako zagotovil zdravo konkurenco med ponudniki. Hvala.

ODGOVOR
Naročnik vašemu predlogu ugodi, pri čemer se glasi besedilo v dokumentaciji v Prilogi št. 6:
«V nadaljevanju podajamo najmanj 1 referenco, ki se nanaša na enake ali podobne izvedene storitve na elektroenergetskih objektih za obdobje zadnjih 5 let (od dneva za oddajo ponudb) in v vrednosti 50.000,00 EUR brez DDV za posamezni posel/leto.«


Datum objave: 28.07.2020   08:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik je predvidel izvedbo peskanja in zaščite jekla z klasičnim peskanjem in z uporabo epoksi barv. Prilagam tehnični list iskanih barv in zahteve možnosti izvajanja barvanja. Opominja na vlago, vremenske pogoje, pogoje nanosov, temperatura zraka, itd kar je zelo težko zagotoviti dobre pogoje izvajanja zahtevanih barvanj.

Tudi predpisana peskanja (predpriprava za izvajanje barvanja) so z ekološkega vidika danes skoraj nedopustna, okolju in zdravju so škodljiva in nevarna, ustvarjajo se oblaki prahu in umazanije (velik vpliv na okolje in izvedbene delavce), je velika fizična obremenitev na operativnem osebju in na vse ostale prisotne, je velika nevarnost za bolezen dihal, postopek ne odstranjuje soli kar dodatno povzroča škodo na obdelovancih, izvedbo ne moremo kontrolirati tako da bi lahko odstranjevali le staro in poškodovane dele AKZ s čemer po ne potrebnem bistveno povečujemo obseg potrebnih del. Uporabljeni abraziv zmešan z staro barvo je nevarni/posebni odpadek, ki ga dejansko ni moč skladiščiti v primerna odlagališča..

Naročnik v javnem razpisu praviloma lahko zahteva le primerno kvaliteto razpisnih del. Ne bi pa smel predpisati tehnologijo in vrsto uporabljenih materialov izvajanja razpisanih del. Sploh pa ker so dela katero izvedbo zahteva strokovno neprimerna in je izvedba zastarela. Naročnik iz tega razloga ne mora za izvedena dela zahtevati nobene garancije, saj je tehnologijo sam predpisal čeprav je neprimerna. Da se zahteva le določena kvaliteta in ni predpisana tehnologija izvajanja del so podobne razpise že spremenili v SŽ in drugi naročniki. Saj obstajajo bistveno bolj primerne in trajne AKZ z drugimi postopki. In s postopki, ki so izvedba bistveno manj pogojeni z vremenskimi vplivi.

Naročniku predlagamo naj si prebere, in naj se pozanima, za potrebne vremenske in druge pogoje, ki so nujno potrebni da se sedaj zahtevana barvanja sploh izvajajo. Z razpisanim načinom AKZ, menimo, da ni možno kvalitetno izvesti zahtevano AKZ in se postavlja pod vprašanje garancija za dobro izvedbo del v garancijski dobi. Naročnik naj pove, in pojasni, kje se je do sedaj primerljivo izvajala AKZ na način kot je naveden v razpisni dokumentaciji (1 x temeljni cink, 3 x epoxid in 1 poliuretan). Da je tako izvedbo potrdila ustrezna kontrolna institucija? Da je tako izvedena AKZ izvedena in da je po garancijskem obdobju ustrezala zahtevani kvaliteti v garancijski dobi in da je pridobljeno potrdilu o uspešno prestani garancijski dobi izvedenih del.

Zato, glede na vse navedeno za izvedbo razpisanih del AKZ naročniku predlagamo naj naročnik razpiše tudi možnost izvedbe AKZ sanacije z drugimi postopki in drugimi materiali kot jih je sedaj predvidel v svojem razpisu. Naj predpiše zahtevano kvaliteto in primerno temu naj prilagodi tudi ostale razpisne pogoje ponujanja in izvajanja AKZ za svoje potrebe.
V nasprotnem, nam je žal, bomo zahtevali revizijo.
Se zahvaljujmo za pojasnilo.
ODGOVOR
Pozdravljeni,
V TEŠ trenutno obratuje blok 6, blok 5 in 2 plinski turbini. Najstarejši obratujoči objekt je Blok 5, ki obratuje od leta 1977, določeni objekti pa so bili zgrajeni pred 1977. Ostali objekti so se gradili v poznejšem obdobju.
Sistemi zaščite so v skladu s tehničnim delom dokumentacije prilagojeni posameznemu objektu. Javni razpis je zasnovan za potrebe vzdrževanja, ki ga izvajajo strokovne službe TEŠ.
Pri vzdrževalnih delih prihaja do lokalnih poškodb jeklenih konstrukcij, katere je potrebno po končanju del sanirati. TEŠ ne naroča celotnega sistema AKZ, ampak zgolj sanacije lokalnih poškodb na objektih različne starosti, saj so sistemi premazov iz različnih obdobij. Popisi v tehničnem delu dokumentacije so pripravljeni upoštevaje obstoječe AKZ. Vsi materiali in sistemi, ki so v popisu naročnika so normalno dobavljivi in dopustni v Republiki Sloveniji.
Ponudnik mora pri izvedbi uporabljati vsa zaščitna sredstva za ljudi in opremo, da se delo lahko izvaja varno in kvalitetno, kar je naročnik zahteval in mora biti zajeto v ponudbeni ceni.
Za izvedbo zahtevanih sistemov, ki so kompatibilni obstoječim sistemom, je garancija za dobro izvedbo del v garancijski dobi primerna. V kolikor bi izvajalec kombiniral popravilo na lokalnih poškodbah starih sistemov nove tehnologije, ki se uporabljajo v primerih investicij v nove objekte in opremo, pa menimo, da bi te lahko bile tehnično vprašljive.
Datum objave: 06.08.2020   06:04
VPRAŠANJE
Spoštovani. Ali razumemo pravilno, da priložimo akt o skupni izvedbi naročila (v primeru skupne ponudbe) v primeru, če bomo izbrani za izvajalca? Tako namreč beremo v razpisni dokumentaciji v točki 10.3.1.
V prilogi št. 5 pa je ta navedba malce dvoumna, zato se sprašujemo, če je morda potrebno akt priložiti že v sklopu ponudbe.
Prosimo za jasen odgovor. Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila omogočil vse oblike nastopa ponudnika (samostojni nastop, skupna ponudba, podizvajanje, itd).
V primeru skupne ponudbe je ob predložitvi ponudbe potrebno priložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (po Točki 10.3.1. in Prilogi št. 5) splošnega dela dokumentacije naročnika.

Lep pozdrav.
Datum objave: 06.08.2020   07:54
VPRAŠANJE
Spoštovani! Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe za vsaj 14 dni. Smo namreč v času letnih dopustov in številna podjetja delujejo v okrnjeni zasedbi. Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik je rok za oddajo ponudb podaljšal, in sicer do 21.08.2020 do 9.00 ure.VPRAŠANJE
Spoštovani. Naročnika prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudb za vsaj 14 dni, saj je zaradi trenutne situacije, kot posledica COVIDa, kot ste sami odgovorili, ponudnikom onemogočen ogled lokacije in podrobnejša seznanitev s predmetom naročila. To dejstvo usposobljene ponudnike, ki pa ne izvajajo storitev v TEŠ, postavlja v slabši položaj. Dodaten čas nam bo ponudnikom omogočil pripravo kvalitetnejših ponudb. Hvala

ODGOVOR
Naročnik je rok za oddajo ponudb podaljšal, in sicer do 21.08.2020 do 9.00 ure.Datum objave: 06.08.2020   09:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kje lahko najdemo poglavje, oziroma vaše zahteve o finančnih zavarovanjih?

ODGOVOR
Spoštovani,
Obveščamo vas, da naročnik iz naslova širjenja konkurence finančnih zavarovanj ne zahteva.
Lep pozdrav.
Datum objave: 06.08.2020   09:55
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da kot ustrezne reference sprejme tudi enake ali podobno izvedene storitve na ostalih npr. industrijskih ali proizvodnih objektih, saj bo tako še dodatno odprl konkurenco med ponudniki in si zagotovil kvalificiranega izvajalca.

ODGOVOR
Naročnik dopušča in kot ustrezne reference sprejme tudi enake ali podobno izvedene storitve tudi na industrijskih ali proizvodnih objektih, daljnovodih.Datum objave: 06.08.2020   09:57
VPRAŠANJE
Prosimo za spremembo zahteve tehnične usposobljenosti ponudnika, kjer je zahtevana usposobljenost za ravnanje z visokotlačno opremo DERC Salotech, saj je zahteva diskriminatorna in preferira točno določenega izvajalca. V kolikor imajo delavci opravljeno usposabljanje za ravnanje in varno delo z visokotlačno opremo, le-to zajema visokotlačno opremo različnih proizvajalcev. Prosimo za črtanje zahteve za točno določeno opremo proizvajalca DERC Salotech. Hvala

ODGOVOR
Spoštovani,
Obveščamo vas, da naročnik opušča zahtevo po tehnični usposobljenosti za ravnanje z visokotlačno opremo DERC Salotech, pri čemer pa obvešča vse potencialne ponudnike, da gre za specifično in drago tlačno opremo, ki bo na voljo izbranemu izvajalcu. V kolikor bo na tej opremi povzročena škoda iz naslova neustreznega rokovanja, bo izvajalec dolžan naročniku povrniti povzročeno škodo na opremi.
Lep pozdrav.
Datum objave: 06.08.2020   09:59
VPRAŠANJE
Koliko zahtevate garancijski rok za odpravo napak?

ODGOVOR
Naročnik zahteva garancijo oziroma jamčevanje za odpravo napak pogodbeno dogovorjenih del 36 mesecev. Z navedenim odgovorom naročnik hkrati popravlja tehnični del dokumentacije v točki 1.7. Obveznosti ponudnika v alineji ki se nanaša na garancijski rok.Datum objave: 06.08.2020   09:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas, ali je potrebno dokazila iz točke 1.4. Tehničnega dela dokumentacije priložiti že v sklopu ponudbe, ali se ta dokazila priložijo v postopku izbire izvajalca? Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR
Da, saj naročnik potrebuje omenjena dokazila, da lahko oceni vašo ponudbo kot dopustno.Datum objave: 06.08.2020   10:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali boste kot referenčno delo dovolili tudi izvedbo istovrstnih del na terenu - kot npr. antenski stolpi, daljnovodi itd.?
Tehnologija izvedbe je enaka, zahtevnost pa zaradi varnostnih pogojev izvedbe in del na višini še težja.

Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR
Že odgovorjeno.Datum objave: 14.08.2020   09:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo, da skladno s podaljšanjem roka oddaje ponudbe, podaljšate tudi rok za postavljanje vprašanj. Hvala.

ODGOVOR
Naročnik bo oba roka podaljšal.Datum objave: 19.08.2020   11:06
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Zanima nas, zakaj v "tehničnem delu dokumentacije" v točki 1.4. zahtevate certifikat za usposobljenost za ravnanje z visokotlačno opremo DERC Salotech? S to zahtevo omejite oddajo največ dvema ponudnikoma v Sloveniji in s tem kršite načelo konkurenčnosti in enakopravne obravnave ponudnikov. Prosimo, da to zahtevo brišete.
Prav tako je sporna zahteva, da morajo biti delovna sredstva v lasti ponudnika. Tega od ponudnikov ne morete zahtevati. Prosimo, da dovolite, da kot ustrezno dokazilo priložimo tudi pogodbo o najemu, ali izjavo o dajanje na razpolaganje delovne opreme. Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je na tovrstno vprašanje že odgovoril:
Spoštovani,
Obveščamo vas, da naročnik opušča zahtevo po tehnični usposobljenosti za ravnanje z visokotlačno opremo DERC Salotech, pri čemer pa obvešča vse potencialne ponudnike, da gre za specifično in drago tlačno opremo, ki bo na voljo izbranemu izvajalcu. V kolikor bo na tej opremi povzročena škoda iz naslova neustreznega rokovanja, bo izvajalec dolžan naročniku povrniti povzročeno škodo na opremi.
Lep pozdrav.

Ponudnik lahko kot ustrezno dokazilo predloži tudi pogodbo o najemu, ali izjavo o razpolaganju z delovno opremo.
Datum objave: 19.08.2020   11:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali lahko kadrovske zahteve iz točke 1.4. - Ugotavljanje tehnične usposobljenosti ponudnika zagotavljamo s podizvajalci?

ODGOVOR
Ponudnik te zahteve ne more izpolnjevati s podizvajalci.Datum objave: 19.08.2020   11:06
VPRAŠANJE
Spoštovani. Lahko ponudnik kadrovske zahteve iz točke 1.4. Tehničnega dela dokumentacije izpolnjuje s podizvajalcem? Hvala in lp,

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 19.08.2020   11:07
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik. Prosimo, dopustite, da lahko ponudnik kadrovske zahteve in predvidena delovna sredstva izpolnjuje s podizvajalcem. Prosimo za odgovor čimprej.

ODGOVOR
Na to vprašanje je naročnik že odgovoril.Datum objave: 19.08.2020   11:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
opažamo, da naročnik na ponudnikova vprašanja odgovarja z zamudo. Na vprašanje, zastavljeno 07.08.2020 še danes, 19.08.2020, nismo prejeli odgovora. Prosimo, da naročnik odgovarja sproti in ne pušča ponudnikov v negotovosti. Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb in prav tako rok za postavljanje vprašanj; na vprašanja odgovarja pravočasno.Datum objave: 19.08.2020   11:07
VPRAŠANJE
Spoštovani. V točki 8.1.4 Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti navajate: "PONUDNIK mora biti sposoben in usposobljen..."
V točki 10.3.2. pa navajate "Ponudnik lahko ponudbo predloži sam oziroma s PODIZVAJALCI."
Prosimo za natančno in nedvoumno obrazložitev, v katerem delu lahko ponudnik pogoje izpolnjuje s podizvajalcem?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik je v splošnem delu dokumentacije jasno navedel, kdaj ponudnik nastopa s podizvajalci oz. kaj mora v tem primeru predložiti in katere pogoje lahko izpolnjuje s podizvajalci (npr. reference).Datum objave: 19.08.2020   11:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V popisu specifikacija kompresorja ni natančna oziroma ni pravilna.
Če je mišljeno nad 80m3/h je premali za peskanje.
Če je mišljeno nad 80m3/min pa je prevelik oz ga bo v EU težko dobiti.

Prosimo za točen in realen podatek kaj se zahteva.


ODGOVOR
Pravilni podatek postavke 4.3 se glasi: Najem kompresorja kapacitete pretoka zraka nad 10m³/min.Datum objave: 21.08.2020   10:47
VPRAŠANJE
Glede na vse spremembe in omilitev pogojev za sodelovanje pri tem naročilu, naročnika proismo za čistopis razpisne dokumentacije in podaljšanje roka oddaje ponudb še za teden dni, da lahko pripravimo prave ponudbe. Hvala in lp

ODGOVOR
Gospodarski subjekt se mora v celoti strinjati z vsemi določili in pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, kakor tudi z dodatki in prilogami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter spremembami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so bile posledica vprašanj in odgovorov na PJN.
Naročnik čistopisa dokumentacije ne bo objavljal.
Datum objave: 21.08.2020   10:49
VPRAŠANJE
Spoštovani. V skladu z vašim odgovorom, da ponudnik lahko tudi najame delovna sredstva, sprašujemo ali v fazi oddaje ponudbe zadostuje pismo o nameri za najem delovnih sredstev in mehanizacije v kolikor bomo izbrani ponudnik, saj se pogodba o najemu sklene šele, ko dejansko pride do potrebe oz. izvedbe del. Hvala.

ODGOVOR
Ne zadostuje pismo o nameri za najem.Datum objave: 21.08.2020   10:49
VPRAŠANJE
V točki 1.4 ugotavljanje tehnične usposobljenosti ponudnika navajate "v primeru uporabe vrvne tehnike, najmanj 5 usposobljenih strokovnjakov za izvajanje del z vrvno tehniko". Ali zadostuje tukaj usposobljenost za varno delo na višini, kjer je varovanje z vrvjo uporabljeno za preprečitev padca z višine? Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ne zadostuje.