Dosje javnega naročila 004292/2020
Naročnik: OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Gradnje: Prizidava Osnovne šole Raka - ureditev dveh atrijev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004292/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.07.2020
JN004292/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.07.2020
JN004292/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.07.2020
JN004292/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.07.2020
JN004292/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.08.2020
JN004292/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004292/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
SI
Krško
Slovenija
Suzana Horvatiček
suzana.horvaticek@krsko.si
+386 74981303
+386 74922221

Internetni naslovi
https://www.krsko.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/359583/objava.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19396
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prizidava Osnovne šole Raka - ureditev dveh atrijev
Referenčna številka dokumenta: 430-57/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prizidava Osnovne šole Raka - ureditev dveh atrijev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI036 - Posavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Prizidava Osnovne šole Raka - ureditev dveh atrijev

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.07.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.07.2020   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN - na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.07.2020   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom, ki jo ima v elektronski obliki objavil na svoji spletni strani www.krsko.si
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.07.2020   12:48
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naprošamo vas, da razširite celice popisa - vsebina ni vidna - je skrita in prikazujejo se "lojtre".

ODGOVOR

Naročnik bo objavil nov popis del in bo odklenil tabelo.


Datum objave: 08.07.2020   15:59
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Organiziran je ogled objekta - ali moramo imeti zainteresirani ponudniki pooblastilo za ogled?

ODGOVOR

Zaželjeno je, da si ponudniki ogledajo objekt dne 13.7.2020 ob 10.00, za kar pa ne potrebujejo pooblastil.


Datum objave: 08.07.2020   16:11
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Preverite enoto mere v poglavju 6.0 MONTAŽNA KONSTRUKCIJA, postavka 1 220,00 m3

ODGOVOR

Enoto mere smo popravili v popisih, ki jih bomo objavili. Namesto m3 so seveda m2.


Datum objave: 08.07.2020   16:13
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Nujno objavite sheme oken in vrat

ODGOVOR


Naročnik bo objavil sheme oken in vrat.

Datum objave: 08.07.2020   16:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Za panoramski steni PN1 in PN2 potrebujemo sheme oz. več podatkov o sestavi elementov.

ODGOVOR

Naročnik bo objavil sheme oken in vrat.

Datum objave: 08.07.2020   16:16
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Kakšna dela naj upoštevamo v spodnji postavki:
- sanacija obstoječih stropov - dve obstoječi učilnici in kabineta,
ki se jim vgradijo kupole
m2 95,00

ODGOVOR


Pri vgradnji kupol predvidevamo delno sanacijo obstoječih stropov, saj moramo zaradi narave posega odstraniti obstoječe akustične stropove in jih po končani gradnji vrniti v prvotno stanje. Na terenskem ogledu, dne 13.7.2020 ob 10.00 uri bo možno učilnici in kabinet pogledati, da si boste lažje predstavljali predvideno izvedbo.

Datum objave: 08.07.2020   16:20
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sporočamo vam, da je popis del zelo slabo pripravljen, ni detajlov in projektantske rešitve se prelagajo na izvajalca! Na takšne opise je zelo težko
podati konkurenčno ceno, pričakujejo se lahko večja odstopanja cen med ponudniki. Med drugim je tudi popis zaklenjen na način, da se ga ne da
obdelovati za nadaljnjo obdelavo - kalkulacijo.
Prosimo za dodatno pojasnilo naslednje postavke (kaj naj upoštevamo):
"Nabava in vgradnja sistema za varno delo. Izvedba po pravilih stroke in v skladu z UREDBO o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu
na začasnih in premičnih gradbiščih"
1 kpl ????????ODGOVOR

Predmetna investicija je res specifična, saj se bo izvajala v sredini objekta, kjer bomo dva atrija uredili za potrebe izvajanja pouka, zato je res težko predvideti čisto vse detajle. Zato vse zainteresirane ponudnike ponovno pozivamo, da se udeležijo ogleda dne 13.7.2020 ob 10.00 uri na objektu OŠ Raka. Naročnik je popis odklenil in ga objavlja nezaklenjenega z opombo, da se opisi in količine ne spreminjajo. Po potrebi si ponudniki razširite vrstice in stolpce.

Postavka "Nabava in vgradnja sistema za varno delo, se črta, kot je razvidno iz novo objavljenih popisov.Datum objave: 09.07.2020   14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Kaj pomeni tekst v koloni D predračuna: "Ponujen drugi ustrezni material oz. dela"?


ODGOVOR

Naročnik je pri določenih postavkah navedel željen material ali opremo, kot primerno opcijo. V kolikor ponudnik ne bo ponudil predlaganih oz. pričakovanih materialov ali opreme, naj v stolpec vpiše kaj ponuja kot primerno alternativo.


Datum objave: 10.07.2020   11:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Potreboval bi informacijo kakšna je obstoječa požarna centrala.
Nikjer v PZI-ju ni naveden tip centrale. Tudi na shemah.

Pa tudi ti dve postavki sta nejasni:

E3 Dobava in montaža vgradne zvočne omarice 100V/5W, komplet z drobnim montažnim materialom
- komplet 2
E4 Dobava in montaža stenskega atenuatorja 100V/35W, komplet z drobnim montažnim materialom
- komplet 2

Proizvajalec, tip


ODGOVOR
1. Po podatkih iz PID projekta že obstoječega objekta, je tip požarne centrale HOCHITI.
2. Lahko se uporabi zvočna omarica proizvajalca SEA Sežana ali podobno.
3. Lahko se uporabi atenuator proizvajalca SEA Sežana ali podobno.Datum objave: 13.07.2020   14:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V poglavju 5. Zidarska dela ima postavka 1 za enoto mere m3. Hidroizolacija se meri v m2.

ODGOVOR
Napaka. Ponudniki oddate ponudbo za hidroizolacijo v m2.Datum objave: 14.07.2020   09:18
VPRAŠANJE
sPOŠTOVANI!

Prosimo za objavo detajlov "A", "B" in "C". Hvala.

ODGOVOR

Naročnik bo objavil navedene detajle.


Datum objave: 14.07.2020   09:24
Pojasnilo glede sončne elektrarne:
Investitor bo demontažo in ponovno montažo potrebnih panelov sončne elektrarne izvedel s pooblaščenim izvajalcem solarnega ogrevanja. Torej se ta dela ne upošteva pri pripravi ponudbe.

Datum objave: 15.07.2020   09:48
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Dostop do mesta gradnje prizidkov je možen izključno skozi šolski objekt - finalnega PVC tlaka hodnika. Ker v popisu nismo zasledili zaščite teh tlakov, naročnika prosimo, da navede sistem zaščite pred mehanskimi poškodbami obstoječega tlaka.

ODGOVOR

V popisu (Gradbena dela pripravljalna in zaključna dela) je v uvodnih postavkah navedeno, da se dela izvajajo po pravilih stroke in v skladu z veljavnimi predpisi in normativi, varstvom pri delu...Prav tako je navedeno, da se v enotne cene posameznih postavk zajamejo še ukrepi za zaščito ostalih predmetov, opreme in instalacij. Torej, v ceno del vkalkulirati še zaščito obstoječih tlakov, tako da ne pride do mehanskih poškodb. Način zaščite izbere izvajalec. Površina tlaka, ki se zaščiti je različna glede na izbiro dostopa in je razvidna iz projektne dokumentacije. Prav tako je na voljo ogled objekta, zaradi lažje ocene.


Datum objave: 15.07.2020   09:49
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V tehničnem poročilu je navedeno, da se izvede spuščeni akustični spuščeni strop, v popisu so gladke mavčne plošče. Prosimo za uskladitev.

ODGOVOR

V popisu je navedeno (točka 8.1), da se namesto gladkih mavčnih stropov lahko vgradi tipski kasetni rasterski strop (npr Armstrong Optima ali podobno), v rastru 60/120 ali 60/60 cm. Predvidi se vgradnja akustičnega stropa bistvena lastnost, pri izbiri materiala in sistema je visoka stopnjo absorbcije zvoka, ki preprečujejo odmevanje, kar je za učilnice zelo pomembno.