Dosje javnega naročila 004563/2020
Naročnik: OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG, Glavna ulica 20, 9220 Lendava - Lendva
Storitve: PREVOZI ŠOLOOBVEZNIH OTROK V OBČINI LENDAVA za šolski leti 2020/2021 in 2021/2022
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 371.774,14 EUR

JN004563/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.07.2020
JN004563/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.08.2020
JN004563/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.10.2020
JN004563/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004563/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 138-339844

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG
Glavna ulica 20
9220
SI
Lendava - Lendva
Slovenija
Danijela Levačič
danijela.levacic@lendava.si
+386 25772531
+386 25772509

Internetni naslovi
http://www.lendava.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.lendava.si/sl/aktualni-razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19590
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PREVOZI ŠOLOOBVEZNIH OTROK V OBČINI LENDAVA za šolski leti 2020/2021 in 2021/2022
Referenčna številka dokumenta: 4303-0006/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila so storitve prevoza šoloobveznih otrok v Občini Lendava za šolski leti 2020/2021 in 2021/2022 za potrebe treh osnovnih šol (DOŠ I Lendava, DOŠ Genterovci in OŠ Miška Kranjca Velika Polana). Naročilo je razdeljeno na sklope.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1: Prevozi za potrebe DOŠ I Lendava
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občine Lendave
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevozi šoloobveznih otrok v Občini Lendava za šolski leti 2020/2021 in 2021/2022 za potrebe osnovne šole DOŠ I Lendava.
Prevozi šoloobveznih otrok se izvajajo za šolski okoliš DOŠ I Lendava, ki zajema naslednja naselja: mesto Lendava, Dolga vas, Dolgovaške gorice, Lendavske gorice, Čentiba, Dolina, Pince, Pince Marof, Benica, Petišovci, Trimlini, Dolnji Lakoš, Gornji Lakoš, Gaberje, Kapca, Kot, Hotiza.
Skupno okvirno število šolarjev za vse relacije za šolsko leto 2020/2021: 209
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.10.2020
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2: Prevozi za potrebe DOŠ Genterovci
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Lendava
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevozi šoloobveznih otrok v Občini Lendava za šolski leti 2020/2021 in 2021/2022 za potrebe osnovne šole DOŠ Genterovci.
Prevozi šoloobveznih otrok se izvajajo za šolski okoliš DOŠ Genterovci, ki zajema naslednja naselja: Genterovci, Mostje, Banuta, Radmožanci, Kamovci, Dolga vas, Dolgovaške gorice.
Skupno okvirno število šolarjev za vse relacije za šolsko leto 2020/2021: 55
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.10.2020
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3: Prevozi za potrebe OŠ Miška Kranjca Velika Polana
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: naselja v občini Lendava na realciji do OŠ Miška Kranjca Velika Polana
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevozi šoloobveznih otrok v Občini Lendava za šolski leti 2020/2021 in 2021/2022 za potrebe osnovne šole OŠ Miška Kranjca Velika Polana.
Šolski okoliš OŠ Miška Kranjca Velika Polana zajema naslednja naselja v občini Lendava: Hotiza, Grede
Število šolarjev za vse relacije za šolsko leto 2020/2021: 55
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.10.2020
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.08.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.08.2020   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.08.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG
Glavna ulica 20
9220
Lendava - Lendva
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2020