Dosje javnega naročila 004425/2020
Naročnik: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzpostavitev in izvajanje personalizacije kartic
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.858.386,80 EUR

JN004425/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.07.2020
JN004425/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2020
JN004425/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.09.2020
JN004425/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004425/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 134-330005
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Miklošičeva cesta 24
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matjaž Jamnik
IJN@zzzs.si
+386 13077279

Internetni naslovi
http://zzzs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/359870/RD_IC-KZZ-13.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19433
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev in izvajanje personalizacije kartic
Referenčna številka dokumenta: IC-KZZ-13-019/20-S; 430-25/2020-DI/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79820000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je vzpostavitev in izvajanje personalizacije kartic, in sicer:
- vzpostavitev personalizacije kartic zdravstvenega zavarovanja (KZZ) in profesionalnih kartic (PK),
- redna dnevna personalizacija KZZ in PK,
- nadgradnja in tehnična pomoč.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je vzpostavitev in izvajanje personalizacije kartic, in sicer:
- vzpostavitev personalizacije kartic zdravstvenega zavarovanja (KZZ) in profesionalnih kartic (PK),
- redna dnevna personalizacija KZZ in PK,
- nadgradnja in tehnična pomoč.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z določili ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.08.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.08.2020   10:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.07.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Miklošičeva cesta 24
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.07.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.07.2020   09:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji niste navedli kako naj ponudnik zaprosi za dokumente zaupne narave (kot npr. po e-pošti na točno določen naslov ali na naslov naročnika s pripisom ipd.). Prosimo vas za navodila kje in kako naj vložimo zahtevo (s priloženimi zahtevanimi dokazili) za pridobitev dokumentov zaupne narave.
Prav tako vas prosimo za čim hitrejši odgovor.

Hvala in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR
Ponudniki zahtevo z vsemi zahtevanimi dokumenti naslovijo na elektronski naslov: IJN@zzzs.si.Datum objave: 17.07.2020   11:41
VPRAŠANJE
Spoštovani gospod / gospa,
V skladu z vašo zahtevo pišemo, da mora vodja projektov imeti certifikat Professional Management Professional, kar je nesprejemljivo, če želite imeti konkurenco za ta razpis.
V razpisni dokumentaciji »Navodila ponudnikom« po tehničnih in strokovnih sposobnostih ste zaprosili:
"C: Tehnična in strokovna sposobnost
1. Za naročila blaga: izvedba dobave blaga določene vrste/ Za naročila storitev: izvedba storitev določene vrste
a) Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih pred rokom za prejem ponudb lasersko in električno personaliziral vsaj 300.000 pametnih kartic na osnovi GlobalPlatform in Java Card specifikacij za vsaj en posamični sistem elektronskega poslovanja s pametnimi karticami.
b) Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih pred rokom za prejem ponudb izdal in personaliziral na pametne kartice vsaj 150.000 digitalnih potrdil.
Dokazilo: Ponudnik ustrezno izpolni obrazec ePRO Reference in kadri (točka 1. »REFERENCE«).
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj; v primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti storitve v delu, za katere se zahtevajo te zmogljivosti)
2. Izobrazba in strokovna usposobljenost
a) Ponudnik razpolaga z vsaj enim (1) vodjo projektov, ki ima najmanj tri leta delovnih izkušenj z vodenjem projektov in ima certifikat s področja projektnega vodenja Project Manager Professional (PMP) ali enakovrednega.
b) Ponudnik razpolaga z vsaj petimi (5) strokovnjaki s področja načrtovanja ali razvoja ali podpore informacijskim sistemom, od katerih ima/ta:
- vsaj eden (1) najmanj eno leto delovnih izkušenj z razvojem programske opreme (appletov) na Java karticah;
- vsaj dva (2), vsak najmanj eno leto delovnih izkušenj s personalizacijo pametnih kartic na osnovi GlobalPlatform in Java Card specifikacij;
- vsaj eden (1) najmanj dve leti delovnih izkušenj s PKI infrastrukturo;
- vsaj eden (1) najmanj eno leto delovnih izkušenj s personalizacijo digitalnih potrdil na pametne kartice.
Dokazilo: Ponudnik ustrezno izpolni obrazec ePRO Reference in kadri (točka 2. »PODATKI O KADRIH«) in za vodjo projektov predloži zahtevan certifikat.
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj; v primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti storitve v delu, za katere se zahtevajo te zmogljivosti)"

Za ta postopek ste v zadnjih 3 letih zaprosili za dve različni vrsti referenc. Ponudnik, ki ima omenjene reference, ima izkušnje s temi projekti in je zmožen uspešno izvesti vaše naročilo "Vzpostavitev in izvajanje personalizacije kartic".

Naslednja zahteva se nanaša na ekipo. Ponudnik, ki potrebuje ekipo z izkušnjami na podobnih projektih, je tudi zmožen za uspešno izvedbo vašega naročila "Vzpostavitev in izvajanje personalizacije kartic".

Za vodjo projekta ste zahtevali certifikat Project Manager Professional (PMP) ali enakovrednega.
To bi bilo sprejemljivo, če bi imeli standard za vodenje projekta. Poleg tega ste zahtevali seznam izkušenj in ta vodja projektov je že uspešno vodil vsaj 1 projekt z najmanj 3 leti delovnih izkušenj.

Verjamemo, da se s to zahtevo niste želeli biti prepričani, če je potencialni ponudnik primeren in da ima moč izpolniti vaše naročilo, ampak samo, da imate ožji izbor konkurence oziroma ste dali prednost enemu ponudniku.
Prosimo, da to zahtevo čim prej spremenite in prosim odprite naročilo za vso primerno konkurenco. V primeru, da je ne boste odprli, smo pripravljeni vložiti revizijo.

Hvala v naprej
Lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik ni določil standarda oziroma metodologije projektnega vodenja (kot je npr. PRINCE2 ali PMBOK), ker s postavljeno zahtevo ne opredeljuje standardov projektnega vodenja, temveč zasleduje strokovnost, učinkovito komunikacijo v projektu sodelujočih ekip in njihovih članov, prilagodljivost, ustrezno upravljanje in obvladovanje tveganj, organizacijo testiranj in kar je najbolj pomembno uspešen zaključek projekta v predvidenem času. To je mogoče doseči le z izkazanim poznavanjem metod projektnega vodenja in ustreznimi izkušnjami.
Ponudnik mora poznavanje metod projektnega vodenja izkazati z ustreznim potrdilom (certifikatom), ki ga naročnik ni vezal na metodologijo oziroma standard, saj z zapisom "ali enakovrednega" dopušča različne certifikate, ki izkazujejo ustrezna znanja po različnih standardih oziroma metodologijah projektnega vodenja.
Zahtevane izkušnje iz področja projektnega vodenja pa naročniku zagotavljajo, da ponudnik razpolaga tudi s praktičnimi znanji iz področja projektnega vodenja.

Datum objave: 28.07.2020   13:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pošiljamo vam vprašanje vezano na izpolnitev obrazca.

V obrazcu »Reference in kadri«, točka 1 »Reference« ste v tabeli pod 5 vrstico navedli, da ponudnik vpiše »Delež izvajalca od skupne vrednosti posla v EUR brez DDV, če je bil udeležen v skupnem poslu". Zanima nas kako naj izpolnimo obrazec, če ne razpolaga s podatkom o skupni vrednosti pogodbe - v pogodbi le-ta ni določena.

In dalje, zanima nas kako naj izpolnimo v tem obrazec vrstico »Delež izvajalca od skupne vrednosti posla v EUR brez DDV, če je bil udeležen v skupnem poslu«, če je imel ponudnik za posamezni referenčen posel podizvajalca (npr. za poštne pošiljke, za digitalna potrdila itd.). Ponudnik ima npr. pogodbo za lasersko in električno personalizacijo kot tudi za personalizacijo digitalnih potrdil, obenem ima za izvedbo te pogodbe nominiranega podizvajalca za dobavo digitalnih potrdil. Ali mora ponudnik navajati delež izvajalca od skupne vrednosti posla tako pri laserski in električni personalizaciji kot tudi pri personalizaciji digitalnih potrdil?
Prosimo za dodatna pojasnila kako naj izpolnimo obrazec.
Prosimo za hiter odgovor.
Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Ponudnik naj pusti vrstico »Delež izvajalca od skupne vrednosti posla v EUR brez DDV, če je bil udeležen v skupnem poslu (v % ali v EUR brez DDV)« prazno, saj pogoj naveden v obrazcu ePRO Navodila ponudnikom ne zahteva navedbe vrednosti posla.Datum objave: 31.07.2020   09:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pošiljamo vam vprašanja vezano na objavljeno javno naročilo in vas prosimo za odgovore.

Vprašanje 1:
V razpisni dokumentaciji ste navedli, da mora biti ponudba predložena v danih formatih obrazcev (Word oziroma XML) ali da morajo biti obrazci ročno izpolnjeni in poskenirani v PDF format.
Vezano na to zahtevo, nas zanima naslednje:
1.) Ali lahko ponudnik/partner/podizvajalec izpolni obrazec (ESPD) preko informacijskega sistema e-JN, ga natisne in ročno podpiše ter priloži kot poskeniran dokument v PDF formatu? V kolikor to ni dovoljeno, kako ste predvidevali, da se naj ESPD obrazec priloži med t.i. Druge priloge?
2.) Ali lahko ponudnik/partner/podizvajalec izpolni Word dokumente v programu Word, jih natisne, ročno podpiše in priloži kot poskeniran dokument v PDF formatu med t.i. Druge priloge?
3.) Ali lahko ponudnik/partner/podizvajalec, kjer imajo zakoniti zastopniki skupno zastopanje, izpolni ESPD obrazec na e-JN, natisne obrazec in ga ročno podpišejo zakoniti zastopniki, ter ga predloži kot poskeniran PDF dokument? In dalje nas enako nzanima za preostale naročnikove obrazce (Word); ali lahko v izogib ročnemu izpolnjevanju, izpolni preostale obrazce v programu Word, natisne obrazce, da jih zakoniti zastopniki ročno podpišejo, ter jih predloži kot poskeniran PDF dokument?

Vprašanje 2:
Prosimo za potrditev pravilnega razumevanja vaših zahtev oziroma za podrobna navodila . V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora v ponudbi predložiti:
1.) ESPD obrazec (izpolni podizvajalec),
2.) Zahtevek za podatke iz kazenske evidence (v primeru fizične osebe izpolnjen za fizično osebo; v primeru pravne osebe izpolnjen za pravno osebo in za vse osebe, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor),
3.) Samo v primeru, da je podizvajalec izven RS, vsa dokazila vezana na registracijo, nekaznovanost, stečaj, davke itd.,
4.) Samo v primeru, če želi podizvajalec direktno plačilo, lastno izjavo podizvajalca.
V kolikor ste predvidevali še kakšna druga dokazila za podizvajalca, prosimo za navodila oz. za seznam zahtevanih dokumentov/dokazil za podizvajalca.

Vprašanje 3:
Vezano na Pogodbo o vzpostavitvi in izvajanju personalizacije kartic (v nadaljevanju kot vzorec pogodbe) predlagamo spremembo vsebine v 7. členu ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN, in sicer v Odstavku 1), ker so glede na predvideno pogodbeno vrednost in naravo storitev višine pogodbenih kazni nesorazmerno visoke, prav tako so nerazumno določeni nekateri primeri, v katerih bi naročnik lahko zahteval (prav tako nesorazmerno visoko) pogodbeno kazen. Iz tega razloga predlagamo, da se črtajo:
- zahteva vezana na vzpostavitev postopka personalizacije KZZ in/ali PK,
- zamuda kateregakoli roka iz projektnega plana in
- zamude pri predložitvi posameznega izdelka.
Predlagana kazen vezana na dnevno personalizacijo kartic KZZ in PK je »1,00% od vrednosti zamujenega personalizacijskega paketa in za vsako napako pri pošiljkah«. Hkrati se naj ustrezno znižajo kazni za odzivni čas za nadgradnje in tehnično pomoč ter za čas odprave prijavljene napake na 100,00 EUR za vsak začeti dan zamude.

Vprašanje 4:
Vezano na Pogodbo o vzpostavitvi in izvajanju personalizacije kartic predlagamo dopolnitev vsebine v 13. členu PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE, in sicer tako, da se doda nov odstavek s tem besedilom: »Vse pravice intelektualne lastnine, ki so last izvajalca ob sklenitvi te pogodbe, ostanejo še nadalje izključna last izvajalca, ne glede na to ali jih bo izvajalec uporabil za izvajanje storitev po tej pogodbi ali ne.«

Vprašanje 5:
V tehničnih specifikacijah ste definirali T0 kot datum, ko ponudnik in naročnik podpišeta pogodbo.
Kot del tehnične specifikacije je Izjava ponudnika, kjer se ponudnik zavezuje z definiranim rokom za vzpostavitev storitev in je hkrati merilo za izbor.
Menimo, da podpis pogodbe ne more biti presečni datum, temveč je to lahko datum, ko ponudnik od naročnika prejme za to potrebne testne kartice s čipom v polni funkcionalnosti in personalizacijsko skripto s tehnično dokumentacijo, ki so predpogoj za izvedbo tega javnega naročila.
Prosimo za ustrezno korekturo glede izhodiščnega datuma, ko se začne šteti rok za vzpostavitev storitev. In prav tako, da se v pogodbo med obveznosti naročnika vključi, da je naročnik dolžan ponudniku izročiti testne kartice s čipom v polni funkcionalnosti in personalizacijsko skripto s tehnično dokumentacijo.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za odgovore in vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR

Odgovor na vprašanje 1:
Ad 1) Lahko.
Ad 2) Lahko.
Ad 3) Lahko.

Odgovor na vprašanje 2:
Pravilno razumete zahteve.

Odgovor na vprašanje 3:
Naročnik spreminja prvi odstavek 7. člena obrazca ePRO Ponudba-Pogodba na način, da:
- se zniža višina pogodbene kazni za vzpostavitev postopka personalizacije KZZ in/ali PK, ki po novem znaša 2.000,00 EUR za vsak začeti dan zamude pri vzpostavitvi postopka personalizacije KZZ in/ali PK;
- se zniža višina pogodbene kazni za dnevno personalizacijo kartic KZZ in PK, ki po novem znaša 600,00 EUR za zamujen personalizacijski paket in za vsako napako pri pošiljkah;
- se umakne pogodbena kazen za zamudo kateregakoli roka iz projektnega plana;
- se doda pogodbena kazen za zamudo pri izvedbi storitev 1-6 iz 3. točke »Termini izvedbe« iz obrazca ePRO Specifikacije, ki znaša 500,00 EUR za vsak začeti dan zamude pri izvedbi posamezne storitve.
Ostale višine pogodbene kazni in maksimalna višina pogodbene kazni ostanejo nespremenjene.

Odgovor na vprašanje 4:
Pogodba se v tem delu (13. člen) dopolni na način, da se doda šesti odstavek, ki se glasi: »Vse pravice intelektualne lastnine, ki so last izvajalca ob sklenitvi te pogodbe, ostanejo še nadalje izključna last izvajalca, ne glede na to ali jih bo izvajalec uporabil za izvajanje storitev po tej pogodbi ali ne.«

Odgovor na vprašanje 5:
Naročnik vztraja pri opredelitvi T0, kot datum podpisa pogodbe. Datum T0 je opredeljen kot presečni datum skladno z zahtevami predmetnega javnega naročila, ki zajemajo tudi vzpostavitev personalizacije KZZ in PK po specifikaciji (Priloga 8).
Del nalog vzpostavitve personalizacije obeh kartic je tudi priprava personalizacijske skripte, ki je v veliki meri odvisna od tehnologije, ki jo bo izbrani ponudnik uporabil za izvajanje personalizacije KZZ in PK in skripte pa brez poznavanja te tehnologije ni mogoče pripraviti.
V skladu s tem je naročnik v 5. poglavju (točka 6. in 7.) obrazca ePRO - Specifikacije poleg izvajanja personalizacije, personalizacijsko skripto opredelil kot izdelek, ki ga mora predložiti izbrani ponudnik.
Vse obveznosti naročnika so opredeljene v priloženem obrazcu ePRO - Ponudba-Pogodba.
Datum objave: 31.07.2020   09:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pošiljamo vam vprašanja vezana na izpolnitev obrazcev in vas prosimo za dodatna pojasnila.

Vprašanje št. 1:
V obrazcu »Reference in kadri«, točka 2 »Podatki o kadrih« ste v tabeli v 7 vrstici pri delovnih izkušnjah na razpisanem področju (v letih), skladno s pogojem 7.C.2. v navodilih za ponudnika, zapisali, da se vpiše skupno število let delovnih izkušenj pri ponudniku. Prosimo za potrditev, če pravilno razumemo, da je mišljen kot »ponudnik« gospodarski subjekt, pri katerem je nominiran kader pridobil zahtevane delovne izkušnje. V kolikor ni tako, prosimo za pojasnilo in za definicijo besede »ponudnik«.

Vprašanje št. 2:
V obrazcu »Reference in kadri«, točka 2 »Podatki o kadrih« ste v tabeli v 8 vrstici pri opisu delovnih izkušenj zapisali, da se vpiše kontaktna oseba pri naročniku. Prosimo za potrditev, če pravilno razumemo, da je mišljen kot »naročnik« podjetje za katerega/pri katerem je nominiran kader opravil preteklo delo in pridobil zahtevane/potrebne izkušnje. V primeru, da je nominiran kader opravil delo za svojega delodajalca, se kot naročnik navaja delodajalec. V primeru, da je nominiran kader opravil delo za drugo podjetje, se kot naročnik navaja to podjetje za katerega je bilo delo opravljeno. V kolikor ni tako, prosimo za pojasnilo in za definicijo besede »naročnika«.

Vprašanje št. 3:
Vezano na vprašanje št. 1 in vprašanje št. 2, prosimo da upoštevajte tudi možnost, da se bo ponudnik skliceval na kapacitete drugih subjektov, s katerimi bo izpolnil pogoje in kasneje tudi izvedel javno naročilo. Zanima nas, ali je potrebno v tem primeru kako drugače izpolniti obrazec »Reference in kadri« oziroma druge obrazce. V kolikor je to potrebno, prosimo za podrobna navodila.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za odgovore.

ODGOVOR

Odgovor na vprašanje 1:
»Ponudnik« je mišljen gospodarski subjekt pri katerem je kader trenutno zaposlen. V večini primerov je to ponudnik, ki oddaja ponudbo (če je kader pri njem zaposlen) ali eden od partnerjev ali npr. podizvajalec (če ponudnik nastopa s partnerji ali podizvajalci). Pod »skupno« se navede skupno število let delovnih izkušenj na razpisanem področju.

Odgovor na vprašanje 2:
Kot naročnika se ne navaja delodajalca, ampak drugo pravno osebo za katero je delodajalec in posledično njegov kader opravljal dela. Gre za referenčni posel kadra. Reference lahko potrjujejo le tretje osebe za katere so se izvajala določene storitve in ne delodajalec.

Odgovor na vprašanje 3:
V kolikor se bo ponudnik vezano na kadre skliceval na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, je potrebno gospodarski subjekt, pri katerem so kadri zaposleni, prijaviti kot podizvajalca, saj bodo dejansko ti kadri potem izvajali javno naročilo.