Dosje javnega naročila 004656/2020
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA KRMELJ, Krmelj 104, 8296 Krmelj
Blago: Konvencionalna in ekološka živila
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 345.281,30 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004656/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.07.2020
JN004656/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.08.2020
JN004656/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.09.2020
JN004656/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2020
JN004656/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN004656/2020-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2020
JN004656/2020-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2020
JN004656/2020-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2020
JN004656/2020-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2020
JN004656/2020-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2020
JN004656/2020-Pog36 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2020
JN004656/2020-Pog37 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2020
JN004656/2020-Pog38 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2020
JN004656/2020-Pog39 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2020
JN004656/2020-Pog40 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2020
JN004656/2020-Pog41 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2020
JN004656/2020-Pog42 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2020
JN004656/2020-Pog43 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2020
JN004656/2020-Pog44 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2020
JN004656/2020-Pog45 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2020
JN004656/2020-Pog46 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2020
JN004656/2020-Pog47 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2020
JN004656/2020-Pog48 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2020
JN004656/2020-Pog49 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2020
JN004656/2020-Pog50 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2020
JN004656/2020-Pog51 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2020
JN004656/2020-Pog52 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2020
JN004656/2020-Pog53 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004656/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA KRMELJ
Krmelj 104
8296
SI
Krmelj
Slovenija
Mateja Cvetkovič
mateja.cvetkovic@obcina-sevnica.si
+386 78161237
+386 78161210

Internetni naslovi
http://www.oskrmelj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.oskrmelj.si
ESPD: http://www.oskrmelj.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19772
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Konvencionalna in ekološka živila
Referenčna številka dokumenta: JN MV 1/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Konvencionalna in ekološka živila za obdobje 2 let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 23
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2020
Konec: 30.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološko mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološko mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2020
Konec: 30.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Meso in mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2020
Konec: 30.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološko meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološko meso in mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2020
Konec: 30.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutninsko meso in izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2020
Konec: 30.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže sladkovodne ribe
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže sladkovodne ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2020
Konec: 30.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Morske zamrznjene ribe in morski sadeži
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Morske zamrznjene ribe in morski sadeži
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2020
Konec: 30.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže sadje, zelenjava in olupljen krompir
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže sadje, zelenjava in olupljen krompir
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2020
Konec: 30.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Suho sadje in zelenjava
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Suho sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2020
Konec: 30.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeno sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2020
Konec: 30.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadno žitne rezine
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15333000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadno žitne rezine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2020
Konec: 30.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sokovi, napitki in sirupi
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
15982100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadni sokovi, napitki in sirupi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2020
Konec: 30.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Zgoščeni sadni sokovi
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15321000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zgoščeni sadni sokovi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2020
Konec: 03.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Juhe, omake in ostali dodatki
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Juhe, omake in ostali dodatki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2020
Konec: 30.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Žita in mlevski izdelki
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03211000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Žita in mlevski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2020
Konec: 30.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Testenine
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Testenine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2020
Konec: 30.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeni izdelki iz testa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2020
Konec: 30.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh in pekovsko pecivo
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh in pekovsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2020
Konec: 30.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološki kruh in pekovsko pecivo
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološki kruh in pekovsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2020
Konec: 30.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Splošno prehrambeno blago
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2020
Konec: 30.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: Dietni izdelki
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dietni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2020
Konec: 30.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostala ekološko pridelana živila
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostala ekološko pridelana živila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2020
Konec: 30.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirana zelenjava in sadje
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
15332400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirana zelenjava in sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2020
Konec: 30.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.08.2020   09:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.08.2020   10:00
Kraj: e-jn


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.08.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.07.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.07.2020   14:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Na vaši spletni strani ne najdemo razpisne dokumentacije, prosimo sporočite kje se nahaja,
Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Pozdravljeni!
Zaradi včerajšnjega neurja smo bili na OŠ Krmelj brez internetrne povezavi. Razpisna dokumentacija bo objavljena.
Lep dan.

Datum objave: 27.07.2020   07:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Po naših izkušnjah in povratnih informacijah, ki jih dobimo s strani naročnikov, je naročnikom v interesu, da se v primeru dvoma v ustreznost ponujenih izdelkov opravi vzorčenje pred oddajo odločitve o oddaji naročila.

Z vzorčenjem se lahko naročnik izogne kasnejši dobavi neustreznih izdelkov, reklamacijam in nezadovoljstvu zaradi neustreznih izdelkov.
Za ponudnike pa vzorčenje pomeni večjo disciplino ter upoštevanje kakovostnih zahtev naročnika.

V primeru, da se vzorčenje ob dvomu v ustreznost izdelkov ne opravi, niso oškodovani samo neizbrani ponudniki, temveč tudi otroci v vrtcih in šolah, ki zaradi tega lahko dobijo izdelke slabše kakovosti.

Zanima nas torej, ali bo naročnik v primeru dvoma v neustreznost izdelkov (ki ga bo zaznal sam ali ga bo na sum opozoril eden od ponudnikov) ponudnika v fazi analize ponudb pozval k vzorčenju - se pravi k predložitvi fizičnih vzorcev živil ali fotografij izdelkov ter originalnih deklaracij, da boste s tem fizično preverili deklaracije in s tem preverili ali ponujeni izdelki dejansko ustrezajo vašim zahtevam?

Lep pozdrav,


ODGOVOR

Naročnik bo vzorčenje izvedel po potrebi.

Lep dan.


Datum objave: 27.07.2020   07:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na blago, ki ga dostavljamo imamo ponudniki različno prilagojen način dostave ter smo različno logistično organizirani, nekateri vozijo z mnogo več vozili, nekateri z manj, glede na količino ter tudi vrsto blaga, ki ga dostavljamo.
Zato prosimo naročnika, naj sporoči ali bi mu za sklope živil, ki se hranijo na sobni temperaturi in imajo daljši rok trajanja, zadostovala dostava enkrat tedensko v dopoldanskem času, gre za sklope kot so:
11. SKLOP: SADNO ŽITNE REZINE
12. SKLOP: SADNI SOKOVI, NAPITKI IN SIRUPI
13. SKLOP: ZGOŠČENI SADNI SOKOVI
14. SKLOP: JUHE, OMAKE IN OSTALI DODATKI
15. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
16. SKLOP: TESTENINE
20. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
21. SKLOP: DIETNI IZDELKI
22.SKLOP: OSTALA EKOLOŠKO PRIDELANA ŽIVILA
23. SKLOP: KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE

Seveda pa se bomo dobavitelji trudili, da naročnik prejme živila ob medsebojno dogovorjenem času, v izrednih primerih pa poiskali skupno rešitev.
Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR

Dostava enkrat tedensko v dopoldanskem času bi za navedene sklope zadostovala.

Lep dan.


Datum objave: 27.07.2020   11:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

12. SKLOP: SADNI SOKOVI, NAPITKI IN SIRUPI
12 100% sadni obrok »enakovredno kot smoothie« 0,25 l okus korenček- jagoda - ali lahko ponudimo Smoothie iz Grozdja, jagod, banan, jabolk in borovnic s 100% sadnim deležem v tetra EDGE embalaži z navojnim pokrovčkom BZ Fructal ?ODGOVOR

Da.

Lp


Datum objave: 29.07.2020   08:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali priznate IFS?

3. SKLOP: MESO IN MESNI IZDELKI
3 goveje mleto meso, slovensko poreklo - Ali je iz plečeta ali stegna? Odločite se za eno.
5 hrenovke domače v naravnem ovoju, 1.kvaliteta, slovensko poreklo - Po kateri vrsti hrenov povprašujete, npr. iz mešanega mesa, goveje,..?
4 hamburška slanina, slovensko poreklo in 12 pečena mesna slanina, slovensko poreklo - Ali gre pri teh dveh artiklih za isto zadevo? Če ne, prosimo za opisa artiklov.
15 pleskavica (cca 100 g), manj začinjena 1. kvalitete, sveža, slovensko poreklo - Ali so iz mešanega mesa ali govejega? Odločite se za eno vrsto.
17 prekajena vratovina, slovensko poreklo in 44 vrat svin. suh, brez kosti, I. kvalitete, slovensko poreklo - Ali gre pri teh dveh artiklih za isto zadevo? Če ne, prosimo za opisa artiklov.
4. SKLOP: EKOLOŠKO MESO IN IZDELKI
4 eko čevapčiči, slovensko poreklo - Ali so iz mešanega mesa ali govejega? Odločite se za eno vrsto.
5 eko pleskavice, slovensko poreklo - Ali so iz mešanega mesa ali govejega? Odločite se za eno vrsto.
10 eko junčje mleto meso, slovensko poreklo - Ali je iz plečeta ali stegna? Odločite se za eno.
5. SKLOP: PERUTNINA IN PERUTNINSKI IZDELKI
4 nabodala piščančja (cca 100 g), I. kvalitete - Ali so brez zelenjave?
10 piščančje bedre, sveže - Ali so s kostjo in kožo?
12 piščančje meso z omega 3, sveže, zrezki (70 do 100 g), brez kosti, brez kože, I. kvalitete - Ali so prsa?
13 piščančje meso z omega 3, sveže, file, kocke 1 x1 cm, brez kosti, brez kože, I. kvalitete - Ali so prsa?
14 piščančje meso, sveže, kračke s kostjo (od 10-12 dkg), I. kvalitete, slovensko poreklo - Ali so brez kože?
21 puranje meso, file, brez kosti, kocke 1x1 cm, I. kvalitete, 0% odpadka - Ali so prsa?
22 puranji file, I. kvalitete, zrezki (70 do 100 g), 0% odpadka - Ali so prsa?
Hvala za odgovore.ODGOVOR
Pozdravljeni!

Naročnik bo priznal samo certifikate, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji:
- Zaščitena označba porekla (ZOP);
- Zaščitena geografska označba (ZGO);
- Zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP);
- Višja kakovost (VK);
- Ekološka pridelava (EKO);
- Integrirana pridelava (IP);
- Dobrote iz naših kmetij;
- Izbrana kakovost.

3. SKLOP: MESO IN MESNI IZDELKI
3 goveje mleto meso, slovensko poreklo - Ali je iz plečeta ali stegna? Odločite se za eno. IZ STEGNA
5 hrenovke domače v naravnem ovoju, 1.kvaliteta, slovensko poreklo - Po kateri vrsti hrenov povprašujete, npr. iz mešanega mesa, goveje,..? IZ MEŠANEGA MESA
4 hamburška slanina, slovensko poreklo in 12 pečena mesna slanina, slovensko poreklo - Ali gre pri teh dveh artiklih za isto zadevo? Če ne, prosimo za opisa artiklov. GRE ZA ISTO ZADEVO
15 pleskavica (cca 100 g), manj začinjena 1. kvalitete, sveža, slovensko poreklo - Ali so iz mešanega mesa ali govejega? Odločite se za eno vrsto.IZ MEŠANEGA MESA
17 prekajena vratovina, slovensko poreklo in 44 vrat svin. suh, brez kosti, I. kvalitete, slovensko poreklo - Ali gre pri teh dveh artiklih za isto zadevo? Če ne, prosimo za opisa artiklov. GRE ZA ISTO ZADEVO
4. SKLOP: EKOLOŠKO MESO IN IZDELKI
4 eko čevapčiči, slovensko poreklo - Ali so iz mešanega mesa ali govejega? Odločite se za eno vrsto. IZ MEŠANEGA MESA
5 eko pleskavice, slovensko poreklo - Ali so iz mešanega mesa ali govejega? Odločite se za eno vrsto. IZ MEŠANEGA MESA
10 eko junčje mleto meso, slovensko poreklo - Ali je iz plečeta ali stegna? Odločite se za eno. IZ STEGNA
5. SKLOP: PERUTNINA IN PERUTNINSKI IZDELKI
4 nabodala piščančja (cca 100 g), I. kvalitete - Ali so brez zelenjave?BREZ ZELENJAVE
10 piščančje bedre, sveže - Ali so s kostjo in kožo? S KOŽO
12 piščančje meso z omega 3, sveže, zrezki (70 do 100 g), brez kosti, brez kože, I. kvalitete - Ali so prsa? PIŠČAČJI FILE OZ. PRSA
13 piščančje meso z omega 3, sveže, file, kocke 1 x1 cm, brez kosti, brez kože, I. kvalitete - Ali so prsa?PIŠČANČJI FILE OZ. PRSA
14 piščančje meso, sveže, kračke s kostjo (od 10-12 dkg), I. kvalitete, slovensko poreklo - Ali so brez kože? S KOŽO
21 puranje meso, file, brez kosti, kocke 1x1 cm, I. kvalitete, 0% odpadka - Ali so prsa?PURANJI FILE OZ. PRSA
22 puranji file, I. kvalitete, zrezki (70 do 100 g), 0% odpadka - Ali so prsa?PURANJI FILE OZ. PRSA

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2020   09:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas ali so ocenjene količine v predračunu za eno leto ali za dve leti?
Hvala za informacijo.

ODGOVOR

Za eno leto.

Lp


Datum objave: 03.08.2020   07:22
VPRAŠANJE
Na koliko decimalnih mest moramo vpisovati cene v predračun?

ODGOVOR
Ni določeno.
LpDatum objave: 03.08.2020   07:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na ESPD nas zanima:
1. ali lahko polje "Druge ekonomske ali finančne zahteve" pustimo prazno? Oz kaj naj napišemo notri?
Hvala.

ODGOVOR
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred določenim rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih transakcijskih računov v neprekinjenem obdobju 30 dni ali več. lpDatum objave: 03.08.2020   07:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo sporočite kaj je potrebno navesti oz. kaj želite, da vpišmo v obrazcu ESPD,
Del IV: Pogoji za sodelovanje in sicer
točka B: Ekonomski in finančni položaj:
"Druge ekonomske ali finančne zahteve
Glede drugih ekonomskih ali finančnih zahtev, če obstajajo, iz ustreznega obvestila ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, gospodarski subjekt izjavlja, da:"

Hvala za pojasnilo,ODGOVOR

Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred določenim rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih transakcijskih računov v neprekinjenem obdobju 30 dni ali več.


Datum objave: 03.08.2020   07:26
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

12. SKLOP: SADNI SOKOVI, NAPITKI IN SIRUPI
3 100% jabolčni sok 0,2 l ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
5 100% motni jabolčni sok z dodanim Ca 0,2 L izdelka nimamo v asortimanu. Ali lahko ponudimo izdelek bio jabolčni sok v 200ml?
8 100% multivitaminski sok iz rdečega sadja 1 l- ali lahko ponudimo izdelek s sestavo, jabolko, pomaranča, ananas, marakuja, mango, banana, marelica, korenček?
9 100% pomarančni sok 0,2 l ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
11 100% sadni obrok »enakovredno kot smoothie« 0,25 l okus breskev z dodanimi vlakninami ali lahko ponudimo smoothie 100% sadni obrok v 200ml okus ananas, jagoda, mango ali marelica?
12 100% sadni obrok »enakovredno kot smoothie« 0,25 l okus korenček- jagoda ali lahko ponudimo smoothie 100% sadni obrok v 200ml okus ananas, jagoda, mango ali marelica?
13 NEKTAR iz borovnic in aronije min. 35 % sadni delež ( od tega min 24 % borovničevega soka ) 0,2 L naročnika prosimo, da umakne recepturo izdelka, saj je lastna samo enemu izdelku na trgu. Lahko obdržite minimalni sadni delež, vse ostalo je v nasprotju z ZJN-3, saj onemogoča konkurenco. Hvala za razumevanje.
15 Nektar iz breskev in jabolk z min. 80% sadnim deležem brez konz. in ume. sladil 0,2 l ali lahko ponudimo sok jabolko-breskev v 250ml pakiranju, s 100% sadnim deležem, brez konzervansov in umetnih sladil in tudi BREZ dodatnega sladkorja, kar je dosti bolj zdravo za otroke?
19 Jabolčni motni sok 100% BIO 1 L ali lahko ponudimo izdelek, ki ni BIO?
20 NEKTAR iz jagod, jabolk in grozdja min. 45 % sadni delež ( od tega min 30% jagodne kaše ) 1 L naročnika prosimo, da umakne recepturo izdelka, saj je lastna samo enemu izdelku na trgu. Lahko obdržite minimalni sadni delež, vse ostalo je v nasprotju z ZJN-3, saj onemogoča konkurenco. Hvala za razumevanje.
21 NEKTAR iz jagod, jabolk in grozdja min. 45 % sadni delež ( od tega min 30% jagodne kaše ) 0,2 L naročnika prosimo, da umakne recepturo izdelka, saj je lastna samo enemu izdelku na trgu. Lahko obdržite minimalni sadni delež, vse ostalo je v nasprotju z ZJN-3, saj onemogoča konkurenco. Hvala za razumevanje.
22 NEKTAR iz marelic in jabolk min. 43 % sadni delež ( od tega min 30% marelične kaše ) 1 L naročnika prosimo, da umakne recepturo izdelka, saj je lastna samo enemu izdelku na trgu. Lahko obdržite minimalni sadni delež, vse ostalo je v nasprotju z ZJN-3, saj onemogoča konkurenco. Hvala za razumevanje.
23 NEKTAR iz marelic in jabolk min. 43 % sadni delež ( od tega min 30% marelične kaše ) 0,2 L naročnika prosimo, da umakne recepturo izdelka, saj je lastna samo enemu izdelku na trgu. Lahko obdržite minimalni sadni delež, vse ostalo je v nasprotju z ZJN-3, saj onemogoča konkurenco. Hvala za razumevanje.
30 Sadni sirup pomaranča min. 65 % sadni delež 5 l - ali lahko ponudimo izdelek sirup pomaranča z manjšim sadnim deležem? Ali pa ponudimo 100% sirup okus jabolko, gozdni sadeži, ki nima dodanega sladkorja?
32 Sadno zelenjavna pijača z manj sladkorja, 200 ml ali lahko ponudimo sok jabolko-korenček v 250ml pakiranju, s 100% sadnim deležem, brez konzervansov in umetnih sladil in tudi BREZ dodatnega sladkorja, kar je dosti bolj zdravo za otroke?
35 Sok iz jabolk, breskev in korenja 100% sd BIO 1 L ali lahko ponudimo BIO izdelek slovenskega podjetja Dana v 750ml pakiranju okus korenček-jabolko-mango-limona?
36 Sok iz jabolk, robid in grozdja 100% sd BIO 1 L ali lahko ponudimo BIO izdelek slovenskega podjetja Dana v 750ml pakiranju okus jabolko-aronija-borovnica?

15. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
2 ajdovi žganci 2/1 izdelek imamo v 500g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
5 hrustljavi medvedki s čokolado, rinfuza izdelek je bil s strani podjetja Žito ukinjen. Ali lahko ponudimo čokoladne kroglice?
8 koruzni kosmiči, manjše pakiranje, do 500 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
10 koruzna polenta, instant, polnozrnata 1kg polnozrnata polenta je dobavljiva samo v 450g pakiranju. Prosimo za dovoljenje, da jo lahko ponudimo. Lahko pa ponudimo običajno polenta (ni polnozrnata) v 1000g. Povejte kaj ponudimo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
19 moka pšenična, gladka, tip 500 1/1 - razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 30kg?
23 musli 50 g,lonček, jagoda, bela čokolada, lešnik, čokolada, kakav na tržišču obstaja samo izdelek bela čokolada-jagoda ali pa lešnik- čokolada. Izdelka se cenovno tudi razlikujeta. Glede na to, da imate izdelek »sadni« že razpisan pod zaporedno št. 22, ali lahko tu ponudimo izdelek lešnik-čokolada Žito? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

16. SKLOP: TESTENINE
1 drobne jušne zakuhe (rinčice) 500 g izdelek v tej gramaturi ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 250g ali pa 5kg. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
4 fritati, 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
5 krpice, blekci 400- 500g izdelek v zahtevani gramaturi ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 3kg? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
5 krpice, blekci 400- 500g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
7 kus kus, 1.kvalitete iz zdroba durum pšenice 2/1 - ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju?
8 metuljčki, jajčni mali 2-5kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
12 polžki temni 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
13 polžki valjeni - fuži 3kg ali naročnik zahteva točno testenine fuži, ali lahko ponudimo kakšne testenine sorodne oblike v 5kg?
16 rezanci jušni s korenčkom 1 kg izdelek je mogoče dobiti samo v 500g. Prosimo za popravek ali dovoljenje, da izdelek lahko ponudimo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
18 rezanci valjani široki, od 2 - 5 kg izdelek v gastro pakiranju je dobavljiv v 8kg. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
20 svedri jajčni 2-5kg izdelek v gastro pakiranju je dobavljiv v 10kg. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
29 vodni vlivanci za juho 500g ali lahko ponudimo izdelek v 2000g?

20. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1 bazilika, Kotanyi ali enakovredno, doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.
3 česen, zrnat, Kotanyi ali enakovredno, doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.
4 čebula, zrnata, Kotany ali enakovredno, doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.
5 cimet, mleti, Maestro ali enakovredno, doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.
6 citronska kislina, 500 g izdelek ima 22% DDV. Prosimo za popravek.
7 curry, Kotanyi ali enakovredno, doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.
9 čaj, kamilični, filter, do 50 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
14 čaj planinski, filter, do 50 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
17 čaj jagoda-vanilija,filter, do 50 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
19 čaj jagoda-vanilija,filter vrečka, gastro pakiranje, 750g do 1,3 kg enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
20 čaj zeleni z vanilijo, filter, do 50 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
23 čaj meta, filter, veriga, 1 kg ali lahko ponudimo izdelek, ki ni v verigi, temveč je gastro vrečica čaja že predhodno narezana na posamezne gastro vrečke čaja?
24 čaj materina dušica, filter, do 50 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
25 drobnjak, Kotanyi ali enakovredno, doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.
26 ingver, mleti, Kotanyi ali enakovredno, embalaža do 100 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
27 klinčki, celi, Kotanyi ali enakovredno, embalaža do 100 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
28 čokolada jedilna 500 g, min. 55% kakava jedilna čokolada v 500g vsebuje le 45% kakavovih delcev. V kolikor želite izdelek z večjim deležem kakava, zahtevajte izdelek v 200g ali pa v 70g. Povejte katero ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
30 čokolada temna, 72% kakava ,brez alergenov,35g - izdelek je brez vseh alergenov razen soje. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
31 soda bikarbona, 40g - izdelek ima 22% DDV. Prosimo popravite.
32 čokoladno lešnikov namaz (mešanica kakavovega kremnega izdelka in kremnega izdelka z dodatki), dvobarvni, 40 g ali lahko ponudimo izdelek v 28g? Izdelek resnično malo odstopa od +/-20%. Hvala za razumevanje.
33 kosmiči žitni instant, 7 dodanih vitaminov, min 18%.čokolade v prahu, manj sladkorja, 1,8 kg pakiranje izdelek z manj sladkorja se dobi v 400g pakiranju, vsebuje 8 vitaminov in vsebuje 17,6% čokolade v prahu. Prosimo popravite naziv izdelka, da bo skladen z artiklom. Hvala
35 klinčki, mleti, Kotanyi ali enakovredno, embalaža do 100 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
40 kakav instant, zrnca, najmanj 25% kakavovih delcev, do 1 kg, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
41 kava mešanica pražene mlete z min. 70% kave Arabice, 500 g v kolikor želite kavo kot Bar zahtevajte z minimalno 75% kave sorte Arabica in 25% robusta. Hvala za razumevanje.
42 čokoladna figurica, različne oblike (božiček, zajček), do 60 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
52 kis balzamični, steklenica do 1 L enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
53 luštrek, embalaža do 100 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
56 koper, Kotanyi ali enakovredno, doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.
57 kurkuma, Kotanyi ali enakovredno, embalaža do 100 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
58 kumina mleta, Kotanyi ali enakovredno, doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.
60 lešnikov kremni namaz, min.13% lešnikov,posneto mleko v prahu 8,7%, manj masten kakav 7,4%, do 800 g pakiranje enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
60 lešnikov kremni namaz, min.13% lešnikov,posneto mleko v prahu 8,7%, manj masten kakav 7,4%, do 800 g pakiranje ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje minimalno 13% lešnikov, 7% kakava v prahu in posneto mleko v prahu (ni podatka)?
61 lovor list, Kotanyi ali enakovredno, doza 400 - 1200 ml naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.
62 majoneza brez mlečnih sestavin in konzervansov, pakiranje v kozarcu do 750 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
63 čokolada temna, 72% kakava ,brez alergenov,35g - izdelek se vam podvaja (artikel 30). V kolikor ga ne boste odstranili iz popisa, vprašanje, ki smo ga zastavili pri artiklu 30, velja tudi tu: izdelek je brez vseh alergenov razen soje. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
64 marajon, Kotanyi ali enakovr., doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.
67 sadni namaz (lahko vsebuje konzervanse) marelica, min. 30% sd, do 3 kg enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
68 origano, Kotanyi ali enakovredno, doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.
71 med cvetlični porcijski - enota mere je kos, izdelek pa nima določene gramature. Prosimo določite gramaturo izdelku dobi se v 20g pakiranju. Hvala za razumevanje.
73 muškatni orešek, mleti, Kotanyi ali enakovredno, doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.
74 olje bučno 100 % nerafinirano, v steklenici,1 L ali lahko ponudimo izdelek v PET embalaži?
76 olje sončnično 100 % 1L razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 10l?
77 šetraj, (enakovredno kot Kotanyi), doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.
78 timijan, (enakovredno kot Kotanyi), doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.
79 zelena, (enakovredno kot Maestro) , doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.
80 žajbelj, rezani, (enakovredno kot Kotanyi), embalaža do 400 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.
81 žafranika, cvet, (enakovredno kot Kotanyi), embalaža do 100 ml oz. 10g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
82 mandlji v lističih, do 500g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
83 paprika mleta, sladka, (enakovredno kot Kotanyi), doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.
85 kokošja pašteta (24 % kokošjega mesa), začinjeno z naravnimi začimbami, brez konzervansov, brez ojačevalcev arome, brez glutena, enakovredno kot Argeta Junior, 45 g izdelek vsebuje 25% kokošjega mesa, tako da prosimo naročnika, da spremeni opis v minimalno 24% kokošjega mesa.
87 tunina pašteta (tunino meso min. 30 %), enakovredno kot Argeta Tuna, 27 g v kolikor želite izdelek kot Argeta, zahtevajte izdelek z minimalno 32% tuninega mesa.
89 peteršilj, (enakovredno kot Kotanyi), doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.
90 poper črni mleti, (enakovredno kot Kotanyi), doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.
91 poper pisani celi, (enakovredno kot Kotanyi), doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.
92 prašek za puding, do 45 g (vanili, čokolada) enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
92 prašek za puding, do 45 g (vanili, čokolada) naročnika prosimo, da loči postavke artikla po okusih, saj se cena in tudi gramatura izdelka čokolada razlikuje od cene in gramture okusa vanilija. Hvala za razumevanje.
96 rožmarin, narezan, (enakovredno kot Kotanyi), doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.
97 lešniki mleti, do 500g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
98 semena bučna pražena, do 1kg ali lahko ponudimo bučne golice, ki so že olupljene?
99 sezam, semena, do 200 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
100 sladkor beli, kristalni, 1 kg razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 25kg?
103 soda bikarbona (malo pakiranje) - enota mere je kos, izdelek pa nima določene gramature. Prosimo določite gramaturo izdelku dobi se v 40g pakiranju. Hvala za razumevanje.
103 soda bikarbona (malo pakiranje) izdelek ima 22% DDV. Prosimo za popravek.
108 tuna sterilizirani koščki v oljčnem olju (večji kosi tune), vsebuje minimalno 70 % tune, vsebnost soli do 1,24 g/100 g, pakiranje od 1 do 2 kg poleg zahtev, ki jih imate zapisane, zahtevajte tudi izdelek v pločevinki. V kolikor tega ne boste storili, boste prejeli izdelek v vrečki, ki je slabše kvalitete.
108 tuna sterilizirani koščki v oljčnem olju (večji kosi tune), vsebuje minimalno 70 % tune, vsebnost soli do 1,24 g/100 g, pakiranje od 1 do 2 kg enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
109 tuna sterilizirani koščki v oljčnem olju (večji kosi tune), vsebuje minimalno 65 % tune, vsebnost soli do 1,24 g/100 g, pakiranje do 80 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
110 pecilni prašek pakiran do 20 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
117 gorčica 630 - 680 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
118 želatina 100 g izdelek ima 22% DDV. Prosimo za popravek.

21. SKLOP: DIETNI IZDELKI
1 Kokosov desert ananas, brez glutena, 2x125g ali ceno izdelka podamo na kos=125g ali na zavitek = 250g?
2 Rižev desert z vanilijo, brez glutena, 4x100 g ali ceno izdelka podamo na kos=100g ali na zavitek = 400g?
3 Sojin desert - jogurt jagoda 2x125 g ali ceno izdelka podamo na kos=125g ali na zavitek = 250g?
4 Dietni prepečenec, ržen, 330 g - prepečenec rženi na trgu ne obstaja. Lahko vam ponudimo prepečenec 5 žit 330g ali pa hrustljave kruhke ržene v 150g pakiranju? Povejte kaj ponudimo?
7 keksi, brez glutena, jajc in mleka, 200g v kolikor želite izdelek za širok spekter diet, ga zahtevajte brez vseh alergenov kot Orgran. Hvala za razumevanje
8 Riževi čokoladni piškoti, brez glutena in dodanega sladkorja, do 200 g ali lahko ponudimo izdelek riževi-koruzni kakavovi piškoti brez vseh Alergenov in brez sladkorja v 130g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
8 Riževi čokoladni piškoti, brez glutena in dodanega sladkorja, do 200 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
11 Kruh brez glutena 400g dr. Schar ali podobno izdelek v 400g je bil ukinjen. Sedaj ga je mogoče dobiti v 250g pakiranju. Prosimo popravite.
13 Kruh domač, brez glutena, do 275 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
13 Kruh domač, brez glutena, do 275 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
14 kruh bel- brez glutena, konz., laktoze, pšenice, jajc, soje 200 g izdelek kot Schar je sicer namenjen brezglutenski prehrani, ampak velikokrat vsebuje druge alergene, kot je soja, jajca, volčji bob, sezam in oreščke. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje sojo kot Schar (je pa brez glutena). Druge blagovne znamke na trgu namreč ni. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
14 kruh bel- brez glutena, konz., laktoze, pšenice, jajc, soje 200 g ali lahko ponudimo izdelek v 250g kot Schar?
15 kruh. polnozrnat, - brez glutena, konz., laktoze, pšenice, jajc, soje 300g izdelek kot Schar je sicer namenjen brezglutenski prehrani, ampak velikokrat vsebuje druge alergene, kot je soja, jajca, volčji bob, sezam in oreščke. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje sojo kot Schar (je pa brez glutena). Druge blagovne znamke na trgu namreč ni. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
16 Riževi kokosovi piškoti, brez glutena, 125g ali lahko ponudimo riževe-koruzne kokosove piškote brez vseh alergenov kot Orgran v 150g?
20 Riževi jabolčni piškoti, brez glutena in dodanega sladkorja, do 200 g izdelka ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo riževe-koruzne piškoti jabolčna pita brez vseh alergenov, ki pa ima dodan sladkor? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
20 Riževi jabolčni piškoti, brez glutena in dodanega sladkorja, do 200 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
21 musli, 375 g - brez laktoze, pšenice, jajc - ali lahko ponudimo večzrnate kosmiče kot Orgran, brez vseh alergenov v 300g pakiranju?
22 Jajčni nadomestek No Egg, brez glutena, do 200g v kolikor želite jajčni nadomestek, zahtevajte izdelek brez vseh alergenov kot Orgran, saj v nasprotnem primeru boste dobili izdelek, ki vsebuje gluten, sojo in oreščke. Hvala za razumevanje
24 Čokoladni puding v prahu, brez glutena, do 50 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
25 Vanilijev puding v prahu, brez glutena, do 50 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
26 Sojin desert- puding karamela 2x115 g ali ceno izdelka podamo na kos=115g ali na zavitek = 230g?
30 Univerzalna smetana za stepanje ali kuhanje, brez mleka in glutena, 200ml ali naročnik želi kokosovo, sojin, riževo, ovseno, kokosovo ali mandljevo kremo za kuhanje v 200ml? Lahko pa tudi ponudimo riževo, sojino, kokosovo kremo na stepanje v 300ml. Povejte kaj od naštetega lahko ponudimo?
31 Hrustljavi kruhki iz riža in koruze, brez glutena, do 200 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
31 Hrustljavi kruhki iz riža in koruze, brez glutena, do 200 g obstajajo riževi kruhki in koruzni kruhki brez vseh alergenov kot Organ v 125g. Ali lahko ponudimo oboje?
32 Koruzne testenine makarončki, brez glutena, do 500 g ali lahko ponudimo izdelek iz koruze in riža kot Orgran?
32 Koruzne testenine makarončki, brez glutena, do 500 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
34 biskvit z malinami, brez glutena 9x19,44 g ali ceno izdelka podamo na kos=19,44g ali na zavitek = 175g?

22.SKLOP: OSTALA EKOLOŠKO PRIDELANA ŽIVILA
2 Bio kvinoja z zelenjavo R ali lahko ponudimo izdelek bio kvinoja, pa zelenjavo dodate sami? Izdelka z zelenjavo namreč nimamo v asortimanu. Prosimo za razumevanje.
8 Džem iz brusnic BIO - ali lahko ponudimo BIO jagodno ali malinovo marmelado?
9 Džem iz višnje BIO ali lahko ponudimo BIO marmelado marelico ali slivo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
13 Keksi iz pire čokolada-pomaranča 125 g BIO ali lahko ponudimo bio kekse s sadjem v 250g pakiranju ali pa polnozrnate kekse s pomarančo v 150g kot Medex? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
15 BIO pirin zdrob 25 0g ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
16 BIO pirina moka 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
17 BIO sadni musli 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
18 BIO riževi kosmiči 250 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
23 Mešanica rižev BIO R (črni, rdeči, basmati) ali lahko ponudimo bio črni riž, bio rdeči riž in bio basmati riž, potem pa si mešanico naredite sami? Ali pa dovolite, da ponudimo samo bio rjavi riž? Povejte kaj ponudimo?
25 Pecivo s temno čokolado brez glutena 140g BIO ali lahko ponudimo temne kakavove piškote BIO v 250g pakiranju, ki pa vsebujejo gluten? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
26 Pirina kava s cikorijo 100g BIO izdelka na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo bio kava iz žitaric in cikorije v 110g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
27 Piškoti z borovnicami brez glutena 140 g BIO ali lahko ponudimo bio piškote s sadjem v 250g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
28 Proso oluščeno 1 kg BIO ali lahko ponudimo izdelek v 500g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
29 Rezina z oreški brez glutena 40g BIO ali lahko ponudimo žitno sadno rezino BIO v 35g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
30 Slive suhe brez koščic BIO 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
32 Zeliščno zelenjavna začimba 100g BIO izdelek imamo v 130g Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

23. SKLOP: KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
4 Pečena paprika fileti, 370 g izdelka v zahtevani gramaturi ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 670g?
5 Paradižnkov ketchup nepekoči, kot Felix*, 1 kg v kolikor želite izdelek kot Felix, zahtevajte izdelek brez konzervansov.
8 Fižol stročji, 3-5kg, kot NATURETA* - ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju?
22 Marmelada porcijska, 25 -28 g, različni okusi, vsaj 45% sadni delež,brez konzer., sladil izdelek brez konzervansov se dobi v 20g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

12. SKLOP: SADNI SOKOVI, NAPITKI IN SIRUPI
3 100% jabolčni sok 0,2 l ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju? LAHKO
5 100% motni jabolčni sok z dodanim Ca 0,2 L izdelka nimamo v asortimanu. Ali lahko ponudimo izdelek bio jabolčni sok v 200ml? LAHKO
8 100% multivitaminski sok iz rdečega sadja 1 l- ali lahko ponudimo izdelek s sestavo, jabolko, pomaranča, ananas, marakuja, mango, banana, marelica, korenček? LAHKO
9 100% pomarančni sok 0,2 l ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju? LAHKO
11 100% sadni obrok »enakovredno kot smoothie« 0,25 l okus breskev z dodanimi vlakninami ali lahko ponudimo smoothie 100% sadni obrok v 200ml okus ananas, jagoda, mango ali marelica? LAHKO
12 100% sadni obrok »enakovredno kot smoothie« 0,25 l okus korenček- jagoda ali lahko ponudimo smoothie 100% sadni obrok v 200ml okus ananas, jagoda, mango ali marelica? LAHKO
13 NEKTAR iz borovnic in aronije min. 35 % sadni delež ( od tega min 24 % borovničevega soka ) 0,2 L naročnika prosimo, da umakne recepturo izdelka, saj je lastna samo enemu izdelku na trgu. Lahko obdržite minimalni sadni delež, vse ostalo je v nasprotju z ZJN-3, saj onemogoča konkurenco. Hvala za razumevanje. OK
15 Nektar iz breskev in jabolk z min. 80% sadnim deležem brez konz. in ume. sladil 0,2 l ali lahko ponudimo sok jabolko-breskev v 250ml pakiranju, s 100% sadnim deležem, brez konzervansov in umetnih sladil in tudi BREZ dodatnega sladkorja, kar je dosti bolj zdravo za otroke? LAHKO
19 Jabolčni motni sok 100% BIO 1 L ali lahko ponudimo izdelek, ki ni BIO? LAHKO
20 NEKTAR iz jagod, jabolk in grozdja min. 45 % sadni delež ( od tega min 30% jagodne kaše ) 1 L naročnika prosimo, da umakne recepturo izdelka, saj je lastna samo enemu izdelku na trgu. Lahko obdržite minimalni sadni delež, vse ostalo je v nasprotju z ZJN-3, saj onemogoča konkurenco. Hvala za razumevanje. OK
21 NEKTAR iz jagod, jabolk in grozdja min. 45 % sadni delež ( od tega min 30% jagodne kaše ) 0,2 L naročnika prosimo, da umakne recepturo izdelka, saj je lastna samo enemu izdelku na trgu. Lahko obdržite minimalni sadni delež, vse ostalo je v nasprotju z ZJN-3, saj onemogoča konkurenco. Hvala za razumevanje.OK
22 NEKTAR iz marelic in jabolk min. 43 % sadni delež ( od tega min 30% marelične kaše ) 1 L naročnika prosimo, da umakne recepturo izdelka, saj je lastna samo enemu izdelku na trgu. Lahko obdržite minimalni sadni delež, vse ostalo je v nasprotju z ZJN-3, saj onemogoča konkurenco. Hvala za razumevanjeOK.
23 NEKTAR iz marelic in jabolk min. 43 % sadni delež ( od tega min 30% marelične kaše ) 0,2 L naročnika prosimo, da umakne recepturo izdelka, saj je lastna samo enemu izdelku na trgu. Lahko obdržite minimalni sadni delež, vse ostalo je v nasprotju z ZJN-3, saj onemogoča konkurenco. Hvala za razumevanje.OK
30 Sadni sirup pomaranča min. 65 % sadni delež 5 l - ali lahko ponudimo izdelek sirup pomaranča z manjšim sadnim deležem? Ali pa ponudimo 100% sirup okus jabolko, gozdni sadeži, ki nima dodanega sladkorja? LAHKO
32 Sadno zelenjavna pijača z manj sladkorja, 200 ml ali lahko ponudimo sok jabolko-korenček v 250ml pakiranju, s 100% sadnim deležem, brez konzervansov in umetnih sladil in tudi BREZ dodatnega sladkorja, kar je dosti bolj zdravo za otroke?
35 Sok iz jabolk, breskev in korenja 100% sd BIO 1 L ali lahko ponudimo BIO izdelek slovenskega podjetja Dana v 750ml pakiranju okus korenček-jabolko-mango-limona?LAHKO
36 Sok iz jabolk, robid in grozdja 100% sd BIO 1 L ali lahko ponudimo BIO izdelek slovenskega podjetja Dana v 750ml pakiranju okus jabolko-aronija-borovnica?LAHKO

15. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
2 ajdovi žganci 2/1 izdelek imamo v 500g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?LAHKO
5 hrustljavi medvedki s čokolado, rinfuza izdelek je bil s strani podjetja Žito ukinjen. Ali lahko ponudimo čokoladne kroglice? LAHKO
8 koruzni kosmiči, manjše pakiranje, do 500 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
10 koruzna polenta, instant, polnozrnata 1kg polnozrnata polenta je dobavljiva samo v 450g pakiranju. Prosimo za dovoljenje, da jo lahko ponudimo. Lahko pa ponudimo običajno polenta (ni polnozrnata) v 1000g. Povejte kaj ponudimo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala LAHKO OBIČAJNO POLENTO
19 moka pšenična, gladka, tip 500 1/1 - razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 30kg? RAJŠI PAKIRANO PO 1 KG
23 musli 50 g,lonček, jagoda, bela čokolada, lešnik, čokolada, kakav na tržišču obstaja samo izdelek bela čokolada-jagoda ali pa lešnik- čokolada. Izdelka se cenovno tudi razlikujeta. Glede na to, da imate izdelek »sadni« že razpisan pod zaporedno št. 22, ali lahko tu ponudimo izdelek lešnik-čokolada Žito? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala OK

16. SKLOP: TESTENINE
1 drobne jušne zakuhe (rinčice) 500 g izdelek v tej gramaturi ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 250g ali pa 5kg. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala 250G PEČJAK
4 fritati, 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g? LAHKO
5 krpice, blekci 400- 500g izdelek v zahtevani gramaturi ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 3kg? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala LAHKO PEČJAK
5 krpice, blekci 400- 500g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala OK
7 kus kus, 1.kvalitete iz zdroba durum pšenice 2/1 - ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju? RAJŠI 2 KG PAKIRANJE
8 metuljčki, jajčni mali 2-5kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? LAHKO
12 polžki temni 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?LAHKO
13 polžki valjeni - fuži 3kg ali naročnik zahteva točno testenine fuži, ali lahko ponudimo kakšne testenine sorodne oblike v 5kg? LAHKO
16 rezanci jušni s korenčkom 1 kg izdelek je mogoče dobiti samo v 500g. Prosimo za popravek ali dovoljenje, da izdelek lahko ponudimo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala LAHKO 500G PEČJAK
18 rezanci valjani široki, od 2 - 5 kg izdelek v gastro pakiranju je dobavljiv v 8kg. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala LAHKO
20 svedri jajčni 2-5kg izdelek v gastro pakiranju je dobavljiv v 10kg. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala LAHKO
29 vodni vlivanci za juho 500g ali lahko ponudimo izdelek v 2000g? LAHKO

20. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1 bazilika, Kotanyi ali enakovredno, doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd. 0,5 KG
3 česen, zrnat, Kotanyi ali enakovredno, doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd. 4KG
4 čebula, zrnata, Kotany ali enakovredno, doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd. 15 KG
5 cimet, mleti, Maestro ali enakovredno, doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd. 0,5 KG
6 citronska kislina, 500 g izdelek ima 22% DDV. Prosimo za popravek.
7 curry, Kotanyi ali enakovredno, doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd. 1 KG
9 čaj, kamilični, filter, do 50 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala OK 0,5 KG
14 čaj planinski, filter, do 50 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala OK 1KG
17 čaj jagoda-vanilija,filter, do 50 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 1 KG
19 čaj jagoda-vanilija,filter vrečka, gastro pakiranje, 750g do 1,3 kg enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 12 KG
20 čaj zeleni z vanilijo, filter, do 50 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 0,5KG
23 čaj meta, filter, veriga, 1 kg ali lahko ponudimo izdelek, ki ni v verigi, temveč je gastro vrečica čaja že predhodno narezana na posamezne gastro vrečke čaja? LAHKO
24 čaj materina dušica, filter, do 50 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 0,5 KG
25 drobnjak, Kotanyi ali enakovredno, doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd. 4 KG
26 ingver, mleti, Kotanyi ali enakovredno, embalaža do 100 g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 0,2 KG
27 klinčki, celi, Kotanyi ali enakovredno, embalaža do 100 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 0,5KG
28 čokolada jedilna 500 g, min. 55% kakava jedilna čokolada v 500g vsebuje le 45% kakavovih delcev. V kolikor želite izdelek z večjim deležem kakava, zahtevajte izdelek v 200g ali pa v 70g. Povejte katero ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala LAHKO PO 200G
30 čokolada temna, 72% kakava ,brez alergenov,35g - izdelek je brez vseh alergenov razen soje. Ali ga lahko vseeno ponudimo? LAHKO
31 soda bikarbona, 40g - izdelek ima 22% DDV. Prosimo popravite.
32 čokoladno lešnikov namaz (mešanica kakavovega kremnega izdelka in kremnega izdelka z dodatki), dvobarvni, 40 g ali lahko ponudimo izdelek v 28g? Izdelek resnično malo odstopa od +/-20%. Hvala za razumevanje. LAHKO
33 kosmiči žitni instant, 7 dodanih vitaminov, min 18%.čokolade v prahu, manj sladkorja, 1,8 kg pakiranje izdelek z manj sladkorja se dobi v 400g pakiranju, vsebuje 8 vitaminov in vsebuje 17,6% čokolade v prahu. Prosimo popravite naziv izdelka, da bo skladen z artiklom. Hvala LAHKO PO 400 G
35 klinčki, mleti, Kotanyi ali enakovredno, embalaža do 100 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 0,2 KG
40 kakav instant, zrnca, najmanj 25% kakavovih delcev, do 1 kg, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 60 KG
41 kava mešanica pražene mlete z min. 70% kave Arabice, 500 g v kolikor želite kavo kot Bar zahtevajte z minimalno 75% kave sorte Arabica in 25% robusta. Hvala za razumevanje.
42 čokoladna figurica, različne oblike (božiček, zajček), do 60 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 24 KG
52 kis balzamični, steklenica do 1 L enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 5 KG
53 luštrek, embalaža do 100 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 0,3KG
56 koper, Kotanyi ali enakovredno, doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.0,4KG
57 kurkuma, Kotanyi ali enakovredno, embalaža do 100 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 0,5KG
58 kumina mleta, Kotanyi ali enakovredno, doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.4KG
60 lešnikov kremni namaz, min.13% lešnikov,posneto mleko v prahu 8,7%, manj masten kakav 7,4%, do 800 g pakiranje enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 80 KG
60 lešnikov kremni namaz, min.13% lešnikov,posneto mleko v prahu 8,7%, manj masten kakav 7,4%, do 800 g pakiranje ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje minimalno 13% lešnikov, 7% kakava v prahu in posneto mleko v prahu (ni podatka)?
61 lovor list, Kotanyi ali enakovredno, doza 400 - 1200 ml naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd 0,5KG
62 majoneza brez mlečnih sestavin in konzervansov, pakiranje v kozarcu do 750 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 45KG
63 čokolada temna, 72% kakava ,brez alergenov,35g - izdelek se vam podvaja (artikel 30). V kolikor ga ne boste odstranili iz popisa, vprašanje, ki smo ga zastavili pri artiklu 30, velja tudi tu: izdelek je brez vseh alergenov razen soje. Ali ga lahko vseeno ponudimo? LAHKO
64 marajon, Kotanyi ali enakovr., doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd. 4 KG
67 sadni namaz (lahko vsebuje konzervanse) marelica, min. 30% sd, do 3 kg enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 45 KG
68 origano, Kotanyi ali enakovredno, doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd. 2KG
71 med cvetlični porcijski - enota mere je kos, izdelek pa nima določene gramature. Prosimo določite gramaturo izdelku dobi se v 20g pakiranju. Hvala za razumevanje. LAHKO PO 20G
73 muškatni orešek, mleti, Kotanyi ali enakovredno, doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.0,1 KG
74 olje bučno 100 % nerafinirano, v steklenici,1 L ali lahko ponudimo izdelek v PET embalaži? LAHKO
76 olje sončnično 100 % 1L razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 10l? SAMO 1L EMBALAŽO
77 šetraj, (enakovredno kot Kotanyi), doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.0,4KG
78 timijan, (enakovredno kot Kotanyi), doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.0,4KG
79 zelena, (enakovredno kot Maestro) , doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.0,5KG
80 žajbelj, rezani, (enakovredno kot Kotanyi), embalaža do 400 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.0,1KG
81 žafranika, cvet, (enakovredno kot Kotanyi), embalaža do 100 ml oz. 10g, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 0,2KG
82 mandlji v lističih, do 500g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g? LAHKO
83 paprika mleta, sladka, (enakovredno kot Kotanyi), doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.6KG
85 kokošja pašteta (24 % kokošjega mesa), začinjeno z naravnimi začimbami, brez konzervansov, brez ojačevalcev arome, brez glutena, enakovredno kot Argeta Junior, 45 g izdelek vsebuje 25% kokošjega mesa, tako da prosimo naročnika, da spremeni opis v minimalno 24% kokošjega mesa. LAHKO
87 tunina pašteta (tunino meso min. 30 %), enakovredno kot Argeta Tuna, 27 g v kolikor želite izdelek kot Argeta, zahtevajte izdelek z minimalno 32% tuninega mesa. LAHKO
89 peteršilj, (enakovredno kot Kotanyi), doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd. 3 KG
90 poper črni mleti, (enakovredno kot Kotanyi), doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd. 0,2KG
91 poper pisani celi, (enakovredno kot Kotanyi), doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.0,4KG
92 prašek za puding, do 45 g (vanili, čokolada) enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 2 KG
92 prašek za puding, do 45 g (vanili, čokolada) naročnika prosimo, da loči postavke artikla po okusih, saj se cena in tudi gramatura izdelka čokolada razlikuje od cene in gramture okusa vanilija. Hvala za razumevanje.
96 rožmarin, narezan, (enakovredno kot Kotanyi), doza 400 - 1200 ml, embalaža, ki omogoča neprodušno zapiranje naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj na trgu obstaja več ponudnikov, ki imajo začimbe v neprodušnih embalažah kot je Kotanyi, Maestro itd.0,3 KG
97 lešniki mleti, do 500g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 4 KG
98 semena bučna pražena, do 1kg ali lahko ponudimo bučne golice, ki so že olupljene? LAHKO
99 sezam, semena, do 200 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 1 KG
100 sladkor beli, kristalni, 1 kg razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 25kg? RAJŠI PAKIRANO PA 1 KG
103 soda bikarbona (malo pakiranje) - enota mere je kos, izdelek pa nima določene gramature. Prosimo določite gramaturo izdelku dobi se v 40g pakiranju. Hvala za razumevanje.0,5KG
103 soda bikarbona (malo pakiranje) izdelek ima 22% DDV. Prosimo za popravek.
108 tuna sterilizirani koščki v oljčnem olju (večji kosi tune), vsebuje minimalno 70 % tune, vsebnost soli do 1,24 g/100 g, pakiranje od 1 do 2 kg poleg zahtev, ki jih imate zapisane, zahtevajte tudi izdelek v pločevinki. V kolikor tega ne boste storili, boste prejeli izdelek v vrečki, ki je slabše kvalitete. IZDELEK MORA BITI V PLOČEVINKI
108 tuna sterilizirani koščki v oljčnem olju (večji kosi tune), vsebuje minimalno 70 % tune, vsebnost soli do 1,24 g/100 g, pakiranje od 1 do 2 kg enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 70 KG
109 tuna sterilizirani koščki v oljčnem olju (večji kosi tune), vsebuje minimalno 65 % tune, vsebnost soli do 1,24 g/100 g, pakiranje do 80 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
110 pecilni prašek pakiran do 20 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 1 KG
117 gorčica 630 - 680 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 20 KG
118 želatina 100 g izdelek ima 22% DDV. Prosimo za popravek.

21. SKLOP: DIETNI IZDELKI
1 Kokosov desert ananas, brez glutena, 2x125g ali ceno izdelka podamo na kos=125g ali na zavitek = 250g?NA ZAVITEK
2 Rižev desert z vanilijo, brez glutena, 4x100 g ali ceno izdelka podamo na kos=100g ali na zavitek = 400g? NA ZAVITEK
3 Sojin desert - jogurt jagoda 2x125 g ali ceno izdelka podamo na kos=125g ali na zavitek = 250g? NA ZAVITEK
4 Dietni prepečenec, ržen, 330 g - prepečenec rženi na trgu ne obstaja. Lahko vam ponudimo prepečenec 5 žit 330g ali pa hrustljave kruhke ržene v 150g pakiranju? Povejte kaj ponudimo? 5 ŽIT 330G
7 keksi, brez glutena, jajc in mleka, 200g v kolikor želite izdelek za širok spekter diet, ga zahtevajte brez vseh alergenov kot Orgran. Hvala za razumevanje
8 Riževi čokoladni piškoti, brez glutena in dodanega sladkorja, do 200 g ali lahko ponudimo izdelek riževi-koruzni kakavovi piškoti brez vseh Alergenov in brez sladkorja v 130g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala LAHKO
8 Riževi čokoladni piškoti, brez glutena in dodanega sladkorja, do 200 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 7 KG
11 Kruh brez glutena 400g dr. Schar ali podobno izdelek v 400g je bil ukinjen. Sedaj ga je mogoče dobiti v 250g pakiranju. Prosimo popravite. LAHKO 250 G
13 Kruh domač, brez glutena, do 275 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 8KG
13 Kruh domač, brez glutena, do 275 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala
14 kruh bel- brez glutena, konz., laktoze, pšenice, jajc, soje 200 g izdelek kot Schar je sicer namenjen brezglutenski prehrani, ampak velikokrat vsebuje druge alergene, kot je soja, jajca, volčji bob, sezam in oreščke. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje sojo kot Schar (je pa brez glutena). Druge blagovne znamke na trgu namreč ni. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
14 kruh bel- brez glutena, konz., laktoze, pšenice, jajc, soje 200 g ali lahko ponudimo izdelek v 250g kot Schar? LAHKO
15 kruh. polnozrnat, - brez glutena, konz., laktoze, pšenice, jajc, soje 300g izdelek kot Schar je sicer namenjen brezglutenski prehrani, ampak velikokrat vsebuje druge alergene, kot je soja, jajca, volčji bob, sezam in oreščke. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje sojo kot Schar (je pa brez glutena). Druge blagovne znamke na trgu namreč ni. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala LAHKO
16 Riževi kokosovi piškoti, brez glutena, 125g ali lahko ponudimo riževe-koruzne kokosove piškote brez vseh alergenov kot Orgran v 150g? LAHKO
20 Riževi jabolčni piškoti, brez glutena in dodanega sladkorja, do 200 g izdelka ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo riževe-koruzne piškoti jabolčna pita brez vseh alergenov, ki pa ima dodan sladkor? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala LAHKO
20 Riževi jabolčni piškoti, brez glutena in dodanega sladkorja, do 200 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 4KG
21 musli, 375 g - brez laktoze, pšenice, jajc - ali lahko ponudimo večzrnate kosmiče kot Orgran, brez vseh alergenov v 300g pakiranju? LAHKO
22 Jajčni nadomestek No Egg, brez glutena, do 200g v kolikor želite jajčni nadomestek, zahtevajte izdelek brez vseh alergenov kot Orgran, saj v nasprotnem primeru boste dobili izdelek, ki vsebuje gluten, sojo in oreščke. Hvala za razumevanje LAHKO,
24 Čokoladni puding v prahu, brez glutena, do 50 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 2KG
25 Vanilijev puding v prahu, brez glutena, do 50 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 2KG
26 Sojin desert- puding karamela 2x115 g ali ceno izdelka podamo na kos=115g ali na zavitek = 230g? NA ZAVITEK
30 Univerzalna smetana za stepanje ali kuhanje, brez mleka in glutena, 200ml ali naročnik želi kokosovo, sojin, riževo, ovseno, kokosovo ali mandljevo kremo za kuhanje v 200ml? Lahko pa tudi ponudimo riževo, sojino, kokosovo kremo na stepanje v 300ml. Povejte kaj od naštetega lahko ponudimo? 200 ML
31 Hrustljavi kruhki iz riža in koruze, brez glutena, do 200 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 6KG
31 Hrustljavi kruhki iz riža in koruze, brez glutena, do 200 g obstajajo riževi kruhki in koruzni kruhki brez vseh alergenov kot Organ v 125g. Ali lahko ponudimo oboje?LAHKO
32 Koruzne testenine makarončki, brez glutena, do 500 g ali lahko ponudimo izdelek iz koruze in riža kot Orgran?LAHKO
32 Koruzne testenine makarončki, brez glutena, do 500 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem naj smiselno korigira zahtevano količino izdelka. Hvala 5KG
34 biskvit z malinami, brez glutena 9x19,44 g ali ceno izdelka podamo na kos=19,44g ali na zavitek = 175g? LAHKO

22.SKLOP: OSTALA EKOLOŠKO PRIDELANA ŽIVILA
2 Bio kvinoja z zelenjavo R ali lahko ponudimo izdelek bio kvinoja, pa zelenjavo dodate sami? Izdelka z zelenjavo namreč nimamo v asortimanu. Prosimo za razumevanje. LAHKO
8 Džem iz brusnic BIO - ali lahko ponudimo BIO jagodno ali malinovo marmelado? LAHKO
9 Džem iz višnje BIO ali lahko ponudimo BIO marmelado marelico ali slivo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala LAHKO
13 Keksi iz pire čokolada-pomaranča 125 g BIO ali lahko ponudimo bio kekse s sadjem v 250g pakiranju ali pa polnozrnate kekse s pomarančo v 150g kot Medex? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala LAHKO
15 BIO pirin zdrob 25 0g ali lahko ponudimo izdelek v 500g? LAHKO
16 BIO pirina moka 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala LAHKO
17 BIO sadni musli 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala LAHKO
18 BIO riževi kosmiči 250 g ali lahko ponudimo izdelek v 500g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala LAHKO
23 Mešanica rižev BIO R (črni, rdeči, basmati) ali lahko ponudimo bio črni riž, bio rdeči riž in bio basmati riž, potem pa si mešanico naredite sami? Ali pa dovolite, da ponudimo samo bio rjavi riž? Povejte kaj ponudimo? LAHKO BIO RJAVI RIŽ
25 Pecivo s temno čokolado brez glutena 140g BIO ali lahko ponudimo temne kakavove piškote BIO v 250g pakiranju, ki pa vsebujejo gluten? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala LAHKO
26 Pirina kava s cikorijo 100g BIO izdelka na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo bio kava iz žitaric in cikorije v 110g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala LAHKO
27 Piškoti z borovnicami brez glutena 140 g BIO ali lahko ponudimo bio piškote s sadjem v 250g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala LAHKO
28 Proso oluščeno 1 kg BIO ali lahko ponudimo izdelek v 500g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala LAHKO
29 Rezina z oreški brez glutena 40g BIO ali lahko ponudimo žitno sadno rezino BIO v 35g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala LAHKO
30 Slive suhe brez koščic BIO 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala LAHKO
32 Zeliščno zelenjavna začimba 100g BIO izdelek imamo v 130g Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala LAHKO

23. SKLOP: KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
4 Pečena paprika fileti, 370 g izdelka v zahtevani gramaturi ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 670g? LAHKO
5 Paradižnkov ketchup nepekoči, kot Felix*, 1 kg v kolikor želite izdelek kot Felix, zahtevajte izdelek brez konzervansov. BREZ KONZERVANSOV
8 Fižol stročji, 3-5kg, kot NATURETA* - ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju? LAHKO
22 Marmelada porcijska, 25 -28 g, različni okusi, vsaj 45% sadni delež,brez konzer., sladil izdelek brez konzervansov se dobi v 20g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?LAHKO

lp


Datum objave: 03.08.2020   14:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko pri artiklu:

-21 musli iz žit, suhega sadja, medu/čokolade 1/1 ponudimo 750g pakiranje, saj 1kg pakiranje ne obstaja? Ceno preračunamo na zahtevano EM.


-28 čokolada jedilna 500 g, min. 55% kakava; ponudimo izdelek s 70% kak. delov, ki je v 200g pakiranju ali pa izdelek s 43% kak. delov v 350g pakiranju? Zahtevane gramature s predpisanim % kak. delov ne najdemo. Ceno preračunamo na zahtevano EM.


-47 keksi polnozrnati 250 g ponudimo izdelek v 280g pakiranju, ceno pa ustrezno preračunamo na zahtevano EM? V kolikor je odgovor negativen, prosimo, da informativno navedete, kaj imate v mislih.

-92 prašek za puding, do 45 g (vanili, čokolada)- prosimo, da določite kateri okus želite oziroma razmejite postavko (vsak okus na svojo pozicijo), saj imata pudinga različni ceni. Hvala.

-115 čokolada mlečna (enakovredna kot milka), 300g ponudimo 100g ali pa 220g pakiranje z ustrezno preračunano ceno?

Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR

-21 musli iz žit, suhega sadja, medu/čokolade 1/1 ponudimo 750g pakiranje, saj 1kg pakiranje ne obstaja? Ceno preračunamo na zahtevano EM. LAHKO


-28 čokolada jedilna 500 g, min. 55% kakava; ponudimo izdelek s 70% kak. delov, ki je v 200g pakiranju ali pa izdelek s 43% kak. delov v 350g pakiranju? Zahtevane gramature s predpisanim % kak. delov ne najdemo. Ceno preračunamo na zahtevano EM. JEDILNA ČOKOLADA, 70 % KAK. DELOV V 200 G PAKIRANJU.


-47 keksi polnozrnati 250 g ponudimo izdelek v 280g pakiranju, ceno pa ustrezno preračunamo na zahtevano EM? V kolikor je odgovor negativen, prosimo, da informativno navedete, kaj imate v mislih. LAHKO

-92 prašek za puding, do 45 g (vanili, čokolada)- prosimo, da določite kateri okus želite oziroma razmejite postavko (vsak okus na svojo pozicijo), saj imata pudinga različni ceni. Hvala. PRAŠEK ZA PUDING, DO 45 G VANILI, 20 KOM; PRAŠEK ZA PUDING DO 45 G ČOKOLADA, 20 KOM.

-115 čokolada mlečna (enakovredna kot milka), 300g ponudimo 100g ali pa 220g pakiranje z ustrezno preračunano ceno? NE, TAKO KOT SMO NAVEDLI V RAZPISU.

LP


Datum objave: 03.08.2020   14:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za odgovore:

12 čaj otroški, filter, 36 g- čaja v taki gramaturi ne najdemo. Lahko pa vam ponudimo 40g ali 60g pakiranje, katerega želite? V kolikor je odgovor negativen, vas prosimo, da natančneje opišete, kaj imate v mislih. Hvala.

30 čokolada temna, 72% kakava ,brez alergenov,35g; postavka se ponovi pod številko 63. Menimo, da je smiselno, da eno postavko izločite. Hvala.

46 napolitanke, lešnikove ali čokoladne, oblite s čokolado, do 1 kg; ali lahko ponudimo napolitanke brez obliva?

52 kis balzamični, steklenica do 1 L; zahtevane gramature ne najdemo. Ali lahko ponudimo 1l pakiranje in ceno ustrezno preračunamo?

98 semena bučna pražena, do 1kg; ali lahko ponudimo nepražena bučna semena?

103 soda bikarbona (malo pakiranje); kolikšno pakiranje imate v mislih- lahko ponudimo 20g?

104 sol z zelišči, 175 g; soli s takšno gramaturo ne najdemo. Ali lahko ponudimo 147g pakiranje in ceno ustrezno preračunamo? V primeru negativnega odgovora prosimo za natančnejši opis, kaj imate v mislih. Hvala.

109 tuna sterilizirani koščki v oljčnem olju (večji kosi tune), vsebuje minimalno 65 % tune, vsebnost soli do 1,24 g/100 g, pakiranje do 80 g; ali lahko ponudimo izdelek z 1,5g soli?

117 gorčica 630 - 680 g; zahtevane gramature kljub dovoljenim odstopanjem ne najdemo- ali lahko ponudimo 700g pakiranje in ceno ustrezno preračunamo? V primeru negativnega odgovora prosimo za natančnejši opis, kaj imate v mislih. Hvala.


4 Pečena paprika fileti, 370 g; zahtevane gramature kljub dovoljenim odstopanjem ne najdemo- ali lahko ponudimo 680g pakiranje in ceno ustrezno preračunamo?

7 Gobe, šampijoni rezani, v slanici 660 g-1kg; zahtevane gramature kljub dovoljenim odstopanjem ne najdemo- ali lahko ponudimo 400g pakiranje in ceno ustrezno preračunamo?

16 Kompot sadna solata 4200 g; izdelka kljub dovoljeni odstopanjem ne najdemo- ali lahko ponudimo 2,5kg pakiranje in ceno ustrezno preračunamo?

Hvala za pomoč in lep pozdrav.


ODGOVOR


12 čaj otroški, filter, 36 g- čaja v taki gramaturi ne najdemo. Lahko pa vam ponudimo 40g ali 60g pakiranje, katerega želite? V kolikor je odgovor negativen, vas prosimo, da natančneje opišete, kaj imate v mislih. Hvala. 40 GRAMSKI

30 čokolada temna, 72% kakava ,brez alergenov,35g; postavka se ponovi pod številko 63. Menimo, da je smiselno, da eno postavko izločite. Hvala. POSTAVKA 63 SE IZLOČI.

46 napolitanke, lešnikove ali čokoladne, oblite s čokolado, do 1 kg; ali lahko ponudimo napolitanke brez obliva? NE

52 kis balzamični, steklenica do 1 L; zahtevane gramature ne najdemo. Ali lahko ponudimo 1l pakiranje in ceno ustrezno preračunamo? LAHKO

98 semena bučna pražena, do 1kg; ali lahko ponudimo nepražena bučna semena? NE

103 soda bikarbona (malo pakiranje); kolikšno pakiranje imate v mislih- lahko ponudimo 20g? V MISLIH IMAMO 500 G PAKIRANJE.

104 sol z zelišči, 175 g; soli s takšno gramaturo ne najdemo. Ali lahko ponudimo 147g pakiranje in ceno ustrezno preračunamo? V primeru negativnega odgovora prosimo za natančnejši opis, kaj imate v mislih. Hvala. LAHKO

109 tuna sterilizirani koščki v oljčnem olju (večji kosi tune), vsebuje minimalno 65 % tune, vsebnost soli do 1,24 g/100 g, pakiranje do 80 g; ali lahko ponudimo izdelek z 1,5g soli? LAHKO

117 gorčica 630 - 680 g; zahtevane gramature kljub dovoljenim odstopanjem ne najdemo- ali lahko ponudimo 700g pakiranje in ceno ustrezno preračunamo? V primeru negativnega odgovora prosimo za natančnejši opis, kaj imate v mislih. Hvala. LAHKO


4 Pečena paprika fileti, 370 g; zahtevane gramature kljub dovoljenim odstopanjem ne najdemo- ali lahko ponudimo 680g pakiranje in ceno ustrezno preračunamo? NE

7 Gobe, šampijoni rezani, v slanici 660 g-1kg; zahtevane gramature kljub dovoljenim odstopanjem ne najdemo- ali lahko ponudimo 400g pakiranje in ceno ustrezno preračunamo? LAHKO

16 Kompot sadna solata 4200 g; izdelka kljub dovoljeni odstopanjem ne najdemo- ali lahko ponudimo 2,5kg pakiranje in ceno ustrezno preračunamo? LAHKO

lp


Datum objave: 03.08.2020   14:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 6 in 7
bi bila možna dobava 3x tedensko
(pon, sreda, petek)?
zaradi situacije v državi, skušamo zmanjševati stroške prevoza.
Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav


ODGOVOR
LAHKO 1 TEDENSKO.

LPDatum objave: 04.08.2020   07:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 6 opozarjamo, da je iz razpisanih artiklov razvidno, da je sklop prilagojen izključno enemu ponudniku, kar je razvidno iz razpisanih artiklov zato vljudno prosimo za spremembo nabora artiklov, ki bo omogočala prijavo še ostalim ponudnikom, ker je takšno postopanje (tj. notranji dogovori med ponudnikom in naročnikom) neskladno z različnimi zakoni.
Hvala za razumevanje

ODGOVOR
IZ SKLOPA 6. UMIKAMO 1. ŠARENKA (POSTRV), DIMLJENA, SLOVENSKO POREKLO;
3. SOM, FILE MLETI
Datum objave: 04.08.2020   08:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vljudno naprošam, da prekličete odgovore, ki ste jih podali dne 03.08.2020 07:26 in se nanašajo na sklop Sadni sokovi in nektarji, saj ste pristali na bistveno slabšo kvaliteto od prvotno razpisane in boste dobivali samo Češki sok. Z odgovori ste temeljito posegli v prvotno razpisane tehnične specifikacije razpisanih živil.ODGOVOR

Pozdravljeni!

Naročnik ne bo prekliceval odgovorov.

LP


Datum objave: 04.08.2020   08:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za odgovore na vprašanja:

5 hrustljavi medvedki s čokolado, rinfuza; ali lahko ponudimo kroglice, 1kg pakiranje? V kolikor je odgovor negativen, prosimo, da opišete, kaj imate v mislih. Hvala.

7 kosmiči žitni s čokolado, rinfeza; ali lahko ponudimo 1kg pakiranje? V kolikor je odgovor negativen, prosimo, da opišete, kaj imate v mislih. Hvala.

9 koruzni kosmiči,kot corn flakes, (rinfuza); ali lahko ponudimo 1kg pakiranje? V kolikor je odgovor negativen, prosimo, da opišete, kaj imate v mislih. Hvala.

10 koruzna polenta, instant, polnozrnata 1kg; ali lahko ponudimo polnozrnato polento 450g?

27 riž beli dolgozrnati za mlečni riž 1/1, kvalitetni; za mlečni riž se običajno uporablja okroglozrnat riž- ali ga lahko ponudimo?


Hvala, lp.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za odgovore na vprašanja:

5 hrustljavi medvedki s čokolado, rinfuza; ali lahko ponudimo kroglice, 1kg pakiranje? V kolikor je odgovor negativen, prosimo, da opišete, kaj imate v mislih. Hvala.

7 kosmiči žitni s čokolado, rinfeza; ali lahko ponudimo 1kg pakiranje? V kolikor je odgovor negativen, prosimo, da opišete, kaj imate v mislih. Hvala.

9 koruzni kosmiči,kot corn flakes, (rinfuza); ali lahko ponudimo 1kg pakiranje? V kolikor je odgovor negativen, prosimo, da opišete, kaj imate v mislih. Hvala.

10 koruzna polenta, instant, polnozrnata 1kg; ali lahko ponudimo polnozrnato polento 450g?

27 riž beli dolgozrnati za mlečni riž 1/1, kvalitetni; za mlečni riž se običajno uporablja okroglozrnat riž- ali ga lahko ponudimo?

hvala, lp

ODGOVOR
5 hrustljavi medvedki s čokolado, rinfuza; ali lahko ponudimo kroglice, 1kg pakiranje? V kolikor je odgovor negativen, prosimo, da opišete, kaj imate v mislih. Hvala. LAHKO

7 kosmiči žitni s čokolado, rinfeza; ali lahko ponudimo 1kg pakiranje? V kolikor je odgovor negativen, prosimo, da opišete, kaj imate v mislih. Hvala. LAHKO

9 koruzni kosmiči,kot corn flakes, (rinfuza); ali lahko ponudimo 1kg pakiranje? V kolikor je odgovor negativen, prosimo, da opišete, kaj imate v mislih. Hvala.LAHKO

10 koruzna polenta, instant, polnozrnata 1kg; ali lahko ponudimo polnozrnato polento 450g? LAHKO

27 riž beli dolgozrnati za mlečni riž 1/1, kvalitetni; za mlečni riž se običajno uporablja okroglozrnat riž- ali ga lahko ponudimo? LAHKO

lpDatum objave: 04.08.2020   08:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika prosimo za pomoč v obliki odgovorov na zastavljena vprašanja:

1 drobne jušne zakuhe (rinčice) 500 g; ali lahko ponudimo 250g pakiranje in ceno ustrezno preračunamo?

4 fritati, 500 g; ali lahko ponudimo 1kg pakiranje, ceno pa ustrezno preračunamo?

6 kus kus polnozrnati 500g; ali lahko ponudimo 1kg pakiranje, ceno pa ustrezno preračunamo?

7 kus kus, 1.kvalitete iz zdroba durum pšenice 2/1; ali lahko ponudimo 1kg pakiranje, ceno pa ustrezno preračunamo? Zahtevane gramature kljub dovoljenem odstopanju ne najdemo.

15 polžki-drobni,jajčni 500 g; ali lahko ponudimo polžke št. 32?

16 rezanci jušni s korenčkom 1 kg; ponudimo lahko 500g ali pa 2kg pakiranje- katerega želite?

17 rezanci valjani široki polnozrnati, 500g; ponudimo lahko 250g ali 400g pakiranje- katerega želite?

20 svedri jajčni 2-5kg; ali lahko ponudimo svedre, ki so brez jajc ali pa jajčne peresnike?

26 špageti pirini; ali lahko ponudimo polnozrnate špagete?


Hvala.

ODGOVOR


1 drobne jušne zakuhe (rinčice) 500 g; ali lahko ponudimo 250g pakiranje in ceno ustrezno preračunamo? LAHKO

4 fritati, 500 g; ali lahko ponudimo 1kg pakiranje, ceno pa ustrezno preračunamo? LAHKO

6 kus kus polnozrnati 500g; ali lahko ponudimo 1kg pakiranje, ceno pa ustrezno preračunamo? LAHKO

7 kus kus, 1.kvalitete iz zdroba durum pšenice 2/1; ali lahko ponudimo 1kg pakiranje, ceno pa ustrezno preračunamo? Zahtevane gramature kljub dovoljenem odstopanju ne najdemo. LAHKO

15 polžki-drobni,jajčni 500 g; ali lahko ponudimo polžke št. 32? LAHKO

16 rezanci jušni s korenčkom 1 kg; ponudimo lahko 500g ali pa 2kg pakiranje- katerega želite? 2KG

17 rezanci valjani široki polnozrnati, 500g; ponudimo lahko 250g ali 400g pakiranje- katerega želite? 400G

20 svedri jajčni 2-5kg; ali lahko ponudimo svedre, ki so brez jajc ali pa jajčne peresnike? LAHKO SVEDRE BREZ JAJC

26 špageti pirini; ali lahko ponudimo polnozrnate špagete? LAHKO

lp