Dosje javnega naročila 003599/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-8/; Izdelava DGD, PZI in IZN za ureditev DKP G2 na odseku Bled Bohinjska Bistrica skozi Sotesko
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 741.249,86 EUR

JN003599/2020-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 08.06.2020
JN003599/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.07.2020
JN003599/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003599/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2020/S 140-345170

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-8/; Izdelava DGD, PZI in IZN za ureditev DKP G2 na odseku Bled Bohinjska Bistrica skozi Sotesko
Referenčna številka dokumenta: 43001-414/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava DGD, PZI in IZN za ureditev DKP G2 na odseku Bled Bohinjska Bistrica skozi Sotesko
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 607.581,85 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava DGD, PZI in IZN za ureditev DKP G2 na odseku Bled Bohinjska Bistrica skozi Sotesko
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Druge utemeljitve za oddajo javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije
Naročilo ne spada v področje uporabe DirektiveRazlaga:
Predhodno je bilo izvedeno javno naročilo št. A-114/19 S, na katerem je naročnik pridobil samo ponudbo ponudnika JV PNG, projekt nizke gradnje, d.o.o. (vodilni partner), SPIT gradbeni inženiring, d.o.o. (partner). Naročnik je v odločitvi o oddaji javnega naročila (št. dok.: 43001-414/2019/11 z dne 24.02.2020) zaradi previsoke ponudbene cene, ki presega višino naročnikovih zagotovljenih sredstev, ponudbo zavrnil in postopek zaključil brez oddaje naročila.

S predmetnim naročilom bo naročnik izvedel konkurenčni postopek s pogajanji, na katere bo pozval ponudnike, ki so v predhodnem odprtem postopku oddali ponudbo v skladu s formalnimi zahtevami, ki so izpolnjevali pogoje za sodelovanje in zanje niso obstajali razlogi za izključitev.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003599/2020-L01
Številka obvestila v UL: 2020/S 110-267916
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 04.06.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
16.07.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PNG projekt nizke gradnje Ljubljana, d.o.o.
Komanova ulica 17
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SPIT Gradbeni inženiring d.o.o. Nova Gorica
Vojkova cesta 19
5250
SI
Solkan
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 550.803,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 607.581,85 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.07.2020