Dosje javnega naročila 004527/2020
Naročnik: VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE, Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba raziskave o dnevni mobilnosti potnikov 2021 (TR-MOB 2021)
ZJN-3: Odprti postopek

JN004527/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.07.2020
JN004527/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004527/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 137-337198
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
Litostrojska cesta 54
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Bogdan Grmek
gp.surs@gov.si
+386 12416448
+386 12415344

Internetni naslovi
http://www.stat.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/360162/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19489
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba raziskave o dnevni mobilnosti potnikov 2021 (TR-MOB 2021)
Referenčna številka dokumenta: JN430-73/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79311000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba spletnega in terenskega anketiranja pri statističnem raziskovanju "Dnevna mobilnost potnikov 2021 (TR-MOB 2021)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba spletnega in terenskega anketiranja za statistično raziskovanje "Dnevna mobilnost potnikov 2021"
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Grant za izvedbo raziskovanj o mobilnosti potnikov znotraj razpisa Statistika potniške mobilnosti, statistika cestnega prometa ter lahka dostavna vozila (ESTAT-2019.PA8- Passenger mobility, road traffic and light utility vehicles.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v razpisni dokumentaciji - vzorec pogodbe

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.08.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 26.11.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.08.2020   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.08.2020   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
Litostrojska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija
+386 12340300
+386 12340344

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.07.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.08.2020   12:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,
imel bil par vprašanj v zvezi z razpisom številka pjn JN004527/2020-B01
Izvedba raziskave o dnevni mobilnosti potnikov 2021 (TR-MOB 2021) .
Pri točki 11 na 11. strani glede na točko 5 in 6
Če prav razumem, vam kot naročniku moramo omogočiti dostop do mesta kjer se zbirajo podatki, da s lahko vi sami izvozite podatke v csv?
- Naš program omogoča izpis vstopa oz izpis začetka ure in minute izpolnjevanja vprašalnik in izpis ure konca izpolnjevanja vprašalnika.
Ne pa tudi koliko časa se je oseba zadržala na vsakem vprašanju. Ali je to problem ali zadostuje samo čas začetka in konca reševanja vprašalnika?
- Pošiljanje obvestilnih pisem je lahko na strani izvajalca, kako naj to specificiramo v ponudbi ali se to dogovori in plača kasneje ob izvajanju?

Pri točki 9 na strani 9 piše >>Od skupnega števila je lahko največ 20% anketarjev s statusom študenta; največji delež anketarjev s statusom študenta se mora ohraniti tudi v primeru menjave anketarjev v času zbiranja podatkov<<. To nam ni jasno ker se najprej zahteva največ 20% odstotkov študentov kasneje pa je navedeno , da mora biti in se ohraniti največji delež anketarjev s statusom študenta.. Ste morda mislili, da je lahko največ 20% anketarjev ki NIMAJO statusa študenta? Prosim za pojasnilo.

Odgovore bi prosil na gregor.rupnik@ninamedia.si
Hvala in lep pozdrav
Gregor Rupnik


ODGOVOR:
Spoštovani,
imel bil par vprašanj v zvezi z razpisom številka pjn JN004527/2020-B01
Izvedba raziskave o dnevni mobilnosti potnikov 2021 (TR-MOB 2021) .
Pri točki 11 na 11. strani glede na točko 5 in 6
Če prav razumem, vam kot naročniku moramo omogočiti dostop do mesta kjer se zbirajo podatki, da s lahko vi sami izvozite podatke v csv?
- Naš program omogoča izpis vstopa oz izpis začetka ure in minute izpolnjevanja vprašalnik in izpis ure konca izpolnjevanja vprašalnika.
Ne pa tudi koliko časa se je oseba zadržala na vsakem vprašanju. Ali je to problem ali zadostuje samo čas začetka in konca reševanja vprašalnika?
V 5. točki Podatkovni bazi in uporabniški vmesnik navajamo, da želimo, da se pripravi podatkovna baza, v kateri se sproti (med raziskovanjem) nalagajo podatki, zbrani s spletnim in terenskim vprašalnikom.
Predvidevamo, da glede tega ni potrebnih pojasnil. Da bi lahko podatke urejali, je naj bi pripravili uporabniški vmesnik, preko katerega bomo lahko na kopiji baze urejali (popravljali) zbrane podatke.
Da bomo lahko ugotovili, kje v zapisih so napake, bi želeli zbrane podatke najprej prevzeti, naložili jih bomo v svojo bazo in na njih izvedli kontrole.
Popravke pa bi želeli preko vmesnika popraviti na kopiji baze, ki naj bi jo izvajalec pripravil.
Prevzemati želimo tako "surove" podatke iz osnovne baze in tudi podatke iz kopije baze, kjer bodo tudi že popravljeni/urejeni zapisi.
V 6. točki Dostop do zbranih podatkov in do urejenih podatkov smo navedli 3 možnosti, kako bi želeli dostopati do podatkov.
a. prek podatkovne povezave iz naročnikovega strežnika. Strežnik, na katerem sta podatkovni bazi, mora imeti fiksen IP naslov;
b. prevzem podatkov iz obeh podatkovnih baz z REST servisom. Povezava z zalednim sistemom mora biti HTTPS. Klic REST servisa naj vrne podatke v CSV obliki po dogovorjeni strukturi;
c. dnevno odlaganje podatkov na naročnikov SFTP strežnik v CSV obliki po dogovorjeni strukturi.
Proces bomo želeli avtomatizirati, torej naj bi postopki potekali brez človeškega posredovanja.
Glede na to, da smo navedli 3 možnosti, so za nas sprejemljive vse navedene.
V kolikor vam program ne omogoča izpisa vstopnega/izstopnega časa za vsako vprašanje (koliko časa se je oseba zadržala na vsaki strani, pri vsakem vprašanju), se lahko strinjamo s tem, da vam ga ni potrebno zagotoviti.
- Pošiljanje obvestilnih pisem je lahko na strani izvajalca, kako naj to specificiramo v ponudbi ali se to dogovori in plača kasneje ob izvajanju?
Oblikovanje, tisk in razpošiljanje obvestilnih pisem in opomnikov načeloma organizira naročnik. Obstaja pa možnost dogovora, da izvajalec prevzame pošiljanje teh gradiv, kar pomeni, da že kuvertirana (v kuvertah za katere bo poštnino plačal naročnik) gradiva izvajalec prevzame od naročnika in jih sam posreduje poštni poslovalnici naročnika (pošta 1102 Ljubljana). Na ta način si izvajalec lahko bolje organizira zbiranje podatkov.
V primeru, da izvajalec načrtuje posredovanje gradiva na pošto, naj bo to upoštevano v ponudbi, poleg ponudbe pa naj bo priložen še dokument, iz katerega bo razviden strošek posredovanja gradiva na pošto.

Pri točki 9 na strani 9 piše >>Od skupnega števila je lahko največ 20% anketarjev s statusom študenta; največji delež anketarjev s statusom študenta se mora ohraniti tudi v primeru menjave anketarjev v času zbiranja podatkov<<. To nam ni jasno ker se najprej zahteva največ 20% odstotkov študentov kasneje pa je navedeno , da mora biti in se ohraniti največji delež anketarjev s statusom študenta.. Ste morda mislili, da je lahko največ 20% anketarjev ki NIMAJO statusa študenta? Prosim za pojasnilo.
Največji delež anketarjev s statusom študenta je 20%. Tudi v primeru morebitnih menjav anketarjev je delež anketarjev s statusom študenta še vedno največ 20%.

Datum objave: 18.08.2020   12:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
imel bil par vprašanj v zvezi z razpisom številka pjn JN004527/2020-B01
Izvedba raziskave o dnevni mobilnosti potnikov 2021 (TR-MOB 2021) .
Pri točki 11 na 11. strani glede na točko 5 in 6
Če prav razumem, vam kot naročniku moramo omogočiti dostop do mesta kjer se zbirajo podatki, da s lahko vi sami izvozite podatke v csv?
- Naš program omogoča izpis vstopa oz izpis začetka ure in minute izpolnjevanja vprašalnik in izpis ure konca izpolnjevanja vprašalnika.
Ne pa tudi koliko časa se je oseba zadržala na vsakem vprašanju. Ali je to problem ali zadostuje samo čas začetka in konca reševanja vprašalnika?
- Pošiljanje obvestilnih pisem je lahko na strani izvajalca, kako naj to specificiramo v ponudbi ali se to dogovori in plača kasneje ob izvajanju?

Pri točki 9 na strani 9 piše >>Od skupnega števila je lahko največ 20% anketarjev s statusom študenta; največji delež anketarjev s statusom študenta se mora ohraniti tudi v primeru menjave anketarjev v času zbiranja podatkov<<. To nam ni jasno ker se najprej zahteva največ 20% odstotkov študentov kasneje pa je navedeno , da mora biti in se ohraniti največji delež anketarjev s statusom študenta.. Ste morda mislili, da je lahko največ 20% anketarjev ki NIMAJO statusa študenta? Prosim za pojasnilo.

Odgovore bi prosil na gregor.rupnik@ninamedia.si
Hvala in lep pozdrav
Gregor Rupnik


ODGOVOR:
Spoštovani,
imel bil par vprašanj v zvezi z razpisom številka pjn JN004527/2020-B01
Izvedba raziskave o dnevni mobilnosti potnikov 2021 (TR-MOB 2021) .
Pri točki 11 na 11. strani glede na točko 5 in 6
Če prav razumem, vam kot naročniku moramo omogočiti dostop do mesta kjer se zbirajo podatki, da s lahko vi sami izvozite podatke v csv?
- Naš program omogoča izpis vstopa oz izpis začetka ure in minute izpolnjevanja vprašalnik in izpis ure konca izpolnjevanja vprašalnika.
Ne pa tudi koliko časa se je oseba zadržala na vsakem vprašanju. Ali je to problem ali zadostuje samo čas začetka in konca reševanja vprašalnika?
V 5. točki Podatkovni bazi in uporabniški vmesnik navajamo, da želimo, da se pripravi podatkovna baza, v kateri se sproti (med raziskovanjem) nalagajo podatki, zbrani s spletnim in terenskim vprašalnikom.
Predvidevamo, da glede tega ni potrebnih pojasnil. Da bi lahko podatke urejali, je naj bi pripravili uporabniški vmesnik, preko katerega bomo lahko na kopiji baze urejali (popravljali) zbrane podatke.
Da bomo lahko ugotovili, kje v zapisih so napake, bi želeli zbrane podatke najprej prevzeti, naložili jih bomo v svojo bazo in na njih izvedli kontrole.
Popravke pa bi želeli preko vmesnika popraviti na kopiji baze, ki naj bi jo izvajalec pripravil.
Prevzemati želimo tako "surove" podatke iz osnovne baze in tudi podatke iz kopije baze, kjer bodo tudi že popravljeni/urejeni zapisi.
V 6. točki Dostop do zbranih podatkov in do urejenih podatkov smo navedli 3 možnosti, kako bi želeli dostopati do podatkov.
a. prek podatkovne povezave iz naročnikovega strežnika. Strežnik, na katerem sta podatkovni bazi, mora imeti fiksen IP naslov;
b. prevzem podatkov iz obeh podatkovnih baz z REST servisom. Povezava z zalednim sistemom mora biti HTTPS. Klic REST servisa naj vrne podatke v CSV obliki po dogovorjeni strukturi;
c. dnevno odlaganje podatkov na naročnikov SFTP strežnik v CSV obliki po dogovorjeni strukturi.
Proces bomo želeli avtomatizirati, torej naj bi postopki potekali brez človeškega posredovanja.
Glede na to, da smo navedli 3 možnosti, so za nas sprejemljive vse navedene.
V kolikor vam program ne omogoča izpisa vstopnega/izstopnega časa za vsako vprašanje (koliko časa se je oseba zadržala na vsaki strani, pri vsakem vprašanju), se lahko strinjamo s tem, da vam ga ni potrebno zagotoviti.
- Pošiljanje obvestilnih pisem je lahko na strani izvajalca, kako naj to specificiramo v ponudbi ali se to dogovori in plača kasneje ob izvajanju?
Oblikovanje, tisk in razpošiljanje obvestilnih pisem in opomnikov načeloma organizira naročnik. Obstaja pa možnost dogovora, da izvajalec prevzame pošiljanje teh gradiv, kar pomeni, da že kuvertirana (v kuvertah za katere bo poštnino plačal naročnik) gradiva izvajalec prevzame od naročnika in jih sam posreduje poštni poslovalnici naročnika (pošta 1102 Ljubljana). Na ta način si izvajalec lahko bolje organizira zbiranje podatkov.
V primeru, da izvajalec načrtuje posredovanje gradiva na pošto, naj bo to upoštevano v ponudbi, poleg ponudbe pa naj bo priložen še dokument, iz katerega bo razviden strošek posredovanja gradiva na pošto.

Pri točki 9 na strani 9 piše >>Od skupnega števila je lahko največ 20% anketarjev s statusom študenta; največji delež anketarjev s statusom študenta se mora ohraniti tudi v primeru menjave anketarjev v času zbiranja podatkov<<. To nam ni jasno ker se najprej zahteva največ 20% odstotkov študentov kasneje pa je navedeno , da mora biti in se ohraniti največji delež anketarjev s statusom študenta.. Ste morda mislili, da je lahko največ 20% anketarjev ki NIMAJO statusa študenta? Prosim za pojasnilo.
Največji delež anketarjev s statusom študenta je 20%. Tudi v primeru morebitnih menjav anketarjev je delež anketarjev s statusom študenta še vedno največ 20%.
Datum objave: 18.08.2020   12:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
imel bil par vprašanj v zvezi z razpisom številka pjn JN004527/2020-B01
Izvedba raziskave o dnevni mobilnosti potnikov 2021 (TR-MOB 2021) .
Pri točki 11 na 11. strani glede na točko 5 in 6
Če prav razumem, vam kot naročniku moramo omogočiti dostop do mesta kjer se zbirajo podatki, da s lahko vi sami izvozite podatke v csv?
- Naš program omogoča izpis vstopa oz izpis začetka ure in minute izpolnjevanja vprašalnik in izpis ure konca izpolnjevanja vprašalnika.
Ne pa tudi koliko časa se je oseba zadržala na vsakem vprašanju. Ali je to problem ali zadostuje samo čas začetka in konca reševanja vprašalnika?
- Pošiljanje obvestilnih pisem je lahko na strani izvajalca, kako naj to specificiramo v ponudbi ali se to dogovori in plača kasneje ob izvajanju?

Pri točki 9 na strani 9 piše >>Od skupnega števila je lahko največ 20% anketarjev s statusom študenta; največji delež anketarjev s statusom študenta se mora ohraniti tudi v primeru menjave anketarjev v času zbirannja podatkov<<. To nam ni jasno ker se najprej zahteva največ 20% odstotkov študentov kasneje pa je navedeno , da mora biti in se ohraniti največji delež anketarjev s statusom študenta.. Ste morda mislili, da je lahko največ 20% anketarjev ki NIMAJO statusa študenta? Prosim za pojasnilo.

Odgovore bi prosil na gregor.rupnik@t-2.net

Hvala in lep pozdrav
Gregor Rupnik

ODGOVOR
Spoštovani,
imel bil par vprašanj v zvezi z razpisom številka pjn JN004527/2020-B01
Izvedba raziskave o dnevni mobilnosti potnikov 2021 (TR-MOB 2021) .
Pri točki 11 na 11. strani glede na točko 5 in 6
Če prav razumem, vam kot naročniku moramo omogočiti dostop do mesta kjer se zbirajo podatki, da s lahko vi sami izvozite podatke v csv?
- Naš program omogoča izpis vstopa oz izpis začetka ure in minute izpolnjevanja vprašalnik in izpis ure konca izpolnjevanja vprašalnika.
Ne pa tudi koliko časa se je oseba zadržala na vsakem vprašanju. Ali je to problem ali zadostuje samo čas začetka in konca reševanja vprašalnika?
V 5. točki Podatkovni bazi in uporabniški vmesnik navajamo, da želimo, da se pripravi podatkovna baza, v kateri se sproti (med raziskovanjem) nalagajo podatki, zbrani s spletnim in terenskim vprašalnikom.
Predvidevamo, da glede tega ni potrebnih pojasnil. Da bi lahko podatke urejali, je naj bi pripravili uporabniški vmesnik, preko katerega bomo lahko na kopiji baze urejali (popravljali) zbrane podatke.
Da bomo lahko ugotovili, kje v zapisih so napake, bi želeli zbrane podatke najprej prevzeti, naložili jih bomo v svojo bazo in na njih izvedli kontrole.
Popravke pa bi želeli preko vmesnika popraviti na kopiji baze, ki naj bi jo izvajalec pripravil.
Prevzemati želimo tako "surove" podatke iz osnovne baze in tudi podatke iz kopije baze, kjer bodo tudi že popravljeni/urejeni zapisi.
V 6. točki Dostop do zbranih podatkov in do urejenih podatkov smo navedli 3 možnosti, kako bi želeli dostopati do podatkov.
a. prek podatkovne povezave iz naročnikovega strežnika. Strežnik, na katerem sta podatkovni bazi, mora imeti fiksen IP naslov;
b. prevzem podatkov iz obeh podatkovnih baz z REST servisom. Povezava z zalednim sistemom mora biti HTTPS. Klic REST servisa naj vrne podatke v CSV obliki po dogovorjeni strukturi;
c. dnevno odlaganje podatkov na naročnikov SFTP strežnik v CSV obliki po dogovorjeni strukturi.
Proces bomo želeli avtomatizirati, torej naj bi postopki potekali brez človeškega posredovanja.
Glede na to, da smo navedli 3 možnosti, so za nas sprejemljive vse navedene.
V kolikor vam program ne omogoča izpisa vstopnega/izstopnega časa za vsako vprašanje (koliko časa se je oseba zadržala na vsaki strani, pri vsakem vprašanju), se lahko strinjamo s tem, da vam ga ni potrebno zagotoviti.
- Pošiljanje obvestilnih pisem je lahko na strani izvajalca, kako naj to specificiramo v ponudbi ali se to dogovori in plača kasneje ob izvajanju?
Oblikovanje, tisk in razpošiljanje obvestilnih pisem in opomnikov načeloma organizira naročnik. Obstaja pa možnost dogovora, da izvajalec prevzame pošiljanje teh gradiv, kar pomeni, da že kuvertirana (v kuvertah za katere bo poštnino plačal naročnik) gradiva izvajalec prevzame od naročnika in jih sam posreduje poštni poslovalnici naročnika (pošta 1102 Ljubljana). Na ta način si izvajalec lahko bolje organizira zbiranje podatkov.
V primeru, da izvajalec načrtuje posredovanje gradiva na pošto, naj bo to upoštevano v ponudbi, poleg ponudbe pa naj bo priložen še dokument, iz katerega bo razviden strošek posredovanja gradiva na pošto.

Pri točki 9 na strani 9 piše >>Od skupnega števila je lahko največ 20% anketarjev s statusom študenta; največji delež anketarjev s statusom študenta se mora ohraniti tudi v primeru menjave anketarjev v času zbiranja podatkov<<. To nam ni jasno ker se najprej zahteva največ 20% odstotkov študentov kasneje pa je navedeno , da mora biti in se ohraniti največji delež anketarjev s statusom študenta.. Ste morda mislili, da je lahko največ 20% anketarjev ki NIMAJO statusa študenta? Prosim za pojasnilo.
Največji delež anketarjev s statusom študenta je 20%. Tudi v primeru morebitnih menjav anketarjev je delež anketarjev s statusom študenta še vedno največ 20%.