Dosje javnega naročila 004529/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: JN 28/2020 PMT - Dobava potrošnega materiala za tiskanje za 2-letno obdobje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 347.389,38 EUR

JN004529/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.07.2020
JN004529/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.07.2020
JN004529/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.09.2020
JN004529/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.10.2020
JN004529/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.10.2020
JN004529/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004529/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 137-336512
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Šmartinska cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Trtnik
gfu.fu@gov.si
+386 14782765
+386 14783900

Internetni naslovi
http://www.fu.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/360230/JN_28_2020_PMT.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JN 28/2020 PMT - Dobava potrošnega materiala za tiskanje za 2-letno obdobje
Referenčna številka dokumenta: 430-407/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30125110
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava potrošnega materiala za tiskanje za 2-letno obdobje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje za naprave blagovnih znamk Lexmark
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije Finančne uprave Republike Slovenije, ki so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje za naprave blagovnih znamk Lexmark
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje za naprave različnih blagovnih znamk
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
30125110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije Finančne uprave Republike Slovenije, ki so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje za naprave različnih blagovnih znamk
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji za izvedbo javnega naročila so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Informacije o elektronski dražbi so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.08.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.08.2020   10:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v informacijskem sistemu e-Dražba na spletnem naslovu http://edrazbe.gov.si/edrazba/


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.07.2020   09:00

Dodatne informacije:
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-Dražbe.
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe morajo ponudniki predložiti v skladu s točko 1.6 razpisne dokumentacije.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Šmartinska cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.07.2020   10:06
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali je dovolj, če ponujamo original, da pri opisu napišemo samo ORIGINAL?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani.
Da, dovolj je, če napišete ORIGINAL.
Lep pozdrav.Datum objave: 21.07.2020   08:32
VPRAŠANJE
Ali je možno, da bi podaljšali rok za oddajo ponudbo vsaj za nekaj dni - zaradi dopustov?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani.
Naročnik podaljšuje rok za prejem ponudb za en teden.
Novi rok za prejem ponudb je 24.8.2020 do 9:00 ure.
Novi datum odpiranja ponudb je 24.8.2020 ob 10:00 uri.
Lep pozdrav.


VPRAŠANJE
Spoštovani.
Zaradi dopustov vas prosimo, če lahko preložite rok za oddajo ponudbe za 1 teden.
Že vnaprej se vam zahvaljujemo za odgovor (upamo da na pozitivnega).

ODGOVOR
Spoštovani.
Naročnik podaljšuje rok za prejem ponudb za en teden.
Novi rok za prejem ponudb je 24.8.2020 do 9:00 ure.
Novi datum odpiranja ponudb je 24.8.2020 ob 10:00 uri.
Lep pozdrav.
Datum objave: 24.07.2020   08:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da je zelo malo časa za izdelavo certifikatov oz. testnih poročil za enakovredne tonerje nas zanima če dovoljujete, da najcenejši ponudnik v primeru, da nudi enakovredne tonerje, tudi enkrat kasneje, po datumu za oddajo ponudb dne 24.08.2020, predloži ISO19752, ISO19798 in ISO24711 in na ta način po tem datumu dobavlja enakovredne tonerje, za katere je kasneje po oddaji ponudbe predložil testna poročila.
Dejstvo je, da je zelo veliko artiklov navedenih v razpisni dokumentanciji, časa za nabavo tiskalnikov in izdelavo testnih poročil pri neodvisnih institucijah pa je izredno malo.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani.
Ne. Če ponudniki k ponudbi ne bodo priložili dokazil iz točke 2.5.2 za vsak ponujeni nov enakovredni nadomestni potrošni material za tiskanje (razen za neoriginalne bobne in razvijalne enote), naročnik ne bo dovolil naknadne dopolnitve ponudbe z manjkajočimi dokazili iz te točke. Naknadna dopolnitev ponudbe v tem primeru ni dopustna, upoštevajoč 2. alinejo 6. odstavka 89. člena ZJN-3. Naročnik izpostavlja dejstvo, da gre za ponovitev predmetnega javnega naročila, ki je po vsebini nespremenjeno, zato meni, da je časa za pripravo ponudbe dovolj.
Lep pozdrav.

Datum objave: 24.07.2020   08:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da so dovoljeni enakovredni tonerji, nas zanima sledeče: ker je strošek delanja certifikata kar velik, se za manjše kapacitete tonerja ne splača delati certifikatov in se zato vedno delajo le za večje kapacitete. Zanima nas glede na to, da imate za določen tip tiskalnika razpisano manjšo in večjo kapaciteto tonerja, ali vam lahko tudi za manjšo ponudimo toner z večjo zmogljivostjo natisnjenih strani? Ta toner bi za vas prišel cenovno bolj ugoden od manjšega, kar bi vam tudi zmanjšalo stroške tiskanja.
Hvala za odgovor.
Lepo pozdravljeni!

ODGOVOR
Spoštovani.
V svoji ponudbi lahko ponudite tonerje, ki izpolnjujejo vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije in specifikacije naročila v informacijskem sistemu e-Dražbe ter imajo kapaciteto natisnjenih strani enako ali večjo, kot to določa oznaka posameznega tonerja v informacijskem sistemu e-Dražbe.
Lep pozdrav.

Datum objave: 29.07.2020   14:38
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V okviru razpisne dokumentaciji na več mestih za izpolnjevanje pogojev zahtevate predložitev certifikatov neodvisnih institucij. V zvezi z navedenim izpostavljamo, da nekatere od institucij dokumente, ki jih izdajajo ne poimenujejo »certifikati« temveč »izkazi«, »poročila«, »testna poročila«, itd., pri čemer pa vsebina dokumentov še vedno potrjuje enakovrednost artikla z originalnim. Glede na navedeno sprašujemo, ali razumemo pravilno, da boste ob upoštevanju načela, da ni važen naziv temveč vsebina, kot ustrezna dokazila šteli tudi dokumente neodvisnih institucij, ki so drugače poimenovani, vendar izkazujejo enakovrednost originalnemu artiklu.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Spoštovani.

Poimenovanje dokumenta ni bistveno, pač pa podatki, ki iz njega izhajajo, tj. toner, ki je bil predmet preizkušanja, doseženega zmogljivost in primernost za uporabo na tiskalniku, za katerega naročnik nabavlja material za tiskanje.

Lep pozdrav.


Datum objave: 05.08.2020   11:19
VPRAŠANJE
Spoštovani. na podlagi vašega spodnjega odgovora nas zanima sledeče:
Datum objave: 24.07.2020 08:15
ODGOVOR
Spoštovani.
V svoji ponudbi lahko ponudite tonerje, ki izpolnjujejo vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije in specifikacije naročila v informacijskem sistemu e-Dražbe ter imajo kapaciteto natisnjenih strani enako ali večjo, kot to določa oznaka posameznega tonerja v informacijskem sistemu e-Dražbe.

Verjetno želite, da v sistemu ceno vpišemo za kos, neglede na to, kakšno kapaciteto ponujamo (samo da je večja od vaše predpisane)?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Navedeno drži. V informacijski sistem eDražbe vpišete ceno na kos, ne glede na to, kakšno kapaciteto ponujate, upoštevajoč seveda minimalne naročnikove zahteve.

Lep pozdrav.
Datum objave: 05.08.2020   11:28
VPRAŠANJE
Glede na vaš odgovor, objavljen 24.07.2020 ob 08:12, želimo poudariti, da nihče od ponudnikov ni vedel, da bo javno naročilo ponovljeno, niti, da bo po vsebini nespremenjeno, zato vas še enkrat pozivamo, da dovolite, da najcenejši ponudnik v primeru, da nudi enakovredne tonerje, tudi enkrat kasneje, po datumu za oddajo ponudb dne 24.08.2020, predloži ISO19752, ISO19798 in ISO24711 in na ta način po tem datumu dobavlja enakovredne tonerje, za katere je kasneje po oddaji ponudbe predložil testna poročila.
Naročnik zahteva, da mora ponudnik za vsak ponujen nov enakovreden nadomestni material za tiskanje, tj. neoriginalen material za tiskanje, predložiti skeniran certifikat, izdan od neodvisne institucije za testiranje, kot so: Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung, Buyers Lab BLI, Rochester Institute of Technology RIT, Spencer Lab, Quality Logic itd. Vse te inštitucije, katere navaja naročnik, se nahajajo v tujini, celo izven Evropske unije. Samo pošiljka s tiskalniki, tonerji ter papirjem potrebuje do 10 dni, da dospe do ene od teh inštitucij.

Sama izdelava certifikatov oz. testnih poročil po standardu ISO19752, ISO19798 in ISO24711 traja do 14 dni ali več. Upoštevati je treba, da mora ponudnik najmanj tri stare, rabljene (novih tiskalnikov ni več na voljo, naročnik ima veliko starih modelov tiskalnikov, katerih v Sloveniji ni mogoče dobiti, ampak samo v Nemčiji, Avstriji, Angliji, Italiji itd.) tiskalnike kupiti pri različnih dobaviteljih, enega pri dobavitelju v Nemčiji, drugega v Avstriji, tretjega v Angliji itn., plačati avans, katerega mora dobavitelj v tujini najprej dobiti na račun, šele potem pripravi pošiljko in jo pošlje v Slovenijo. To pomeni, da ponudnik šele po enem tednu ali več dobi tiskalnike v Slovenijo.

Te tiskalnike je potrebno priključiti, preveriti, če sploh delujejo ali če je potrebno zamenjati določene rezervne dele, katere je spet potrebno naročiti in pripeljati iz tujine, kar spet traja. Lahko se zgodi oz. da naročnik ugotovi, da je tiskalnik pokvarjen, da ga ni možno popraviti, torej je potrebno kupiti naslednjega rabljenega in vso proceduro ponoviti. Potem je potrebno tiskalnike, tonerje ter papir dostaviti zunanjemu presojevalcu, ki mora vse tiskalnike priključiti, zvezati v mrežo in pričeti s tiskanjem. Ker gre za stare tiskalnike, se pokvarijo, ponudnik jih mora zamenjati z drugimi rabljenimi po istem postopku....

ODGOVOR:
Spoštovani.

Žal to ni možno. Certifikati izkazujejo zmogljivost tonerja, ki se šteje za tehnično lastnost tonerja. Šesti odstavek 89. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) dopušča dopolnjevanje ali popravek v tistem delu ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, vendar le, če gre za popravek ali dopolnitev očitne napake. Naročnik ocenjuje, da bi naknadno dopolnjevanje ponudbe z dokumenti, ki se vežejo na tehnično lastnost ponujenega tonerja, bilo v nasprotju z navedeno določbo zakona.

Kar se tiče vaše navedbe, da nihče od ponudnikov ni vedel, da bo javno naročilo ponovljeno in da bo po vsebini nespremenjeno, se naročnik z njo ne strinja. Prejšnje javno naročilo žal zaradi tehnične napake na informacijskem sistemu eDražba ni bilo oddano. V juliju je prenehala veljati pogodba o nakupu potrošnega materiala za tiskanje. Naročnik je torej za nadaljnjo dobavo materiala za tiskanje moral izvesti novo javno naročilo, to pa po vsebini ni moglo biti bistveno drugačno, kot je bilo prejšnje, saj naročnik v tem času ni kupoval novih tiskalnikov, zaradi česar bi bilo treba bistveno spremeniti predmet javnega naročila. Naročnik izpostavlja, da se zahteve po predložitvi certifikatov po navedenih standardih pojavljajo v večini postopkov oddaje javnih naročil, tako da ta zahteva za zainteresirane ponudnike ne more biti novo dejstvo, hkrati pa lahko zainteresirani ponudniki namesto enakovrednega nadomestnega potrošnega materiala za tiskanje ponudijo tudi originalni material za tiskanje.

Lep pozdrav.

Datum objave: 05.08.2020   11:32
VPRAŠANJE
Glede na vaš odgovor, objavljen 24.07.2020 ob 08:15 nas zanima, če naročite 3 kose tonerjev s posamezno zmogljivostjo tonerja 6.000 strani, torej s skupno zmogljivostjo 18.000 strani, če dovolite, da ponudnik izdobavi en kos tonerja z zmogljivostjo 20.000 strani ?

ODGOVOR:
Spoštovani.

Informacijski sistem eDražbe deluje le na podlagi vnaprej določenih fiksnih količin. Količine tonerjev, ki so navedene v informacijskem sistemu eDražbe, zato ostajajo enake za vse zainteresirane ponudnike, ne glede na to, kakšno zmogljivost ima ponujeni toner.

Lep pozdrav.