Dosje javnega naročila 004547/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-70/20; Rekonstrukcija ceste R3-660, odsek 1342 Dolenjci Adlešiči Žuniči od km 4,900 in km 8,700
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.053.631,43 EUR

JN004547/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.07.2020
JN004547/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.07.2020
JN004547/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.09.2020
JN004547/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.10.2020
JN004547/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2020
JN004547/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004547/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-000871/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19622
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-70/20; Rekonstrukcija ceste R3-660, odsek 1342 Dolenjci Adlešiči Žuniči od km 4,900 in km 8,700
Referenčna številka dokumenta: 43001-218/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija ceste R3-660, odsek 1342 Dolenjci Adlešiči Žuniči od km 4,900 in km 8,700
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija ceste R3-660, odsek 1342 Dolenjci Adlešiči Žuniči od km 4,900 in km 8,700
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.08.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.08.2020   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.08.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.07.2020   11:37
VPRAŠANJE
Seštevek skupne vrednosti je skrit, prosim za razširitev stolpca F, ker se vrednosti ne vidjo.....

ODGOVOR


 Popravljen je razpisni predračun.Datum objave: 31.07.2020   11:37
VPRAŠANJE
V popisu E območja v delovnem zavihku PRG-782.4.1 pri postavki A5.0 celica za vpis ure za zaporo ceste zaklenjena

Kot v popisu E območja so tudi pri Meteorni kanalizaciji celice za vpis ur za zapore ceste zaklenjene in sicer pri delovnem zavihku MK1, MK1.3, MK2, MK3

V skupni rekapitulaciji je skupna vrednost v stolpcu E - vrstica 17 skrita, potrebno je razširiti stolpec.
Prosim, če preverite ali so sklici formul pravilno nastavljeni v skupni rekapitulaciji, ker se lahko spremenijo oziroma so nepravilni, zaradi spremenjenih datotek, katere so bile v posegu oziroma korigirane.

Pri dodatnem popisu elektrike Kanalizacija dela naselja Gabernik in Bukovec so vrednosti skrite, potrebno je razširiti stolpec!

Pri dodatnem popisu elektrike Sekundarna kanalizacija v naselju Zgornja Ploskva so skupne vrednosti skrite, potrebno je razširiti stolpec!

ODGOVOR

 Opisane napake niso predmet razpisnega predračuna.

Datum objave: 31.07.2020   11:38
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da objavi shemo / načrt trase ceste, ki se obnovi.

ODGOVOR


 Razpisni dokumentaciji prilagamo izvedbeni načrt.

Datum objave: 31.07.2020   11:38
VPRAŠANJE
Odvodnavanje, drenaže, pozicije 23-25; prosim za načrt izvedbe drenaže (nejasen popis)!

Odvodnavanje, drenaže, vtočne-iztočne glave, pozicija 30; prosim za načrt izvedbe - izdelave ravne vtočne in iztočne glave prepusta krožnega prereza fi 40 cm, v nagibu teren !


ODGOVOR

 Razpisni dokumentaciji je dodana skica vtočno iztočne glave in drenaže.