Dosje javnega naročila 004436/2020
Naročnik: SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
Gradnje: Prizidava k servisnemu objektu ter nadstrešnica in parkirišče za osebna vozila - faza I.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 227.002,98 EUR

JN004436/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.07.2020
JN004436/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.09.2020
JN004436/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.10.2020
JN004436/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.10.2020
JN004436/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 29.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004436/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Teharska cesta 49
3000
SI
Celje
Slovenija
Klavdija Lužar
INFO@SIMBIO.SI
+386 34256400
+386 34256412

Internetni naslovi
http://www.simbio.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.simbio.si/javne-objave-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19426
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prizidava k servisnemu objektu ter nadstrešnica in parkirišče za osebna vozila - faza I.
Referenčna številka dokumenta: 22/JN-2020/G
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prizidava k servisnemu objektu ter nadstrešnica in parkirišče za osebna vozila - faza I.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SIMBIO d. o. o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Prizidava k servisnemu objektu ter nadstrešnica in parkirišče za osebna vozila - faza I.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.07.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.07.2020   09:15
Kraj: Avtomatsko v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.07.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.07.2020   12:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kako je z zavarovanjem za resnost ponudbe, nikjer ni obrazca, v RD pa jo imate omenjeno,

lp

ODGOVOR
Naročnik pri predmetnem javnem naročilu ne zahteva finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. V točki 19. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe naročnik iz razpisne dokumentacije črta del besedila "in bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe."
Datum objave: 20.07.2020   08:52
VPRAŠANJE
Prosimo za informacijo, koliko fifnačnih sredstev ima naročnik na razpolago,

hvala

lp

ODGOVOR
Naročnik ni obvezan v objavi javnega naročila razkriti višino zagotovljenih sredstev in ne daje na razpolago tega podatka.