Dosje javnega naročila 004566/2020
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Blago: Viličar v EX izvedbi nosilnosti 2,5 tone za TTT
ZJN-3: Odprti postopek

JN004566/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 17.07.2020
JN004566/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.08.2020
JN004566/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.10.2020
JN004566/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2020
JN004566/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 06.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004566/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 138-340473
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Mara Žerjal
mara.zerjal@luka-kp.si
+386 31772876

Internetni naslovi
https://luka-kp.si/slo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19524
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Viličar v EX izvedbi nosilnosti 2,5 tone za TTT
Referenčna številka dokumenta: JN 77/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42410000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je nakup 1 enote dizel viličarja v EX izvedbi nosilnosti 2,5 tone za potrebe PC Terminal razsutih in tekočih tovorov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42415000
42418000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je nakup 1 enote dizel viličarja v EX izvedbi nosilnosti 2,5 tone za potrebe PC Terminal razsutih in tekočih tovorov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 365
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.08.2020   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.08.2020   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.08.2020   10:00

Dodatne informacije:
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.07.2020   15:05
da

Datum objave: 22.07.2020   15:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vezano na OBR-3.
Ali je lahko kot referenčni posel II naveden elektro viličar v EX izvedbi?
Hvala za odgovr.

ODGOVOR
daDatum objave: 31.07.2020   09:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vprašanje.

Viličar v EX izvedbi ima lahko streho kabine zaščiteno s polikarbonatom. Ali vam to odgovoarja?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Pozdravljeni, omenjena zaščita strehe s polikarbonatom je dopustna.Datum objave: 04.08.2020   14:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

nikjer nismo zasledili temperaturnega razreda v katerem mora biti viličar predelan. Bi vas prosili za informacijo.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik zahteva, da viličar zadosti Temperaturnemu razredu T2 ( 3005 st.C).Datum objave: 05.08.2020   14:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosim če sporočite za kakšno EX cono je viličar predviden:
a) plini
b) prah
c) eksploziv

Klasifikacija:
- cona 1 / 21
- cona 2 / 22

Grupa:
- IIA
- IIB
- IIC

Temperaturni razred je že naveden: T2

Hvala za odgovor


ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik podaja nekatere ključne podatke povezane z EX cono:
- prisotnost medija: PLIN
- Cona 2 (H2 - vodik, C2H2 - acetilen)
- Grupa IIB
- temperaturno območje: T2 (300 °C)
- dolžina delovnega cikla cca 3h,
- uporaba vsak dan, na zunanjih betonskih/asfaltnih površinah;
- maksimalna razdalja neobremenjen: 5 km;
- maksimalna razdalja s tovorom: 300 m;
- delovni pogoji ob uporabi nakladalne rampe dolžine 10 m in naklona 30% za potrebe nakladanja in razkladanja;
- delovni pogoji pri temperaturi okolice med -10 °C in +38°C;Datum objave: 05.08.2020   15:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali je lahko kot referenčni posel naveden le 1 viličar v EX izvedbi?

Hvala za odgovor

ODGOVOR
Pozdravljeni,
skladno z navedeni Pogoji za sodelovanje v točki 3.1.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost naročnik zahteva, da ponudnik izkaže, da je v zadnjih petih letih dobavil najmanj dva (2) dizel viličarja v EX izvedbi zahtevane nosilnosti končnim uporabnikom v državah EU, pri čemer pogodbena vrednost posameznega dobavljenega kolesnega nakladlaca ni bila nižja od 70.000,00 EUR z vključenim DDV.
Naročnik je odločil, da v zvezi s tem zgolj delno spremeni zahtevo za izpolnjevanje pogoja in sicer naročnik še vedno zahteva , da ponudnik izkaže, da je v zadnjih petih letih dobavil najmanj dva (2) viličarja v EX izvedbi, pri čemer naročnik sprošča zahtevo vezano na vgrajen motor (dizel), kar pomeni, da je dopustno, da ima referenčni model viličarja vgrajen katerikoli drug motor/pogon, ter hkrati sprošča tudi zahtevo vezano na nosilnost pri čemer dopušča, da ponudnik izkaže referenčni pogoj z modelom viličarja nosilnosti med 2 in 5 ton.
Vse preostale zahteve za izkaz referenčnega posla ostajajo nespremenjene.
V zvezi s podanim odgovorom naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije, za uradno podane spremembe se upošteva to pojasnilo oz. odgovor na vprašanje.Datum objave: 11.08.2020   08:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi letnih dopustov v proizvodnih obratih v Evropi, prosimo za podaljšanje roka za vprašanja in rok za oddajo ponudbe (za cca. 1 mesec).
Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani.

Rok za oddajo ponudb bomo podaljšali.

Lep pozdravDatum objave: 11.08.2020   08:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim, če preverite ali bi elektro viličar v Ex izvedbi z enakimi tehničnimi lastnostmi zagotovil potrebe, ki jih zahteva naročnika?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Ne. Ne povprašujemo po elektro viličarju.