Dosje javnega naročila 004528/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava strokovnih podlag za obvladovanje poplavne ogroženosti v skladu z Direktivo 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 141.752,39 EUR

JN004528/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.07.2020
JN004528/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.08.2020
JN004528/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2020
JN004528/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.12.2020
JN004528/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2020
JN004528/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004528/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 137-337060
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za pravne zadeve in javna naročila
gp.mop@gov.si
+386 14787400
+386 14787400

Internetni naslovi
http://www.mop.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/360598/JN_212-2020_Karte_poplavne_nevarnosti_-_14_območij.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19555
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava strokovnih podlag za obvladovanje poplavne ogroženosti v skladu z Direktivo 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti
Referenčna številka dokumenta: 430-212/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
V skladu z evropskim in slovenskim pravnim redom je potrebno zagotoviti karte poplavne nevarnosti in karte poplavne ogroženosti za območja pomembnega vpliva poplav.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart poplavne ogroženosti na OPVP Bistrica, OPVP Gornja Radgona in OPVP Sladki vrh tovarna papirja
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
71241000
71242000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Cilj naloge je izdelati strokovne podlage za obvladovanje poplavne ogroženosti v skladu z Direktivo 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (UL L 288,6.11.2007, str. 27) oz. karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti za vsako posamezno izmed štirinajst območij pomembnega vpliva poplav.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart poplavne ogroženosti na OPVP Dravograd, OPVP Poljčane in OPVP Slovenske Konjice
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
71241000
71242000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Cilj naloge je izdelati strokovne podlage za obvladovanje poplavne ogroženosti v skladu z Direktivo 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (UL L 288,6.11.2007, str. 27) oz. karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti za vsako posamezno izmed štirinajst območij pomembnega vpliva poplav.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart poplavne ogroženosti na OPVP Krška vas, OPVP Radeče, OPVP Solčava in OPVP Zagorje ob Savi
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
71241000
71242000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Cilj naloge je izdelati strokovne podlage za obvladovanje poplavne ogroženosti v skladu z Direktivo 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (UL L 288,6.11.2007, str. 27) oz. karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti za vsako posamezno izmed štirinajst območij pomembnega vpliva poplav.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart poplavne ogroženosti na OPVP Cerklje na Gorenjskem in OPVP Stahovica Kamnik
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
71241000
71242000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Cilj naloge je izdelati strokovne podlage za obvladovanje poplavne ogroženosti v skladu z Direktivo 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (UL L 288,6.11.2007, str. 27) oz. karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti za vsako posamezno izmed štirinajst območij pomembnega vpliva poplav.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart poplavne ogroženosti na OPVP Idrija in OPVP Nova Gorica
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
71241000
71242000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Cilj naloge je izdelati strokovne podlage za obvladovanje poplavne ogroženosti v skladu z Direktivo 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (UL L 288,6.11.2007, str. 27) oz. karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti za vsako posamezno izmed štirinajst območij pomembnega vpliva poplav.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidni v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidni v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidni v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.08.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.08.2020   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.08.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.07.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.07.2020   13:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pod točko 4 (Drugi pogoji), je navedeno, da mora ponudnih razpolagati z dvema licencama programske opreme, ki omogoča kombinacijo 1D in 2D hidravličnega modeliranja. Ali to pomeni, da s programsko opremo, ki je prosto dostopna vsem uporabnikom in je po izkušnjah primerljiva s programsko opremo, ki ima licenco, ne izpolnjujemo pogoja sposobnosti?
Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
V primerih, ko se za pripravo gradiva uporabi programska oprema, ki omogoča kombinacijo 1D in 2D hidravličnega modeliranja, ki je na trg dana brezplačno oziroma ima program brezplačno licenco, je potrebno to v ponudbeni dokumentaciji posebej navesti. Kot dokazilo naj se navede ime programa in pogoji uporabe brezplačne licence. Takšna obrazložitev se šteje za enakovredno dokazilo o licenci.

Lep pozdrav!Datum objave: 03.08.2020   09:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Nekateri OPVP-ji so delno že pokriti s poplavnimi kartami. Ali se na teh območjih izdelajo nove poplavne karte, ali pa se model in karte delajo le za del območja OPVP-ja, na katerem še ni poplavnih kart.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Modeli in karte se izdelajo za celotna območja OPVP, ne glede na to ali so le-ti že delno pokriti s kartami. Skozi potek naloge se bo preverilo ali se lahko model razvije tako, da bodo rezultati v obliki kart čim bolj podobni že obstoječim, ni pa nujno.

Lep pozdrav!Datum objave: 03.08.2020   09:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročnika je v I.fazi - mejnik 1 pridobitev razpoložljivih geodetskih posnetkov in hidroloških podatkov.
Ali te podatke priskrbi naročnik?
V kolikor gre za razpoložljive podatke, torej ne gre za eventuelno dodatno snemanje ali izdelavo hidroloških izhodišč?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Vsi javno dostopni podatki, s katerimi razpolaga naročnik, so na voljo na portalu eVode (http://www.evode.gov.si/) ali v arhivih na Direkciji RS za vode ali na MOP. LIDAR podatki pa so na razpolago na ARSO, ali na spletnem portalu LIDAR:
http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_voda_Lidar@Arso .
Skladno s I. izvedbeno fazo projektne naloge je predvideno, da že obstoječe podatke pridobi izbrani izvajalec sam, nato te podatke preveri in oceni, ali so primerni za uporabo v II. izvedbeni fazi. Če razpoložljivi podatki v arhivih ali drugih študijah niso primerni, izbrani izvajalec pridobi oz. zagotovi ustrezne geodetske in hidrološke podatke na ustrezen strokoven način.
Pri podatkih iz arhivov lahko izvajalec pričakuje pomoč naročnika, vendar izvajalec načeloma vse manjkajoče podatke, ki služijo pri izdelavi hidrološko-hidravličnega modela, pridobiva sam (skladno z določili iz projektne naloge navedenimi v I. izvedbeni fazi).

Lep pozdrav!Datum objave: 03.08.2020   14:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v rubriki 'Tehnična in strokovna sposobnost' je pod točko 3.2 zapisano, da morajo biti sodelavci/člani projektne skupine vpisani v register pooblaščenih inženirjev pri pristojni inženirski zbornici.
Piše tudi, da posamezni člani projektne skupine, ki niso pridobili poklicne kvalifikacije (pooblaščeni inženir) v Republiki Sloveniji morajo izpolnjevati pogoje iz Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Ur.l. RS, št. 61/17).

Na katere pogoje iz Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti se v razpisu sklicujete? Zakon (ZAID) je obsežen in ni nedvoumno jasno, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni. Ali morajo sodelavci/člani projektne skupine izpoljevati pogoje, ki so določeni v 4. poglavju (od 14. do 18. člena) oziroma člene iz 5. poglavja ZAID, če gre za tuje ponudnike?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudnik mora upoštevati določila ZAID-a, ki se nanašajo na pogoje za opravljanje storitev, kot so določeni v 4. poglavju ZAID, če pa gre za tujca, pa mora le ta izpolnjevati pogoje iz 5. poglavja.

Lep pozdrav!Datum objave: 07.08.2020   07:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V točki 3.2. navajate: "V projektni skupini ponudnik zagotovi najmanj toliko sodelavcev/članov projektne skupine, da skupaj lahko izvedejo predmetno nalogo, pri čemer pa morajo projektno skupino sestavljati najmanj 3 (trije) sodelavci.".

Ali razumemo pravilno, da se odgovorni nosilec naloge oziroma odgovorni vodja projekta ob enem šteje tudi že za člana projektne skupine, torej za enega izmed treh sodelavcev projektne skupine opredeljene v točki 3.2?

ODGOVOR
Odgovorni nosilec naloge oziroma odgovorni vodja projekta se lahko šteje kot član projektne skupine, v kolikor istočasno izpolnjuje tudi pogoje za člana projektne skupine, kot so določeni v dokumentaciji v zvezi z izvedbo javnega naročila.

Lep pozdrav!Datum objave: 07.08.2020   07:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V Povabilu ponudnikom naročnika na 4. strani piše: "Podizvajalec ne sme izvajati storitve, ki jih opravljajo strokovni sodelavci (Obrazec Ponudbena dokumentacija: Kadrovska sposobnost)."
V Ponudbeni dokumentaciji naročnik v poglavju 3 Tehnična in strokovna sposobnost kar se kadrov tiče določa, da mora Ponudnik imenovati Odgovornega nosilca naloge/odgovornega vodjo projekta in morajo projektno skupino sestavljati najmanj 3 sodelavci.
Za oba pogoja je določeno, da jih ponudnik lahko izpolni skupaj s partnerjem in/ali podizvajalcem.
Kaj pomeni, da podizvajalec ne sme izvajati storitve, ki jih opravljajo strokovni sodelavci?
Ali kader podizvajalca ne sme biti odgovorni nosilec naloge?
Ali kader podizvajalca ne sme sestavljati projektne skupine?
Ali se kader podizvajalca vpiše v Obrazec 1, tč. 1 Kadri?
Ali se kader podizvajalca vpiše v Obrazec 1, tč. 3 Projektna skupina?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
1. Naročnik je ponovno pregledal Povabilo ponudnikom ter ugotovil, da dikciji:
»Podizvajalec ne sme izvajati storitve, ki jih opravljajo strokovni sodelavci (obrazec Ponudbena dokumentacija: Kadrovska sposobnost).
Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (koncesionarjem) v petih dneh od sklenitve te pogodbe.« nista relevantni za predmetni postopek in da je prišlo do napake pri pripravi Povabila ponudnikom.
Iz navedenega izhaja, da ponudniki pri pripravi ponudbe upoštevate pogoje, ki so navedeni v obrazcu »Ponudbena dokumentacije«.
2. Dani pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerjem ali/in podizvajalcem.
3. Da, lahko.
4. Iz obrazca 1: Izpolnjevanje meril in pogojev je določeno, da se v poglavju 1, pod navedbo Kadrovska sestava navedejo vsi strokovnjaki, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmetnega javnega naročila.
5. Da, v obrazec 1: Prijava, se v poglavju 3: Izpolnjevanje tehničnih in strokovnih sposobnosti, pod točko 3.1 navedejo vsi strokovnjaki, ki jih ponudnik prijavi kot člane projektno skupino. Naročnik je ob pripravi odgovorov ugotovil pomanjkljivost pri omenjeni tabeli, zato bo objavil popravek obrazca 1. Obrazec bo na voljo na spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/ (rubrika »Javne objave; javna naročila«).

Lep pozdrav!Datum objave: 10.08.2020   13:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
izvajalec bo šele v I.fazi izdelave naloge ugotovil, ali so razpoložljivi geodetski in hidrološki podatki ustrezni oz. če jih naročnik sploh ima. V kolikor ti podatki niso ustrezni, jih mora izvajalec pridobiti na ustrezen strokovni način. Ali se to smatra kot dodatno delo?
Ponudnik namreč ne more oddati konkurenčne ponudbe, če ni jasno, kateri so razpoložljivi vhodni podatki, ki so ustrezni za nadaljnje faze izdelave naloge.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Izvajalec ima na razpolago več načinov kako pridobiti in uporabiti geodetske ter hidrološke podatke in njegova naloga je, da v I. fazi v sodelovanju z naročnikom, ki mu bo ob tem nudil vso potrebno podporo, pridobi ali zgenerira ustrezne hidrološke in geodetske podlage, da bo lahko pripravil modele in nato tudi karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti. Večina večjih do sedaj že izvedenih poplavnih študij je bila naročena s strani organov javnega sektorja, zato menimo, da bo mogoče vse do sedaj že izdelane hidrološke in geodetske podlage pridobiti v relativno kratkem času in brez dodatnih stroškov. Pričakujemo, da bodo pri tem z nami aktivno sodelovali prav vsi bivši naročniki poplavnih študij kot so občine ali večja državna podjetja ali ministrstva, prav tako pa tudi DRSV, IzVRS, ARSO in MOP.

Lep pozdrav!Datum objave: 10.08.2020   13:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V Vašem odgovoru na vprašanje glede razpoložljivih geodetskih posnetkov in hidroloških podatkov in potreb po dodatnih snemanjih objavljenem 03.08.2020 ob 09:55 ste zapisali:
»Vsi javno dostopni podatki, s katerimi razpolaga naročnik, so na voljo na portalu eVode (http://www.evode.gov.si/) ali v arhivih na Direkciji RS za vode ali na MOP. LIDAR podatki pa so na razpolago na ARSO, ali na spletnem portalu LIDAR:
http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_voda_Lidar@Arso .
Skladno s I. izvedbeno fazo projektne naloge je predvideno, da že obstoječe podatke pridobi izbrani izvajalec sam, nato te podatke preveri in oceni, ali so primerni za uporabo v II. izvedbeni fazi. Če razpoložljivi podatki v arhivih ali drugih študijah niso primerni, izbrani izvajalec pridobi oz. zagotovi ustrezne geodetske in hidrološke podatke na ustrezen strokoven način.
Pri podatkih iz arhivov lahko izvajalec pričakuje pomoč naročnika, vendar izvajalec načeloma vse manjkajoče podatke, ki služijo pri izdelavi hidrološko-hidravličnega modela, pridobiva sam (skladno z določili iz projektne naloge navedenimi v I. izvedbeni fazi).«

VPRAŠANJE 1: Ali bodo v doglednem roku, to je v roku, ki bo še dopuščal (omogočal) pravočasno izvedbo I. faze, dostopni vsi podatki, ki so evidentirani v evidenci portala eVode, arhivih Direkcije RS za vode (v nadaljevanju DRSV) in MOP?

VPRAŠANJE 2: Ali so omenjeni podatki, ki naj bi bili dostopni na portalu eVode v arhivih DRSV in MOPa dostopni tudi v aktivni obliki (npr. geodetski podatki obliki *.dwg)?


ODGOVOR
1. Da. Pričakujemo, da bodo pri tem z nami aktivno sodelovali ne samo DRSV (temveč tudi IzVRS, ARSO in seveda tudi MOP) kot upravljavec portala eVode, temveč tudi vsi bivši naročniki poplavnih študij kot so občine ali večja državna podjetja ali ministrstva.

2. Podatki bodo na razpolago v ustrezni obliki za nadaljnjo uporabo. Tudi npr. v txt obliki s koordinatami točk profila.

Lep pozdrav!Datum objave: 10.08.2020   13:06
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo za poimensko navedbo geodetskih podlog in podatkov v aktivni obliki in hidroloških podatkov (seznam študij, projektov, geodetskih posnetkov, hidroloških analiz ipd.) za izvedbo I. faze, ki so dostopni v arhivih DRSV in MOP in bo do njih mogoče dostopati v času izvedbe naloge, saj s pavšalno navedbo daje neupravičeno prednost tistim izvajalcem, ki že razpolagajo z omenjenimi podatki!
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Poimenski seznam vseh poplavnih študij ter grafičnih in drugih podlag po vedenju naročnika ni izdelan. Za pridobitev teh podatkov naročnik predlaga, da se ponudniki lahko obrnejo na DRSV, IzVRS ali ARSO.

Lep pozdrav!