Dosje javnega naročila 004545/2020
Naročnik: OBČINA KOSTEL, Vas 4, 1336 Kostel
Gradnje: POSODOBITEV OBČINSKIH CEST V OBČINI KOSTEL REKONSTUKCIJA CESTE RAJŠELE ponovitev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 179.998,08 EUR

JN004545/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.07.2020
JN004545/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2020
JN004545/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.08.2020
JN004545/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004545/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOSTEL
Vas 4
1336
SI037
Kostel
Slovenija
MATJAŽ LOŽAR
matjaz.lozar@kostel.si
+386 30602878

Internetni naslovi
http://www.kostel.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.kostel.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19646
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: POSODOBITEV OBČINSKIH CEST V OBČINI KOSTEL REKONSTUKCIJA CESTE RAJŠELE ponovitev
Referenčna številka dokumenta: 430-1/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je posodobitev občinskih cest v občini Kostel Rekonstrukcija ceste Rajšele JP 671 630 Rajšele v skupni dolžini 2410 m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: KOSTEL
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je posodobitev občinskih cest v občini Kostel Rekonstrukcija ceste Rajšele JP 671 630 Rajšele v skupni dolžini 2410 m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.07.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.07.2020   10:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.07.2020   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.07.2020   15:14
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi tudi projektno dokumentacijo in detajle

ODGOVOR

projektna dokumentacija z detajlnimi opisi je objavljena na spletni strani Občine Kostel
Datum objave: 20.07.2020   08:05
VPRAŠANJE
Projektne dokumentacije še vedno niste objavili na vaši spletni strani, kljub temu, da ste napisali, da je objavljena. Če pa je , potem je ne najdemo in vas prosimo, da objavite povezavo do dokumntacije.
Hvala

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi tudi projektno dokumentacijo in detajle

ODGOVOR
Spletna stran
https://www.kostel.si/page/page.asp?id_informacija=524&id_meta_type=62
Investicija predstavlja rekonstrukcijo obstoječe ceste na Delač Rajšele za katerega je narejen popis del.

Datum objave: 20.07.2020   16:44
VPRAŠANJE
če prav razumemo, mora biti vrednost samo ene reference večja od ponudbene cene? ali vrednost vseh referenc?

ODGOVOR


Ponudnik je v zadnjih dveh (2) letih pred rokom za oddajo ponudb pri različnih naročnikih uspešno zaključil vsaj dva (2) istovrstna posla, od katerih posamezna vrednost enega posla večja od ponudbene cene. Kot istovrstni posel se bo štel posel, katerega predmet so gradnje, posodobitve in vzdrževanje cest. Vrednost posla pomeni vrednost skupaj brez DDV.

Datum objave: 20.07.2020   16:45
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudnik kot dokazilo uporabi potrjene reference iz prejšnjih razpisov?

ODGOVOR

DaDatum objave: 21.07.2020   08:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za objavo direktne povezave do projektne dokumentacije za katero navajate da je objavljena na vaši spletni strani. Hvala.ODGOVOR


https://www.kostel.si/page/page.asp?id_informacija=524&id_meta_type=62

Datum objave: 21.07.2020   10:00
VPRAŠANJE
Od naročnika zahtevamo, da skladno z 8 odstavkom 77 člena podaljša veljavnost refrenc na najman pet let!
Predmetni člen namreč določa:
"(8) Tehnične sposobnosti gospodarskega subjekta, ki jih naročnik preverja v skladu s prejšnjim členom, lahko gospodarski subjekt glede na vrsto, količino ali pomen ter uporabo gradenj, blaga ali storitev izkaže na enega ali več naslednjih načinov:
a) s seznamom gradenj, opravljenih v zadnjih petih letih in priloženimi potrdili o zadovoljivi izvedbi in izidu za najpomembnejše gradnje. Zaradi zagotovitve ustrezne ravni konkurence lahko naročnik po potrebi navede, da bo upošteval dokazila o ustreznih gradnjah, opravljenih pred več kot petimi leti;
.....
Naročnik neupravičeno oži pogoje za prijavo na predmetno javno naročilo, s tem ko v nasprotju z ZJN 3 zmanjšuje veljavnost referenc na zgolj 2 leti.
ODGOVOR

Se strinjamo z navedeno pripombo v JN bomo upoštevali seznam gradenj, opravljenih v zadnjih petih letih in priloženimi potrdili o zadovoljivi izvedbi in izidu za najpomembnejše gradnje

Datum objave: 22.07.2020   12:42
VPRAŠANJE
Ko vpišemo cene, se v stolpcu z zneski pri nekaterih postavkah pojavijo "lojterce", ker je stolpec preozek. Tabela pa je zaščitena, tako da stolpcev ne moremo razširiti.
Boste objavili nov popis z razširjenim stolpcem, ali moramo tam ceno vpisati na roke? Če boste objavili nov popis, prosim, da ga objavite še danes.

ODGOVOR


Bomo objavili obrazec kjer bodo razširjena polja še danes

Datum objave: 22.07.2020   12:54
VPRAŠANJE
Ali ponudnik izpolnjuje pogoj, če ima eno referenco večjo od ponudbene cene, eno pa nižjo od ponudbene cene? Prosim za odgovor z da ali ne, da ne bo ponovno dvoumno napisano. Hvala.

ODGOVOR

Da , en posel je pogoj, če ima eno referenco večjo od ponudbene cene , seveda je mišljeno, da drugi del reference ne odstopa pretirano od ponudbene cene cene ( meja tolerance - 20%)


Datum objave: 23.07.2020   08:32
VPRAŠANJE
ali se na obrazcu št. 1 med zakonite zastopnike navede tudi prokuriste in ostale zastopnike? Ker pooblastila za preverjanje podatkov v Kazenskih evidencah je potrebno priložiti za vse, je to točno?

ODGOVOR
Da v kolikor imajo le ti pooblastila za sklepanje tega posla
Lahko le podpišete izjavo in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in bo občina na tej osnovi sama pridobila ustrezne podatke , v nasprotnem primeru nam jih dostavite sami, tako kot je navedeno v razpisnih pogojihDatum objave: 23.07.2020   10:13
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da v teku razpisa ne spreminja razpisnih pogojev nekaj dni pred oddajo ponudbe - v razpisnih pogojih je bilo navedeno , da mora biti ena referenca višja od razpisanega posla, ene pa je lahko manjša. Zdaj pa ste naknadno v odgovorih dopisali še, ne sme biti manjša za več ko 20 %. Prosim da to spremenite, ker menimo, da kdor je naredil cesto ( poasfaltiral ) dolgo 1500 m , zna narediti cesto dolgo tudi 2400 ali več. Prosim, da umaknete pogoj za drugo referenco, da je največ za 20 % nižja od razpisanih del ali pa jo razširite, da je lahko nižja tudi za 30 - 40 %.
Hvala

ODGOVOR

Razpisni pogoji se ne spreminjajo in je bilo podano zgolj pojasnilo v skladu z razpisnimi pogoji


Datum objave: 23.07.2020   10:15
VPRAŠANJE
Na podlagi česa je naročnik šele v fazi odgovorov določil mejo tolerance za drugo referenco 20%? Od naročnika zahtevamo, da je referenčni pogoji ostanejo enaki kot v razpisni dokumentaciji. Torej da mora 1 referenca biti večja od ponudbene cene, 2 pa je lahko nižja.

ODGOVOR

Se strinjamo . Podana je bila re razlaga razumevanja razpisnega pogoja, saj bi bilo nelogično da bi nekdo navajal referenco ki bistveno odstopa od razpisnih pogojev