Dosje javnega naročila 004499/2020
Naročnik: OBČINA BELTINCI, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
Gradnje: Komunalna ureditev PIC Beltinci - IV. faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004499/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.07.2020
JN004499/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.08.2020
JN004499/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004499/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BELTINCI
Mladinska ulica 2
9231
SI
Beltinci
Slovenija
Aleksandra Godina
sandra.godina@beltinci.si
+386 25413560
+386 25413570

Internetni naslovi
http://www.beltinci.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.beltinci.si/objave/58
ESPD: http://www.beltinci.si/objave/58
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19586
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Komunalna ureditev PIC Beltinci - IV. faza
Referenčna številka dokumenta: JN0002/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Komunalna ureditev Poslovno industrijske cone Beltinci - IV. faza
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Poslovno industrijska cona Beltinci
II.2.4 Opis javnega naročila
Komunalna ureditev Poslovno industrijske cone Beltinci - IV. faza
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.07.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.07.2020   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.07.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.07.2020   10:13
VPRAŠANJE
Ali za predvideno gradnjo obstaja gradbeno dovoljenje?
Kje v PIC Beltinci je predvidena predmetna gradnja?


ODGOVOR
Investitor je v postopku pridobitve gradbenega dovoljenje. Objavljeno JN in izbira izvajalca ni vezana na postopek pridobitve gradbenega dovoljenja.
Gradnja se bo izvajala na obstoječi lokaciji v PIC Beltinci.