Dosje javnega naročila 004498/2020
Naročnik: DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO p.o., Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: Ureditev in prenova prostorov za novo lekarno v mestu Trebnje z upoštevanjem okoljskega vidika
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004498/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.07.2020
JN004498/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.07.2020
JN004498/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004498/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO p.o.
Kandijska cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Meta Štupar
meta.stupar@dolenjske-lekarne.si
+386 073932915

Internetni naslovi
http://www.dolenjske-lekarne.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/360861/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19593
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev in prenova prostorov za novo lekarno v mestu Trebnje z upoštevanjem okoljskega vidika
Referenčna številka dokumenta: 276/2020-JN02
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba vseh del v skladu s popisom del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Predvidena je ureditev in prenova prostorov za novo lekarno v mestu Trebnje v skladu z IZP projektno dokumentacijo št. 1829/2020, ki jo je izdelal PLAN B d.o.o., Gregorčičeva 21/b, 2000 Maribor.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Obrtniška ulica 14, 8210 Trebnje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba vseh del v skladu s popisom del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Predvidena je ureditev in prenova prostorov za novo lekarno v mestu Trebnje v skladu z IZP projektno dokumentacijo št. 1829/2020, ki jo je izdelal PLAN B d.o.o., Gregorčičeva 21/b, 2000 Maribor.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2020
Konec: 30.09.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.07.2020   14:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 26.09.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.07.2020   14:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.07.2020   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.07.2020   12:41
Pozdravljeni,

naročnik bo spremenil predračun in med razpisno dokumentacijo objavil novi predračun.

Lep pozdrav,

Datum objave: 16.07.2020   12:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Predmet javnega naročila je med drugim tudi izdelava projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) in del le-te je tudi popis GOI del in opreme. Tako zahtevo, ki jo navajate v obrazcu predračun Priloga seznama celotnega vgrajenega materiala s cenami po postavkah, ni možno izpolniti. Prosimo za pojasnilo kaj si predstavljate pod zahtevo priloga oz. vas prosimo, da zahtevo Priloga seznama celotnega vgrajenega materiala s cenami po postavkah
umaknete.

Lep pozdrav,

ODGOVOR