Dosje javnega naročila 004508/2020
Naročnik: RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi, Rudarska cesta 6, 3320 Velenje
Gradnje: Gradbena in sanacijska dela
ZJN-3: Odprti postopek

JN004508/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 16.07.2020
JN004508/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004508/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi
Rudarska cesta 6
3320
SI
Velenje
Slovenija
Iztok Esih
iztok.esih@rlv.si
+386 38982183

Internetni naslovi
http://www.rgp.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/360934/Objava_GSDV06.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19604
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradbena in sanacijska dela
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradbena in sanacijska dela«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradbena in sanacijska dela«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 17
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.08.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 17.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.08.2020   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.08.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi
Rudarska cesta 6
3320
Velenje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.07.2020   09:27
Spoštovani!
Kot je navedeno v 3. točki razpisne dokumentacije je celotna dokumentacija skupaj s splošnimi in tehničnimi pogoji in risbami dostopna na spletnih straneh naročnika (https://www.rgp.si/aktualno/javna-narocila/).

Datum objave: 17.07.2020   09:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pozivamo vas, da objavite tehnično dokumentacijo, da lahko izdelamo ponudbo.

ODGOVOR

Spoštovani!
Kot je navedeno v 3. točki razpisne dokumentacije je celotna dokumentacija skupaj s splošnimi in tehničnimi pogoji in risbami dostopna na spletnih straneh naročnika (https://www.rgp.si/aktualno/javna-narocila/).Datum objave: 12.08.2020   14:22
Spoštovani,

naročnik spreminja zahtevo v zvezi s tehnično sposobnostjo tako, da se po novem glasi:

Reference ponudnika jekleni cevovod
Ponudnik mora izkazati , da je sodeloval pri izvedbi projekta na tlačnem cevovodu premera vsaj 900 mm in dolžine vsaj 600 metrov, kateri je del hidrotehničnega objekta, ki spada v klasifikacijo 2302 (po CC SI), na način, da je izvajal dela vsaj v vrednosti 250.000 EUR brez DDV. Upoštevane bodo reference iz obdobja 5 let pred datumom za oddajo ponudbe.


Ponudniki naj spremembo upoštevajo pri oddaji ponudbe.