Dosje javnega naročila 004511/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup zaščitnih vizirjev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 15.800,00 EUR

JN004511/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.07.2020
JN004511/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2020
JN004511/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.09.2020
JN004511/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004511/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Katarina Fink
katarina.fink@mors.si
+386 14712657
+386 14711730

Internetni naslovi
https://www.mors.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/360944/Vizirji_216_2020_JNMV.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19610
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup zaščitnih vizirjev
Referenčna številka dokumenta: MORS 216/2020-JNMV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35810000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup zaščitnih vizirjev za zaščito celotnega obraza
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup zaščitnih vizirjev za zaščito celotnega obraza
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.07.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.07.2020   12:01
Kraj: Elektronsko odpiranje ponudb


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.07.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.07.2020   12:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v preglednici _ tehnične specifikacije za zaščitne vizirje omenjate v točki 5.4. uravnavanje velikosti s prilagodljivo elastiko. Na trgu pa se proizvajajo tudi vizirji z drugačnim uravnavanjem velikosti.
Bi drugačno uravnavanje velikosti ustrezalo naročniku? Ali mora biti nujno elastika? Prosimo, da spremenite vaše zahteve v točki 5.4, ker s tako zahtevo onemogočate tudi drugim ponudnikom k prijavi.
Hvala za odgovor


ODGOVOR
Naročnik uravnavanje prilagoditve vizirja uporabniku po obsegu glave elastiko zahteva iz razloga, ker tak način zagotavlja enostavno in hitro uporabo vizirja, enostavno prilagajanje različnim velikostim glave, hkrati pa elastika skrbi za konstantno napetost, zaradi česar vizir na glavi miruje. V primeru poškodbe in potrebe po čiščenju je elastiko enostavno zamenjati, oziroma jo očistiti.
V kolikor lahko ponudnik vse našteto v enakem obsegu zagotovi z drugačno rešitvijo, je ta za naročnika sprejemljiva, pri čemer naročnik poudarja, da uravnavanje, oziroma prilagajanje vizirja glavi s sistemom, ki je tog in, ki ne zagotavlja konstantne dinamične napetosti, za naročnika ni sprejemljiv.
Datum objave: 22.07.2020   12:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali je masa (teža) zahtevanega vizirja ustrezna do 20 gramov?
Ponudimo lahko popolnoma ustrezen zaščitni vizir, ki ima 93 gramov.
Ali lahko ponudimo vizir, ki ustreza v vseh tehničnih zahtevah in tehta 93 gramov?

S spoštovanjem!

ODGOVOR
Naročnik spreminja zahtevo iz točke 5.10 Tehničnih specifikacij za zaščitne vizirje glede dovoljene najvišje mase vizirja. Omenjena zahteva se spremeni tako, da se glasi:
»Največja dovoljena masa celotnega (kompletnega) vizirja je 95 gramov«, v kolikor lahko ponudnik zanj zagotovi, izpolni in dokaže vse druge, v razpisni dokumentaciji določene pogoje.

Datum objave: 22.07.2020   12:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v tehničnih zahtevah je navedeno:
"Masa vizirja ne sme presegati 20 gramov"
Zdi se nam nekoliko prenizka teža - ali gre za napako? Ali je to teža celotnega vizirja z nosilcem ali samo folije?
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik spreminja zahtevo iz točke 5.10 Tehničnih specifikacij za zaščitne vizirje glede dovoljene najvišje mase vizirja. Omenjena zahteva se spremeni tako, da se glasi:
»Največja dovoljena masa celotnega (kompletnega) vizirja je 95 gramov«, v kolikor lahko ponudnik zanj zagotovi, izpolni in dokaže vse druge, v razpisni dokumentaciji določene pogoje.
Datum objave: 22.07.2020   12:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Vezano na razpis imamo dve vprašanji.

Ali je lahko nosilec tudi črne barve?

Omenjate tudi garancijo na izdelek. Kaj naj bi točno zajemala?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Da. Nosilec je lahko tudi črne barve.

Garancija za izdelek pomeni, da ponudnik za ponujeno garancijsko dobo jamči za brezhibnost izdelka, v kolikor se ta pri naročniku hrani na ustrezen oziroma predpisan način.
Datum objave: 22.07.2020   12:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za dodatne informacije in sicer glede mase vizirja. Je 20 g prava vrednost? To je za vizir zelo malo.
Hvala za pojasnitev.
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik spreminja zahtevo iz točke 5.10 Tehničnih specifikacij za zaščitne vizirje glede dovoljene najvišje mase vizirja. Omenjena zahteva se spremeni tako, da se glasi:
»Največja dovoljena masa celotnega (kompletnega) vizirja je 95 gramov«, v kolikor lahko ponudnik zanj zagotovi, izpolni in dokaže vse druge, v razpisni dokumentaciji določene pogoje.Datum objave: 27.07.2020   13:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Tehnične specifikacije, točka 8 - Pakiranje.
Vaša zahteva je 50 kosov v kartonasti škatli.
Je lahko v škatli 30 vizirjev, prav tako posamično pakirani vsak posebej v prozorni vrečki?


ODGOVOR
V kolikor ponudnik izpolni vse druge razpisne pogoje, so lahko vizirji pakirani tudi v kartonski škatli po 30 kosov in znotraj kartonskega zaboja, vsak posebej v prozorni vrečki.Datum objave: 27.07.2020   13:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali je lahko nosilec tudi temno modre barve?

Garancija na izdelek: garancijski list mora biti od proizvajalca ali ga lahko ponudnik napiše sam?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Da. Nosilec vizirja je lahko temno moder.
Zaželeno je, da je garancija dana s strani proizvajalca. V kolikor morebitni dobavitelj nudi višjo garancijo, kot jo sicer daje proizvajalec, dobavitelj za to v celoti prevzema tveganje in vso iz tega izhajajočo odgovornost.
Datum objave: 27.07.2020   13:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

stanje na trgu dobave zaščitne opreme vladajo izrazito negotove razmere, saj se svetovani proizvajalci, katero zaščitno opremo dobavljamo, dnevno srečujejo z izrednim povpraševanjem s celega sveta, v odvisnosti od čez noč sprejetih ukrepov oblasti, naglega spreminjanja epidemiološke slike, in ne morejo in ne moremo zagotavljati dobavnih rokov in dobav, kot se to pričakuje strogo v skladu s pogodbeni določili iz vzorca vaše pogodbe. Poslovanje na trgu zaščitne opreme je podvrženo izrednim nihanjem in soočenju s pomanjkanjem materiala in proizvodnih kapacitet za izdelavo le te v kratkih dobavnih rokih. Prav tako so motene logistične in transportne poti do Slovenije, ki so prav tako podvržene vedno novim omejitvam in ukrepom, zaradi česar prihaja do zamikov dobav in nezmožnosti dobav. Prosimo vas, da kot naročnik to upoštevate v svojih pogodbah, saj so vaše zahteve po kratkih dobavnih rokih, in posledicah zamud ali ne-izdobav, nesorazmerne glede na stanje, ki vlada na trgu zaščitne opreme in bo skrajno negotovo, izredno tudi v prihodnje.

V skladu z navedenim vas pozivamo, da ravnate sorazmerno (v skladu z načelom sorazmernosti) in omogočite oddajo ponudbe, ker so riziki, ki se prelagajo na ponudnike nesorazmerni, kar ni dopustno. Želimo sodelovati v javnem naročilu, kjer naročnik zahteve določa na način, da so smiselno povezane s predmetom javnega naročila in sorazmerne s predmetom javnega naročila.

V skladu z zgoraj navedenim vas pozivamo, da vnesete v samo pogodbo ustrezen člen o višji sili:

»Višja sila po tej pogodbi je vsaka okoliščina ali dogodek, ki je izven nadzora pogodbene stranke, pri čemer se kot primeri višje sile primeroma štejejo naravne nesreče ali katastrofalni dogodki kot so npr. epidemije, pandemije, jedrske nesreče, požar, poplave, viharji ali potresi; dejanja ali opustitve s strani oblasti (organov) kot so sprememba zakonodaje/predpisov, omejitve uporabe ali trgovanja s tujo valuto, preklic ali ukinitev izvoznih ali uvoznih dovoljenj, uvedba izrednega stanja ali izrednih ukrepov, določitev kvot ali omejitve pri uporabi materialov ali delovne sile ali pogonskih goriv ali električne energije; sprememba cen materialov ali storitev na trgu več kot 50%, vojna ali mobilizacija, državljanska vojna ali vstaja, nemiri, sabotaže ali revolucije, omejitve v obliki karanten, embargo. Kot primer višje sile so tudi vsako nihanje epidemije (nalezljive bolezni, med njimi »SARS-CoV-2 COVID-19«) kjerkoli po svetu, ki vodi v poslabšanje epidemiološke slike kjerkoli po svetu, in vsi ukrepi v povezavi z epidemijo (nalezljivo boleznijo, med njimi »SARS-CoV-2 COVID-19«), ki jih sprejmejo oblasti (organi) kjerkoli po svetu ter vse posledice teh ukrepov, četudi so bili sprejeti pred podpisom pogodbe. Stranki se sporazumeta, da višjo silo predstavljajo vse posledice »SARS-CoV-2 COVID-19« ali podobne nalezljive bolezni, ki vplivajo na celotno dobavno verigo dobavitelja.

V primeru nastanka višje sile prizadeta stranka za neizpolnitev oziroma zapoznelo izpolnitev obveznosti, na izpolnitev katerih vpliva višja sila, ni odgovorna, niti ni dolžna drugi stranki povrniti škode iz tega naslova. V primeru nastanka višje sile ima prizadeta stranka pravico zahtevati spremembo dogovorjene cene. V primeru spremembe dogovorjene cene stranki skleneta aneks k tej pogodbi.

Prizadeta stranka (tj. stranka, ki ji je onemogočena izpolnitev obveznosti oziroma pravočasna izpolnitev obveznosti zaradi višje sile) nasprotno stranko takoj, najkasneje pa v petih delovnih dneh (pisno po pošti ali po elektronski pošti) obvesti o pojavu oziroma nastanku in predvidenem trajanju ovire (višje sile) na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter poda svoje stališče o vzroku in predvidenih posledicah.

Dobavitelj in Naročnik morata v primerih višje sile storiti vse potrebno za odstranitev oziroma ublažitev vpliva in predvidene škode ter se o tem, če je mogoče, tekoče obveščati.

Prizadeta stranka mora, takoj ko je to po prenehanju višje sile mogoče, nadaljevati z izvajanjem pogodbenih obveznosti, skladno s to pogodbo.

V primeru višje sile, ki traja dlje časa oziroma več kot 30 dni, pri čemer naročnik in dobavitelj ne bi mogla najti sporazumne rešitve, lahko Naročnik ali dobavitelj odstopi od Pogodbe v delu, ki se nanaša na predmet, na katerega se nanaša višja sila, in to brez odpovednega roka. V primerih odstopa skladno s tem odstavkom ima dobavitelj pravico do plačila že izvedenih dobav v tem delu. Drugih zahtevkov glede tega dela dobavitelj nima, niti ni upravičen zahtevati plačila kakršnekoli škode iz naslova odstopa od pogodbe skladno s tem odstavkom. Naročnik ni upravičen do povračila kakršnihkoli stroškov ali škode v primeru odstopa v skladu s tem odstavkom.«

V skladu z zgoraj navedenim vas pozivamo, da vnesete naslednje določilo, ki se nanaša na podaljšanje dobavnih rokov:

»Dobavni rok se lahko kadarkoli sporazumno podaljša. Dobavni rok se podaljša tudi v primeru, ko je potrebno zaradi okoliščin, ki niso na strani dobavitelja, dobavni rok podaljšati. Kot okoliščine, ki niso na strani dobavitelja, štejejo med drugim vse okoliščine, ki vplivajo na dobavo blaga, ki je predmet pogodbe, vse do dobavitelja (med njimi okoliščine, ki vplivajo na dobave s strani dobaviteljevih pogodbenih partnerjev dobavitelju, torej celotno dobavno verigo, kot posledica »SARS-CoV-2 COVID-19« in/ali ukrepov v zvezi s tem). Podaljšanje roka uredita naročnik in dobavitelj z aneksom k tej pogodbi.«


V skladu z zgoraj navedenim vas pozivamo, da vnesete naslednje določilo:

»Dobavitelj lahko odstopi od pogodbe s 15-dnevnim odpovednim rokom, v primeru okoliščin, ki niso na strani dobavitelja. Kot okoliščine, ki niso na strani dobavitelja, štejejo med drugim vse okoliščine, ki vplivajo na dobavo blaga, ki je predmet pogodbe, vse do dobavitelja (med njimi okoliščine, ki vplivajo na dobave s strani dobaviteljevih pogodbenih partnerjev dobavitelju, torej celotno dobavno verigo, kot posledica »SARS-CoV-2 COVID-19« in/ali ukrepov v zvezi s tem). Naročnik ni upravičen do povračila kakršnihkoli stroškov ali škode v primeru odstopa v skladu s tem odstavkom, niti do unovčenja morebitnega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del, v kolikor je zahtevano.«

V skladu z navedenim vas pozivamo, da vnesete naslednje določilo:

»Vse do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko ponudnik umakne svojo ponudbo v primeru okoliščin, ki vplivajo na dobavo blaga, ki je predmet pogodbe (med njimi okoliščine, ki vplivajo na dobave s strani ponudnikovih pogodbenih partnerjev ponudniku, torej celotno dobavno verigo, kot posledica »SARS-CoV-2 COVID-19« in/ali ukrepov v zvezi s tem). Naročnik ni upravičen do povračila kakršnihkoli stroškov ali škode v primeru umika ponudbe v skladu s tem odstavkom, niti do unovčenja morebitnega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, v kolikor je to zahtevano.«

S spoštovanjem,


ODGOVOR
Naročnik se zaveda specifičnosti časa, v katerem je izvedeno javno naročilo. V javnem naročilu predvidena zaščitna sredstva, so še toliko bolj potrebna in pomembna ravno za namen obvladovanja izpostavljenih razmer.
Roki se sporazumno ne morejo podaljševati, saj potem ni določen končen datum dobave in s tem objektivnost ni zagotovljena. V vzorcu pogodbe imamo določilo o višji sili, na katerega se sklicujemo v primeru situacij, ki jih povzroča COVID-19, in to zadošča.
Datum objave: 27.07.2020   14:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V tehničnih specifikacijah navajate da mora vizir imeti možnost večkratne uporabe in razkuževanja. Ponudimo lahko vizir, ki ima možnost menjave zaščitnih folij (s strani proizvajalca definirane za enkratno uporabo) na nosilcu, ki pa je za večkratno uporabo. Dodatne zamenljive folije se dokupijo ločeno. To je tudi precej običajno za vizirje, ki se uporabljajo npr. v zobozdravstvu. Ali naročniku tak način uporabe ustreza?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik v točki 5.2 iz preglednice Tehnične specifikacije za zaščitne vizirje iz Razpisne dokumentacije spreminja zahtevo, da mora biti vizir primeren za večkratno uporabo. Zaščitna prozorna folija je lahko za enkratno uporabo.
Da. Nosilec vizirja je lahko druge barve.
Datum objave: 27.07.2020   14:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za obrazložitev vaše zahteve za vizir pod zap. št. 5.2: Imeti mora možnost večkratne uporabe in razkuževanja?

Lep pozdrav,ODGOVOR
Naročnik v točki 5.2 iz preglednice Tehnične specifikacije za zaščitne vizirje iz Razpisne dokumentacije spreminja zahtevo, da mora biti vizir primeren za večkratno uporabo. Zaščitna prozorna folija je lahko za enkratno uporabo.
Datum objave: 27.07.2020   14:14
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali lahko ponudimo zelo konkurenčne kitajske zaščitne vizirje, ki se od zahtevanih razlikujejo samo v tem, da je plastika po priporočilu proizvajalca samo za enkratno uporabo, nosilec pa za večkratno ?
Prozornih nosilcev na trgu skorajda ni, ali se lahko ponudi druga barva (črna, bela, siva...)?


ODGOVOR
Naročnik v točki 5.2 iz preglednice Tehnične specifikacije za zaščitne vizirje iz Razpisne dokumentacije spreminja zahtevo, da mora biti vizir primeren za večkratno uporabo. Zaščitna prozorna folija je lahko za enkratno uporabo.
Da. Nosilec vizirja je lahko druge barve.
Datum objave: 27.07.2020   14:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Smo slovenski proizvajalec zaščitnih vizirjev, kateri so že v uporabi tudi v večih slovenskih zdravstvenih in drugih ustanovah.
Kot proizvajalec lahko izdamo Izjavo o skladnosti, da je ponujeno blago v skladu z EU 2016/425 ter 2001/95/EC ter EN 166:2002.
Nimamo pa certifikata, izdanega s strani neodvisne agencije, ki potrjuje ustreznost blaga z navedenimi uredbami ter direktivami.
Zanima nas ali lahko kot alternativo temu certifikatu predamo potrdilo izdano s strani relevantne službe za zaščitno opremo iz UKC Ljubljana, ki potrjuje da je vizir tehnično in operativno primeren za delo s COVID bolniki.
Prosimo za vaš odgovor in lep pozdrav


ODGOVOR
Skladno s točko 6 Tehničnih specifikacij za zaščitne vizirje, naročnik zahteva izjavo o skladnosti, da je ponujeno blago v skladu z Uredbo (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi, Direktivo 2001/95/EC, Standardom EN 166:2002 oziroma drug enakovreden certifikat. Certifikat, ki izkazuje ustreznost blaga z navedenimi uredbami, direktivami, standardi oziroma drug enakovreden certifikat, ponudnik predloži ob ponudbi.