Dosje javnega naročila 004597/2020
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Blago: Elektro viličarji nosilnosti 1,6 ton za PC GT (TSA) - 3 kosi
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 100.734,18 EUR

JN004597/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 20.07.2020
JN004597/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2020
JN004597/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 08.01.2021
JN004597/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004597/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 139-343276
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Mara Žerjal
mara.zerjal@luka-kp.si
+386 31772876

Internetni naslovi
https://luka-kp.si/slo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19606
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Elektro viličarji nosilnosti 1,6 ton za PC GT (TSA) - 3 kosi
Referenčna številka dokumenta: JN 189/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42410000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je nakup 3 enot elektro viličarjev nosilnosti 1.6 tone za potrebe PC Generalni tovori.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42415000
42418000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je nakup 3 enot elektro viličarjev nosilnosti 1.6 tone za potrebe PC Generalni tovori.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.08.2020   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.08.2020   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.08.2020   10:00

Dodatne informacije:
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.07.2020   10:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vezano na OBR-1B. "ušesa za prenos viličarejev z dvigalom"

Zaradi zagotavljanja varnosti pri dvigovanju viličarja. Proizvjalec ponuja rešitev s trotočkovnim dvigovanjem viličarja. Dve vpetji na teleskopu in eno vpetje na vlečnem drogu. Ali vam taka rešitev odgovarja?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Da. Pomembno je, da dobavitelj ponuja možnost varnega vnosa stroja v ladjo s pomočjo dvigala.Datum objave: 11.08.2020   08:40
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V zvezi z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami bi imeli naslednja vprašanja:

zahteva:
Zvočni in svetlobni signal vzvratne vožnje nameščen v kabini viličarja
vprašanja:
- V kabini ni ločenega zvočnega signala za vzvratno vožnjo, ker ima viličar zunaj kabine vgrajen zunanji piskač za vzvratno vožnjo. Le-ta je zadosti glasen, da se ga sliši tudi v kabini. Ali vztrajate na še dodatnem zvočnem signalu vzvratne vožnje v kabini?
- Na displeju na komandni plošči viličarja je indikacija (puščica), ki označuje smer vožnje. Ali to zadošča - se to lahko smatra kot svetlobni signal vzvratne vožnje? Izven kabine pa so cestne luči, ki signalizirajo vzvratno vožnjo (bele luči).

zahteva:
dodatno sprednje/zadnje kolo po viličarju
vprašanje:
- Samo platišče ali platišče skupaj z gumo?

zahteva:
Strojna elektronska enota za zajem podatkov o delovanju stroja (vozila)
Programska rešitev za sledenje stroja, ki mora prikazovati in shranjevati vsaj - položaj, - delovne ure, - čas prostega teka, - poraba goriva, - urnik vzdrževanja
vprašanja:
- Položaj stroja: kaj je tukaj mišljeno? Ali gre za mikrolokacijo / oz. geo lokacijo (v skladišču)? Ali je dovolj GPS koordinata, ko je viličar na odprtem? Ali je zahtevana tudi mikrolokacija v zaprtih prostorih, ki se ugotavlja z bluetooth tehnologijo?
- Čas prostega teka: elektro viličar nima prostega teka; ali je zadosti, da beležimo čas prijave voznika na viličar, ko je viličar neaktiven (niti ne vozi, niti ne dviguje)?
- Poraba goriva: Naš sistem spremlja porabo električne energije na nivoju posamezne baterije; poročila so na voljo za baterije, ne za viličar; ali vam to zadostuje?

Zahvaljujem se vam za odgovore.
Lep pozdrav!

ODGOVOR

vprašanje:
- V kabini ni ločenega zvočnega signala za vzvratno vožnjo, ker ima viličar zunaj kabine vgrajen zunanji piskač za vzvratno vožnjo. Le-ta je zadosti glasen, da se ga sliši tudi v kabini. Ali vztrajate na še dodatnem zvočnem signalu vzvratne vožnje v kabini?
Odgovor:
Da. Omenjeni piskač je namenjen opozarjanju oseb-drugih deležnikov, katere se zadržujejo v območju viličarja (opozarja, da se približuje viličar)

vprašanje:
- Na displeju na komandni plošči viličarja je indikacija (puščica), ki označuje smer vožnje. Ali to zadošča - se to lahko smatra kot svetlobni signal vzvratne vožnje? Izven kabine pa so cestne luči, ki signalizirajo vzvratno vožnjo (bele luči).
Odgovor:
Ne. To se ne smatra kot svetlobni signal vzvratne vožnje, to je indikativno kazalo smeri vožnje viličarja. Pojasnilo o zahtevani opremi: Viličar mora biti opremljen z senzoriko na zadnjem delu viličarja, katera omogoča viličaristu pomoč pri vzvratni vožnji, ko se približa z zadkom viličarja npr. tovoru, drugih viličarjev, oseb, ki so v bližini.(podobno imamo nameščeno v vseh avtomobilih). V kabini je dodatno nameščen svetlobni in zvočni signal, kateri opozarja, da se viličar pri vzvratni vožnji približuje neki oviri.

vprašanje:
- Samo platišče ali platišče skupaj z gumo?
Odgovor:
zahtevano je platišče skupaj s pnevmatiko

zahteva:
Strojna elektronska enota za zajem podatkov o delovanju stroja (vozila)
Programska rešitev za sledenje stroja, ki mora prikazovati in shranjevati vsaj - položaj, - delovne ure, - čas prostega teka, - poraba goriva, - urnik vzdrževanja
Pojasnilo zahtevanemu:
Viličar naj ima osnovno armaturno ploščo z osnovnimi podatki o stanju viličarja, na katerih razberemo različne parametre viličarja (delovne ure, čas prostega teka, poraba energije, nivo baterije, obdobje servisa, morebitne napake viličarja itd.)

vprašanje:
- Položaj stroja: kaj je tukaj mišljeno? Ali gre za mikrolokacijo / oz. geo lokacijo (v skladišču)? Ali je dovolj GPS koordinata, ko je viličar na odprtem? Ali je zahtevana tudi mikrolokacija v zaprtih prostorih, ki se ugotavlja z bluetooth tehnologijo?
Odgovor: ne-nič od tega ni zahtevano

vprašanje:
- Čas prostega teka: elektro viličar nima prostega teka; ali je zadosti, da beležimo čas prijave voznika na viličar, ko je viličar neaktiven (niti ne vozi, niti ne dviguje)?
Odgovor:
lahko- če to omogoča osnovni sistem o stanju viličarja

vprašanje:
- Poraba goriva: Naš sistem spremlja porabo električne energije na nivoju posamezne baterije; poročila so na voljo za baterije, ne za viličar; ali vam to zadostuje?
Odgovor:
sprejemljivo- če to omogoča osnovni sistem o stanju viličarja