Dosje javnega naročila 004522/2020
Naročnik: CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka
Gradnje: REKONSTRUKCIJA ODDELEK LIVADA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 327.035,94 EUR

JN004522/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.07.2020
JN004522/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.07.2020
JN004522/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.08.2020
JN004522/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.08.2020
JN004522/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.08.2020
JN004522/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.09.2020
JN004522/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.02.2021
JN004522/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 08.02.2021
JN004522/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 08.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004522/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA
Stara Loka 31
4220
SI
Škofja Loka
Slovenija
info@css-sl.si
+386 46207209
+386 46207203

Internetni naslovi
http://www.css-sl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/361046/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_CSS_SKOFJA_LOKA.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/361046/espd/NarocnikCSSŠKOFJALOKA_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19618
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: REKONSTRUKCIJA ODDELEK LIVADA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
REKONSTRUKCIJA ODDELEK LIVADA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Gradbeno obrtniška in instalacijska dela
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215212
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradbeno obrtniška in instalacijska dela
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 09.09.2020
Konec: 16.11.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Postelje
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33192120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Postelje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 18.11.2020
Konec: 25.11.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Stoli
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Stoli
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 18.11.2020
Konec: 25.11.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.07.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.07.2020   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.07.2020   10:00

Dodatne informacije:
Dostop do tehnične dokumentacije je zagotovljen na sledečih povezavah:

SKLOP 1:
01 CSS-Livada A-PZI-Arhitektura-sklop 1
https://www.css-sl.si/projektna-dokumentacija/01-CSS-Livada-A-PZI-Arhitektura-sklop-1.pdf

02 CSS-Livada A-PZI-Elektro instalacije-sklop 1
https://www.css-sl.si/projektna-dokumentacija/02-CSS-Livada-A-PZI-Elektro-instalacije-sklop-1.pdf

03 CSS-Livada A-PZI-Strojne instalacije-sklop 1
https://www.css-sl.si/projektna-dokumentacija/03-CSS-Livada-A-PZI-Strojne-instalacije-sklop-1.pdf


SKLOP 2:
AB-694-20 - CSS Livada A - Oprema-sklop 2
https://www.css-sl.si/projektna-dokumentacija/AB-694-20-CSS-Livada-A-Oprema-sklop-2.pdf


SKLOP 3:
https://www.css-sl.si/projektna-dokumentacija/AB-694-20-CSS-Livada-A-Oprema-sklop-3.pdf
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.07.2020   14:48
Spoštovani,

podajamo še dodatna pojasnila vezano na naš razpis.


Dostop do tehnične dokumentacije je zagotovljen na sledečih povezavah:

SKLOP 1:
01 CSS-Livada A-PZI-Arhitektura-sklop 1
https://www.css-sl.si/projektna-dokumentacija/01-CSS-Livada-A-PZI-Arhitektura-sklop-1.pdf

02 CSS-Livada A-PZI-Elektro instalacije-sklop 1
https://www.css-sl.si/projektna-dokumentacija/02-CSS-Livada-A-PZI-Elektro-instalacije-sklop-1.pdf

03 CSS-Livada A-PZI-Strojne instalacije-sklop 1
https://www.css-sl.si/projektna-dokumentacija/03-CSS-Livada-A-PZI-Strojne-instalacije-sklop-1.pdf


SKLOP 2:
AB-694-20 - CSS Livada A - Oprema-sklop 2
https://www.css-sl.si/projektna-dokumentacija/AB-694-20-CSS-Livada-A-Oprema-sklop-2.pdf


SKLOP 3:
https://www.css-sl.si/projektna-dokumentacija/AB-694-20-CSS-Livada-A-Oprema-sklop-3.pdfNaročnik je objavil dopolnitev razpisne dokumentacije, kjer se nahajajo tudi predračuni, ki so identični, kot smo jih imeli v že objavljenem razpisu JN003482/2020-W01.Lahko predložite v preteklosti že potrjene obrazce referenčnega dela, ki vsebujejo zahtevane podatke, kot obrazec v razpisni dokumentaciji. Pravtako, lahko vsebujejo referenčna potrdila ocene, kot so:
1 - nezadostno
2 - zadostno
3 - dobro
4 - zelo dobro
5 odlično

Lahko predložite tudi potrdilo referenčnega dela za novogradnjo objekta, seveda na primerljivih delih.1. sklop
Podatek o obstoječem sistemu:
SOS KLIC je Concento, serviser pa ELGRIN, d.o.o., Radomlje.


Pojasnilo za Sklop št. 1 Gradbeno obrtniška in instalacijska dela

Naročnik spreminja zahtevo za Sklop št. 1 Gradbeno obrtniška in instalacijska dela vezano na "Obrazec III.2 - Izjava o izpolnjevanju ciljev naročnika na podlagi Uredbe o zelenem javnem naročanju - izpolnjen, podpisan in žigosan + priloge: Izjave in dokazila zahtevana v predračunskih obrazcih Uredba o zelenem javnem naročanju".

V razpisni dokumentaciji smo navedli, da mora ponudnik podpisani izjavi "Obrazec III.2 - Izjava o izpolnjevanju ciljev naročnika na podlagi Uredbe o zelenem javnem naročanju", predložiti tudi "Izjave in dokazila zahtevana v predračunskih obrazcih Uredba o zelenem javnem naročanju".

Obveščamo vas, da dovolimo, da ponudniki pri oddaji ponudbe predložijo samo podpisan "Obrazec III.2 - Izjava o izpolnjevanju ciljev naročnika na podlagi Uredbe o zelenem javnem naročanju".
"Izjave in dokazila zahtevana v predračunskih obrazcih Uredba o zelenem javnem naročanju" bodo ponudniki morali dopolniti na podlagi naročnikovega poziva k dopolnitvi v roku dveh delovnih dneh oz. do datuma, ki ga bo določil naročnik. V kolikor ponudnik ne bo predložil vseh zahtevanih dokazil oz. bodo le ta neustrezna, se ponudba izloči.2. sklop

Postelje morajo ustrezati vsem tehničnim karakteristikam v popisu. Višina od 23 do 63 cm, kolesa z zavorami premera 75 mm in nosilnost 175 kg je še ustrezna.3. sklop

Stoli morajo biti kompatibilni z obstoječimi stoli, tako po obliki, velikosti in konstrukciji, da se lahko zlagajo eden na drugega, tudi z obstoječimi stoli.
Dimenzija stolov mora biti cca- približne zunanje dimenzije stola širine 52, globine 47 in višine 82 cm.
Lep pozdrav!