Dosje javnega naročila 004554/2020
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Rezervni material za aparature tipa Sony
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 42.700,00 EUR

JN004554/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.07.2020
JN004554/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2020
JN004554/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.09.2020
JN004554/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004554/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Komercialna služba, Tilen Harc
tilen.harc@rtvslo.si
+386 14752194

Internetni naslovi
http://www.rtvslo.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.rtvslo.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19619
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rezervni material za aparature tipa Sony
Referenčna številka dokumenta: JN-B0914
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32350000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup rezervnega materiala za aparature tipa Sony.

Rezervni material v okviru predmetnega javnega naročila je namenjen za magnetoskope in kamkorderje proizvajalca Sony (serija BVW, DVW, MPEG, IMX, Digital Betacam, DVCAM, XDCAM, HDCAM itd.), studijske kamere proizvajalca Sony (serije HDC, BV itd.), video preklopnike proizvajalca Sony (serije MVS, DFS itd.) in za ostalo avdio in video opremo proizvajalca Sony.

Rezervni material je namenjen rednim in izrednim servisom, ki so za posamezne aparature Sony predvideni oziroma določeni s strani proizvajalca Sony.

V okviru predmetnega javnega naročila se kot rezervni material razumejo zlasti:
video glave,
optične enote,
vse vrste rolc,
transportni mehanizmi,
mehanske naprave oziroma njihovi deli,
komponente uporabniških vmesnikov (gumbi, lučke, stikala, tipke itd.),
celotni uporabniški vmesniki,
elektronske plakete,
posamezni elektronski mehanski elementi,
različna orodja in material
itd.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32350000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup rezervnega materiala za aparature tipa Sony.

Rezervni material v okviru predmetnega javnega naročila je namenjen za magnetoskope in kamkorderje proizvajalca Sony (serija BVW, DVW, MPEG, IMX, Digital Betacam, DVCAM, XDCAM, HDCAM itd.), studijske kamere proizvajalca Sony (serije HDC, BV itd.), video preklopnike proizvajalca Sony (serije MVS, DFS itd.) in za ostalo avdio in video opremo proizvajalca Sony.

Rezervni material je namenjen rednim in izrednim servisom, ki so za posamezne aparature Sony predvideni oziroma določeni s strani proizvajalca Sony.

V okviru predmetnega javnega naročila se kot rezervni material razumejo zlasti:
video glave,
optične enote,
vse vrste rolc,
transportni mehanizmi,
mehanske naprave oziroma njihovi deli,
komponente uporabniških vmesnikov (gumbi, lučke, stikala, tipke itd.),
celotni uporabniški vmesniki,
elektronske plakete,
posamezni elektronski mehanski elementi,
različna orodja in material
itd.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.08.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.08.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.07.2020   12:00

Dodatne informacije:
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in ločena Specifikacija predračuna sta na voljo na spletnem naslovu naročnika http://www.rtvslo.si/razpisi v oddelku Javna naročila / Public Procurement, natančneje v mapi Javno naročilo JN-B0914. Morebitne spremembe ali popravke bo naročnik objavil na istem spletnem naslovu.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.07.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.