Dosje javnega naročila 004523/2020
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup mikroskopskega sistema za spremljanje živih celic v časovnih presledkih
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 57.218,00 EUR

JN004523/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.07.2020
JN004523/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.07.2020
JN004523/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2020
JN004523/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.10.2020
JN004523/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004523/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Lea Kuzmijak
lea.kuzmijak@kclj.si
+386 15221273

Internetni naslovi
http://www.kclj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/361096/RD_MIKROSKOPSKI_SISTEM.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19626
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup mikroskopskega sistema za spremljanje živih celic v časovnih presledkih
Referenčna številka dokumenta: 845080105-078-20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38513100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup mikroskopskega sistema za spremljanje živih celic v časovnih presledkih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38513100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z zahtevami razpisne dokumentacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.08.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.08.2020   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.07.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.07.2020   16:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pripravljena razpisna dokumentacija ni v sladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3)). Namen javnih razpisov v javnih inštitucijah republike Slovenije je, da se pridobi kvalitetna storitev ali naprava z optimizacijo stroškov. Z objavljenim razpisom na zgolj treh straneh več kot 70 krat omenjate proizvajalca Olmypus s čimer očitno izpostavljate enega ponudnika, ostalim ponudnikom in proizvajalcem pa sočasno onemogočate sodelovanje. Predhodno izbranemu ponudniku tako omogočate prosto pot pri določanju in maksimiranju cen in tako oškodovanje javnega proračuna.

Zavedamo se, da se zgodi, da je občasno določena oprema določenega proizvajalca primernejša, morda boljša tehnološko ali kako drugače dovršena in se s tem utemelji pri zagovarjanju tehničnih rešitev in pripravi tehničnih karakteristik aparata. Po temeljiti analizi razpisnih pogojev pa opisani aparat ne vsebuje prav nobene realno funkcionalne prednosti, ki je glede na funkcionalnost nebi mogli ponujati drugi proizvajalci. Vsaj trije dodatni svetovni proizvajalci lahko ponudijo primerljivo opremo. Vendar je razpis zastavljen tako, da to onemogočate.

V razpisni dokumentaciji favorizirate proizvajalca z omembami »enakovredno kot Olympus« in onemogočate ostalim proizvajalcem sodelovanja z omembami »kompatibilno z Olympus« oz. »združljiv z Olympus«. Pri čemer je več kot jasno, da besedni zvezi »kompatibilen z« in »združljiv z« uporabljate zgolj kot sredstvo za pridobitev točno določene opreme, pa naj si bo to zaradi osebnih prioritet, dogovorov z distributerjem opreme ali druge nelojalne konkurenčnosti. Navedeni razlogi so lahko potencialno po zakonih republike Slovenije kaznivi. Več o tem bi znali povedati naši in vaši odvetniki.

Prikaz nelojalnih zahtev:
Primer 1: pod točko 1. navajate binokularna cev (enakovredno kot Olympus kat. Št. U-BI90-I-2) , kompatibilen z okularji Olympus kat. Št. (OIWHN 10/22 in WHN 10x H/22. Nadaljujete s potrebami po okularju s povečavo 10x, FN22, s številko polja 22.

Sklepam, da se kompatibilnost okularjev pri binokularni cevi nanaša na okularje 10x s FN22, saj bi bilo kakor koli drugače nesmiselno oz. bi bila možna razlaga zelo verjetno resnična laž, torej razlaga potrebe bi bila teoretično lahko resnična a v praksi nikoli izvedena. Povedano drugače: razlaga, da morajo biti okularji kompatibilni z obstoječim sistemom za namene izmenjav z obstoječim aparatom je nesmiselna, saj v praksi ni nikoli izvedljiva. Prav tako vrednost dodatnih okularjev ne odtehta vrednosti aparata in potencialnih razlik v ceni med različnimi ponudniki.

Realne zahteve za te dve točki so torej zgolj: Potreba po binokularni cevi z naklonom 45° in spremenljivo medočesno oz medzenično razdaljo.
Okularja s prilagodljivo dioptrijo (+-5, vsaj na desni strani) s povečavo 10 X in FN vsaj 22.
Točna definicija medzenične/medočesne razdalje 50-76 mm je nepomembna, saj so vsi mikroskopi delani po standardih in prilagojeni različnim uporabnikom in je zato kot taka ne relevantna. Navajanje točne dimenzije razpona je omejevanje konkurence, ki v nobenem pogledu ne vpliva na funkcionalnost ali povečano vrednost aparata.

Da nadaljujem s primerom 2: potreba po: - transmisijski (presevni) osvetljevalec (svetilo) transmited illuminato (enakovredno kot Olympus IX3-ill) oz povedano drugače, želite produkt OLYMPUS IX3-ILL a tega v tej točki ne zahtevate. Vendar v nadaljevanju omejujete izdelek vezano na pravkar omenjeno točko s: Filter (enakovredno kot Olympus kat. Št. 45-FR FROSTED FILTER ZA IX3I s premerom 45 mm kompatibilen z Olympus IX3-ILL. Tako izločate vse ostale ponudnike.

V razpisni dokumentaciji se takšen način prepletanja zahtev po kompatibilnosti in združljivostjo stalno ponavljajo. Kljub temu pa je iz razpisne dokumentacije brez težav razbrati, da naročate nov enovit samostojen sistem in ne nekaj, kar bi bila nadgradnja na obstoječe sisteme in bi nadgradnja bila pogojena s kompatibilnostjo obstoječega sistema. Povezava na kompatibilnost in združljivost je tako neupravičena za celoten razpis.

Nanašanje na besedno zvezo »enakovreden kot« je težko oz. nemogoče definirati zato v razpisni dokumentaciji nima teže. Tako naročnik kot ponudnik ne moreta dokazovati enakovrednosti produkta enega proizvajalca z drugim. Bolj primerno je uporabiti besedno zvezo »podobno kot«, kar ne daje obligacije o enakovrednosti produkta a se sklepa, da se ponuja primerljiv produkt. Še vedno pa je podobnost produkta težko dokazovati pred revizijsko komisijo.

Zaradi nelojalno pripravljenega razpisa zahtevamo, da iz razpisne dokumentacije odstranite vse povezave in specifikacije, ki bi se nanašale na proizvajalca opreme Olympus in bi na razpisu omejevale druge proizvajalce, ki bi ponujali primerljivo opremo. Torej zahtevamo, da odstranite vse zahteve, ki bi bile v prid izključno izbranemu ponudniku in omejevale konkurenčne ponudnike. Kot merilo za izbiro ponudbe navajate izključno najnižjo ceno, in kot tako naj za primerljive ponudbe odtehta cena in konkurenčnost.

Dodatno zahtevamo, da podaljšate rok za postavljanje vprašanj za vsaj 8 dni od odgovora na to vprašanje, da lahko pripravimo dodatna relevantna vprašanja, ki bi se sicer navezovala na tehnično strokovne zahteve, ki so v tej fazi izključno v prid proizvajalca Olympus. Vezano na to točko pričakujemo tudi podaljšanje roka za oddajo ponudbe za enako število dni.

V primeru razveljavitve razpisa in njegove ponovitve se pričakuje, da bo razpis glede na potrebe pripravljen na način, da bo omogočal prijavo različnim ponudnikom. V nasprotnem primeru bomo morali nov javni razpis zaradi korupcijskih tveganj, odprtih preiskav in blokad računov zastopnika proizvajalca Olympus v Sloveniji ter naših moralnih načel prijaviti kot sum korupcijskega dejanja in zahtevati revizijo na državno revizijsko komisijo.

V pričakovanju odgovora, ki bo pravičen za vse udeležence in veljaven po zakonodaji RS, vas lepo pozdravljam.


ODGOVOR št 1 na vprašanje z dne 24.07.2020 08:46

Naročnik je skladno s prejetim vprašanjem in mnenjem ustrezno popravil del v razpisni dokumentaciji, ki se nanaša na strokovno tehnične zahteve naročnika.
Popravek strokovno tehničnih zahtev je naročnik objavil v popravku jnaročila male vrednosti danes 30.7.2020 na Portalu javnih naročil. Hkrati je naročnik podaljšal še rok za postavljanje vprašanj (do 5.8.2020 do 9 ure), rok za oddajo ponudb (do 10.8.2020 do 10. ure) in odpiranje ponudb (10.8.2020 ob 10.10).

Vse ostale določbe v razpisni dokumentaciji ostanejo nespremenjene
Datum objave: 06.08.2020   12:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

S popravljeno specifikacijo prihaja do neskladij z uporabnostjo opreme in še vedno ohranjate specifikacije, katerim bo popolnoma ustrezal le en ponudnik, torej Olympus.

Eden od primerov:
-nosilec (turret) za ogledalo: ročno vrtljiv nosilec za 8 objektivov (cubes) za fluorescenco, s funkcijo zaklopa. Kompatibilen s filtrnimi kockami. Click mehanizem
Mišljeno: »(Nosilec (turret) za filtre (filter cubes): ročno vrtljiv za 8 filterskih kock (Filter cubes) za fluorescenco, s funkcijo zaklopa. Kompatibilen s filtrnimi kockami. Click mehanizem.«
V nadaljevanju
-filtrna kocka (zelena fluorescenca): green fluorescent protein GFP (FITC/Cy2), set filtrov z modificiranim magnetronom. Filtri registrirani za sub-pixel sliko: vzbujalnik, razpršilec žarkov (beamspliter), oddajnik (emiter)
-filtrna kocka (rdeča fluorescenca): set Cy5 visoko prevodnih filtrov z modificiranim magnetronom. Filtri registrirani za sub-pixel sliko: vzbujalnik, razpršilec žarkov (beamspliter), oddajnik (emiter)

Potreba po poziciji za 8 filtrskih kockah v nosilcu je torej neutemeljena, saj potrebujete le dve filtrski kocki, zahteva je torej vsaj 3 pozicije (2 kocki plus ena prazna za svetlo polje). 8 filtrskih kock predstavlja tehnično rešitev, ki pri izbranem ponudniku fizikalno slabša fluorescenčni signal in je neutemeljena v kolikor ni nujno potrebe po 7 kockah.

Dodatno:
Vsa navajanje točno določene dimenzije, ki ne vplivajo na funkcionalnost niso v soglasju, npr dimenzija filtra : filter s premerom 45 mm, kompatibilen s svetilom
Dimenzija filtra ne vpliva na funkcionalnost. Zapišite: filter kompatibilen s ponujeno opremo. Prav tako definirajte kakšen filter. V primeru da se nanaša že na omenjen filtre, je ta zahteva lahko izpuščena.
Podobno se nanaša na večino natančno opisanih izvedb, saj za doseganje primerljivih funkcionalnosti različni proizvajalci uporabljajo rahlo drugačne rešitve.

Dodatno:
-transmisijski (presevni) osvetljevalec (svetilo) TRANSIMITTED ILLUMINATO z naklonom maksimalno 30o. Fokusiranje kondenzorja je ročno, od spredaj, dodan je mehanizem za ponovljivost višine nastavitve. Hod za fokusiranje kondenzorja je do približno 88 mm. Dodan je nosilec z režami za štiri filtre s premerom približno 45 mm, frosted filter, ohišje za žarnico, potrebni konektorji in vijaki
-filter s premerom 45 mm, kompatibilen s svetilom
-filter NEUTRAL GREY (NEVTRALNO SIVO): filter nevtralne gostote /prevodnosti (density), s premerom približno 45 mm
-univerzalni kondenzor: z dolgo delovno razdaljo za svetlo polje (brightfield), fazni contrast in DIC z numerično aperturo (NA) približno 0.55 in delovno razdaljo približno 27 mm. Nosilec (turet) s petimi pozicijami, tremi s premerom približno 30 mm in dvema s premerom približno 38 mm

Zahteve se nanašajo na zmožnost uporabe mikroskopa z različnimi kontrastnimi tehnikami. Svetlo polje, fazni kontrast, DIC ter fluorescenco. Natančnejše specifikacije se nanašajo na opremo, ki jo različni proizvajalci dosegajo drugače. Npr nosilec (turret s petimi pozicijami, tremi s premerom približno 30 mm in dvema s premerom približno 38 mm je rešitev enega od proizvajalcev za zagotavljanje kontrastnih tehnik.

V vseh zgoraj navedenih zahtevah zadostuje zapis: Vir osvetlitve (vir naj bo zapisan kot LED ali Halogen) za presevno svetlobo z ročno nastavljivim kondenzorjem NA vsaj 0.55 in delovno razdaljo vsaj 27 mm.
Mikroskop mora efektivno omogočati različne kontrastne tehnike, med katerimi morajo biti vsaj svetlo polje, fazni kontrast in DIC (diferencialni interferenčni kontrast). Elementi za doseganje kontrastov naj bodo vstavljeni v turret, za enostavno menjavo med kontrastnimi tehnikami.
Mikroskop naj vsebuje filtre nevtralno sive za zmanjševanje osvetlitve.


Dodatno:
-filtrna kocka (zelena fluorescenca): green fluorescent protein GFP (FITC/Cy2), set filtrov z modificiranim magnetronom. Filtri registrirani za sub-pixel sliko: vzbujalnik, razpršilec žarkov (beamspliter), oddajnik (emiter)
-filtrna kocka (rdeča fluorescenca): set Cy5 visoko prevodnih filtrov z modificiranim magnetronom. Filtri registrirani za sub-pixel sliko: vzbujalnik, razpršilec žarkov (beamspliter), oddajnik (emiter)

Zadostuje zapis:
- filtrna kocka: pripravljena za opazovanje fluorescenčnega barvila GFP (FITC/CY2).
- filtrna kocka pripravljena za opazovanje fluorescenčnega barvila CY5

Prosimo za popravke in za podaljšanje ponudnikovih vprašanj za vsaj 5 delovnih dni.

Najlepša hvala in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR


Objavljene tehnične zahteve za nakup naše raziskovalne opreme so jasne, zasnovane na podlagi stroke in takšnega mikroskopskega sistema, ki ga potrebujemo za delo s celičnimi kulturami. Tehnične zahteve, objavljene v javnem razpisu za nakup naše raziskovalne opreme torej ostajajo enake in jih ne bomo spremenili. Ponudnik je preštudiral konfiguracijo mikroskopskega sistema in naj pripravi ponudbo na osnovi objavljenih strokovnih/tehničnih zahtev za mikroskopski sistem, ki jo bomo korektno proučili tako kot tudi vse druge ponudbe.

PONUDNIK: nosilec (turret) za ogledalo: ročno vrtljiv nosilec za 8 objektivov (cubes) za fluorescenco, s funkcijo zaklopa. Kompatibilen s filtrnimi kockami. Click mehanizem
Mišljeno: »(Nosilec (turret) za filtre (filter cubes): ročno vrtljiv za 8 filterskih kock (Filter cubes) za fluorescenco, s funkcijo zaklopa. Kompatibilen s filtrnimi kockami. Click mehanizem.«
V nadaljevanju
-filtrna kocka (zelena fluorescenca): green fluorescent protein GFP (FITC/Cy2), set filtrov z modificiranim magnetronom. Filtri registrirani za sub-pixel sliko: vzbujalnik, razpršilec žarkov (beamspliter), oddajnik (emiter)
-filtrna kocka (rdeča fluorescenca): set Cy5 visoko prevodnih filtrov z modificiranim magnetronom. Filtri registrirani za sub-pixel sliko: vzbujalnik, razpršilec žarkov (beamspliter), oddajnik (emiter)

Potreba po poziciji za 8 filtrskih kockah v nosilcu je torej neutemeljena, saj potrebujete le dve filtrski kocki, zahteva je torej vsaj 3 pozicije (2 kocki plus ena prazna za svetlo polje). 8 filtrskih kock predstavlja tehnično rešitev, ki pri izbranem ponudniku fizikalno slabša fluorescenčni signal in je neutemeljena v kolikor ni nujno potrebe po 7 kockah.

ODGOVOR: Mikroskopski sistem za spremljanje živih celic v časovnih presledkih mora glede na strokovne/tehnične zahteve v javnem razpisu vsebovati nosilec (turret) za ogledalo: ročno vrtljiv nosilec za 8 objektivov (cubes) za fluorescenco, s funkcijo zaklopa. Kompatibilen s filtrnimi kockami. Click mehanizem

PONUDNIK:
Dodatno:
Vsa navajanje točno določene dimenzije, ki ne vplivajo na funkcionalnost niso v soglasju, npr dimenzija filtra : filter s premerom 45 mm, kompatibilen s svetilom.
Dimenzija filtra ne vpliva na funkcionalnost. Zapišite: filter kompatibilen s ponujeno opremo. Prav tako definirajte kakšen filter. V primeru da se nanaša že na omenjen filtre, je ta zahteva lahko izpuščena.
Podobno se nanaša na večino natančno opisanih izvedb, saj za doseganje primerljivih funkcionalnosti različni proizvajalci uporabljajo rahlo drugačne rešitve.
Dodatno:
-transmisijski (presevni) osvetljevalec (svetilo) TRANSIMITTED ILLUMINATO z naklonom maksimalno 30o. Fokusiranje kondenzorja je ročno, od spredaj, dodan je mehanizem za ponovljivost višine nastavitve. Hod za fokusiranje kondenzorja je do približno 88 mm. Dodan je nosilec z režami za štiri filtre s premerom približno 45 mm, frosted filter, ohišje za žarnico, potrebni konektorji in vijaki
-filter s premerom 45 mm, kompatibilen s svetilom
-filter NEUTRAL GREY (NEVTRALNO SIVO): filter nevtralne gostote /prevodnosti (density), s premerom približno 45 mm
-univerzalni kondenzor: z dolgo delovno razdaljo za svetlo polje (brightfield), fazni contrast in DIC z numerično aperturo (NA) približno 0.55 in delovno razdaljo približno 27 mm. Nosilec (turet) s petimi pozicijami, tremi s premerom približno 30 mm in dvema s premerom približno 38 mm

Zahteve se nanašajo na zmožnost uporabe mikroskopa z različnimi kontrastnimi tehnikami. Svetlo polje, fazni kontrast, DIC ter fluorescenco. Natančnejše specifikacije se nanašajo na opremo, ki jo različni proizvajalci dosegajo drugače. Npr nosilec (turret s petimi pozicijami, tremi s premerom približno 30 mm in dvema s premerom približno 38 mm je rešitev enega od proizvajalcev za zagotavljanje kontrastnih tehnik.

V vseh zgoraj navedenih zahtevah zadostuje zapis: Vir osvetlitve (vir naj bo zapisan kot LED ali Halogen) za presevno svetlobo z ročno nastavljivim kondenzorjem NA vsaj 0.55 in delovno razdaljo vsaj 27 mm.
Mikroskop mora efektivno omogočati različne kontrastne tehnike, med katerimi morajo biti vsaj svetlo polje, fazni kontrast in DIC (diferencialni interferenčni kontrast). Elementi za doseganje kontrastov naj bodo vstavljeni v turret, za enostavno menjavo med kontrastnimi tehnikami.
Mikroskop naj vsebuje filtre nevtralno sive za zmanjševanje osvetlitve.
ODGOVOR: Mikroskopski sistem mora glede na strokovno/tehnične zahteve v javnem razpisu vsebovati:
-transmisijski (presevni) osvetljevalec (svetilo) TRANSIMITTED ILLUMINATO z naklonom maksimalno 30o. Fokusiranje kondenzorja je ročno, od spredaj, dodan je mehanizem za ponovljivost višine nastavitve. Hod za fokusiranje kondenzorja je do približno 88 mm. Dodan je nosilec z režami za štiri filtre s premerom približno 45 mm, frosted filter, ohišje za žarnico, potrebni konektorji in vijaki
-filter s premerom 45 mm, kompatibilen s svetilom
-filter NEUTRAL GREY (NEVTRALNO SIVO): filter nevtralne gostote /prevodnosti (density), s premerom približno 45 mm.

PONUDNIK:
Dodatno:
-filtrna kocka (zelena fluorescenca): green fluorescent protein GFP (FITC/Cy2), set filtrov z modificiranim magnetronom. Filtri registrirani za sub-pixel sliko: vzbujalnik, razpršilec žarkov (beamspliter), oddajnik (emiter)
-filtrna kocka (rdeča fluorescenca): set Cy5 visoko prevodnih filtrov z modificiranim magnetronom. Filtri registrirani za sub-pixel sliko: vzbujalnik, razpršilec žarkov (beamspliter), oddajnik (emiter)

Zadostuje zapis:
- filtrna kocka: pripravljena za opazovanje fluorescenčnega barvila GFP (FITC/CY2).
- filtrna kocka pripravljena za opazovanje fluorescenčnega barvila CY5
ODGOVOR: Mikroskopski sistem mora glede na strokovno/tehnične zahteve v javnem razpisu vsebovati:
-filtrno kocko (zelena fluorescenca): green fluorescent protein GFP (FITC/Cy2), set filtrov z modificiranim magnetronom. Filtri registrirani za sub-pixel sliko: vzbujalnik, razpršilec žarkov (beamspliter), oddajnik (emiter)
-filtrno kocka (rdeča fluorescenca): set Cy5 visoko prevodnih filtrov z modificiranim magnetronom. Filtri registrirani za sub-pixel sliko: vzbujalnik, razpršilec žarkov (beamspliter), oddajnik (emiter)
PONUDNIK: Prosimo za popravke in za podaljšanje ponudnikovih vprašanj za vsaj 5 delovnih dni.

ODGOVOR: Naročnik bo naredil popravke, če bo menil, da je to glede na ZJN-3 potrebno. Naročnik roka za postavljanje vprašanj ne bo podaljšal.

Naročnik dodaja še informacijo, da je pridobil določena finančna sredstva s strani ARRS, kjer je vložil ustrezno vlogo za pridobitev finančnih sredstev v zvezi z opremo, ki je navedena v tehničnih specifikacijah predmetnega javnega naročila, zato bistveni vsebinski odmik od predmetne opreme zanj rezultira v izgubi finančnih sredstev odobrenih s strani ARRS. Naročnik pa glede tehničnih specifikacij omogoča, da ponudniki ponudijo opremo, ki ne odstopa bistveno vsebinsko od objavljenih tehničnih specifikacij konkretnega javnega naročila.


Datum objave: 06.08.2020   12:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
z objavljenim popravkom glede tehničnih specifikacij mikroskopskega sistema imamo nekaj vprašanj.
1.) Invertni mikroskop s sestavnimi deli:
V prvi točki navajate specifikacije za binokularno cev in okularja. Zanima nas, če ste odprti tudi za ponudbo mikroskopa, ki ima namesto okularjev nameščen 18,5 LCD monitor preko katerega gledate različne preparate? Hkrati monitor omogoča opazovanje mikroskopskih preparatov ali živih celic večim osebam istočasno.
Pod točko navadni objektiv niste specificirali kateri navaden objektiv bi želeli imeti vključen na ponudbo. Prosili bi vas, če lahko bolj definirate kateri navaden objektiv, bi vam ustrezal?
5.) Računalniški program, programska oprema, računalnik:
Glede na to, da ponujamo stand-alone mikroskop, z že integriranim računalnikom (4 GB RAM, 10 Gb SSD disk, možnost povezljivosti v oblak ali lokalno mrežo) s programsko opremo, nas zanima, če v ponudbo še vedno vključimo tudi računalnik z monitorjem?

Za odgovore se vam najlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR


1.) Invertni mikroskop s sestavnimi deli:
V prvi točki navajate specifikacije za binokularno cev in okularja. Zanima nas, če ste odprti tudi za ponudbo mikroskopa, ki ima namesto okularjev nameščen 18,5 LCD monitor preko katerega gledate različne preparate? Hkrati monitor omogoča opazovanje mikroskopskih preparatov ali živih celic večim osebam istočasno.
ODGOVOR: Zahtevamo binokularno cev in okularja za mikroskop kot je to napisano v tehničnih specifikacijah!
Pod točko navadni objektiv niste specificirali kateri navaden objektiv bi želeli imeti vključen na ponudbo. Prosili bi vas, če lahko bolj definirate kateri navaden objektiv, bi vam ustrezal?
ODGOVOR: Takšen objektiv je, na primer, semi-apochromat, univerzalni objektiv, povečava 20x, delovna razdalja približno 17 mm, numerična epertura (NA) približno 1.3
5.) Računalniški program, programska oprema, računalnik:
Glede na to, da ponujamo stand-alone mikroskop, z že integriranim računalnikom (4 GB RAM, 10 Gb SSD disk, možnost povezljivosti v oblak ali lokalno mrežo) s programsko opremo, nas zanima, če v ponudbo še vedno vključimo tudi računalnik z monitorjem?
ODGOVOR: Če ima mikroskop že integriran računalnik s programsko opremo, v ponudbo ni potrebno vključiti dodatnega računalnika z monitorjem.