Dosje javnega naročila 004569/2020
Naročnik: GASILSKA ZVEZA CERKNO, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno
Blago: Nakup gasilskega vozila (nadgradnja).
ZJN-3: Odprti postopek

JN004569/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.07.2020
JN004569/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004569/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 138-338974
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
GASILSKA ZVEZA CERKNO
Bevkova ulica 9
5282
SI
Cerkno
Slovenija
Stanko Močnik
gzcerkno@gmail.com
+386 41636583

Internetni naslovi
http://www.cerkno.si/javni-zavodi-in-sluzbe/pozarno-varstvo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/361100/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19482
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup gasilskega vozila (nadgradnja).
Referenčna številka dokumenta: JN2020-1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
V okviru javnega naročila je predviden nakup nadgradnje gasilskega vozila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru javnega naročila je predviden nakup nadgradnje gasilskega vozila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 20.11.2020
Konec: 15.04.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.08.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.08.2020   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.08.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Ponudniki imajo v predmetnem postopku v vseh fazah postopka možnost uveljavljanja pravnega varstva skladno z določili ZPVPJN.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
GASILSKA ZVEZA CERKNO
Bevkova ulica 9
5282
Cerkno
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.07.2020   13:58
Pozdravljeni,

V nadaljevanju podajamo odgovore na vprašanja.

- IDA, kaj pomeni kpl - kaj naj le ta zajema?

Izolirni dihalni aparat naj zajema: Nosilno ogrodje z naramnicami in trebušnim pasom, reducirni ventil, varnostno piščal, visokotlačni vod z manometrom, srednjetlačni vod, pljučni avtomat, zaščitno masko, tlačno posodo kompozitno 6,8l / 300 bar NLL z ventilom.

- Delovni pas PETZL - kateri model oziroma njemu primerljiv?

Delovni pas PETZL velikosti L model AVAO BOD European version ali njemu primerljiv

- Gasilska reševalna vrv 30m - v torbici ali brez?

Gasilska reševalna vrv 30 m, z nameščenim karabinom v zaščitni torbici.

- Hooligan tool - kateri model in katera dolžina?

Hooligan tool dožnine 914 mm ( Orodje naj ima konico za rezanje pločevine).

- Zaščitni gumirani škornji - katere velikosti?

Zaščitni gumirani škornji velikosti: 1 x 46
2 x 45
1 x 44

- Zaščitne rokavice za nevarne snovi - velikosti?

Zaščitne rokavice za nevarne snovi velikosti: 2 x 10
2 x 9

- Tlačne cevi C - katera dimenzija 52 mm ali 42 mm, barva?

Tlačne C cevi dimenzije 52 naj imajo dolžino 15 m ( fluorescentno barve ).

- Tlačne cevi B - katera dolžina 15 ali 20 m in katera barva?

Tlačne B cevi naj bodo dolžine 15 m ( fluorescentno barve ).

Lep pozdravDatum objave: 28.07.2020   14:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Glede opreme katera mora biti dostavljena iz strani ponudnika bi prosili za definicijo le te, velikostne številke in podobno:
- IDA, kaj pomeni kpl - kaj naj le ta zajema?
- Delovni pas PETZL - kateri model oziroma njemu primerljiv?
- Gasilska reševalna vrv 30m - v torbici ali brez?
- Hooligan tool - kateri model in katera dolžina?
- Zaščitni gumirani škornji - katere velikosti?
- Zaščitne rokavice za nevarne snovi - velikosti?
- Tlačne cevi C - katera dimenzija 52mm ali 42mm, barva?
- Tlačne cevi B - katera dolžina 15 ali 20 m in katera barva?

Lep pozdrav

ODGOVOR


Pozdravljeni,

V nadaljevanju podajamo odgovore na vprašanja.

- IDA, kaj pomeni kpl - kaj naj le ta zajema?

Izolirni dihalni aparat naj zajema: Nosilno ogrodje z naramnicami in trebušnim pasom, reducirni ventil, varnostno piščal, visokotlačni vod z manometrom, srednjetlačni vod, pljučni avtomat, zaščitno masko, tlačno posodo kompozitno 6,8l / 300 bar NLL z ventilom.

- Delovni pas PETZL - kateri model oziroma njemu primerljiv?

Delovni pas PETZL velikosti L model AVAO BOD European version ali njemu primerljiv

- Gasilska reševalna vrv 30m - v torbici ali brez?

Gasilska reševalna vrv 30 m, z nameščenim karabinom v zaščitni torbici.

- Hooligan tool - kateri model in katera dolžina?

Hooligan tool dožnine 914 mm ( Orodje naj ima konico za rezanje pločevine).

- Zaščitni gumirani škornji - katere velikosti?

Zaščitni gumirani škornji velikosti: 1 x 46
2 x 45
1 x 44

- Zaščitne rokavice za nevarne snovi - velikosti?

Zaščitne rokavice za nevarne snovi velikosti: 2 x 10
2 x 9

- Tlačne cevi C - katera dimenzija 52 mm ali 42 mm, barva?

Tlačne C cevi dimenzije 52 naj imajo dolžino 15 m ( fluorescentno barve ).

- Tlačne cevi B - katera dolžina 15 ali 20 m in katera barva?

Tlačne B cevi naj bodo dolžine 15 m ( fluorescentno barve ).

Lep pozdrav

Datum objave: 17.08.2020   09:58
Pozdravljeni
Zavedamo se da na trgu obstajajo črpalke, ki imajo različne tlačne stopnje na srednjetlačnem in visokotlačnem delu. Z dodatnimi točkami se točkuje ponudnika, ki ponudi črpalko z eno tlačno stopnjo na srednjetlačnem delu in štiri tlačne stopnje na visokotlačnem delu.
Zaradi taktičnega pristopa naše enote predvidevamo da bo črpalka večino časa delovala z visokim tlakom katerega je po našem mnenju lažje dosegati z večjim številom stopenj visokotlačnega dela črpalke, obraba in stroški servisiranja pa so s tem manjši. Glede na to da istočasno deluje tudi normalni tlak pa je prednost enostopenjskega dela v tem da ima le ta manjše število delov kar pa seveda pomeni cenejše vzdrževanje in popravila ob morebitnem strojelomu. Obraba delov motorja podvozja je zanemarljiva glede na to koliko so gasilska vozila v uporabi.
Glede na navedeno naročnik ne spreminja točkovanja. Pri tem posebej poudarjamo, da gre le za lastnost, ki ponudniku prinese nekaj dodatnih točk, ni pa to pogoj za sodelovanje na razpisu.

lep pozdrav

Datum objave: 17.08.2020   10:02
Pozdravljeni

Naročniku so rotirajoče stopnice bistvena lastnost saj omogočajo bolj varen vstop ali sestop iz vozila. Velika površina stopnice katera se pogojeno odpre samo do morebitne ovire, ob sestopu gasilca iz kabine pa se ob teži gasilca le ta zablokira v obstoječem položaju in omogoča varen sestop gasilca in prepreči morebitne poškodbe na vozilu. Vzdrževanje teh stopnic pa je mnogo cenejše saj so le te popolno mehanske in ne vsebujejo pnevmatskih in podobnih delov.
Pnevmatske stopnice katere se odpirajo do gaberitnega nivoja pohodnih stopnic niso sprejemljive iz več razlogov. Od odpiranju vrat podaljšanega dela kabine lahko pride do udarca spodnje stopnice v nogo gasilca saj se le ta vertikalno spusti do končne točke. V ozkih predelih kjer se vozilo ustavi ob steni, škarpi ali podobno (cca 30-40 cm oddaljenosti) pa je onemogočen izstop iz kabine za posadko, saj bi se stopnica naslonila na oviro. Iz navedenih razlogov pnevmatske stopnice niso sprejemljive.
Fiksne stopnice niso sprejemljive zaradi nevarnega sestopa gasilcev saj se morajo ob sestopu obrniti in sestopiti vzvratno.
Ponudnik lahko prostor za shranjevanje plastenk pitne vode predvidi tudi v kabini za posadko pod pogojem da je dostop do njih omogočen brez vstopa v kabino.


Datum objave: 17.08.2020   10:05
Pozdravljeni

Naročniku je minimalna dimenzija povezovalne odprtine med kabinama bistvena lastnost saj omogoča normalno komunikacijo med vso posadko v vozilu ter pogled v smeri vožnje gasilcem v zadnji vrsti kar omogoča večjo pripravljenost na morebitna stanja na cesti (naglo zavijanje, zaviranje,). Glede na predhodno preverjanje izdelkov na trgu lahko povezovalno odprtino teh dimenzij ponudi več ponudnikov. Iz razpisa je mogoče videti da se sama kabina ne bo uporabljala samo za prevoz na mesto intervencije ampak tudi za druge namena v povezavi z obstoječim voznim parkom GZ.

Črpalka mora biti zaprta z pokrovom kateri omogoča normalno komunikacijo strojnika preko odvojenega mesta radijske postaje ZARE pri črpalki. V kolikor lahko ponudnik le to zagotovi brez protihrupnega pokrova je naročniku to sprejemljivo.

Lep pozdrav


Datum objave: 17.08.2020   10:09
Pozdravljeni

Osvetlitev podaljšane kabine se lahko reši tudi na drugačen način vendar morajo biti svetila obrnjena navzgor v strop na način da onemogočajo direktno svetenje v oči gasilcem v podaljšani kabini. Svetike katere so nameščene na strop ali steno z direktno svetlobo navzdol ali v stran niso sprejemljive!

Lep pozdrav

Datum objave: 17.08.2020   10:10
Pozdravljeni
Potrjujemo da se izjava o skladnosti vozila po EN 1846 preda ob predaji vozila. Vse ostale certifikate je potrebno predložiti v ponudbi.

Lep pozdrav

Datum objave: 19.08.2020   14:44
Pozdravljeni,
Naročnik s 5 točkami nagradi ponudnika, ki ponudi: »Kombinirana črpalka z eno stopnjo za normalni tlak in štirimi stopnjami za visoki tlak.« brez objektivno utemeljenih razlogov, glede na namen, zaradi katerega izvaja predmetno javno naročilo (nakup gasilskega vozila).

Kot potencialni ponudnik gasilskega vozila vam lahko ponudimo črpalko z dvema stopnjema na srednjetlačnem delu in 3 stopnjami na visokotlačnem delu, ki zagotavlja popolnoma enako oziroma celo večjo zmogljivost in funkcionalnost črpalke, in hkrati ustreza standardu za vgradne gasilske črpalke EN 1028. Kot priznani evropski proizvajalec gasilskih vozil višje kakovosti za izbrano podvozje s strani naročnika predvidevamo 2-stopenjsko črpalko na srednjetlačnem delu, ki bo zagotovila pretok 2.000 L/min pri manjših obratih črpalke in motorja vozila, kot srednjetlačna črpalka na 1 stopnji. Ker črpalka večino časa deluje na srednjetlačnem delu, je to izredno pomembno, saj delovanje na nižjih obratih vpliva na manjšo obrabo delov črpalke in motorja, s tem pa se nižajo vzdrževalni stroški. Naša črpalka ima 3 stopnje na visokotlačnem delu in je izdelana tako, da doseže končen visoki tlak skozi 5 tlačnih stopenj, kar zmanjšuje vzdrževalne posege v črpalko.

Omenjeno merilo definira tehnološko rešitev in namiguje na dejstvo, da naročnik preferira izbranega ponudnika in je njegove tehnične rešitve pripravljen nagraditi z dodatnimi točkami brez objektivno utemeljenih razlogov. 5 točk namreč podari ponudniku, ki ponudi črpalko z eno stopnjo za normalni tlak in štirimi stopnjami za visoki tlak, čeprav so tudi druge kombinirane črpalke z različnimi stopnjami na normalnem in visokem tlaku, ki hkrati ustrezajo EN 1028 izdelane tako, da zagotavljajo enak pretok, zanesljivo in kakovostno delovanje, nizke stroške vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo črpalke. V absolutnem znesku to glede na ocenjeno vrednost vozila pomeni, da je naročnik pripravljen plačati tudi do 10.000 EUR več za nič.

Merilo je element za vrednotenje ponudb in dodatne točke so upravičene, če gre za prednost, ki je objektivno preverljiva. Kombinirana črpalka z eno stopnjo za normalni tlak in štirimi stopnjami za visoki tlak pa prednosti pred drugimi črpalkami oz. vozili, ki so na trgu, ne dajejo, ampak neopravičeno druge ponudnike postavljajo v slabši položaj. Glede na namen javnega naročila oz. pri intervenciji, vozilo z omenjeno črpalko ne daje nobene prednosti. Pri tem ne gre spregledati, da naročnika pri pripravi razpisa veže zahteva po gospodarnem ravnanju, ki pa je glede na tovrstno merilo ni najti. Naročnika pozivamo, da omenjeno merilo črta iz meril za izbiro najugodnejšega ponudnika, da le-ta ne bo v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja, saj je treba pri izvedbi razpisa iskati funkcionalne rešitve.

Hvala in lep pozdrav.

Datum objave: 19.08.2020   14:44
Pozdravljeni,
Naročnik v tehnični specifikaciji zahteva: »Vstop in izstop posadke v prostor za posadko je preko rotirajočih stopnic, ki z odpiranjem ustvarijo poševno lego, ki omogoča lažje in varnejše vstopanje in izstopanje. V predelu stopnic naj bo tudi aluminijasti zaboj primernih dimenzij za shranitev minimalno 20 plastenk 0,5l vode na vsaki strani, le ta pa naj ima možnost zapiranja z vratci. Gibanje teh stopnic je pogojeno z odpiranjem vrat in imajo vgrajeno blokado v kolikor oseba stoji na stopnici se vrata ne morejo več odpirati ali zapirati.«
Naročnika prosimo za popravek tehnične dokumentacije v smislu, da pri interpretaciji rešitev ne bo navajal v naprej definiranih tehničnih rešitev brez objektivno utemeljenih razlogov, glede na namen, zaradi katerega izvaja predmetno javno naročilo (nakup gasilskega vozila). Kot potencialni ponudnik gasilskega vozila vam lahko ponudimo drugače izvedene stopnice pnevmatske zgibne ali fiksne za lažje in varnejše vstopanje in izstopanje (namesto rotirajočih).
Pri zgibnih pnevmatskih stopnicah je zgornja stopnica pomaknjena ven in omogoča enostavno varno izstopanje naprej in ne kot po lestvi. Zgibne pnevmatske stopnice se v polno lego odprejo v trenutku, ko se začnejo odpirati vrata, zagotavljajo širšo in večjo stopno ne-zdrsno površino kot rotirajoče stopnice, prav tako se odlično obnesejo v ozkih predelih, saj odprte izven gabaritov vozila gledajo le toliko, kot izstopajo pohodne stopnice pod roletami, vrata pa se odpirajo na enak način kot vsaka druga vrata oz. na primer vrata kabine za posadko stopenjsko, po potrebi. Zgibne pnevmatske stopnice za svoje delovanje uporabljajo preverjeno tehnologijo, ki jo uporablja tudi marsikatera druga komponenta oziroma oprema gasilskega vozila oz. nadgradnje. Kot priznani evropski proizvajalec gasilskih vozil pri proizvodnji uporabljamo preverjene rešitve, ki zahtevajo minimalno vzdrževanje, zato naročnika prosimo, da nam omogoči oddajo ponudbe z zgibnimi pnevmatskimi ali z enostavnimi fiksnimi stopnicami.
Naša kabina za posadko je večja od konkurenčnih in posledično nudi več prostora za posadko in opremo. Zanima nas, ali je za naročnika sprejemljivo, da prostor za plastenke predvidimo v dostopnem delu v notranjosti kabine, kamor lahko namestimo tudi hladilnik za hlajenje plastenk v vročih dneh, namesto v težje dostopnem zaboju v predelu stopnic.
Hvala in lep pozdrav.

Datum objave: 19.08.2020   14:45
Pozdravljeni,

1. V tehnični specifikaciji naročnik zahteva: "Z vozniško kabino je povezana s tesnilnim okvirjem minimalnih dimenzij 800mm višine in 1800mm širine".
Naročnika prosimo, da navede točen razlog za navedbo tovrstne specifične tehnične zahteve. Različni proizvajalci gasilskih vozil namreč s tesnilnimi okvirji različnih dimenzij zagotavljajo dobro tesnjenje med kabino za posadko in voznikovo kabino. Tesnilni okvir običajno predstavlja komunikacijsko okno med voznikovo kabino in kabino za posadko. Kot potencialni ponudnik kakovostnega gasilskega vozila vam lahko izdelamo kabino za posadko s tesnilnim okvirjem manjših dimenzij, komunikacijo z voznikovo kabino pa lahko zagotovimo z vgrajenim mikrofonom in zvočnikom v obeh kabinah, kar zagotavlja bistveno lažjo in razločnejšo komunikacijo z voznikom. Naročnika prosimo, da tehnično zahtevo v razpisni dokumentaciji popravi tako, da omogoči oddajo ponudbe za predmetno javno naročilo večjemu številu ponudnikov ali pa zgoraj opisano rešitev sprejme kot ustrezno.

2. V tehnični specifikaciji naročnik zahteva: »Črpalka naj bo protihrupno in atmosfersko zaščitena s pokrovom, vendar dostopna za obratovanje v sili in za vzdrževalna dela. Vse črpalke so v nadgradnji, ki jim že sama po sebi daje atmosfersko zaščito. Kot potencialnega ponudnika pa nas predvsem zanima kakšna maksimalna raven hrupa je še sprejemljiva za naročnika oz. jo želi naročnik doseči s protihrupnim pokrovom in po kakšnih postopkih bo raven hrupa izmerjena in na katerih mestih, glede na to, da se glavnina zvoka ustvari na drugem mestu, kot je črpalka. Naročnika prosimo, da nesmiselno zahtevo umakne iz razpisne dokumentacije ali pa poda jasna navodila, kaj točno se pričakuje od proizvajalca gasilskega vozila v zvezi s hrupnostjo črpalke.

Hvala in lep pozdrav.

Datum objave: 19.08.2020   14:45
Pozdravljeni,

1. V tehnični specifikaciji naročnik zahteva: "Z vozniško kabino je povezana s tesnilnim okvirjem minimalnih dimenzij 800mm višine in 1800mm širine".
Naročnika prosimo, da navede točen razlog za navedbo tovrstne specifične tehnične zahteve. Različni proizvajalci gasilskih vozil namreč s tesnilnimi okvirji različnih dimenzij zagotavljajo dobro tesnjenje med kabino za posadko in voznikovo kabino. Tesnilni okvir običajno predstavlja komunikacijsko okno med voznikovo kabino in kabino za posadko. Kot potencialni ponudnik kakovostnega gasilskega vozila vam lahko izdelamo kabino za posadko s tesnilnim okvirjem manjših dimenzij, komunikacijo z voznikovo kabino pa lahko zagotovimo z vgrajenim mikrofonom in zvočnikom v obeh kabinah, kar zagotavlja bistveno lažjo in razločnejšo komunikacijo z voznikom. Naročnika prosimo, da tehnično zahtevo v razpisni dokumentaciji popravi tako, da omogoči oddajo ponudbe za predmetno javno naročilo večjemu številu ponudnikov ali pa zgoraj opisano rešitev sprejme kot ustrezno.

2. V tehnični specifikaciji naročnik zahteva: »Črpalka naj bo protihrupno in atmosfersko zaščitena s pokrovom, vendar dostopna za obratovanje v sili in za vzdrževalna dela. Vse črpalke so v nadgradnji, ki jim že sama po sebi daje atmosfersko zaščito. Kot potencialnega ponudnika pa nas predvsem zanima kakšna maksimalna raven hrupa je še sprejemljiva za naročnika oz. jo želi naročnik doseči s protihrupnim pokrovom in po kakšnih postopkih bo raven hrupa izmerjena in na katerih mestih, glede na to, da se glavnina zvoka ustvari na drugem mestu, kot je črpalka. Naročnika prosimo, da nesmiselno zahtevo umakne iz razpisne dokumentacije ali pa poda jasna navodila, kaj točno se pričakuje od proizvajalca gasilskega vozila v zvezi s hrupnostjo črpalke.

Hvala in lep pozdrav.

Datum objave: 19.08.2020   14:46
Pozdravljeni,

kot potencialni ponudnik vozila, vam lahko izdelamo kakovostno gasilsko vozilo s kabino za moštvo z osvetlitvijo najvišje kakovosti, ki optimalno osvetli celotno kabino za moštvo tudi med vožnjo (svetloba ne moti voznika in na splošni ni moteča za promet), ki pa v našem primeru izključuje povsem nepotrebno dodatno LED osvetlitev v ročajih na stropu za oprijem ponikov med vožnjo. Prosimo vas, da tehnično zahtevo v razpisni dokumentaciji ("Na stropu kabine je nameščen kvalitetni ročaj za oprijem med vožnjo, kateri hkrati služi tudi za razsvetljavo kabine v LED tehniki.") popravite tako, da omogočite oddajo ponudbe za predmetno javno naročilo večjemu številu ponudnikov ali pa zgoraj opisano rešitev sprejmete kot ustrezno.


Datum objave: 19.08.2020   14:46
Pozdravljeni,

v tehnični dokumentaciji za nadgradnjo zahtevate predložitev navedenih certifikatov:
- EN 1846 / evropski standard za Gasilska vozila: »Splošne zahteve glede varnosti in sposobnosti gasilskih vozil«
- ECE R 14 / certifikat za pritrdišča varnostnih pasov
- ECE R 16 / certifikat za varnostne pasove
- ECE R 29 / certifikat za zaščito potnikov v kabini tovornih vozil

Certifikat EN 1846 vam lahko predložimo šele ko je vozilo izdelano, po opravljenem pregledu vozila pred izdobavo. Ostale certifikate vam lahko predložimo ob ponudbi.
Prosimo za potrditev, da je to dovolj.

Hvala in lep pozdrav.