Dosje javnega naročila 004537/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup popolnoma avtomatiziranega robota za procesiranje primerjalnih vzorcev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 136.030,00 EUR

JN004537/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.07.2020
JN004537/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.08.2020
JN004537/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.08.2020
JN004537/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2020
JN004537/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.10.2020
JN004537/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004537/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javna naročila in nabave
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
https://www.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/361127/430-343-2020-razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19639
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup popolnoma avtomatiziranega robota za procesiranje primerjalnih vzorcev
Referenčna številka dokumenta: 430-343/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup popolnoma avtomatiziranega robota za procesiranje primerjalnih vzorcev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38430000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nacionalni forenzični laboratorij, Vodovodna 95, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup popolnoma avtomatiziranega robota za procesiranje primerjalnih vzorcev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.08.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.01.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.08.2020   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Podrobnejše informacije so navedene v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.08.2020   15:00

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.

Opomba k točki I.4:
Javno naročilo izvaja Ministrstvo za notranje zadeve po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve - Policije.

Opomba k točki II.2.4:
Vrsta in obseg javnega naročila sta podrobneje podana v objavljeni razpisni dokumentaciji.

Opomba k Oddelku III:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.07.2020   13:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na 4. člen pogodbe:
"Prodajalec je dolžan dobaviti, postaviti in zagnati opremo v roku 8 tednov od obojestranskega podpisa pogodbe."

Naročnika vljudno prosimo, da ta rok zaradi zdajšnjih negotovih in nepredvidljivih razmer zaradi Covid 19 in povečanih aktivnosti pri dobaviteljih na področju Covid 19 ta rok podaljša na vsaj 12 tednov.

Za razumevanje se zahvaljujemo.

Lep pozdrav.ODGOVOR
Naročnik je rok za dobavo, postavitev in zagon opreme določil na podlagi svojih potreb in ga ne bo spreminjal.Datum objave: 22.07.2020   13:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v pogodbi je v 5. členu navedeno, da je potrebno ob predaji opreme naročniku predati tudi navodila v slovenskem jeziku.
Prosimo vas za potrditev, da zadostuje tudi predložitev navodil za uporabo v angleškem jezik.

Hvala lepa.

ODGOVOR
Naročniku ob predaji opreme zadostujejo navodila za osnovno rokovanje z robotom v slovenskem jeziku, medtem ko so podrobna navodila lahko predložena v angleškem jeziku. Predložitev navodil za uporabo robota samo v angleškem jeziku za naročnika ni zadostna.Datum objave: 22.07.2020   13:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, kjer je zahtevano kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, prosimo , da se lahko priloži kot ustrezno zavarovanje tudi menico z menično izjavo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudniki lahko za finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku predložijo kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo, skladno s točko 9.3.8.1 I. dela razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila. Naročnik ne bo spreminjal zahtev glede načina predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.Datum objave: 30.07.2020   07:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Priloga št. 6
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
v zvezi z javnim naročilom št. 430-343/2020

z dne ________________

Ali tu vpišemo datum oddaje ponudnikove ponudbe ali datum objave javnega naročila na portalu 17/07/2020?

Hvala lepa za pojasnilo.


ODGOVOR
Ponudniki na označeno mesto vpišejo datum ponudnikove oddaje ponudbe.Datum objave: 30.07.2020   07:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali vam ustreza, če ponudimo aparat z ustreznimi dodatki, ki podpirajo procesiranje FTA kartic s črtno kodo dimenzij, ki so med najpogosteje uporabljenimi v forenzičnih aplikacijah.

Hvala.

ODGOVOR
Ponujena oprema naj podpira velikosti FTA kartic, ki jih na trgu ponujajo različni ponudniki ali proizvajalci in so pogosto uporabljene v forenziki (za primerjalne vzorce slin). Naročnik pri opredelitvi FTA kartic ne želi biti odvisen od določenega ponudnika. Ponujena podprta velikost FTA kartic mora ustrezati zahtevam naročnika iz 1. točke II. dela razpisne dokumentacije in iz priloge št. 6 Tehnična dokumentacija predmeta javnega naročila.Datum objave: 03.08.2020   11:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za podaljšanje roka za oddajo vprašan vsaj za dva dni,, saj zaradi časa dopustov s strani našega dobavitelja ne moremo pravočasno pridobiti vseh informacij, ki so potrebne za pripravo ponudbe.

Hvala lepa.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok, do katerega bo sprejemal zahteve za dodatna pojasnila, vezana na pripravo ponudb in sicer iz 3. 8. 2020 do 15.00 na 5. 8. 2020 do 12.00.

II. Sprememba razpisne dokumentacije

Glede na navedeni odgovor, naročnik spreminja 5. točko I. dela razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila, kot sledi v nadaljevanju. Sprememba je v besedilu označena z rdečo barvo. Omenjena točka se tako pravilno glasi:

5. DODATNA OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Ponudniki lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo oziroma pripravo ponudbe. Vprašanja ponudniki pošljejo na portal javnih naročil.

Naročnik bo odgovore objavil na portalu javnih naročil, in sicer najkasneje do dne 7. 8. 2020, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 5. 8. 2020 do 12.00 ure.

Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih naročnik ne bo prejel na zgoraj navedeni način in do zgoraj navedenega roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. Naročnik ne bo odgovarjal na nespodobna oz. nespodobno postavljena vprašanja.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.

Opozorilo: Ponudnikom se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo ponudbe, na portalu javnih naročil spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije, sprememb obvestila o javnem naročilu, ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nedopustne ponudbe zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in sprememba razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Naročnik spremembe razpisne dokumentacije objavlja na portalu javnih naročil, v dokumentu "Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in sprememba razpisne dokumentacije", z dne 31.7.2020.
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vezano na specifikacijo možnost spreminjanja volumnov pipetiranja rekcijskih mešanic:

Ali mora ponujeni sistem vključevati programsko opremo, ki omogoča spreminjanje volumnov pipetiranja s strani uporabnika?


ODGOVOR
Skladno z zahtevami naročnika iz 1. točke II. dela razpisne dokumentacije in s tehnično specifikacijo predmeta javnega naročila iz Priloge št. 6, mora ponujena oprema zagotavljati možnost spreminjanja volumnov pipetiranja reakcijskih mešanic. V kolikor robot za to potrebuje dodatno programsko opremo, mora biti le-ta vključena v ponudbo.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.
VPRAŠANJE
Spoštovani,


"Rok za odpravo napak v garancijskem roku je največ 2 delovna dneva od trenutka prijave napake. Rok za odpravo napake pomeni čas od prijave napake do zaključka odprave napake."

V zvezi s tem prosimo za podaljšanje roka za odpravo napak, saj je popravilo lahko vezano na popravilo na sami lokaciji ter tudi na zamenjavo rezervnega dela z novim delom, kar je potrebno pridobiti s strani proizvajalca. Slednje lahko traja več delovnih dni. Vljudno prosimo za podaljšanje roka na vsaj 7-10 delovnih dni.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je omenjena situacija predvidena v četrtem odstavku 8. člena osnutka pogodbe (Priloga št. 8 predmetne razpisne dokumentacije). Odstavek se glasi:

V primeru, da prodajalec ne more odpraviti napake v roku za odpravo napak iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe, zaradi zagotovitve potrebnih rezervnih ali nadomestnih delov pri izvedbi storitve, se rok za odpravo napake sorazmerno podaljša, o čemer je prodajalec dolžan obvestiti kupca na e-naslov:____________.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.
Datum objave: 06.08.2020   10:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,


Vezano na zahtevo za priložitev certifikata ISO 17025, ponudnik prosi, če se lahko potrdilo oziroma certifikat o kalibraciji volumnov pipetirnega sistema odda ob dobavi oziroma po namestitvi samega sistema na lokaciji naročnika, saj je potrdilo vezano na konkretni dobavljeni aparat.

Hvala.

ODGOVOR
V kolikor ponudnik ne predloži veljavnega certifikata oziroma potrdila o kalibraciji volumnov, s katerimi robot pipetira, skladno s standardom ISO 17025, ob oddaji ponudbe, mora ponudnik v ponudbi predložiti izjavo, s katero se zavezuje, da bo zgoraj navedeni certifikat oziroma potrdilo o kalibraciji volumnov predložil najkasneje ob prevzemu opreme, ki se izvrši ob dobavi, postavitvi in zagonu opreme. Brez predloženega potrdila o kalibraciji volumnov, skladno s standardom ISO 17025, prevzem opreme ne bo opravljen.

V nadaljevanju naročnik podaja spremembe I. in II. dela razpisne dokumentacije ter osnutka pogodbe (Priloga št. 8).


II. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE


Sprememba v l. delu razpisne dokumentacije (Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika, 9.2 Ponudbena dokumentacija), in sicer se točka 9.2.1.11 spremeni tako, da se po novem glasi:
»9.2.1.11 Veljavni certifikat oziroma potrdilo, da so volumni, s katerimi robot pipetira, kalibrirani skladno s standardom ISO 17025 ali izjava ponudnika, da bo ponudnik certifikat oziroma potrdilo o kalibraciji volumnov predložil najkasneje ob prevzemu opreme, skladno s točko 2 II. dela razpisne dokumentacije.«


Sprememba v ll. delu razpisne dokumentacije (Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika, ), in sicer se spremenita drugi in tretji odstavek 2. točke (Tehnična ustreznost ponujene opreme) tako, da se po novem glasita:

»Volumni, s katerimi robot pipetira, morajo biti kalibrirani skladno s standardom ISO 17025. Ponudniki morajo v ponudbi predložiti veljavni certifikat oziroma potrdilo, da so volumni, s katerimi robot pipetira, kalibrirani skladno s standardom ISO 17025, ali izjavo, s katero se ponudnik zavezuje, da bo certifikat oziroma potrdilo o kalibraciji volumnov skladno s standardom ISO 17025 predložil najkasneje ob prevzemu opreme, ki se bo izvršil ob dobavi, postavitvi in zagonu opreme (brez predloženega potrdila o kalibraciji volumnov, skladno s standardom ISO 17025, prevzem opreme ne bo opravljen).

Kot dokazilo o ustreznosti ponujene opreme mora ponudnik v ponudbi predložiti:
- Izjavo ponudnika, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije, ki jo ponudnik poda na obrazcu iz Priloge št. 3,
- Tehnično specifikacijo predmeta javnega naročila - Priloga št. 6,
- Tehnično dokumentacijo ponujene opreme oziroma drug dokument, iz katerega je razvidno, da ponujena oprema ustreza tehničnim zahtevam iz te razpisne dokumentacije
- Veljavni certifikat oziroma potrdilo, da so volumni, s katerimi robot pipetira, kalibrirani skladno s standardom ISO 17025, ali izjavo ponudnika, da bo certifikat oziroma potrdilo o kalibraciji volumnov skladno s standardom ISO 17025 predložil najkasneje ob prevzemu opreme.«


Sprememba v Osnutku pogodbe (Priloga št. 8), in sicer se spremeni četrti odstavek 5. člena tako, da se po novem glasi:
»Prodajalec mora ob prevzemu opreme kupcu predložiti garancijski list ter navodilo za uporabo, oboje v slovenskem jeziku, in veljavni certifikat oziroma potrdilo, da so volumni, s katerimi robot pipetira, kalibrirani skladno s standardom ISO 17025.«Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.


Spremembe razpisne dokumentacije naročnik objavlja na portalu javnih naročil, v dokumentu "Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in sprememba razpisne dokumentacije", z dne 5.8.2020.