Dosje javnega naročila 004544/2020
Naročnik: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
Blago: DOBAVA OPREME IN IZVEDBA DEL V OKVIRU OPERACIJE »SPOZNAJMO BIODIVERZITETO V NASELJIH«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 86.062,71 EUR

JN004544/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.07.2020
JN004544/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2020
JN004544/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2020
JN004544/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.09.2020
JN004544/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.09.2020
JN004544/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 17.09.2020
JN004544/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 17.09.2020
JN004544/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.10.2020
JN004544/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004544/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
Cesta Staneta Žagarja 37
4000
SI
Kranj
Slovenija
Rok Šimenc
info@bsc-kranj.si
+386 42817230
+386 42817249

Internetni naslovi
http://www.bsc-kranj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/361145/DOKUMENTACIJA_operacija_spoznajmo_biodiverziteto_v_naselju.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19644
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalna ali lokalna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA OPREME IN IZVEDBA DEL V OKVIRU OPERACIJE »SPOZNAJMO BIODIVERZITETO V NASELJIH«
Referenčna številka dokumenta: ESRR_7/2020-SBN-JN
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39300000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava opreme in izvedba del v okviru operacije »SPOZNAJMO BIODIVERZITETO V NASELJIH«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: DOBAVA OPREME IN IZVEDBA DEL - INFORMACIJSKE TABLE
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Bled
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v tem sklopu je dobava opreme in izvedba del v zvezi s postavitvijo informacijskih tabel v okviru operacije »SPOZNAJMO BIODIVERZITETO V NASELJIH« za Občino Bled. Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz obrazca št. 1/1 - Predračun, dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 07.08.2020
Konec: 27.08.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), pristop CLLD-izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: DOBAVA OPREME IN IZVEDBA DEL - TEMATSKA POT »ČUDOVITA NARAVA PRED NAŠIM PRAGOM«
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Naklo
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v tem sklopu je dobava opreme in izvedba del v zvezi z ureditvijo tematske poti »ČUDOVITA NARAVA PRED NAŠIM PRAGOM« v okviru operacije »SPOZNAJMO BIODIVERZITETO V NASELJIH« za Občino Naklo. Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz obrazca št. 1/2 - Predračun, dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 07.08.2020
Konec: 27.08.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), pristop CLLD-izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: IZVEDBA DEL - OBNOVA MOSTU
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Naklo
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v tem sklopu je izvedba del obnove mostu v okviru operacije »SPOZNAJMO BIODIVERZITETO V NASELJIH« za Občino Naklo. Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz obrazca št. 1/3 - Predračun, dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 07.08.2020
Konec: 27.08.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), pristop CLLD-izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo in pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo so razvidni iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.07.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.07.2020   12:01
Kraj: Informacijski sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.07.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.07.2020   16:18
VPRAŠANJE

Glede na to, da so navedene različne lokacije in da je za postavitev v povpraševanju
potrebno za vsako pozicijo naredit temelj itd., bi potrebovali naslednje informacije pri 1. in 2. sklopu:
1. Katere so mikro lokacije (lahko so GPS kordinate)?
2. Kakšna je podlaga na teh lokacijah (zemlja, asfalt, pesek itd.)?
3. Ali je dostop do lokaciji (je na vsaki lokaciji mogoč dostop s tovornim vozilom, v kolikor ne
ali je to peš pot itd.)?
4. So na teh lokacijah kakšne posebne omejitve glede izvedbenih del zaščiteno območje,
posebna delovna dovolenja občin, itd..
5. Potrebovali bi Katalog urbane opreme za Občino Bled za detajlno skico oz. načrt klopi ter
mize. Kje so lahko pridobi?


ODGOVOR

Za SKLOP 1 - Občina Bled:
K tč. 1.: Mikro lokacije bodo določene pri izvedbi.
K tč. 2.: Podlaga na vseh lokacijah je raščen teren zelenica ali peščena površina.
K tč. 3.: Vse lokacije so dostopne s tovornim vozilom.
K tč. 4.: Vsa potrebna dovoljenja za izvedbo ima investitor (financer) pridobljena.
K tč. 5.: Katalog urbane opreme, ki je bil objavljen kot del dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, določa osnovne dimenzije in materialnost posameznih elementov. Detajli izvedbe elementov iz Kataloga urbane opreme so prepuščeni izvajalcu.

Za SKLOP 2 - Občina Naklo:
Dokument z odgovori na vprašanja, ki jih je podal financer Občina Naklo, vsebujejo pregledne karte z obrazložitvami na vsa zgoraj navedena vprašanja ponudnika, ki jih ni mogoče pripeti kot pojasnilo na vprašanja ponudnika.
Ponudnik dokumentacijo lahko pridobi pri pooblaščenem izvajalcu javnega naročila družbi Tarin, pravno in poslovno svetovanje in storitve, d.o.o., in sicer naj poda zahtevo po e-pošti na naslov tarin.sasa@gmail.com ali pokliče po telefonu št. 041 515 525 (Saša Pegam).


Datum objave: 23.07.2020   16:21
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Glede na to, da so navedene različne lokacije in da je za postavitev v povpraševanju
potrebno za vsako pozicijo naredit temelj itd., bi potrebovali naslednje informacije:
1. Katere so mikro lokacije (lahko so GPS kordinate)?
2. Kakšna je podlaga na teh lokacijah (zemlja, asfalt, pesek itd.)?
3. Ali je dostop do lokaciji (je na vsaki lokaciji mogoč dostop s tovornim vozilom, v kolikor ne
ali je to peš pot itd.)?
4. So na teh lokacijah kakšne posebne omejitve glede izvedbenih del zaščiteno območje,
posebna delovna dovolenja občin, itd..
5. Potrebovali bi Katalog urbane opreme za Občino Bled za detajlno skico oz. načrt klopi ter
mize. Kje so lahko pridobi?
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Odgovor je naročnik podal k odgovoru na vprašanje z datumom objave: 23.07.2020 - 16:18


Datum objave: 23.07.2020   16:22
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Glede na to, da so navedene različne lokacije in da je za postavitev v povpraševanju potrebno za vsako pozicijo naredit temelj itd., bi potrebovali naslednje informacije:

1. Katere so mikro lokacije (lahko so GPS kordinate)?
2. Kakšna je podlaga na teh lokacijah (zemlja, asfalt, pesek itd.)?
3. Ali je dostop do lokaciji (je na vsaki lokaciji mogoč dostop s tovornim vozilom, v kolikor ne ali je to peš pot itd.)?
4. So na teh lokacijah kakšne posebne omejitve glede izvedbenih del zaščiteno območje, posebna delovna dovolenja občin, itd..
5. Potrebovali bi Katalog urbane opreme za Občino Bled za detajlno skico oz. načrt klopi ter mize. Kje so lahko pridobi?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Odgovor je naročnik podal k odgovoru na vprašanje z datumom objave: 23.07.2020 - 16:18