Dosje javnega naročila 004595/2020
Naročnik: BANKA SLOVENIJE, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana
Gradnje: Vzdrževalna dela prenove prostorov na objektih Banke Slovenije
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 511.044,88 EUR

JN004595/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.07.2020
JN004595/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.10.2020
JN004595/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.12.2020
JN004595/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004595/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 139-341103
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
BANKA SLOVENIJE
Slovenska cesta 35
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Primož Simončič, Danilo Kodrin, Mirjana Prelić
javna.narocila@bsi.si
+386 14719755/+386 14719505/+386 14719501
+386 12515516

Internetni naslovi
http://www.bsi.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.bsi.si/razpisi/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19650
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževalna dela prenove prostorov na objektih Banke Slovenije
Referenčna številka dokumenta: 2.09.3.1.02-11/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževalna dela prenove prostorov na objektih Banke Slovenije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31500000
45400000
45442100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževalna dela prenove prostorov na objektih Banke Slovenije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 26
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.08.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.08.2020   10:01
Kraj: Elektronsko javno odpiranje - sistem eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.08.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
BANKA SLOVENIJE
Slovenska cesta 35
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.07.2020   08:55
-Spoštovani, naročnika prosimo da odklene popise (ali vsaj celice v katere se vnašajo cene na enoto), ker v trenutne popise cen ni možno vpisovati.

-Odklenjeni popisi so naloženi na portal.

Datum objave: 02.08.2020   09:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali se lahko ponudnik sklicuje na reference podizvajalca?

Vnaprej hvala.

ODGOVOR
Ponudnik, partner oziroma vsak nominirani podizvajalec mora izpolnjevati pogoje glede svojega statusa. Izpolnjevanje referenčnih pogojev se ugotavlja kumulativno, za ponudnika, partnerja oziroma podizvajalce skupaj.


Datum objave: 02.08.2020   09:46
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Lahko reference izpolnjujemo s podizvajalci?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik, partner oziroma vsak nominirani podizvajalec mora izpolnjevati pogoje glede svojega statusa. Izpolnjevanje referenčnih pogojev se ugotavlja kumulativno, za ponudnika, partnerja oziroma podizvajalce skupaj.

Datum objave: 05.08.2020   07:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali se kot ustrezna referenca za parketarska dela lahko upošteva katerikoli sklop podopolagalskih del, znotraj uspešno zaključenega objekta, ki presega zastavljeno vrednost, četudi vsa dela znotraj sklopa niso vezana na prenovo obstoječega parketa oz. dobavo novega? Npr. da je del sklopa vezan na dobavo in polaganje linoleja. Vnaprej se zahvaljujem za odgovor.

ODGOVOR
Kot ustrezna referenca se upošteva samo parketarska dela (Obrazec 7b - razpisna dokumentacija).

Datum objave: 10.08.2020   10:56
OGLEDI IN SESTANEK Z ZAINTERESIRANIMI PREDSTAVNIKI ZAVAROVALNIC

Zaradi specifičnosti izvedbe, ki jih bo ponudnik kot dober strokovnjak s področja razpisanih del moral upoštevati pri pripravi ponudbe za dobro, strokovno in kakovostno izvedbo del iz popisa, je ogled lokacije zelo priporočljiv. V primeru ogleda se ponudnik predhodno najavi pri naročniku do 12. 08. 2020 do 8:00 ure preko elektronskega naslova javna.narocila@bsi.si.

Kot že sporočeno bo sestanek in ogled varovanih lokacij v SREDO 12.8.2020 ob 10:00 na sedežu naročnika (Slovenska cesta 35, Ljubljana). Hkrati vas obveščamo, da smo prestavili rok za oddajo ponudb. Nov rok za oddajo ponudb je petek 21.8.2020 8 do 10.00 ure.

Datum objave: 10.08.2020   11:05
Prosimo, da odgovor na vprašanje Datum objave: 10.08.2020, 10:56 smatrajte kot brepredmeten, saj se nanaša na drugo javno naročilo. Za pomoto se opravičujemo.

Datum objave: 10.08.2020   11:09
VPRAŠANJE
Prosim naročnika da skladno z objavo na portalu potrdi rok za oddajo ponudbe 31.8.2020

ODGOVOR:
Rok za oddajo je 31.8.2020 kot je navedeno v objavi na portalu.


Datum objave: 10.08.2020   11:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali morata podizvajalec in partner izpolniti tudi obrazec 6: Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb?? V razpisni dokumentaciji to ni navedeno.

ODGOVOR
Obrazec 6 izpolnijo vsi ponudniki, ki predložijo skupno ponudbo in tudi podizvajalci.Datum objave: 10.08.2020   11:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V primeru, da nastopamo s podizvajalci - ali morajo tudi oni izpolnjevati ekonomske in finančne zmogljivosti ( neporavnane finančne obveznosti v 6 mesecih, bonitetno oceno SB1 do SB7)

ODGOVOR
V navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, točka 7.3. POGOJI ZA SODELOVANJE (B: Ekonomski in finančni položaj), so navedeni pogoji za podizvajalce oz. za vse gospodarske subjekte v ponudbi.Datum objave: 10.08.2020   11:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Obrazec 1 - kako se označi vprašanje pod zaporedno št. III. če sodeluješ s partnerjem in podizvajalcem??

ODGOVOR
Pri navedenem vprašanju je potrebno označit oz. izbrat alinejo med samostojni ponudnik ali ponudnik s podizvajalci.Datum objave: 14.08.2020   09:47
VPRAŠANJE
Spoštovani
Kje zaprosimo za potrdilo pristojnega organa Republike Slovenije za pridobitev potrdila, da nismo imeli kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki....in izrečene globe, iz točke 7.2 razpisne dokumentacije (IV.)?

ODGOVOR
Ponudniki lahko izpolnijo samo ESPD in obrazec 5. Podatki se lahko tudi pridobijo pri Finančni upravi RS.Datum objave: 14.08.2020   09:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kot način dokazovanja "B: Ekonomski in finančni položaj" sta navedeni dve opciji (1. je dokazovanje, da subjekt ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti in blokiranega računa, predvidevam da tu ustreza BON-2 obrazec od AJPES-a, 2. pa S.BON obrazec), težava je da se mora dokazovati šestmesečno obdobje pred objavo obvestila, torej mora ponudnik bodisi naročiti podorobnejši obrazec, ki pokriva dvanajstmesečno obdobje bodisi točno na dan objave zaprositi za alternativno oceno, torej je ustrezna bonitetna ocena edina realna opcija.

Zanima me ali se kot ustrezen pogoj lahko doda/spremeni: izpolnjen ESPD obrazec in ustrezen BON obrazec, ki ni starejši od dne objave obvestila in je iz njega razvidno da poslovni subjekt v šestmesečnem obdobju pred njegovo izdajo, ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti in blokiranega/ih TRR računa/ov.

ODGOVOR
Naročnik v tej točki nima namena spreminjati razpisne dokumentacije.Datum objave: 14.08.2020   09:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Če ponudbo oddamo skupaj s podizvajalci in izpolnjujejo pogoje iz točke 7.3 Ekonomski in finančni položaj. Ali moramo tudi za podizvajalce predložiti dokazila ( S.BON-1/P oz. dokazila o ne-blokadah).

Zanima nas še starost bona?

ODGOVOR
Ponudnik oziroma soponudniki in podizvajalci v zadnjih šestih mesecih od objave obvestila o javnem naročilu ni/niso imel/i neporavnanih zapadlih obveznosti in blokiranega/ih TRR računa/ov.

Način dokazovanja:
Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi ter potrdila vseh bank oz. drugih pooblaščenih institucij iz katerih je razvidno, da gospodarski subjekt v zadnjih 6-ih mesecih pred objavo obvestila o javnem naročilu ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti in blokiranega/ih TRR računa/ov, ali obrazec S.BON iz katerega je razvidno, da gospodarski subjekt v zadnjih 6-ih mesecih pred objavo obvestila o javnem naročilu ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti in blokiranega/ih TRR računa/ov. Izpis iz AJPES S.BON-1 ali S.BON-1/P, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja od SB1 do največ SB7 ali primerljive bonitetne ocene agencij Moody's, S&P ali Fitch. Naročnik si pridržuje pravico, da podatke preveri iz javno dostopnih evidenc e-dosje, AJPES, E-bonitete ipd. Kot dokaz ustreznosti ekonomskega in finančnega položaja lahko naročnik naknadno zahteva ustrezne bančne izpiske, računovodske izkaze ali izvlečke iz računovodskih izkazov ali računovodske izkaze celotnega prometa podjetja ali druga dokazila v skladu s šestim odstavkom 77. člena ZJN-3.Datum objave: 17.08.2020   11:50
VPRAŠANJE
Spoštovani
Kje zaprosimo za potrdilo pristojnega organa Republike Slovenije za pridobitev potrdila, da nismo imeli kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki....in izrečene globe, iz točke 7.2 razpisne dokumentacije (IV.)?

ODGOVOR
Ponudniki lahko izpolnijo samo ESPD in obrazec 5. Podatki se lahko tudi pridobijo pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvu za finance.