Dosje javnega naročila 004552/2020
Naročnik: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Digitalizacija listkovnih zbirk
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 60.747,83 EUR

JN004552/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.07.2020
JN004552/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2020
JN004552/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.08.2020
JN004552/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.08.2020
JN004552/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 11.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004552/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Novi trg 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Janžekovič
anita.janzekovic@zrc-sazu.si
+386 14706339

Internetni naslovi
http://www.praetor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Raziskovalna


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Digitalizacija listkovnih zbirk
Referenčna številka dokumenta: 21N200040
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72312200
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet pogodbe je digitalizacija listkovnih zbirk in odbelava slednjih za prikaz na spletu.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72312200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet pogodbe je digitalizacija listkovnih zbirk in odbelava slednjih za prikaz na spletu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 03.08.2020
Konec: 31.01.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili pogodbe in veljavne zakonodaje.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
1. kategorija:Zgodovina - Operacijo Razvoj slovenščine v digitalnem okolju sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.07.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.07.2020   10:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.07.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.07.2020   14:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Kakšne so pa vezave dokumentov?

ODGOVOR

Pri vezanem gradivu so uporabljene različne vrste vezav, in sicer klasična vezava, lepljena vezava, šivana vezava, spiralna vezava, vezava v mapah s sponko, nekaj je poznejših vezav poškodovanega gradiva, nekaj gradiva je zapisanega v zvezkih različnih formatov, ki so jim dolepljeni zloženi listi nestandardnih velikosti.

DODATNO POJASNILO NAROČNIKA:
Naročnik je pri pregledu naslednjih dokumentov odkril nebistvene nekonsistentnosti, ter zato podaja pojasnila glede popravkov v naslednjih dokumentih:

Dokument ePRO Ponudba-Pogodba:
Na strani 3, prvi odstavek, naročnik črta besedilo: , registracija uporabnikov naročnika (oz. skrbnika, ki lahko vnaša uporabnike naročnika), za potrebno število uporabnikov znotraj posameznega naročnika, tako da odstavek pravilno glasi:
V ceno na enoto morajo biti zajete: možnost testiranja pred vključitvijo v sistem storitve zajema listka, njegovo digitalizacijo, navodila za uporabo sistema v slovenskem jeziku, vzpostavitev storitve v okolju izvajalca in potrditev ter uskladitev predlagane programske rešitve s strani uredništva portala Fran.

Dokument ePRO Specifikacije:
Na strani 2 se rdeče obarvan stavek spremeni tako, da se v zadnjem stavku poglavja I Skupni opis, beseda Smiselno črta, besedilo stavka pa se obarva črno, tako da stavek pravilno glasi:
Enako velja v primeru prenehanja veljavnosti akreditacije izvajalca v času trajanja pogodbe.

Ker gre za nebistvene popravke dokumentov naročnik ne bo objavljal čistopisa dokumentov (ponudniku jih ni potrebno popravljati naročnik bo s tem pojasnilom črtano besedilo štel za nezapisano), temveč bo besedilo popravil ob podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.