Dosje javnega naročila 004571/2020
Naročnik: OBČINA VOJNIK, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
Blago: Dobava in montaža kuhinjske opreme za vrtec in OŠ A.B. Frankolovo
ZJN-3: Odprti postopek

JN004571/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.07.2020
JN004571/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004571/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA VOJNIK
Keršova ulica 8
3212
SI
Vojnik
Slovenija
Vesna Poteko
vesna@vojnik.si
+386 37800630
+386 37800637

Internetni naslovi
http://www.vojnik.si
http://www.vojnik.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.vojnik.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19677
Elektronsko komuniciranje zahteva uporabo orodij in naprav, ki niso splošno dostopne. Neomejen in celovit neposredni dostop do teh orodij in naprav je brezplačno na voljo na: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19677
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža kuhinjske opreme za vrtec in OŠ A.B. Frankolovo
Referenčna številka dokumenta: 411-0001/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39220000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža kuhinjske opreme za vrtec in OŠ A.B. Frankolovo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Frankolovo 11, 3213 Frankolovo
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža kuhinjske opreme za vrtec in OŠ A.B. Frankolovo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Renata Vežnaver 031266087


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v razpisni dokumentaciji

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razpisna dokumentacija

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Razpisna dokumentacija

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.08.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.08.2020   10:00
Kraj: Občina Vojnik po sistemu e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Navedeno v razpisni dokumentacijiOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.08.2020   12:00

Dodatne informacije:
Renata Vežnaver 031266087
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA VOJNIK
Keršova ulica 8
3212
Vojnik
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.07.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.08.2020   10:43
VPRAŠANJE
Glede na to, da naročnik še ni objavil odgovorov prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe in roka za vprašanja.

ODGOVOR

Odgovori bodo objavljeni pravočasno. Roka oddaje ponudb ne spreminjamo.
Hvala za razumevanje in lep pozdravDatum objave: 12.08.2020   09:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

B - shramba čistil

Poz. B3: kakšen voziček za čistila je potrebno ponuditi? Prosimo za podrobnejši opis.
F shramba suhih živil
Poz. F1: prosimo, da preverite pozicijo. Na načrtu je narisanih 6 regalov, v popisu pa piše, da je potrebno ponuditi 1 komplet regalov sestavljenih iz 2 segmentov.
G groba in fina priprava zelenjave
Poz. G4 inox enojna dvojna polica: v popisu piše, da je potrebno ponuditi 1 komplet police dolžine 1800 mm, na koncu pa da je dolžina police ca 1000 mm, katera dimenzija je pravilna?
JA pomivanje jedilne posode
Poz. Ja4.1:
JB pomivanje kuhinjske posode
Poz. Jb3: pozicije ni na načrtu, ali jo je vseeno potrebno ponuditi?
K priprava mesa
Poz. K4: ali lahko ponudimo mesoreznico z inox ohišjem, priključno močjo 1,1 kW in dimenzijami 248/305x455x545 mm kar predlagani tip mesoreznice tudi ima?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljani
B. Voziček nabava naročnik. Ni potrebno vpisovati cene.
F1: Upoštevajte risbo. Potrebno upoštevati 2 kompleta regalov. Vsak je sestavljen iz 3 segmentov. Dimenzije celotnega kompleta so 2900x500x1900mm.
G4: Upoštevajte polico dolžine 1800 mm.
JB3: Da.
K4: Seveda.

Datum objave: 12.08.2020   09:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali je potrebno v oddelku N izdaja jedi ponuditi tudi iveral fasado, saj je to navadno pozicija interiera?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Potrebno je zajeti v ponudbi.

lp


Datum objave: 12.08.2020   09:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

A dostava
Poz. A2: ali mora biti tehnica overjena?

lep pozdrav

ODGOVOR

DA.

lp


Datum objave: 12.08.2020   09:39
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za odgovore.

1. Poz. b3 - Kakšen voziček za čistila ponudimo? V razpisni dokumentaciji ne nobenih tehničnih podatkov.

2. Poz. g6 - Namizni stroj za rezanje zelenjave
Ali ponudimo stroj za rezanje zelenjave namiznega ali prostostoječega ? To vprašanje zastavljamo zato, ker je v razpisni dokumentaciji navedeno, da ima ta stroj kapacitete 30 kg/min in kapacitete do cca 1200 obrokov dnevno..

3. Poz. i6 - SAMOSTOJEČI PLANETARNI MEŠALEC
Ali lahko ponudimo samostoječi planetarni mešalec od 30-120 obratov mešala na minuto in z dimenzijo mešalca 650x910x1520 mm?

4. Poz. ja4.1 - MEHČALEC VODE
Navedeni model WINTERHALTER SOFTMATIC po naših vedenjih ne obstaja več.
Ali lahko ponudimo mehčalec model MONOSOFT 9, kateri je primeren za k pomivalnemu stroju pod poz. ja4 ?

5. Poz. ja4.2 - DODATEK ZA POMIVALNI STROJ
Ali lahko to pozicijo ovrednotimo s ceno 0,00 EUR, ker ponujamo pomivalni stroj, kateri že ima pripravo za montažo delovnih miz višine 900 ?

6. Poz. L2.0 - PLINSKA PARNO KONVEKCIJSKA PEČ
Parno konvekcijska peč z oznako RATIONAL SCC 101 G WE katero navajate v razpisni dokumentaciji ne obstaja več? Ali lahko ponudimo novo verzijo omenjene peči istega proizvajalca z novimi merami in nove priključne moči plina in elektrike?

7. Poz. L3.0 - PLINSKA PARNO KONVEKCIJSKA PEČ
Parno konvekcijska peč z oznako RATIONAL SCC 61 G WE katero navajate v razpisni dokumentaciji ne obstaja več? Ali lahko ponudimo novo verzijo omenjene peči istega proizvajalca z novimi merami in nove priključne moči plina in elektrike?

8. Poz. m6 - SALAMOREZNICA
Salamoreznico z oznako LA MINERVA 250 GXE katero navajate v razpisni dokumentaciji ne obstaja.
Prosimo za nove tehničnega karakteristike salamoreznice katera obstaja na trgu.

9. Poz. m8 - PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNE IZVEDBE
Mešalec z oznako KITCHEN AID 5KSM7580 katerega navajate v razpisni dokumentaciji ima moč motorja 500 W in ne 1400 W. Ali lahko ponudimo namizni planetarni mešalec z močjo motorja 500 W?

10. Poz. m9 - PODPULTNI HITRI OHLAJEVALNIK IN ZAMRZOVALNIK
Proizvajalec Hiber je menjal modele določenih aparatov . Ali lahko ponudimo novi model z istimi karakteristikami kateri je nadomestek starega modela ?

Hvala za odgovore.

Lep pozdrav !

ODGOVOR

1. Voziček nabavi uporabnik, ni potrebno vpisovati cene.
2. Upoštevati stroj, ki omogoča razrez ca 30kg/zelenjave na uro. Lahko je namizna izvedba.
3. Seveda.
4. Seveda.
5. Lahko.
6. Seveda.
7. Seveda.
8- V ponudbi upoštevajte aparata, ki ima primerljive lastnosti kot je zahtevano. Lahko od drugega proizvajalca ali drugi tip.
9. Seveda.
10. Seveda.

LP


Datum objave: 12.08.2020   09:42
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

prosimo za odgovore kot sledi:
1. Poz a2.
Ali lahko ponudimo Tehtnico s 6 mestnim prikazom in velikostjo prikazanih št. 24 mm med tem ko vse ostale karakteristike ustezajo zahtevam iz popisa?

2. Poz g6
Naročnik v specifikaciji navaja primerljiv model, ki ima zmogljivost 400 obrokov na dan in kapaciteto 5 kg na minuto. Naročnika prosimo za odgovor Ali lahko ponudimo aparat za rezanje zelenjave s kapaciteto 400 obrokov na dan, zmogljivostjo rezanja 8 kg zelenjave na uro, dimenzije 380x305x595 mm med tem ko vse ostale karakteristike ustrezajo zahtevam iz popisa?

3. Poz ja4
Ali lahko ponudimo enakovreden oz boljši pomivalni stroj nemškega proizvajalca Meiko, model M-iClean HL, ki zagotavlja enako oz boljšo kvaliteto pranja?


ODGOVOR

1. Lahko
2. Upoštevati stroj, ki omogoča razrez ca 30 kg/zelenjave na uro. Lahko je namizna izvedba.
3.Ponudnik lahko ponudi stroj katerega koli izvajalca, le da ustreza razpisni dokumentaciji.

lp

Datum objave: 12.08.2020   09:43
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI !

PROSIMO ZA NASLEDNJE ODGOVORE.

1. Ali lahko ponudimo element poz. L7.5 in L7.6 ki:
- Ima čas segrevanja do 42 min.
- Namesto digitalne analogno regulacijo temperature.

2. Ali lahko ponudimo element poz. L7.8 in L7.9:
- Velikost dna posode ca 762x61 cm
- Kapaciteto max/uporabna 86/70 L
- Namesto digitalne analogno regulacijo temperature
- Ročni dvig posode
- Regulacija temperature do 300°C;
- Ponev vpeto v konstrukcijo v s sprednjem vzdolžnem profilu.


HVALA ZA ODGOVORE.

LEP POZDRAV!

ODGOVOR
1.Lahko.
2. Lahko.

LP