Dosje javnega naročila 004683/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: JN MORS 67/2020-ODP, NAKUP TORB CZ, NAHRBTNIKOV, ZAŠČITNIH ČELAD IN OČAL
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 224.055,44 EUR

JN004683/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.07.2020
JN004683/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.10.2020
JN004683/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.11.2020
JN004683/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.11.2020
JN004683/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.11.2020
JN004683/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 18.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004683/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 142-348903
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712184
+396 14712978

Internetni naslovi
https://www.mors.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/354463/RD_67-2020-ODP.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19611
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JN MORS 67/2020-ODP, NAKUP TORB CZ, NAHRBTNIKOV, ZAŠČITNIH ČELAD IN OČAL
Referenčna številka dokumenta: 430-84/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35110000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naroča se nakup opreme za pripadnike CZ
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: NAHRBTNIK CZ
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: lJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
naroča se nakup zaščitne opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: TRANSPORTNI NAHRBTNIK
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
NAROČA SE NAKUP OPREME ZA PRIPADNIKE CZ
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: TORBA CZ
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
Naroča se oprema za pripadnike cz
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: TORBA CZ - PROFESIONALNA
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
Naroča se nakup opreme za pripadnike CZ
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAŠČITNA ČELADA USAR
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
Naroča se oprema za pripadnik CZ
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAŠČITNA OČALA
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
Naroča se nakup opreme za pripadnike CZ
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.08.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.08.2020   13:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.08.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.07.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.08.2020   07:11
ODGOVORI NA VPRAŠANJA JN MORS 67/2020 ODP, NAKUP TORB CZ, NAHRBTNIKOV, ZAŠČITNIH ČELAD IN OČAL (objava portal JN004683/2020-B01, z dne 23.7.2020)
1. VPRAŠANJE: Datum prejema: 24.07.2020 14:18

Kako to, da vaši razpisi s specifikacijo vedno v priviligirani položaj postavljajo določenega proizvajalca? Potrebujete kvaliteten in udoben 40 litrski nahrbtnik ter 80 litrski nahrbtnik z dodatnimi stranskimi torbami, hidracijo,...vse ostalo je izključevanje ostalih ponudnikov. Na takšnem razpisu ne bomo sodelovali.

ODGOVOR:
Z javnim naročilom se želi zagotoviti opremo za pripadnike Civilne zaščite Republike Slovenije, ki opravljajo delo v intervencijah doma in v tujini. Intervencije pomenijo delo v najzahtevnejših razmerah, oziroma okoliščinah. Tehnične karakteristike se opredeljujejo glede na dejanske potrebe, izkušnje končnih uporabnikov, ergonomije, pričakovane življenjske dobe blaga, itd.
Naročnik v postopku javnega naročila, upošteva vsa načela javnega naročanja.


2. VPRAŠANJE: Datum prejema: 29.07.2020 16:15

Spoštovani,

Ali je možen ogled vzorcev? (opis v tehničnih zahtevah, nam je namreč v določenih delih nerazumljiv)

SKLOP 3.: TORBA CZ
Zahtevate, da mora biti izdelana iz 100% poliester.

Ali dopuščate možnost, da ponudimo PA material namesto zahtevanega PES?

Hvala,
S spoštovanjem

ODGOVOR:
Ne, Naročnik ne razpolaga z vzorci. Naročnik pri SKLOPU 3. vztraja pri zahtevah iz tehnične dokumentacije.

3. VPRAŠANJE: Datum prejema: 31.07.2020 14:26

SKLOP 6:

V dokumentaciji navajate:
Zaščitna balistična očala brezbarvna, v nadaljevanju pa:

- Komplet vsebuje standardni črni okvir, sivo lečo in vrečko iz mikrovlaken

Ali potem komplet vsebuje črni okvir, brezbarvno lečo in dodatno sivo lečo ter vrečko iz mikrovlaken?

ODGOVOR:
Naročnik korigira formulacijo »brezbarvna« zaščitna očala.
Za naročnika bo sprejemljiva ponudba, ki bo ob izpolnjevanju vseh v tem razpisu določenih zahtev, vsebovala očala s sivo lečo, črnim okvirjem in vrečko iz mikrovlaken.

4. VPRAŠANJE Datum prejema: 31.07.2020 14:48

Vprašanje SKLOP 6:

Prosimo za popravek tehnične zahteve: debelina leče vsaj 2.4mm na debelina leče vsaj 2.0mm, saj tudi leče 2.0mm debeline nudijo ustrezno zaščito, kar dokazuje ustreznost standardu MIL SPEC MIL-PRF-31013 .

ODGOVOR:
Naročnik umika v RD objavljen pogoj zahtevane debeline leče (2,4 mm), v kolikor blago ponudnika ustreza vsem drugim zahtevam, oziroma razpisanim pogojem.

5. VPRAŠANJE: Datum prejema: 03.08.2020 10:27

SKLOP 6:
Zahteva ustreznost U.S. OSHA - naročnika pozivamo, da zahtevo umakne saj gre za ameriški "standard" oz. ga nadomesti z ustreznim evropskim.

ODGOVOR:

Naročnik umika zahtevo po doseganju standarda ANSI Z87.1-2010, U.S. OSHA.6. VPRAŠANJE: Datum prejema: 05.08.2020 10:48

SKLOP 6:
Zahtevate debelino leče 2.4 mm

Parametri, ki določajo ustreznost balistične zaščite so določeni v standardu U.S. MIL SPEC MIL-PRF-31013 ! Ustrezno zaščito pa je možno doseči tudi z lečami debeline 2.0mm, zato prosimo da ustrezno spremenite zahtevo.

ODGOVOR:
ODGOVOR: Naročnik umika v RD objavljen pogoj zahtevane debeline leče (2,4 mm), v kolikor blago ponudnika ustreza vsem drugim zahtevam, oziroma razpisanim pogojem.

7. VPRAŠANJE: Datum prejema: 05.08.2020 14:23
Pozdravljeni!
V sklopu 6, zaščitna očala, je zahtevana debelina leče 2.4 mm.
Standard MIL SPEC MIL-PRF-31013 ne določa debeline leč, temveč stopnjo odpornosti leč pred odbitimi drobci (hitrost, sila, masa drobca).
Najkvalitetnejše leče lahko tako z manjšo debelino nudijo večjo zaščito kot leče z debelino 2.4 mm.
Prosimo, da se znotraj zgoraj navedenega standarda, ki ne predpisuje debeline leč, umakne zahteva po 2.4 mm.

ODGOVOR:
Naročnik umika v RD objavljen pogoj zahtevane debeline leče (2,4mm), v kolikor blago ponudnika ustreza vsem drugim zahtevam, oziroma razpisanim pogojem.

8. VPRAŠANJE: Datum prejema: 06.08.2020 15:03

SKLOP 6:

Pozdravljeni

sprašujemo kaj je pravilno:

Navajate:

Zaščitna balistična očala brezbarvna, odgovarjati morajo standardu:

EN 166-345 B
- Komplet vsebuje standardni črni okvir, sivo lečo in vrečko iz mikrovlaken
- Očala morajo ustrezati standardom: U.S. MIL SPEC MIL-PRF-31013 (clause 3.5.1.1),
ANSI Z87.1-2010, U.S. OSHA, CE EN166 FTKN.

Kaj vsebuje komplet: Črni okvir, sivo lečo in vrečko iz mikrovlaken z dodatno brezbarvno lečo ?

Zahteva EN166-345B in EN166FTKN se med seboj izključuje, glede na sliko očal sklepamo, da je pravilna zahteva EN166F!
Pojasnilo proizvajalca:

345 B test of EN 166.
3 is for protection against liquids
4 against dust of more than 5 micrometres
5 against gas, mist, smoke and fume less than 5 micrometres
B is for protection against particles with middle energy

It is contradictory on the one side they require EN 166 345 B and on the other side EN 166 FTKN. You can have either B or F not both at the same time


ODGOVOR:
Naročnik korigira formulacijo »brezbarvna« zaščitna očala.
Za naročnika bo sprejemljiva ponudba, ki bo ob izpolnjevanju vseh v tem razpisu določenih zahtev, vsebovala očala s sivo lečo, črnim okvirjem in vrečko iz mikrovlaken.
Slika v RD je simbolična in ne nujno zapovedujoča. Kriteriji za blago so navedeni v pisni obliki. Naročnik umika pogoj EN166 FTKN, kot tudi zahtevo po doseganju standarda ANSI Z87.1-2010, U.S. OSHA.

Za naročnika bo sprejemljivo tisto blago (očala), ki bo ob vseh drugih razpisnih pogojih, izpolnjevalo tudi pogoje vezane na EN 166-345B.


Datum objave: 20.08.2020   11:11
1. VPRAŠANJE : Datum prejema: 14.08.2020 08:35
Pozdravljeni,
zaradi trenutnih razmer na tržišču z industrijskimi materiali vas vljudno naprošamo za podaljšanje roka dobave za 1. in 4. sklop s "45 koledarskih dni od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank" na vsaj 60 koledarskih dni od podpisa.
Hvala!

ODGOVOR:
Naročnik vztraja pri rokih dobave opredeljenih v razpisni dokumentaciji.


2. Vprašanje: Datum prejema: 14.08.2020 08:27


SKLOP 6: V zvezi z vašim odgovorom glede standadov 166, naročnika prosimo, da še enkrat preveri standarde, katerim morajo ustrezati očala. EN166:345B namreč med drugim zahteva zaščito pred plini, dimom... (tč.4). Takšno zaščito omogočajo le očala z zaprtim okvirom, ki se tesno prilegajo uporabnikovem obrazu Vseeno menimo, da je pravilna zahteva zato EN166F in ne EN166_345b. Naročnika prosimo, da objavi sliko ustreznih očala OZ. vsaj navede model, ki mu ustreza npr.: proizjavalec: BOLLE, model xx ali enakovredno!


ODGOVOR:
Naročnik je ponovno pregledal razpisno dokumentacijo in za predmetni sklop 6. zahteva blago z naslednjimi tehničnimi zahtevami:

- Zaščitna balistična očala z UV zaščito in sivo barvo leče. Leče naj bodo izdelane iz visoko-udarnega 100%UVA/UVB polikarbonata, ali bolje
- Očala zagotavljajo tehnologijo tritočkovnega pritrjevanja leče (možnost zamenjave leče)
- Očala omogočajo integracijo nastavka za korekcijo dioptrije
- Uporabljajo tehnologijo, ki preprečuje rosenje na notranji strani leče, na zunanji pa nastanek prask
Komplet vsebuje standardni črni okvir, sivo lečo in vrečko iz mikrovlaken.
Očala morajo ustrezati standardu CE EN166 FTKN, oziroma drugemu enakovrednemu standardu.

OSTALE ZAHTEVE:
- Garancijski rok minimalno 2 leti, življenjska doba najmanj 10 let;
- Naročnik si pridržuje pravico, da po oddaji ponudbe ponudnika pozove k predložitvi vzorca artikla.
- Ponudnik mora vzorec dostaviti v roku 14 koledarskih dni od poslane zahteve naročnika.
- Navodila za uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku;
- Izjava, da ponujeno blago ustreza tehničnim zahtevam naročnika;