Dosje javnega naročila 004587/2020
Naročnik: Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Gradnje: Sanacija talnih površin za potrebe izvajanja kontejnerskega prometa na lokaciji Celje Čret
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004587/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.07.2020
JN004587/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.07.2020
JN004587/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.08.2020
JN004587/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.08.2020
JN004587/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.08.2020
JN004587/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2020
JN004587/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004587/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice
https://www.slo-zeleznice.si/sl/tovorni-promet
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/361407/Objava_Plato_KT_Celje_Čret.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/361407/espd/Narocnik_ESPD_Plato_Celje_Čret.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19532
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija talnih površin za potrebe izvajanja kontejnerskega prometa na lokaciji Celje Čret
Referenčna številka dokumenta: 68/2020/08
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233200
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila za »Sanacija talnih površin za potrebe izvajanja kontejnerskega prometa na lokaciji Celje Čret« je izvedba sanacije vseh talnih površin na območju KT Celje Čret. V sklopu del se poleg talnih površin uredi tudi odvodnjavanje površinskih voda in javna razsvetljava.

Vsebina javnega naročila so:
- Saniran spodnji ustroj platoja v skupni površini 6.485 m2,
- Saniran zgornji ustroj platoja v skupni površini 6.485 m2,
- Postavitev 4-ih svetilk javne razsvetljave.

Predvidene so naslednje rešitve:
- plato se obnovi v celotni dolžini, t. j. 270 m, s kompletno odstranitvijo spodnjega ustroja do globine 1,40 m;
- uvozni in izvozni priključek se ohranita, v območju priključkov se izvede navezava na obstoječe stanje,
- zamenjajo se robniki in meteorna kanalizacija. Med robnikoma na obeh straneh platoja se izvede enotni prečni padec v minimalni vrednosti 0,5 % v levo stran;
- površinska odvodnja se zajame ob levem robniku z asfaltno koritnico. Zaradi majhnega vzdolžnega sklona se
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233220
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celje Čret, Kidričeva 34
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila za »Sanacija talnih površin za potrebe izvajanja kontejnerskega prometa na lokaciji Celje Čret« je izvedba sanacije vseh talnih površin na območju KT Celje Čret. V sklopu del se poleg talnih površin uredi tudi odvodnjavanje površinskih voda in javna razsvetljava.

Vsebina javnega naročila so:
- Saniran spodnji ustroj platoja v skupni površini 6.485 m2,
- Saniran zgornji ustroj platoja v skupni površini 6.485 m2,
- Postavitev 4-ih svetilk javne razsvetljave.

Predvidene so naslednje rešitve:
- plato se obnovi v celotni dolžini, t. j. 270 m, s kompletno odstranitvijo spodnjega ustroja do globine 1,40 m;
- uvozni in izvozni priključek se ohranita, v območju priključkov se izvede navezava na obstoječe stanje,
- zamenjajo se robniki in meteorna kanalizacija. Med robnikoma na obeh straneh platoja se izvede enotni prečni padec v minimalni vrednosti 0,5 % v levo stran;
- površinska odvodnja se zajame ob levem robniku z asfaltno koritnico. Zaradi majhnega vzdolžnega sklona se požiralnike namesti na razdalji 10,0 m. Padec koritnice se izvede od polovice dolžine proti požiralniku s poglobitvijo za 5 cm. Iztoka požiralnikov se vrši v predvideno meteorno kanalizacijo;
- na koncu lokalne meteorne kanalizacije se izvede tudi čiščenje vod s koalescentnim lovilcem olj z ustreznim usedalnikom. Z lokalno kanalizacijo se priključuje na skupni kanal katerega je potrebno preveriti glede prevodnosti in globine, kar ni predmet te investicije;
- na izvoznem delu se pred izvoznim priključkom izvede zavarovanje nivojskega prehoda železniških tirov preko vozišča s tipskimi Strail elementi;
- plato bo v asfaltni izvedbi, razen dela, kjer se odlagajo zabojniki. Ta del se izvede z armirano-betonsko plošče širine 9,0 m in dolžine 176,0 m, ki se izvede v naklonu platoja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.08.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.08.2020   09:01
Kraj: Avtomatsko v informacijskem sistemu eJN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot je zapisano v Razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.08.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.07.2020   09:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

A lahko prosim poleg tehničnih poročil objavite še kakšen načrt? Glede na kazalo v tehničenem poročilu obstajajo.

lp

ODGOVOR

Spoštovani!

Dodatni tehnični načrti in dokumenti so objavljeni na spletni strani Slovenskih železnic.

Lep pozdrav!


Datum objave: 22.07.2020   10:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila ter objave, in sicer:
- Kaj naj vpišemo v postavko 77148, mogoče skupno vrednost javne razsvetljave po posebnem projektu in popisu del?
- Objavljena sta samo tehnična poročila, prosimo še za objavo kakšnih načrtov, vsaj tlorisne situcije in kakšen prečni prerez.

lep pozdrav

ODGOVOR


Spoštovani!

_ v .xlsx dokumentu je v zavihku PLATO IE_CE pod postavko 77148 v polju G154 (cena) narejena povezava v polje H99 v zavihek Elektro instalacije in oprema SKUPAJ (EUR) brez DDV. V polju H154 (Vrednost) v zavihku PLATO IE_CE bi se morala samodejno, potem, ko boste izpolnili Zavihek Elektro instalacije in oprema samodejno vpisati vrednost del javne razsvetljave. Sicer pa da.
- na spletni strani Slovenskih železnic so objavljeni dodatni tehnični dokumenti.

Lep pozdrav!Datum objave: 28.07.2020   10:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji na obrazcu 6 na strani 41 imate v tabeli napisano ustrezne tehnične in vodilne izkušnje predvsem pri gradnji ali obnovi visokih stavb,
glede da se razpis nanaša na nizke gradnje je to napačno.

Lepo pozdravljeni !

ODGOVOR


Spoštovani!

Objavljen je popravek razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav!

Datum objave: 31.07.2020   18:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, vljudno vas prosimo še za objavo načrtov električne inštalacije. Potrebovali bi vsaj podatke o predvidenem mestu vgradnje predstikalnih naprav, podatke o nosilnih betonskih podstavkih za elektro omarici, enopolno shemo, izvedba priključkov kandelabrov ... .
V pričakovanju podatkov LP!

ODGOVOR

Spoštovani!

Zaradi sprememb okoliščin med pripravo PZI - Načrt elektroinštalacij in objave javnega naročila bo izdelna novelacija Načrta elektroinštalacij na
KT Celje Čret. V najkrajšem možnem času bodo objavljeni novi dokumenti.

Lep pozdrav!


Datum objave: 31.07.2020   18:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ob pregledu posredovanih načrtov in popisa ugotavljamo, da je projektirana klasična razsvetljava. V času od izdelave projekta do danes je zelo napredovala LED tehnika v razsvetljavi. Zraven znatnih prihrankov pri porabi el. energije, ima LED tehnika tudi druge prednosti.

1 Naročnika prosimo za odgovor o tem ali bo načrte posodobil, ali ostaja na v načrtih podani rešitvi?
2 Naročnika prosimo še za potrditev, da je v načrtih podana rešitev skladna z "Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja"
LP.

ODGOVOR


Spoštovani!

Zaradi sprememb okoliščin med pripravo PZI - Načrt elektroinštalacij in objave javnega naročila bo izdelana novelacija Načrta elektroinštalacij na
KT Celje Čret. V najkrajšem možnem času bodo objavljeni novi dokumenti.

Lep pozdrav!

Datum objave: 06.08.2020   14:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
V razpisni dokumentaciji točka 5.1.2 Pogoji za sodelovanje je navedeno da ponudnik lahko navede več referenčnih projektov. Ali pravilno razumemo, da je kumulativna vrednost izvedenih referenčnih projektov najmanj 800.000 eur?
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani!

Ponudnik ne razume pravilno. Navede lahko več uspešno izvedenih projektov, vsakega v vrednosti najmanj 800.000 EUR brez DDV-ja - gradbena dela izvedba delovnih platojev, parkirišč,.. (nizke gradnje).

Lep pozdrav!Datum objave: 17.08.2020   12:53
VPRAŠANJE
Tehnične zahteve - Obrazec 14 (stran 60 razpisne dokumentacije): Kdo mora podpisati Obrazec 14 ter priložiti parafirane in žigosane priloge v primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci? Vsi udeleženi (ponudnik, partner, podizvajalec) ali samo vodilni ponudnik?

ODGOVOR

Spoštovani!

Obrazec 14 podpiše samo ponudnik oziroma v primeru skupnega nastopa vodilni partner.


Lep pozdrav!

Datum objave: 17.08.2020   12:55
VPRAŠANJE
Naročnik še vedno ni objavil novelirane dokumentacije. Pozivamo naročnika, da nam po objavi dopolnitev zagotovi dovolj časa za korektno pripravo ponudbe.

ODGOVOR


Spoštovani!

Po objavi novelirane dokumentacije bo naročnik ponudnikom, v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, zagotovil dovolj časa za pripravo ponudbe.

Lep pozdrav!

Datum objave: 31.08.2020   09:17
VPRAŠANJE
Naročnik je objavil novelirano razpisno dokumentacijo v kateri je rok za oddajo še vedno 17.8.2020. Ali je prišlo do pomote?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani!

Ponudnik pravilno domneva, da je prišlo do pomote. Veljajo roki, ki so objavljeni na Portalu eNaročanje.

Lep pozdrav!


Datum objave: 02.09.2020   18:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Na obrazcu 14 je pod opombo napisano:
Opomba: Ponudnik natisne ter za obrazcem priloži dokumente Priloga A: A.A Projekt za izvedbo (PZI) Večjih vzdrževalnih del: Obnova talnih površin na kontejnerskem terminalu Celje Čret, Načrt gradbenih konstrukcij, Maribor, februar 2016 in A.B Projekt za izvedbo (PZI) sanacije: Obnova talnih površin na kontejnerskem terminalu Celje Čret, Načrt električnih instalacij in električne opreme, Maribor, oktober 2015. Objavljeno na spletni strani Slovenskih železnic https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi .


Ali moramo prilagati navedene dokumente, saj s podpisom izjave potrdimo, da smo seznanjeni z vsebino dokumentov?

Hvala in lp

ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik je sprejel odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja pred rokom določenim za oddajo ponudb.

Lep pozdrav!

VPRAŠANJE
Nikjer v razpisni dokumentaciji ne najdemo zahteve za predložitev finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. Ali to pomeni, da le tega ni potrebno predložiti (bianco menico, kavcijsko zavarovanje, bančno garancijo)?

ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik je sprejel odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja pred rokom določenim za oddajo ponudb.

Lep pozdrav!

VPRAŠANJE
Iz predhodnih izkušenj predvidevamo, da je zemljina na področju Celjske kotline onesnažena. Kako je z ravnanjem z odpadki oz. po kateri uredbi so predvideni ukrepi? Ali obstaja analiza vzorčenja gradbenega odpadka in Projekt ravnanja z odpadki? V primeru, da je oz. bo zemljina onesnažena, z analizo in projektom pa v tej fazi ne razpolagate vas pozivamo, da podate natančna navodila, kako v ponudbi ovrednotiti morebitne tovrstne stroške.

ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik je sprejel odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja pred rokom določenim za oddajo ponudb.

Lep pozdrav!Datum objave: 03.09.2020   07:35
VPRAŠANJE
Zanima nas, ali bo razpis ponovljen.

ODGOVOR


Spoštovani!

Na to vprašanje naročnik trenutno ne more odgovoriti.

Lep pozdrav!